Луганський національний університет імені Тараса Шевченка

Факультет природничих наук

 

Загальна інформація

Адреса:

 • 92703, Луганська обл., м. Старобільськ, пл. Гоголя, 1

Тел.:

 • +38 0507671066,
 • +38 0960231434,
 • +38 0509564158,
 • +38 0667908025

E-mail: nature@luguniv.edu.ua, biofpn@gmail.com


 

Керівництво

Декан – Мацай Наталія Юріївна, кандидат сільськогосподарських наук, доцент, тел. +38 0507671066.

Заступник декана з навчальної роботи – Губська Ольга Петрівна, старший викладач, тел. +38 0509564158.

Заступник декана із соціально-гуманітарної роботи – Ливацький Олександр Васильович, кандидат педагогічних наук, доцент, тел. +38 0667908025.

Провідний фахівець із заочного відділення – Латка Аліна Сергіївна, тел. +38 0999444268.

Секретар деканату – Кононенко  Олександра Олександрівна, тел. +38 0953518039.


 

Освітня діяльність

Факультет здійснює підготовку професіоналів  за такими галузями та спеціальностями:

ОС бакалавра

Медицина

 • Технології медичної діагностики та лікування

Природничі науки

 • Біологія;
 • Науки про Землю;
 • Екологія.

Аграрні науки

 • Садово-паркове господарство;
 • Лісове господарство;
 • Агрономія.

Освіта

 • Середня освіта (Біологія та здоров’я людини);
 • Середня освіта (Географія);
 • Середня освіта (Хімія).
ОС магістра

Природничі науки

Аграрні науки

 • Садово-паркове господарство;
 • Лісове господарство;
 • Агрономія.

Освіта

 • Середня освіта (Біологія та здоров’я людини);
 • Середня освіта (Географія);
 • Середня освіта (Хімія).

 

navch Навчальні матеріали

 

Навчальний процес забезпечують:

Кафедра анатомії, фізіології людини та тварин

Завідувач кафедри – Боярчук Олена Дмитрівна, кандидат біологічних наук, доцент

Кафедра біології та агрономії

Завідувач кафедри – Маслійов Сергій Володимирович, доктор сільськогосподарських наук, професор

Кафедра географії

Завідувач кафедри – Мельник Ірина Геннадіївна, кандидат географічних наук, доцент

Кафедра лабораторної діагностики, хімії та біохімії

Завідувач кафедри – Новоскольцева Ірина Геннадіївна, кандидат медичних наук, доцент

Кафедра садово-паркового господарства та екології

Завідувач кафедри – Петренко Сергій Віталійович, кандидат біологічних наук, доцент


 

БАЗИ ТА МОЖЛИВОСТІ ПРАКТИКИ

Технологія медичної діагностики та лікування

 • Види практик: навчальна, виробнича.
 • Бази практики: клінічні, мікробіологічні, біохімічні, санітарно-епідеміологічні, імунологічні лабораторії медичних закладів та центрів.

Середня освіта (Біологія та здоров’я людини)

 • Види практик: польові навчальні практики з біології (анатомія, морфологія рослин; зоологія безхребетних; систематика рослин; зоологія хребетних; фізіологія рослин), виробнича педагогічна практика.
 • Бази практики: польові табори у Старобільському, Кремінському районах; Національний дендрологічний парк «Тростянець»; загальноосвітні навчальні заклади.

Біологія

 • Види практик: польові навчальні практики з біології (анатомія, морфологія рослин; зоологія безхребетних; систематика рослин; зоологія хребетних; ґрунтознавство з основами землеробства; біологічні основи рослинництва і тваринництва; фізіологія рослин), виробнича фахова практика.
 • Бази практики: польові табори у Старобільському, Кремінському районах; Національний дендрологічний парк «Тростянець»; біологічні лабораторії, вищі навчальні заклади.

Магістратура Біологія. Генетика

 • Види практик: науково–дослідна.
 • Бази практики: лабораторії клінічної діагностики, науково–дослідницькі лабораторії.

