Луганський національний університет імені Тараса Шевченка

НДЛ з проблем розвитку та використання ІКТ навчання у ВНЗ

Науково-дослідницька лабораторія з проблем розвитку та використання інформаційно-комунікаційних технологій навчання у вищих навчальних закладах (завідувач – О. С. Меняйленко, доктор технічних наук, професор).

Лабораторією розроблено спосіб визначення домінуючого каналу сприймання інформації у учнів, що включає подачу навчального матеріалу та визначення психофізіологічного стану учня (патент 78001 Україна, МПК А61М 21/00, G09D 7/00).

Навчання в режимі online дозволяє не витрачати час та кошти на транспортування учнів для проведення занять, не переривати навчання під час карантинних заходів.

Впровадження розробленої технології у навчальний процес університету дозволить викладачам проводити лекції в online режимі для студентів відокремлених факультетів та зменшити витрати університету на відрядження.

За результатами дослідження опубліковано 17 статей, проведено міжнародну та всеукраїнську науково-практичні конференції, виконуються 3 докторські й кандидатська дисертації.

© Луганський національний університет імені Тараса Шевченка, 2007-2019