Луганський національний університет імені Тараса Шевченка

Навчально-науковий інститут економіки та бізнесу

 

Загальна інформація

Адреса: 92703, Луганська обл., м. Старобільськ, пл. Гоголя, 1

Тел.: 0953457748, 0990367148, 0508621290

E-mail: inecobusiness2014@gmail.com

Skype: ineb2014


 

Керівництво

Директор – Хмель Валерій Петрович, кандидат педагогічних наук, доцент, 050-97-66-294

Заступник директора з навчальної роботи –  Бондаренко Ліна Ігорівна, кандидат педагогічних наук, старший викладач

Заступник директора з соціально-гуманітарної роботи – Донченко Світлана Миколаївна, 0990367148, donchenko.lana77@gmail.com

Провідний фахівець  –  Гринько Марина Сергіївна, 0508621290, mar.grinko25@gmail.com


 

Освітня діяльність

Навчально-науковий інститут економіки та бізнесу здійснює підготовку фахівців за такими напрямами та спеціальностями:

ОКР бакалавра
 • Маркетинг;
 • Фінанси, банківська справа та страхування;
 • Менеджмент;
 • Професійна освіта (Економіка);
 • Економіка (Прикладна статистика).
ОКР спеціаліста
 • Маркетинг;
 • Менеджмент;
 • Фінанси, банківська справа та страхування.
ОКР магістра
 • Маркетинг;
 • Фінанси, банківська справа та страхування (Освітні програми: Страхова справа, банківська справа; державні фінанси)
 • Менеджмент (менеджмент організацій і адміністрування; бізнес адміністрування)
 • Професійна освіта (економіка);
 • Економіка (прикладна статистика).

 

navch Навчальні матеріали

 

Навчальний процес забезпечують

Кафедра економічної теорії, маркетингу та підприємництва

Завідувач кафедри – Чеботарьов В’ячеслав Анатолійович, доктор економічних наук, професор

Кафедра менеджменту

Завідувач кафедри – Снітко Єлизавета Олександрівна, кандидат технічних наук, доцент

Кафедра фінансів, обліку та банківської справи

Завідувач кафедри – Рязанова Наталія Олексіївна, кандидат економічних наук, доцент


 

БАЗИ ТА МОЖЛИВОСТІ ПРАКТИКИ

Менеджмент

 • Види практики: навчальна практика: вступ до фаху;
  виробнича практика: економічна, комплексна практика з фаху.
 • Бази практики: організації різної форми власності, фінансові, бухгалтерські, економічні, юридичні та адміністративні  підрозділи, комерційні підприємства, виробничий відділ, відділ технічного контролю, підприємства роздрібної торгівлі.

Професійна освіта (економіка)

 • Види практики: виробнича практика: економічна, педагогічна, комплексна з фаху.
 • Бази практики: організації різної форми власності, фінансові, бухгалтерські, економічні, юридичні та адміністративні  підрозділи, комерційні підприємства, виробничий відділ, відділ технічного контролю, підприємства роздрібної торгівлі.

Маркетинг

 • Види практики: економічна (навчальна),комплексна практика з фаху (підприємницька, ознайомча (навчальна), комплексна практика з фаху (виробнича), переддипломна.
 • Бази практики: відділ збуту, підприємства комерційного та некомерційного спрямування.

Фінанси, банківська справа та страхування

 • Види практики: фінансово-економічна, науково-дослідна, комплексна практика з фаху, переддипломна.
 • Бази практики: державні установи (державна податкова інспекція, управління економіки державних адміністрацій, фінансові управління місцевих органів влади, фінансові управління місцевих державних адміністрацій, управління Пенсійного фонду, управління Державного казначейства, Контрольно-ревізійне управління); відділи Національного банку України та комерційних банків, страхові організації; підприємства різних форм власності виробничої та невиробничої сфери; ринок нерухомості; ринок фінансових послуг; аудиторські організації; галузі охорони здоров’я, освіти, соціального захисту населення, фізкультури і спорту; правоохоронні органи.

Економіка

 • Види практики: навчальна практика: вступ до фаху; виробнича практика: ознайомча (навчальна), комплексна практика з фаху (виробнича, економічна галузь), комплексна практика з фаху  (виробнича, соціологічна галузь), переддипломна.
 • Бази практики: господарські й управлінські організації, державні органи й органи самоврядування, економічне, планове, цінове бюро, торговий відділ, відділ договорів, оціночні, бюджетні комісії, оціночні, інжинірингові компанії.

