Луганський національний університет імені Тараса Шевченка

Навчально-науковий інститут фізики, математики та інформаційних технологій

 

Загальна інформація

Адреса:  93003, Луганська область, м. Рубіжне, пров. Клубний, 12

Тел.: +38 099 331 92 20; +38 050 428 95 81; +38 050 722 52 13

E-mail: ifmit.ltsnu@gmail.com


 

Навчально-науковий інститут фізики, математики та інформаційних технологій (НН ІФМІТ) створено 1 грудня 2007. Інститут є наслідником традицій та духа фізико-математичного факультету. Викладачі інституту приймають активну участь у світовому науковому житті. Інститут є учасником проекту Модернізація педагогічної вищої освіти з використання інноваційних інструментів викладання (MoPED – №586098-EPP-1-2017-1-UA-EPPKA2-CBHE-JP) і активно співпрацює із Precarpathian  National University named after Vasyl Stefanyk (Ukraine); University of Deusto (Spain); AGH University of Science and Technology (Poland), University of Cyprus (Cyprus); Borys Grinchenko Kyiv University (Ukraine); Pereyaslav-Khmelnytsky Hryhoriy Skovoroda Pedagogical  University (Ukraine); Pavlo Tychyna Uman State Pedagogical  University (Ukraine); South Ukrainian National Pedagogical  University named after K.D. Ushynsky (Ukraine).


 

Керівництво

Директор – Могильний Геннадій Анатолійович, кандидат технічних наук, доцент +380-66-173-3850,  g.mogilniy@gmail.com.

Заступник директора з навчальної роботи – Донченко Володимир Юрійович +380-50-428-9581, ifmit.s.2014@gmail.com.

Заступник директора із соціально-гуманітарної роботи – Матієвський Володимир Валерійович,+380-66-329-7917 mvv7mvv@gmail.com.

Секретар директорату  – Касянова Світлана Олександрівна, +380-50-722-5213, kasyanova7767@gmail.com.


 

Освітня діяльність

Інститут здійснює підготовку фахівців за такими напрямами та спеціальностями:

ОКР бакалавра
 • середня освіта (математика, інформатика);
 • середня освіта (математика, фізика);
 • середня освіта (фізика, інформатика);
 • математика;
 • фізика;
 • комп’ютерні науки та інформаційні технології;
 • системний аналіз;
 • комп’ютерна інженерія;
 • інженерія програмного забезпечення;
 • інформаційна, бібліотечна та архівна справа.
ОКР магістра
 • середня освіта (математика)
 • середня освіта (інформатика)
 • середня освіта (фізика);
 • фізика;
 • комп’ютерні науки та інформаційні технології;
 • комп’ютерні системи та мережі;
 • інженерія програмного забезпечення;
 • інформаційна, бібліотечна та архівна справа.

 

navch Навчальні матеріали

 

Навчальний процес забезпечують:

Кафедра алгебри та системного аналізу

Завідувач кафедри – Жучок Анатолій Володимирович, доктор фізико-математичних наук, професор

Кафедра документознавства та інформаційної діяльності

Завідувач кафедри – Малюк Ольга Юріївна, кандидат філологічних наук, доцент

Кафедра інформаційних технологій та систем

Завідувач кафедри – Семенов Микола Анатолійович, кандидат педагогічних наук, доцент

Кафедра фізико-технічних систем та інформатики

Завідувач кафедри – Козуб Юрій Гордійович, кандидат технічних наук, доцент


 

БАЗИ ТА МОЖЛИВОСТІ ПРАКТИКИ

Комп’ютерна інженерія

 • Види практик: проектно-технологічна, комплексна переддипломна за фахом.
 • Бази практики: комп’ютерні мережі, обчислювальні центри.

Інженерія програмного забезпечення

 • Види практик: з технології програмування, комплексна за фахом.
 • Бази практики: індустрія програмного забезпечення.

Системний аналіз

 • Види практик: обчислювальна, виробнича, переддипломна.
 • Бази практики: підприємства в галузі прикладних наук, техніки, та управління.

Комп’ютерні науки та інформаційні технології

 • Види практик: обчислювальна, технологічна, переддипломна  за фахом.
 • Бази практики: обчислювальні центри, організації та установи, банки, страхові компанії, науково-дослідницькі і вищі навчальні заклади.

Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

 • Види практик: обчислювальна, інформаційно-документознавча, технологічна.
 • Бази практики: установи, пов’язані з інформаційною діяльністю, служби документаційного забезпечення управління, підприємства й установи різних форм власності.

Середня освіта (Математика. Інформатика)

 • Види практик: обчислювальна, педагогічна з математики, педагогічна з інформатики.
 • Бази практики: загальноосвітні школи, гімназії, ліцеї, коледжі, навчальні заклади системи вищої освіти, обчислювальні центри та лабораторії.

Середня освіта (Фізика. Інформатика)

 • Види практик: обчислювальна, педагогічна, практикум зі  шкільного фізичного експерименту.
 • Бази практики: загальноосвітні школи, гімназії, ліцеї, коледжі, навчальні заклади системи вищої освіти, установи, пов’язані з фізичними та хімічними дослідженнями.

 

МОЖЛИВОСТІ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ

Навчання в інституті фізики, математики та інформаційних технологій відкриває широкі можливості для працевлаштування.

Комп’ютерна інженерія

Адміністратор комп’ютерних мереж; інженер з комп’ютерних систем, прикладний програміст, системний програміст, інженер-програміст, інженер-системотехнік, технік обчислювального центру, технік-програміст; адміністратор даних, адміністратор доступу, адміністратор задач, адміністратор системи.

Інженерія програмного забезпечення

Інженер-програміст, інженер з програмного забезпечення комп’ютерів; фахівець з розробки та тестування програмного забезпечення; фахівець в індустрії програмного забезпечення (у тому числі для мережі Інтернет); фахівець із застосування інформаційних систем і технології (створення, супроводження та використання програмних засобів).

Системний аналіз

Аналітик; технічний фахівець в галузі прикладних наук та техніки; технічний фахівець в галузі управління.

Комп’ютерні науки та інформаційні технології

Інженер-програміст, технік обчислювального центру, технік-програміст; інформаційний менеджер організацій і установ, банків, страхових компаній, науково-дослідницьких і вищих навчальних закладів.

Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

Організатор діловодства, фахівець в установах, пов’язаних з інформаційною діяльністю; референт, керівник служби документаційного забезпечення управління; фахівець із автоматизації документообігу на підприємствах і установах різних форм власності.

Середня освіта (Математика. Інформатика)

Викладач загальноосвітніх шкіл, гімназій, ліцеїв, коледжів, навчальних закладів системи вищої освіти; фахівець обчислювальних центрів та лабораторій.

Середня освіта (Фізика. Інформатика)

Викладач загальноосвітніх шкіл, гімназій, ліцеїв, коледжів, навчальних закладів системи вищої освіти; лаборант та технік, пов’язані з фізичними та хімічними дослідженнями; оператор оптичного та електронного устаткування.


 

КВАЛІФІКАЦІЯ ВИКЛАДАЧІВ:

В навчально-науковому інституті фізики, математики та інформаційних технологій діють чотири кафедр, кожна з яких реалізує окремі напрями наукової діяльності. Якість навчального процесу забезпечує професорсько-викладацький склад.

