Луганський національний університет імені Тараса Шевченка

НДЛ „Дослідження інформаційних систем та електронних навчальних програм”

Науково-дослідницька лабораторія „Дослідження інформаційних систем та електронних навчальних програм” (завідувач – Г. А. Могильний, кандидат технічних наук, доцент).

Для підвищення якості навчального процесу, інтеграції його з науковими дослідженнями, а також з метою залучення молодих викладачів і найкращих студентів до наукової роботи в межах лабораторії

проводилися наукові дослідження в наступних напрямках:

• розробка та впровадження інформаційних систем проектування та керування технологічними процесами;

• розробка та впровадження мережевих і корпоративних програмно-апаратних комплексів;

• розробка алгоритмів навчальних програм;

• розробка комп’ютерного дизайну та поліграфії;

• розробка систем керування на базі мікроконтролерів AVR і систем ПЛІС;

• розробка web-сайтів, інформаційних порталів.

Результат роботи лабораторії:

• перероблено сайт Інституту фізики, математики та інформаційних технологій (http://iit.luguniv.edu.ua), виконувались роботи з підтримки сайту кафедри інформаційних технологій та систем (http://its.luguniv.edu.ua);

• проведено аналіз існуючих серверних платформ, вибрано конфігурацію серверу для підтримки навчального процесу на спеціальностях „Програмна інженерія”, „Компютерна інженерія”;

• доопрацьовано програмну розробку з контролю за використанням мережі Інтернет у навчальному процесі, розробку з контролю за мережевеми принтерами кафедри ІТС;

• розглянуто теоретичні основи моніторингу навколишнього середовища, знайдено основні вузли метеостанцій. Проведено попередній вибір датчиків за типами, досліджено процес проектування RTC з використанням САПР Kail, відладочного комплексу STM32L-DISСOVERY;

• розроблено підходи до створення автоматизованої системи проектування поверхонь.

Лабораторія співпрацює із закордонними науковими організаціями Росії та Болгарії.

Подано заявки на видачу 4 охоронних документів на об’єкти права інтелектуальної власності.

© Луганський національний університет імені Тараса Шевченка, 2007-2019