 

МОЖЛИВОСТІ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ

Навчання в навчально-науковому інституті економіки та бізнесу відкриває широкі можливості для працевлаштування.

 • Менеджмент

Фахівці для організаційно-управлінської діяльності у галузі господарської, кадрової, комерційної, інвестиційної роботи в організаціях різних форм власності, керівник підприємства, установи та організації, керівник фінансових, економічних та адміністративних підрозділів, начальник відділу транспорту, головний адміністратор (на комерційних підприємствах), директор з питань комерції, економіст зі збуту, експерт із зовнішньоекономічних питань, експерт з праці, начальник виробничого відділу та відділу технічного контролю, завідувач підприємства роздрібної торгівлі.

 • Професійна освіта (економіка)

Первинні посади в галузі економіки, маркетингу та менеджменту: економіст підприємства, економіст нормативно-дослідної лабораторії з праці, брокер (посередник) з цінних паперів, дилер (продавець) цінних паперів, оцінщик, завідувач економічних бюро основних і допоміжних цехів промислового підприємства харчової галузі.

Спеціаліст в галузі освіти:  викладач практичного навчання в галузі економіки, викладач професійно-технічного навчального закладу, вихователь, економіст-наставник, інструктор виробничого навчання робітників масових професій, майстер виробничого навчання, майстер навчального центру, завідувач навчальною лабораторією.

 • Маркетинг

Комерційний директор, начальник відділу збуту (маркетинг), маркетолог-аналітик бізнес-процесів, менеджер з маркетингу, маркетолог (менеджер) зі збуту, закупівлі, реклами (зв’язків із громадськістю), бренд-менеджер, логіст, ПР-менеджер, фахівець з досліджень служби маркетингу підприємств комерційного та некомерційного спрямування.

 • Фінанси, банківська справа та страхування

Державні установи (Державна податкова інспекція, управління економіки державних адміністрацій, фінансові управління місцевих органів влади, фінансові управління місцевих державних адміністрацій, управління Пенсійного фонду, управління Державного казначейства, Контрольно-ревізійне управління); відділи Національного банку України та комерційних банків, страхові організації; підприємства різних форм власності виробничої та невиробничої сфери; ринок нерухомості; ринок фінансових послуг; аудиторські організації; галузі охорони здоров’я, освіти, соціального захисту населення, фізкультури і спорту; правоохоронні органи.

 • Економіка

Фахівці з економічної роботи на підприємствах, у господарських й управлінських організаціях, державних органах і органах самоврядування, економіст, плановик, оцінщик майна, торговий, страховий агент, соціальний робітник, фахівець з розрахунків собівартості, цін продукції, матеріальних і трудових нормативів, транспортних, комунальних тарифів, обґрунтування економічної ефективності бізнес-проектів; обліковець, статист, аналітик, консультант з економічних питань, підприємець; начальник економічного, планового, цінового бюро, торгового відділу, відділу договорів, голова оціночної, бюджетної комісії, керівник оціночної, інжинірингової компанії, заступник директора з економічних питань.


 

КВАЛІФІКАЦІЯ ВИКЛАДАЧІВ:

В навчально-науковому інституті економіки та бізнесу діють три кафедри, кожна з яких реалізує окремі напрями наукової діяльності. Якість навчального процесу забезпечує професорсько-викладацький склад.

 • Хмель Валерій Петрович ‒ директор інституту, кандидат педагогічних наук, доцент.
 • Бондаренко Ліна Ігорівна ‒ заступник директора з навчальної роботи, кандидат педагогічних наук, старший викладач.
 • Донченко Світлана Миколаївна ‒ заступник директора з соціально-гуманітарної роботи.
 • Чеботарьов В’ячеслав Анатолійович ‒ доктор економічних наук, доцент.
 • Драчук Юрій Захарович ‒ доктор економічних наук, професор.
 • Колосов Андрій Миколайович ‒ доктор економічних наук, професор.
 • Чеботарьова Наталія Миколаївна ‒ кандидат економічних наук, доцент.
 • Штапаук Галина Павлівна ‒ кандидат економічних наук, доцент.
 • Федько Яна Вікторівна ‒ кандидат економічних наук, асистент.
 • Снітко Єлизавета Олександрівна ‒ кандидат технічних наук, доцент.
 • Шильнікова Зоя Миколаївна ‒ кандидат економічних наук, доцент.
 • Рязанова Наталія Олексіївна ‒ кандидат економічних наук, доцент.
 • Пушко Руслан Олексійович ‒ кандидат економічних наук, доцент.
 • Мальцева Вікторія Володимирівна ‒ кандидат економічних наук, старший викладач
 • Зайцева Людмила Олексіївна ‒ кандидат економічних наук, старший викладач.
 • Бикадорова Наталія Олексіївна ‒ старший викладач.
 • Гринько Марина Сергіївна ‒ старший лаборант.
 • Дульцева Ірина Ігорівна ‒ асистент, тьютер-координатор ДН.
 • Гончаренко Ольга Юріївна ‒ асистент.
 • Жучок Тетяна Миколаївна ‒ асистент.
 • Волошенко Світлана Володимирівна ‒ ассистент.
 • Савченко Олександр Сергійович ‒ ассистент.
 • Гонцова Ірина Миколаївна ‒ асистент.
 • Матушкина Марія Василівна ‒ асистент.

