Луганський національний університет імені Тараса Шевченка

ПУБЛІЧНА ІНФОРМАЦІЯ

 

Статут державного закладу «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка»

 

Стандарти забезпечення якості освіти в Луганському національному університеті імені Тараса Шевченка

 

ВИБОРИ РЕКТОРА ЛНУ

 

Колективний договір

 

Додатки до колективного договору

 

Правила внутрішнього трудового розпорядку ДЗ “Луганський національний університет імені Тараса Шевченка”

 

Перелік вакантних посад, призначення на які здійснюється на конкурсних засадах

 

Положення про порядок проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників ДЗ „ЛНУ імені Тараса Шевченка”

 

Антикорупційна програма ДЗ “Луганський національний університет імені Тараса Шевченка” 2018-2020 рр.

 

СКЛАД КЕРІВНИЦТВА

 

ВЧЕНА РАДА

 

РОБОЧІ ТА ДОРАДЧІ ОРГАНИ

 

ЗВІТИ РЕКТОРА

 

Затвердження форми диплому

 

Затвердження нової форми диплому

 

СЕРТИФІКАТИ ТА  ЛІЦЕНЗІЇ

 

ОСВІТНІ ПРОГРАМИ ТА ПЕРЕЛІК ЇХ КОМПОНЕНТІВ

 

ЗАКОНОДАВСТВО

 

РІЧНИЙ ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ КРИТЕРІЇВ НАДАННЯ ТА ПІДТВЕРДЖЕННЯ СТАТУСУ НАЦІОНАЛЬНОГО

 


 

Положенням про відокремлений підрозділ „Старобільський гуманітарно-педагогічний коледж Луганського національного університету імені Тараса Шевченка”

 

Положення про відокремлений підрозділ «Рубіжанський професійний електромеханічний ліцей Луганського національного університету імені Тараса Шевченка»

 

Положення про відокремлений підрозділ  «Щастинський професійний ліцей автомобільного транспорту Луганського національного університету імені Тараса Шевченка»

 

Положення про відокремлений підрозділ «Професійний ліцей Луганського національного університету імені Тараса Шевченка»

 


 

Положення про організацію освітнього процесу

 

Положення про практику

 

Положення про заочну форму навчання

 

Положення про робочу програму

 

Положення про переведення на бюджет

 

Положення про екзаменаційну комісію

 

Положення про диплом

 

Порядок формування, ведення та зберігання особових справ студентів

 

Висновки експертної комісії

 

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ТА ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

 

Наказ про затвердження «Правил призначення стипендій»

 

Правила призначення стипендій

 

РЕЙТИНГ УСПІШНОСТІ СТУДЕНТІВ УНІВЕРСИТЕТУ НА 2016/2017 н.р.

 

РЕЙТИНГ УСПІШНОСТІ СТУДЕНТІВ УНІВЕРСИТЕТУ НА 2017/2018 н.р.

 


 

ЗАХИСТИ ДИСЕРТАЦІЙ

Спеціалізована вчена рада Д29.053.01

Спеціалізована вчена рада Д29.053.03

 


 

Штатний розпис на 2016 рік

 

Штатний розпис на 2017 рік

 

Кошторис на 2016 рік

 

Кошторис на 2017 рік

 

Фінансовий звіт за 2016 рік

 

Звіт  про надходження та використання коштів за 2016 рік

 

Баланс на 1 квітня 2017 р.

 

Звіт про надходження та використання коштів загального фонду за 1 квартал 2017 р.

 

Звіт про фінансові результати за 1 квартал 2017 р.

 

Баланс на 1 липня 2017 року

 

Звіт про фінансові результати за 2 квартал 2017 року

 

Звіт про заборгованість за бюджетними коштами на 1 липня 2017 року

 

Звіт про надходження та використання коштів загального фонду за 2 квартал 2017 року

 

Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень за 2 квартал 2017 року

 

Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги за 2 квартал 2017 року

 

Звіт про надходження та використання коштів загального фонду за 2017 р.

 

Звіт про надходження і використання коштів отриманих як плата за послуги за 2017 р.

 

Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду за 2017 р.

 

Звіт про надходження і використання коштів отриманих за іншими джерелами власних надходжень за 2017 р.

 

Звіт про надходження і використання коштів отриманих на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів за 2017 р.

 

Баланс на 1 січня 2018 р.

 

Звіт про заборгованість за бюджетними коштами на 1 січня 2018 р.

 

Звіт про заборгованість за окремими програмами на 1 січня 2018 р.

 

Звіт про фінансові результати за 1 квартал 2018 р.

 

Звіт про надходження та використання коштів загального фонду за 1 квартал 2018 р.

 

Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги за 1 квартал 2018 р.


 

Державні закупівлі

 

Електронні закупівлі

 

Публічні закупівлі

 


 

ПОЛОЖЕННЯ про Раду молодих учених і студентів

 


СТУДЕНТСЬКЕ САМОВРЯДУВАННЯ

 

Діяльність органів Студентського Самоврядування

Положення про студентське самоврядування


 

Звіт. Моніторинг якості оствіти

© Луганський національний університет імені Тараса Шевченка, 2007-2018