Науки про Землю

 • Види практик: практика з географії (топографії, гідрології, метеорології, ландшафтознавства, географії ґрунтів тощо) та геології; комплексна польова практика з фізичної, економічної та соціальної географії (маршрутна, виїзна за межі Луганської області); педагогічна (виробнича) практика
 • Бази практик: м. Кремінна (та околиці) – для польових практик на 1–2 курсах; ЗОШ, гімназії, ліцеї; навчальні заклади системи вищої освіти; метеостанції, установи, діяльність яких пов’язана з природокористуванням; Головне управління статистики в Луганській області; органи місцевого самоврядування; бібліотеки.

Середня освіта (хімія)

 • Види практик: ознайомча, педагогічна, виробнича.
 • Бази практики: загальноосвітні навчальні заклади,  хімічні лабораторії.

Хімія

 • Види практик:  ознайомча, науково-дослідна, науково-педагогічна.
 • Бази практики: загальноосвітні навчальні заклади, хімічні та біохімічні лабораторії.

Екологія

 • Види практик: польові навчальні практики з біологічних та екологічних дисциплін, виробнича фахова практика.
 • Бази практики: польові табори у Старобільському, Кремінському районах; Національний дендрологічний парк «Тростянець».

Садово-паркове господарство

 • Види практик: польові навчальні практики з ґрунтознавства,  ботаніки, дендрології,   інтегрованого захисту   насаджень;   фахова   у розсадниках, виробнича фахова практика.
 • Бази практики: польові табори у Старобільському, Кремінському районах; Національний дендрологічний парк «Тростянець».

Лісове господарство

 • Види практик:  навчальні та виробничі        практики з ботаніки, дендрології, ґрунтознавства, лісознавства та лісової таксації; лісових культур; інтегрованого  захисту лісових насаджень;     фахова  у   лісогосподарських  об’єктах,  фахова у розсадниках.
 • Бази практики: польові табори у Старобільському, Кремінському районах; Кремінське лісництво; Національний дендрологічний парк «Тростянець».

Агрономія

 • Види практик: навчальні польові практики з ботаніки, фізіології рослин, рослинництва, ґрунтознавства та землеробства, сільськогосподарських машин, виробничі практики із рослинництва та землеробства.
 • Бази практики: навчально-наукова база університету (земельні ділянки сіл Вишневе, Веселе,  Новоомелькове Старобільського району Луганської обл.), науково-дослідні станції Інституту зернових культур НААН (м. Дніпропетровськ).

 

МОЖЛИВОСТІ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ

Навчання на факультеті природничих наук відкриває широкі можливості для працевлаштування.

Технологія  медичної  діагностики  та  лікування

Лаборант у медичних лабораторіях різного профілю (клінічні, біохімічні, бактеріологічні, вірусологічні, імунологічні, санітарно-епідеміологічні та ін.); лаборант хімічного, біохімічного та фізико-хімічного аналізу, фахівець у профільних органах самоврядування.

Середня освіта (Біологія та здоров’я людини)

 • після закінчення бакалаврату: учитель біології основної школи;
 • після закінчення магістратури: в загальноосвітніх навчальних закладах – школах, біологічних та інших ліцеях, гімназіях; фахівець у еколого-натуралістичних центрах, відділеннях учнівської Малої академії наук та інших позашкільних установах; інспектор, методист, завідувач секторів у районних, обласних відділах освіти; керівник загальноосвітніх навчальних закладів.

Біологія

 • після закінчення бакалаврату: в лабораторіях різного профілю (біологічного, медичного, хімічного, агрономічного, радіологічного, криміналістичного, спортивного, по аналізу харчових продуктів, побутової хімії, нафтопродуктів, якості продукції пивзаводів, хлібопекарень, рибозаводів тощо, санепідемстанцій); у заповідниках, заказниках та центрах заповідної справи; на митницях у системі карантинних служб; на станціях захисту рослин, ботанічних садах, зоопарках, у санаторно-курортних закладах; у системі зеленого будівництва, рекультивації земель; в органах державного екологічного біомоніторингу, контролю за станом природного середовища; у мисливських, ставкових риборозплідних господарствах, на звірофермах;
 • після закінчення магістратури: завідувач структурних підрозділів та фахівець у наукових та виробничих установах, в органах місцевого державного управління з біо- та екобезпеки, охорони навколишнього середовища, рибінспекціях тощо; викладачами біологічних дисциплін у вищих навчальних закладах.

