Луганський національний університет імені Тараса Шевченка

НДЦ з проблем соціальної педагогіки та соціальної роботи

З 2005 р. на базі університету функціонує науково-дослідний центр з проблем соціальної педагогіки та соціальної роботи НАПН України (директор – С. Я. Харченко, доктор педагогічних наук, професор).

Метою центру є розвиток фундаментальних і прикладних досліджень соціальної педагогіки та соціальної роботи в контексті динаміки соціально-економічних процесів, що відбуваються в Україні.

Протягом року Центром уперше розроблено, теоретично обґрунтовано і практично апробовано:

• систему взаємодії соціальних служб та загальноосвітніх навчальних закладів щодо соціально-педагогічної підтримки дітей трудових мігрантів;

• соціально-педагогічні умови підготовки прийомних батьків до виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;

• соціально-педагогічні умови формування лідерських якостей особистості у діяльності студентських громадських об’єднань;

• систему соціально-педагогічної роботи з неповнолітніми засудженими в пенітенціарних закладах;

• модель ресоціалізованої особистості неповнолітнього засудженого;

• модель готовності персоналу пенітенціарного закладу до соціально-педагогічної роботи із засудженими;

• теоретико-методологічні засади соціально-педагогічної роботи з неповнолітніми засудженими.

Центр є учасником і одним з виконавців проектів „Гендерне бюджетування” та „Gender mainstreaming in Ukraine”, програми розвитку ООН в Україні, а також програми Міжнародної благодійної організації SOS-Kinderdorf International в найкращих інтересах дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування та таких, які мають ризик втратити батьківське піклування у відповідності до чинного законодавства та міжнародних зобов’язань України.

Центр співпрацює з країнами-партнерами Австрією, Німеччиною, Швецією. Центр є активним партнером спільного проекту Міжнародної благодійної організації „SOS Children’s Villages International” (Австрія), Луганської облдержадміністрації, Луганської обласної ради, у рамках якого реалізується Комплексна програма підтримки сімей та захисту прав дітей „СОС Дитяче містечко”.
За темою наукового дослідження протягом року опубліковано колективну монографію, навчально-методичний посібник з грифом МОН України, 54 наукові статті, 12 з яких у зарубіжних виданнях.

© Луганський національний університет імені Тараса Шевченка, 2007-2019