Луганський національний університет імені Тараса Шевченка

Навчально-науковий інститут економіки та бізнесу

 

Загальна інформація

Адреса: 92703, Луганська обл., м. Старобільськ, пл. Гоголя, 1, каб. 207

Телефон директорату: 050-72-86-390

E-mail: inecobusiness2014@gmail.com

E-mail (для надсилання квитанцій про сплату за навчання):   inecocheсk2018@gmail.com

Skype: ineb2014

Секретар – Мележик Юлія Володимирівна, 095-896-54-26

Провідний фахівець – Чуприна Марина Андріївна, 066-76-31-078


 

Керівництво

Директор – Хмель Валерій Петрович, кандидат педагогічних наук, доцент, почесний професор університету, 050-97-66-294

Заступник директора з навчальної роботи –  Алексєєва Оксана Радиславівна  кандидат педагогічних наук, доцент, 066-55-56-679, alekseevaoksana36@gmail.com

Заступник директора з соціально-гуманітарної роботи – Донченко Світлана Миколаївна, 099-03-67-148, donchenko.lana77@gmail.com

Завідувач кафедри економічної теорії, маркетингу та підприємництва – Чеботарьов В’ячеслав Анатолійович, 050-62-00-798

Завідувач кафедри менеджменту – Снітко Єлизавета Олександрівна, 099-97-59-848

Завідувач кафедри фінансів, обліку та банківської справи – Рязанова Наталія Олексіївна, 066-16-94-528

 

Лаборанти кафедр

Кафедра фінансів, обліку та банківської справи – Мележик Юлія Володимирівна, 095-896-54-26 

Кафедра менеджменту – Глущенко Альона Сергіївна, 095-79-01-240 

Кафедра економічної теорії, маркетингу та підприємництва –  Зінченко Вікторія Сергіївна, 095-77-51-011

 


 

Освітня діяльність

Навчально-науковий інститут економіки та бізнесу здійснює підготовку фахівців за такими напрямами та спеціальностями:

Освітній ступінь бакалавра
 • Маркетинг (Освітня програма: Маркетинг на ринку товарів та послуг);;
 • Фінанси, банківська справа та страхування (Освітня програма: Державні фінанси);
 • Менеджмент (Освітня програма: Менеджмент організацій і адміністрування);
 • Економіка (Освітня програма: Економіка).
Освітній ступінь магістра
 • Маркетинг (Освітня програма: Маркетинг на ринку товарів та послуг);
 • Фінанси, банківська справа та страхування (Освітня програма: Державні фінанси);
 • Менеджмент (Освітні програми: Менеджмент організацій і адміністрування; Бізнес-адміністрування);
 • Економіка (Освітня програма: Економіка).

 

navch Навчальні матеріали

 

Навчальний процес забезпечують

Кафедра економічної теорії, маркетингу та підприємництва

Завідувач кафедри – Чеботарьов В’ячеслав Анатолійович, доктор економічних наук, професор

Кафедра менеджменту

Завідувач кафедри – Снітко Єлизавета Олександрівна, кандидат технічних наук, доцент

Кафедра фінансів, обліку та банківської справи

Завідувач кафедри – Рязанова Наталія Олексіївна, кандидат економічних наук, доцент


 

БАЗИ ТА МОЖЛИВОСТІ ПРАКТИКИ

Менеджмент

 • Види практики: навчальна практика:вступ до фаху;
  виробнича практика: економічна, комплексна практика з фаху.
 • Бази практики: організації різної форми власності, фінансові, бухгалтерські, економічні, юридичні та адміністративні  підрозділи, комерційні підприємства, виробничий відділ, відділ технічного контролю, підприємства роздрібної торгівлі.

Маркетинг

 • Види практики:економічна (навчальна),комплексна практика з фаху (підприємницька, ознайомча (навчальна), комплексна практика з фаху (виробнича), переддипломна.
 • Бази практики:відділ збуту, підприємства комерційного та некомерційного спрямування.

Фінанси, банківська справа та страхування

 • Види практики:фінансово-економічна, науково-дослідна, комплексна практика з фаху, переддипломна.
 • Бази практики: державні установи (державна податкова інспекція, управління економіки державних адміністрацій, фінансові управління місцевих органів влади, фінансові управління місцевих державних адміністрацій, управління Пенсійного фонду, управління Державного казначейства, Контрольно-ревізійне управління); відділи Національного банку України та комерційних банків, страхові організації; підприємства різних форм власності виробничої та невиробничої сфери; ринок нерухомості; ринок фінансових послуг; аудиторські організації; галузі охорони здоров’я, освіти, соціального захисту населення, фізкультури і спорту; правоохоронні органи.

