Луганський національний університет імені Тараса Шевченка

НАУКОВІ СТРУКТУРНІ ПІДРОЗДІЛИ

В університеті функціонують:

 2 науково-дослідні центри НАПН України та ЛНУ імені Тараса Шевченка:

науково-дослідний центр „Управління якістю освіти” (спільно з Інститутом вищої освіти НАПН України)

науково-дослідний центр з проблем соціальної педагогіки та соціальної роботи НАПН України

З метою координації фундаментальних досліджень, що проводяться в університеті з науковими програмами НАН України спільними наказами НАН України та Міністерства освіти і науки України, в ЛНУ імені Тараса Шевченка відкрито та успішно функціонують:

5 філіалів інститутів НАН України:

Східний філіал Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України;

філіал Інституту прикладної математики і механіки НАН України;

філіал Донецького фізико-технічного інституту імені О. О. Галкіна НАН України;

філіал Інституту економіки промисловості НАН України;

Луганський відділ Східноукраїнського філіалу Інституту археології НАН України.

З 2001 р. ДЗ „Луганський національний університет імені Тараса Шевченка” є колективним членом

Міжнародної академії наук педагогічної освіти.

Науково-дослідні центри та лабораторії:

Центр технічної і економічної інформації

Науково-дослідницька лабораторія діагностики та корекції психофізичних станів дітей і дорослих

Науково-дослідницька лабораторія „Дослідження інформаційних систем та електронних навчальних програм”

Науково-дослідницька лабораторія з проблем розвитку та використання інформаційно-комунікаційних технологій навчання у вищих навчальних закладах

Науково-дослідницька лабораторія підготовки проблемно компетентних фахівців з дошкільної та початкової освіти

Науково-навчальний центр „Формування майбутнього фахівця в умовах інноваційного освітнього простору” при ВП „Лисичанський педагогічний коледж Луганського національного університету імені Тараса Шевченка”

© Луганський національний університет імені Тараса Шевченка, 2007-2018