 

Середня освіта (Географія)

Учитель географії, природознавства у навчальних закладах середньої загальної, спеціальної, професійно-технічної та позашкільної освіти всіх форм власності; фахівець, інспектор, методист у районних, обласних відділах шкільної, позашкільної освіти та науково-технічної творчості тощо; старший лаборант у ВНЗ (географія); в інших суміжних галузях, де затребувана географічна спеціалізація та педагогічна освіта.

 • Після закінчення магістратури: викладач географічних дисциплін вищого навчального закладу, після підвищення кваліфікації – керівник загальноосвітніх навчальних закладів.

Науки про Землю

Географ; географ-економіст; фахівець з розміщення продуктивних сил та регіональної економіки, фахівець з міської та районної планіровки, фахівець з управління природокористуванням, фахівець з геосистемного моніторингу навколишнього середовища, ґрунтознавець, картограф, фахівець з рекреації, профільний фахівець у структурних підрозділах місцевих органів влади з питань використання природних ресурсів (землевпорядкування та земельного кадастру), економіки, туризму, статистики, праці, зайнятості та соціального захисту; молодший науковий співробітник (географія) у науково-дослідних, проектно-конструкторських та інженерно-розшукувальних установах; фахівець в інших організаціях природознавчого, економічного, туристичного, адміністративно-управлінського, картографічного та екологічного профілів; технік-агрометеоролог; технік-аеролог; технік-гідролог; технік-картограф; технік-топограф кадастровий; технік-землевпорядник; фахівець з ґрунтознавства; фахівець з туристичної безпеки; інструктор-методист з туризму; фахівець з розвитку сільського туризму; референт (помічник) керівника підприємства (установи, організації) природничого спрямування:

 • Після закінчення магістратури викладач географічних дисциплін у вищих навчальних закладах.

Середня освіта (Хімія)

Учитель    хімії    у    навчальних    закладах    середньої    загальної, спеціальної, професійно-технічної та всіх форм власності;   фахівець,   інспектор,   методист,   завідувач   секторів  у районних, обласних відділах освіти; після закінчення магістратури – викладач хімічних дисциплін у вищих навчальних закладах, може займати посади керівників загальноосвітніх навчальних закладів та інших профільних установ.

Хімія

Фахівець-хімік у науково-дослідних, виробничих лабораторіях хімічного, біохімічного, біологічного, харчового, санітарно-гігєнічного, аграрного та фармацевтичного профілів, на підприємствах хімічної, металургійної, харчової, фармацевтичної промисловості; викладач хімічних дисциплін у вищих навчальних закладах, може займати посади керівників, завідувачів структурних підрозділів відповідного профілю різних рівнів.

 

Екологія

Еколог, інспектор з охорони природи; лаборант контролю за станом середовища; лаборант контролю екоякості продукції; працівник заповідників  та центрів  заповідної  справи;  інспектор  державний з  технологічного та екологічного  нагляду;  інспектор  державний з охорони природно-заповідного фонду; фахівець екологічного контролю; екологічний аудитор у сільському, лісовому  господарствах та з природно-заповідної справи; консультант в апараті органів державної   влади;   інспектор  з екоконтролю на митниці; фахівець  з  екобезпеки і моніторингу; молодший науковий співробітник в науково-дослідних установах; профільний працівник в органах місцевого самоврядування, карантинній службі та митниці; після закінчення магістратури – викладач прфільних дисциплін у вищих навчальних закладах, фахівець з екології, екологічної освіти; може займати  посади  керівників, завідувачів структурних підрозділів науково-дослідних та виробничих установ відповідного профілю різних рівнів.

