Луганський національний університет імені Тараса Шевченка

ПУБЛІЧНА ІНФОРМАЦІЯ

 

Статут ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка»

Колективний договір

Додатки до колективного договору

Правила внутрішнього трудового розпорядку ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка»

Стандарти забезпечення якості освіти в Луганському національному університеті імені Тараса Шевченка

Антикорупційна програма ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка» 2018-2020 рр.

Перелік вакантних посад, призначення на які здійснюється на конкурсних засадах

Положення про порядок проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка»

СКЛАД КЕРІВНИЦТВА

ВЧЕНА РАДА

РОБОЧІ ТА ДОРАДЧІ ОРГАНИ

ВИБОРИ РЕКТОРА ЛНУ

ЗВІТИ РЕКТОРА

Затвердження форми диплому

Затвердження нової форми диплому

Порядок формування, ведення та зберігання особових справ студентів

СЕРТИФІКАТИ ТА  ЛІЦЕНЗІЇ

ОСВІТНІ ПРОГРАМИ ТА ПЕРЕЛІК ЇХ КОМПОНЕНТІВ

ЗАКОНОДАВСТВО

Річний звіт про виконання критеріїв надання та підтвердження статусу національного

 


ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВІДОКРЕМЛЕНІ ПІДРОЗДІЛИ

 


ОСВІТНІЙ ПРОЦЕС

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ТА ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Звіт. Моніторинг якості освіти

 


РЕЙТИНГ УСПІШНОСТІ СТУДЕНТІВ

 


ЗАХИСТИ ДИСЕРТАЦІЙ

 


ФІНАНСУВАННЯ

Штатні розписи

Кошториси

БАЛАНСИ

ФІНАНСОВІ ЗВІТИ

ЗВІТИ ПРО НАДХОДЖЕННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ

ЗВІТИ ПРО ЗАБОРГОВАНІСТЬ

 


ЗАКУПІВЛІ


ПОЛОЖЕННЯ ПРО РАДУ МОЛОДИХ УЧЕНИХ І СТУДЕНТІВ

 


СТУДЕНТСЬКЕ САМОВРЯДУВАННЯ

 

© Луганський національний університет імені Тараса Шевченка, 2007-2019