Луганський національний університет імені Тараса Шевченка

ННЦ „Формування майбутнього фахівця в умовах інноваційного освітнього простору”

Науково-навчальний центр „Формування майбутнього фахівця в умовах інноваційного освітнього простору” при ВП „Лисичанський педагогічний коледж Луганського національного університету імені Тараса Шевченка”

Позитивні зрушення в оволодінні інформаційно-комунікативними технологіями та їх творчій адаптації до процесу формування майбутнього педагога визначили нову методологічну проблему освітньої діяльності Центру „Інформаційне середовище навчального закладу: пошук шляхів ефективного входження до світового медіа-простору”.

З метою її реалізації створено фізичну, психологічну та інтелектуальну складові формування єдиного інформаційно-освітнього середовища навчального закладу.

Відкрито лабораторії фахової компетенції педагога дошкільної освіти, кабінет-музей історії освіти й педагогіки, лабораторію ознайомлення з живою природою, які забезпечать умови до входження навчального закладу до єдиного європейського простору медіа-освіти.

Як результат роботи, внесено корективи до робочих програм з навчальних дисциплін, змісту лабораторних, практичних занять з урахуванням фонду профільних спеціалізованих кабінетів-лабораторій та кабінетів-музеїв, їх сучасного навчально-методичного комплексу мультимедійних матеріалів .

Розпочато роботу щодо розробки сайтів циклових комісій коледжу з метою створення відкритої мережі освітніх ресурсів для взаємодії всіх учасників навчально-виховного процесу та забезпечення вільного доступу студентів до електронних навчальних матеріалів, запровадження в процес підготовки майбутніх учителів дистанційного навчання.

За темою наукового дослідження видано колективну монографію, 18 статей у фахових виданнях, захищено кандидатську дисертацію.

© Луганський національний університет імені Тараса Шевченка, 2007-2019