Садово-паркове господарство

Інженер з рекреаційного благоустрою та садово-паркового господарства;  фахівець  з ландшафтного  дизайну та проектування, із зеленого та рекреаційного благоустрою;фахівець з   квітникарства та фітодизайну,    фахівець з озеленення територій у державних, комунальних та приватних підприємствах; науковий співробітник у профільних науково-дослідних установах (агрономія, зоотехнія, лісівництво, природно-заповідна   справа); після закінчення магістратури – викладач профільних дисциплін у вищих навчальних закладах; може займати  посади  керівників, завідувачів структурних підрозділів науково-дослідних та виробничих установ відповідного профілю різних рівнів.

Лісове господарство

Інженер лісового господарства; помічник   лісничого;   старший   майстер   лісу;   старший   майстер зеленого господарства; начальник лісорозсадника; технічний керівник   дільниці    з    підсочування    лісу;   технічний  керівник  меліоративної  дільниці; технічний керівник лісобіржі;  інженер з лісових культур; інженер з охорони та захисту лісу; інженер-лісопатолог; інженер з охорони природних екосистем; інженер з відтворення природних екосистем; інженер з природокористування; інженер- таксатор; фахівець лісового господарства за відповідними напрямками (охорона та захист лісу; охорона тваринного світу, лісокористування, лісозаготівля, лісопатологія і таксація; лісосировинні ресурси); спеціаліст у профільних місцевих органах влади та місцевого самоврядування, у заповідниках та заказниках; природничих відділах музеїв.

Агрономія

Агроном у галузі сільського господарства (рослинництво,  овочівництво, плодівництво, кормовиробництво, захист рослин тощо), агроном-інспектор, агроном фермерського господарства, агроном відділення, агроном-технолог сільськогосподарських підприємств з виробництва і зберігання продукції рослинництва, агроном із захисту рослин, менеджер-консультант представництв маркетингових фірм аграрного ринку, дорадник з питань агрономії;

 • Після закінчення магістратури – керівник, завідувач структурних підрозділів різних рівнів за профілем, агроном сільськогосподарського управління, провідний агроном, дорадник-експерт з питань агрономії, керівник сільськогосподарських підприємств, керівник фермерського господарства; науковий співробітник у галузі сільського господарства;  викладач профільних дисциплін у вищих навчальних закладах.

 

КВАЛІФІКАЦІЯ ВИКЛАДАЧІВ:

На факультеті природничих наук діють п’ять кафедр, кожна з яких реалізує окремі напрями наукової діяльності. Якість навчального процесу забезпечує професорсько-викладацький склад.