Економіка

 • Види практики: навчальна практика: вступ до фаху; виробнича практика: ознайомча (навчальна), комплексна практика з фаху (виробнича, економічна галузь), комплексна практика з фаху  (виробнича, соціологічна галузь), переддипломна.
 • Бази практики: господарські й управлінські організації, державні органи й органи самоврядування, економічне, планове, цінове бюро, торговий відділ, відділ договорів, оціночні, бюджетні комісії, оціночні, інжинірингові компанії.


 

МОЖЛИВОСТІ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ

Навчання в навчально-науковому інституті економіки та бізнесу відкриває широкі можливості для працевлаштування.

 • Менеджмент

Фахівці для організаційно-управлінської діяльності у галузі господарської, кадрової, комерційної, інвестиційної роботи в організаціях різних форм власності, керівник підприємства, установи та організації, керівник фінансових, економічних та адміністративних підрозділів, начальник відділу транспорту, головний адміністратор (на комерційних підприємствах), директор з питань комерції, економіст зі збуту, експерт із зовнішньоекономічних питань, експерт з праці, начальник виробничого відділу та відділу технічного контролю, завідувач підприємства роздрібної торгівлі.

 • Маркетинг

Комерційний директор, начальник відділу збуту (маркетинг), маркетолог-аналітик бізнес-процесів, менеджер з маркетингу, маркетолог (менеджер) зі збуту, закупівлі, реклами (зв’язків із громадськістю), бренд-менеджер, логіст, ПР-менеджер, фахівець з досліджень служби маркетингу підприємств комерційного та некомерційного спрямування.

 • Фінанси, банківська справа та страхування

Державні установи (Державна податкова інспекція, управління економіки державних адміністрацій, фінансові управління місцевих органів влади, фінансові управління місцевих державних адміністрацій, управління Пенсійного фонду, управління Державного казначейства, Контрольно-ревізійне управління); відділи Національного банку України та комерційних банків, страхові організації; підприємства різних форм власності виробничої та невиробничої сфери; ринок нерухомості; ринок фінансових послуг; аудиторські організації; галузі охорони здоров’я, освіти, соціального захисту населення, фізкультури і спорту; правоохоронні органи.

 • Економіка

Фахівці з економічної роботи на підприємствах, у господарських й управлінських організаціях, державних органах і органах самоврядування, економіст, плановик, оцінщик майна, торговий, страховий агент, соціальний робітник, фахівець з розрахунків собівартості, цін продукції, матеріальних і трудових нормативів, транспортних, комунальних тарифів, обґрунтування економічної ефективності бізнес-проектів; обліковець, статист, аналітик, консультант з економічних питань, підприємець; начальник економічного, планового, цінового бюро, торгового відділу, відділу договорів, голова оціночної, бюджетної комісії, керівник оціночної, інжинірингової компанії, заступник директора з економічних питань.


 

КВАЛІФІКАЦІЯ ВИКЛАДАЧІВ:

В навчально-науковому інституті економіки та бізнесу діють три кафедри, кожна з яких реалізує окремі напрями наукової діяльності. Якість навчального процесу забезпечує професорсько-викладацький склад.

