Луганський національний університет імені Тараса Шевченка

Філіал Інституту економіки промисловості

Філіал Інституту економіки промисловості НАН України (директор – В. І. Ляшенко, доктор економічних наук, професор)

Філіал Інституту економіки промисловості НАН України створено у 2004 р. з метою комплексного дослідження фундаментальних і прикладних проблем сучасного соціально-економічного розвитку Донецького регіону та України.

На основі дослідження проблем регуляторного впливу на розвиток малого й середнього підприємництва розроблено заходи щодо вдосконалення нормативно-правових і організаційно-економічних основ реалізації державної регуляторної політики. Розроблено пропозиції щодо вдосконалення формування стратегічних пріоритетів розвитку малого й середнього підприємництва в регіоні з метою активізації процесів його розвитку, створення умов для поступального згладжування диспропорцій на регіональних рівнях розвитку підприємництва й забезпечення його подальшого збалансованого й стійкого розвитку.

Обґрунтовано науково-практичні підходи до формування системи надання адміністративних послуг органами державної влади в Україні та розроблено заходи щодо вдосконалення цього процесу. За результатами дослідження з’ясовано роль та характерні ознаки адміністративних послуг, що надаються органами державної влади; виявлено тенденції щодо застосування адміністративних послуг як інструменту державного управління в Україні; охарактеризовано особливості розвитку адміністративних послуг органів державної влади в Україні; розроблено економіко-організаційні та правові заходи щодо вдосконалення системи надання адміністративних послуг органами державної влади в Україні.

На основі аналізу та оцінки адміністративних бар’єрів на шляху розвитку малого й середнього бізнесу в Україні розроблено методичні підходи щодо дослідження адміністративних перешкод у підприємницькій діяльності, зокрема інструментарій, що може бути використаний для аналізу змін адміністративних бар’єрів.

На основі узагальнення теоретичних підходів сучасної „нової економічної географії” запропоновано концептуальний підхід до формування комплексного показника оцінки ефективності реалізації стратегії розвитку просторових утворень, який дозволяє розповсюдити загальний методологічний підхід до моніторингу та оцінки розвитку територій будь-якого рівня.

Філія співпрацює з науковими центрами Болгарії, Росії. За результатами наукового дослідження захищено докторську дисертацію, опубліковано 3 монографії, 9 статей, проведено IV Міжнародну науково-практичну конференцію „Бізнес та інновації в сучасному світі”.

© Луганський національний університет імені Тараса Шевченка, 2007-2019