 • Шевченко Анатолій Михайлович – доктор сільськогосподарських наук, академік НААН України, профессор, завідувач кафедри.
 • Клімочкіна Олена Михайлівна – доктор медичних наук, професор.
 • Маслійов Сергій Володимирович – доктор сільськогосподарських наук, професор, заслужений працівник сільського господарства.
 • Сатарова Тетяна Миколаївна – доктор біологічних наук, професор.
 • Кирпа Микола Якович – доктор сільськогосподарських наук, професор.
 • Шевченко Михайло Семенович – доктор сільськогосподарських наук, професор.
 • Комісова Тетяна Євгенівна – кандидат біологічних наук, професор.
 • Вовк Сергій Володимирович ‒ кандидат біологічних наук, доцент.
 • Мацай Наталія Юріївна – кандидат сільськогосподарських наук, доцент.
 • Євтушенко Галина Олександрівна ‒ кандидат сільськогосподарських наук, доцент.
 • Гаврилюк Юлія Володимирівна ‒ кандидат сільськогосподарських наук, доцент.
 • Ливацький Олександр Васильович – кандидат педагогічних наук, доцент.
 • Беседа Олександр Олександрович – кандидат сільськогосподарських наук, доцент.
 • Котєнєва Ірина Сергіївна – почесний професор ЛНУ, кандидат педагогічних наук, доцент.
 • Боярчук Олена Дмитрівна – кандидат біологічних наук, доцент.
 • Бондаренко  Ольга Володимирівна – кандидат медичних наук, доцент.
 • Львов Олександр Сергійович – асистент.
 • Мельник Ірина Геннадіївна – кандидат географічних наук, доцент.
 • Удовиченко Микола Іванович – почесний професор ЛНУ, кандидат геолого-мінералогічних наук, доцент.
 • Кисельова Октябрина Олександрівна – почесний професор ЛНУ, кандидат географічних наук, доцент.
 • Гаврюшенко Ганна Володимирівна – кандидат економічних наук, доцент.
 • Братішко Андрій Володимироович – кандидат геологічних наук, доцент.
 • Гусєва Наталья Володимирівна – кандидат географічних наук, доцент.
 • Степаненко Вячеслав Володимирович ‒ кандидат біологічних наук, доцент.
 • Хорошилов Геннадій Євгенович ‒  кандидат хімічних наук, доцент.
 • Грановський Олексій Едуардович ‒ PhD з фізіології та біофізики, доцент.
 • Олійник Олена Олександрівна – кандидат біологічних наук, доцент.
 • Петренко Сергій Віталійович –  почесний професор ЛНУ, кандидат біологічних наук, доцент.
 • Соколов Сергій Олександрович – кандидат сільськогосподарських наук, доцент.
 • Новоскольцева Ірина Геннадіївна ‒ кандидат медичних наук, старший викладач.
 • Кучер Оксана Миколаївна – кандидат біологічних наук, асистент.
 • Губська Ольга Петрівна –  старший викладач, магістр екології.
 • Демідова Наталія Володимирівна –  магістр екології, старший викладач.
 • Скаковський Сергій Іванович – магістр садово-паркового господарства, ассистент.
 • Литвиненко Сергій Павлович ‒ асистент, магістр біології.
 • Шарай Дар`я Сергіївна –магістр біології, ассистент.
 • Коржова Наталія Олександрівна – магістр біології, асистент.
 • Королецька Лариса Вікторівна –  кандидат педагогічних наук, старший викладач.
 • Твердохліб Наталія Михайлівна ‒ асистент.
 • Бордюгова Олена Іванівна – асистент.
 • Байрачна Анастасія Михайлівна – асистент.
 • Шликова Наталія Георгіївна – асистент.
 • Степанов Віталій Вадимович – асистент.
 • Прасолова Ольга Петрівна – асистент.
 • Рудь Олександр Вячеславович – асистент.

 

ЗМІСТ НАВЧАЛЬНИХ ПРОГРАМ І ДИСЦИПЛІН

Технологія  медичної  діагностики  та  лікування

Лабораторна  служба;  Оцінка  аналітичних  методів;  Техніка лабораторних робіт; Сучасні методи мікроскопічних досліджень, Цитохімічні та імунохімічні методи діагностики; Клінічна лабораторна діагностика; Лабораторна діагностика паразитарних інвазій; Мікробіологія, вірусологія та імунологія з мікробіологічною діагностикою; Клінічна біохімія; Гігієна   та   екологія з гігієнічною експертизою; Барвники та маркери у лабораторній діагностиці,  Фізико-хімічні методи дослідження; Лабораторна діагностика невідкладних станів, Інноваційні технології медичної діагностики та лікування; Молекулярна онкологія, Методи експрес-діагностики у надзвичайних ситуаціях;  Лабораторні методи у трансфузіології,  Лабораторна діагностика у токсикології; Оцінка результатів дослідження у клініці: хірургія, педіатрія, терапія, ендокринологія, фтизіатрія, неврологія, дерматологія та венерологія, онкологія.