 • Хмель Валерій Петрович‒ директор інституту, кандидат педагогічних наук, доцент.
 • Алексєєва Оксана Радиславівна −  заступник директора з навчальної роботи, кандидат педагогічних наук, доцент.
 • Донченко Світлана Миколаївна‒ заступник директора з соціально-гуманітарної роботи, асистент.
 • Чеботарьов В’ячеслав Анатолійович‒ доктор економічних наук, професор.
 • Драчук Юрій Захарович‒ доктор економічних наук, професор.
 • Колосов Андрій Миколайович ‒ доктор економічних наук, професор.
 • Чеботарьова Наталія Миколаївна‒ кандидат економічних наук, доцент.
 • Штапаук Галина Павлівна‒ кандидат економічних наук, доцент.
 • Снітко Єлизавета Олександрівна‒ кандидат технічних наук, доцент.
 • Шильнікова Зоя Миколаївна‒ кандидат економічних наук, доцент.
 • Рязанова Наталія Олексіївна‒ кандидат економічних наук, доцент.
 • Пушко Руслан Олексійович‒ кандидат економічних наук, доцент.
 • Деркачова Вікторія Віталіївна – кандидат економічних наук, доцент.
 • Чеботарьов Єгор Вячеславович – кандидат економічних наук, старший викладач.
 • Мальцева Вікторія Володимирівна‒ кандидат економічних наук, старший викладач, доцент.
 • Зайцева Людмила Олексіївна‒ кандидат економічних наук, старший викладач.
 • Федько Яна Вікторівна‒ кандидат економічних наук, старший викладач.
 • Завгородня Євгенія Євгеніївна– кандидат педагогічних наук, старший викладач.
 • Савченко Ольга Іванівна – старший викладач.
 • Чуприна Марина Андріївна‒ провідний фахівець.
 • Дульцева Ірина Ігорівна‒ асистент, тьютор-координатор ДН.
 • Волошенко Світлана Володимирівна‒ асистент.
 • Савченко Олександр Сергійович‒ асистент.
 • Гонцова Ірина Миколаївна‒ асистент.
 • Матушкіна Марія Василівна‒ асистент.
 • Байрачна Анна Сергіївна – асистент.
 • Цеханович Виктор Борисович – асистент.
 • Рубежанская Виктория Олеговна – асистент.

 

ЗМІСТ НАВЧАЛЬНИХ ПРОГРАМ І ДИСЦИПЛІН

Менеджмент

Економіка підприємства, гроші та кредит, фінанси, фінанси підприємства, бухгалтерський облік, аудит, міжнародні економічні відносини, підприємницьке право, маркетинг, логістика, контролінг, менеджмент, операційний менеджмент, управління персоналом, адміністративний менеджмент, стратегічне управління, інформаційні системи в менеджменті, самоменеджмент, економічний аналіз.

Маркетинг

Маркетинг, рекламний менеджмент, маркетингова цінова політика комунікацій, маркетингова цінова політика, маркетингові дослідження, системний бізнес, маркетингова політика розподілу, сучасні маркетингові технології, інфраструктура товарного ринку, логістика, комерційна діяльність, міжнародний маркетинг.

Фінанси, банківська справа та страхування

Фінанси, бюджетна система, фінансовий аналіз, гроші та кредит, банківська система, інвестування, страхування, податкова система, міжнародні фінанси, аудит, бізнес-культура, бухгалтерський облік, фінанси підприємств, фінансовий ринок, фінансовий облік і аудит у банках, управління банківською системою, аналіз банківської діяльності, оперативний облік на підприємстві, облік і звітність в оподаткуванні, центральний банк та грошово-кредитна політика.

Економіка

Економічна теорія, макро-, мікроекономіка, міжнародна економіка, економіка підприємства, статистика, фінанси, економетрія, бухгалтерський облік, гроші та кредит, основи підприємницької діяльності, менеджмент, маркетинг, економічний аналіз.


 

Наукова діяльність

Наукова діяльність кафедри менеджменту проводиться за такими напрямами: „Розвиток освітніх інноваційних процесів у вищій школі” (керівник: д.е.н., проф. Драчук Ю.З., к.т.н., доц. Снітко Є.О.) та удосконалення систем менеджменту підприємств на основі адаптивної організації їх діяльності” (керівник: д.е.н., проф. Колосов А.М., к.т.н., доц. Снітко Є.О.

Наукові дослідження викладачі кафедри економічної теорії, маркетингу та підприємництва здійснюють за напрямом „Статистичний аналіз діяльності виробничих та торговельних підприємств промислово-орієнтованого регіону на етапі виходу з фінансової кризи” в межах Державної теми „Управління розвитком старопромислових регіонів України в умовах виходу з трансформаційної кризи” (державний номер реєстрації 0105U004477). А також над комплексними темами „Розвиток економіки: проблеми, перспективи, ефективність” і „Підвищення рівня професійної підготовки майбутніх маркетологів в ВНЗ”.

На кафедрі фінансів та банківської справи ведеться робота над науковим проектом „Стратегічний розвиток банківських установ в умовах інтеграції у світовий економічний простір”. Результати викладено в наукових статтях викладачів та аспірантів кафедри й апробовано на науково-практичних конференціях міжнародного, всеукраїнського та регіонального рівнів.

08.10.2018

© Луганський національний університет імені Тараса Шевченка, 2007-2019