 

ЗМІСТ НАВЧАЛЬНИХ ПРОГРАМ І ДИСЦИПЛІН

Менеджмент

Економіка підприємства, гроші та кредит, фінанси, фінанси підприємства, бухгалтерський облік, аудит, міжнародні економічні відносини, підприємницьке право, маркетинг, логістика, контролінг, менеджмент, операційний менеджмент, управління персоналом, адміністративний менеджмент, стратегічне управління, інформаційні системи в менеджменті, самоменеджмент, економічний аналіз.

Професійна освіта (економіка)

Макро-, мікроекономіка, економічна теорія, вікова та педагогічна психологія, економіка підприємств, економічний аналіз, маркетинг, креативні технології навчання, бухгалтерський облік, основи підприємницької діяльності, основи менеджменту, управління персоналом, фінанси, інвестиційна діяльність, інформаційні технології в економіці, менеджменті та маркетингу, гроші та кредит, логістика, маркетингові дослідження, планування і контроль на підприємстві, організаційна поведінка, операційний менеджмент.

Маркетинг

Маркетинг, рекламний менеджмент, маркетингова цінова політика комунікацій, маркетингова цінова політика, маркетингові дослідження, системний бізнес, маркетингова політика розподілу, сучасні маркетингові технології, інфраструктура товарного ринку, логістика, комерційна діяльність, міжнародний маркетинг.

Фінанси, банківська справа та страхування

Фінанси, бюджетна система, фінансовий аналіз, гроші та кредит, банківська система, інвестування, страхування, податкова система, міжнародні фінанси, аудит, бізнес-культура, бухгалтерський облік, фінанси підприємств, фінансовий ринок, фінансовий облік і аудит у банках, управління банківською системою, аналіз банківської діяльності, оперативний облік на підприємстві, облік і звітність в оподаткуванні, центральний банк та грошово-кредитна політика.

Економіка

Економічна теорія, макро-, мікроекономіка, міжнародна економіка, економіка підприємства, статистика, фінанси, економетрія, бухгалтерський облік, гроші та кредит, основи підприємницької діяльності, менеджмент, маркетинг, економічний аналіз.


 

Наукова діяльність

Наукова діяльність кафедри менеджменту проводиться за такими напрямами: „Розвиток освітніх інноваційних процесів у вищій школі” (керівник: д.е.н., проф. Драчук Ю.З., к.т.н., доц. Снітко Є.О.) та „Удосконалення систем менеджменту підприємств на основі адаптивної організації їх діяльності” (керівник: д.е.н., проф. Колосов А.М., к.т.н., доц. Снітко Є.О.

Наукові дослідження викладачі кафедри економічної теорії, маркетингу та підприємництва здійснюють за напрямом „Статистичний аналіз діяльності виробничих та торговельних підприємств промислово-орієнтованого регіону на етапі виходу з фінансової кризи” в межах Державної теми „Управління розвитком старопромислових регіонів України в умовах виходу з трансформаційної кризи” (державний номер реєстрації 0105U004477). А також над комплексними темами „Розвиток економіки: проблеми, перспективи, ефективність” і „Підвищення рівня професійної підготовки майбутніх маркетологів в ВНЗ”.

На кафедрі фінансів та банківської справи ведеться робота над науковим проектом „Стратегічний розвиток банківських установ в умовах інтеграції у світовий економічний простір”. Результати викладено в наукових статтях викладачів та аспірантів кафедри й апробовано на науково-практичних конференціях міжнародного, всеукраїнського та регіонального рівнів.

22.09.2017

© Луганський національний університет імені Тараса Шевченка, 2007-2018