Середня освіта (Біологія та здоров`я людини)

Ботаніка; зоологія; фізіологія рослин з основами біохімії; біологія людини; цитологія, гістологія і ембріологія; генетика, молекулярна біологія; мікробіологія з основами вірусології; біологія індивідуального розвитку; біологічні основи рослинництва та тваринництва, теорії еволюції; педагогіка; психологія; методика викладання біології; інформаційні технології у навчання біології; виготовлення навчальних посібників з біології; шкільний біологічний експеримент; методика розв’язування біологічних задач; методика організації навчальної та позакласної роботи з біології.

Біологія

Ботаніка; зоологія; фізіологія рослин з основами біохімії; анатомія людини; фізіологія людини та тварин, цитологія, гістологія і ембріологія; генетика, молекулярна біологія; біофізика; теорії еволюції; мікробіологія з основами вірусології; біологія індивідуального розвитку; радіобіологія; математичні методи в біології; біотехнологія; біологічні основи рослинництва та тваринництва, сучасна біологічна номенклатура; біологічний моніторинг; заповідна справа; біологія ґрунтів; основи таксидермії; гербарна справа; біогеографія; біоценологія; біоіндикація; фенологія; хронобіологія; фітотоксикологія; фітопатологія.

 

Науки про Землю

Середня освіта (Географія)

Загальне землезнавство; Картографія з основами топографії; Геологія з основами палеонтології; Геоморфологія; Метеорологія і кліматологія; Гідрологія з основами океанології; Ландшафтознавство та географія ґрунтів; Фізична географія материків і океанів; Фізична географія України; Географія населення з основами демографії; Географія Донбасу з основами регіоналістики; Економічна та соціальна географія України; Географія світового господарства; Регіональна соціально-економічна географія зарубіжних країн; Рекреаційна географія; Методика викладання географії; Краєзнавство та методика його викладання; Методика застосування комп’ютерної техніки та технічних засобів навчання при викладанні географії; Організація краєзнавчо-туристичної роботи в школі; Основи геоглобалістики; Методологічні проблеми і методи фізичної та суспільної географії; Методика викладання у вищій школі.

Середня освіта (хімія)

Загальна хімія; Неорганічна хімія; Аналітична хімія; Органічна хімія; Фізична хімія; Хімія високомолекулярних   сполук; Колоїдна хімія; Фізичні методи дослідження речовини; Неорганічний синтез; Біологічна хімія; Методика викладання хімії; Хімія стероїдів , Методика шкільного хімічного експерименту  та  виготовлення  наочних  посібників  з  хімії; Методика складання та розв’язування задач з хімії.

Методологія та організація наукових досліджень; Хімія гетероциклів, Хімія активованих олефінів; Механізми органічних реакцій та реакції карбаніонів; Геохімія і космохімія, Геліоенергетика та молекулярні механізми передачі енергії; Методика викладання хімії ; Теоретична хімія.

Хімія

Загальна хімія; Неорганічна хімія; Аналітична хімія; Органічна хімія; Фізична хімія; Хімія високомолекулярних   сполук; Колоїдна хімія; Фізичні методи дослідження   речовини; Неорганічний синтез; Біологічна хімія; Методика викладання хімії; Хімія стероїдів , Методика шкільного хімічного експерименту  та  виготовлення  наочних  посібників  з  хімії; Методика складання та розв’язування задач з хімії.

Методологія та організація наукових досліджень; Механізми органічних   реакцій    та    реакції    карбаніонів;    Стратегія і тактика органічного синтезу,  Регіо- та стереоскерований синтез; Хімія гетеро циклів, Хімія активованих олефінів; Аналіз органічних речовин,  Токсикологічна хімія.

 

Екологія

Екологія рослин з основами екологічної  ботаніки;  Екологія  тварин  з  основами  зоології; Екологія мікроорганізмів; Екологія людини; Ландшафтна екологія; Загальна екологія та неоекологія; Основи еволюційної екології; Екологія глобальна та регіональна; Основи екологічної культури; Екологічна безпека; Організація управління в екологічній діяльності; Моніторінг довкілля; Економіка природокористування; Нормування антропогенного навантаження на природне середовище.

