Луганський національний університет імені Тараса Шевченка

НДЦ “УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ОСВІТИ”

З 2001 р. в університеті успішно функціонує науково-дослідний центр „Управління якістю освіти” (спільно з Інститутом вищої освіти НАПН України) (директор – В. С. Курило, доктор педагогічних наук, професор, дійсний член НАПН України).

Головною метою Центру є пошук оптимальних шляхів розвитку та функціонування вищої школи, впровадження досягнень педагогічної науки в навчально-виховний процес у ВНЗ І – ІV рівнів акредитації, генерування та апробація сучасних педагогічних теорій і технологій, розробка концептуальних ідей подальшого розвитку вищої освіти в Донбаському регіоні.

Центром розроблено (уперше):

а) модель моніторингу якості навчального процесу, яка може бути впроваджена у вищих навчальних закладах з урахуванням специфіки їхньої освітянської роботи й наявних проблем навчального процесу;

б) моніторингові процедури, які носять варіативний характер, та авторська методика застосування яких може бути апробована як у всьому навчальному закладі, так і в окремих його структурних підрозділах або на різних етапах професійної підготовки майбутніх фахівців, що забезпечить ефективність управління якістю навчального процесу та участь у цьому всіх суб’єктів навчального процесу;

в) компетентнісні моделі випускника як результативної основи моніторингу якості навчального процесу, яка може бути використана для створення моделей випускника за конкретними напрямами підготовки.

Нова методика дозволяє здійснювати моніторинг якості процесної та результативної сторін навчального процесу у ВНЗ, а також підвищити якість навчального процесу у ВНЗ та рівень компетентності майбутніх фахівців.

Протягом року за результатами досліджень опубліковано 2 монографії, навчально-методичний посібник, 9 статей у фахових виданнях, 2 статті в журналі, що включений до наукометричної бази даних Ulrich’s Periodicals Directory (США).

© Луганський національний університет імені Тараса Шевченка, 2007-2019