Садово-паркове господарство

Ботаніка з основами фізіології рослин; Зоологія; Геодезія; Грунтознавство; Генетика з основами селекції; Дендрологія з основами декоративної дендрології; Фітопатологія; Рекультивація земель; Садово-паркове будівництво з основами містобудування; Озеленення населених місць; Декоративне садівництво; Біотехнології в садівництві; Плодівництво та овочівництво; Квітникарство; Газони; Ландшафтне проектування з основами ландшафтної архітектури; Фітодизайн; Економіка СПГ.

Лісове господарство

Ботаніка з основами фізіології рослин; Геодезія; Ґрунтознавство; Дендрологія з основами декоративної дендрології; Лісові культури; Лісова фітопатологія; Лісова таксація; Лісознавство та соціальне лісівництво; Лісовпорядкування;  Захист лісу; Лісова селекція з основами генетики; Економіка лісового господарства; Лісоексплуатація та транспорт лісу; Лісова меліорація; Екологія лісів; Інтегрований захист лісових насаджень; Механізація лісогосподарських робіт; Організація лісогосподарських робіт; Лісове товарознавство;   Лісовий кадастр.

Агрономія

Рослинництво, Ґрунтознавство та землеробство, Агрохімія, Гербологія та карантин рослин, Ентомологія та фітопатологія, Генетика, селекція та насінництво сільськогосподарських культур, Мікробіологія з основами біотехнології, Основи плодоовочівництва та кормо виробництва, Агроекологія з основами агрометеорології, Тваринництво з основами зоології, Сільськогосподарські та агромеліоративні машини, Економіка та організація сільськогосподарського виробництва; Фітотоксикологія, Біологічні основи рослинництва; Стандартизація та управління якістю продукції рослинництва, Основи товарознавства продукції рослинництва; Механізація, електрифікація та автоматизація сільськогосподарського виробництва, Інтегрований захист рослин; Технології закритого ґрунту, Система застосування добрив та програмування врожаїв; Землевпорядкування з основами геодезії, Технології зберігання та переробки  продукції  рослинництва; Основи раціонального землекористування, Основи моделювання агротехнологій; Агробіотехнології; Технології закритого ґрунту, Система застосування добрив,  програмування врожаїв та інші.


 

Наукова діяльність

Наукові дослідження факультет природничих наук здійснює в межах наступних  кафедральних тем:

 • „Основи функціонування та адаптації біологічних систем за умов дії біотичних та абіотичних факторів” (кафедра біології);
 • „Удосконалення методичної підготовки майбутніх учителів-біологів” (кафедра біології);
 • „Синтез і вивчення впливу нових біологічно-активних речовин на проростання насіння, ріст та розвиток культурних і бур’янистих рослин”  (спільна тема кафедри хімії та біохімії й кафедри біології);
 • „Морфофункціональні механізми адаптації організмів до впливу факторів середовища” (кафедра анатомії, фізіології людини та тварин);
 • „Взаємодія природного середовища та господарської діяльності людини”  (кафедра географії);
 • „Соціально-економічні проблеми розміщення продуктивних сил і населення Луганської області”  (кафедра географії).

У червні 2014 року старший викладач кафедри географії А. В. Братішко отримав грант (Sepkoski Grans) Палеонтологічного товариства США на проведення палеонтологічних досліджень на Керченському півострові – Miocene teleostean fish fauna (otoliths) from the Zavetnoe, Crimea, Ukraine та пройшов наукове стажування у департаменті наук про Землю та навколишнього середовища університету імені Людвіга-Максиміліана в Мюнхені.

На кафедрі біології факультету функціонує аспірантура для здобуття наукового ступеня доктора філософії з галузі знань 20 Аграрні науки спеціальності 201 „Агрономія”. Гарантами програми підготовки аспірантів на кафедрі є Шевченко А. М. дійсний член НААН України, доктор сільськогосподарських наук, професор та Маслійов С. В. доктор сільськогосподарських наук, професор, заслужений працівник сільського господарства.

20.09.2018

© Луганський національний університет імені Тараса Шевченка, 2007-2019