 • Могильний Геннадій Анатолійович ‒ директор інституту, кандидат технічних наук, доцент.
 • Донченко Володимир Юрійович ‒ заступник директора з навчальної роботи, старший викладач.
 • Матієвський Володимир Валерійович ‒ заступник директора із соціально-гуманітарної роботи.
 • Меняйленко Олександр Сергійович ‒ доктор технічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України.
 • Жучок Анатолій Володимирович ‒ доктор фізико-математичних наук, професор.
 • Хмель Валерій Петрович ‒ директор навчально-наукового інституту економіки та бізнесу, доцент кафедри алгебри та системного аналізу, кандидат педагогічних наук.
 • Жучок Юрій Володимирович ‒ доктор фізико-математичних наук, професор кафедри алгебри та системного аналізу, доцент.
 • Малюк Ольга Юріївна ‒ кандидат філологічних наук, доцент.
 • Акіншина Ірина Миколаївна ‒ кандидат філологічних наук, доцент.
 • Крохмаль Ірина Миколаївна ‒ асистент.
 • Курило Наталія Олександрівна ‒ кандидат педагогічних наук, доцент.
 • Лєсовець Неля Миколаївна ‒ кандидат філологічних наук, доцент.
 • Семенов Микола Анатолійович ‒ кандидат педагогічних наук, доцент.
 • Тихонов Юрій Леонтійович ‒ кандидат технічних наук, доцент.
 • Кірєєв Ігор Юлійович ‒ кандидат технічних наук, доцент.
 • Козуб Галина Олександрівна ‒ кандидат технічних наук, доцент.
 • Жукова Вікторія Миколаївна ‒ кандидат педагогічних наук, доцент.
 • Переяславська Світлана Олександрівна ‒ кандидат педагогічних наук, доцент.
 • Смагіна Ольга Олександрівна ‒ кандидат педагогічних наук, старший викладач.
 • Козуб Юрій Гордійович ‒ кандидат технічних наук, доцент.
 • Чорнобай Катерина Григоріївна ‒ кандидат педагогічних наук, доцент.
 • Дирда Віталій Ілларионович – доктор технічних наук, професор
 • Бондаренко Ліна Ігорівна ‒ кандидат педагогічних наук, старший викладач.
 • Літвінова Олеся Миколаївна ‒ старший викладач.
 • Бузніка Анна Сергіївна ‒ асистент.
 • Самовілова Наталія Олександрівна – асистент
 • Циба Оксана Василівна ‒ асистент.
 • Жучок Юлія Володимирівна ‒ кандидат фізико-математичних наук, старший викладач.
 • Попов Андрій Борисович ‒ старший викладач.
 • Тоічкіна Олена Олександрівна ‒ асистент, тьютер.

 

ЗМІСТ НАВЧАЛЬНИХ ПРОГРАМ І ДИСЦИПЛІН

Комп’ютерна інженерія

Алгоритми та структури даних, програмування,  ООП, комп’ютерна електроніка, архітектура обчислювальних систем, комп’ютерна логіка та схемотехніка, операційні системи та системне програмування, технологія проектування комп’ютерних систем,  проектування елементів цифрових приладів, комп’ютерні мережі, організація баз даних, захист інформації, вища та дискретна математика, фізика, основи програмування  та адміністрування мереж.

Інженерія програмного забезпечення

Алгоритми та структури даних, програмування  С++, JAVA, VBA ООП, програмні системи, операційні системи та системне програмування, організація баз даних, захист інформації, вища та дискретна математика,  фізика, комп’ютерні мережі, архітектура обчислювальних систем, людино-машинна взаємодія, групова динаміка і комунікації у ІТ системах аналіз вимог до програмного забезпечення моделювання та конструювання програмного забезпечення, якість програмного забезпечення та тестування,  керування  проектами програмного забезпечення та планування їх вартості.

Системний аналіз

Алгоритми та структури даних, програмування, операційні системи та системне програмування,організація баз даних, захист інформації, фізика, комп’ютерні мережі, архітектура обчислювальних систем, системний аналіз, теорія прийняття рішень та теорія керування,  методи оптимізації і дослідження операцій, моделювання складних систем, інформаційні системи в менеджменті, фінансова математика, основи математичної економіки.

Комп’ютерні науки та інформаційні технології

Алгоритми та структури даних, програмування, операційні системи та системне програмування,організація баз даних, захист інформації, дискретна математика, алгебра, геометрія та математичний аналіз, теорія алгоритмів, організація та обробка електронної інформації, паралельні та розподілені обчислення, розподілені інформаційно-аналітичні системи, фізика,  комп’ютерні мережі, архітектура обчислювальних систем, організація та обробка електронної інформації.

Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

Документознавство, діловодство, бібліографознавство, архівознавство, інформаційні технології, сучасні інформаційні мережі, бази даних, інформаційний менеджмент, маркетинг інформаційних продуктів і послуг, ділова іноземна мова (вивчається дві мови).

Середня освіта (Математика. Інформатика)

Функціональний аналіз, математичний аналіз, алгебра і теорія чисел, диференціальна геометрія, числові системи, дискретна математика, інформатика та програмування, інформаційні мережі, сучасні інтернет технології, архітектура обчислювальних систем, бази даних, загальна фізика, педагогіка, теорія ймовірності та математична статистика, шкільний курс інформатики та методика викладання.

Середня освіта (Фізика. Інформатика)

Молекулярна фізика, електродинаміка, електрика та магнетизм, методи математичної фізики, механіка, оптика, фізика атома, фізика ядра, квантова теорія, астрофізика, математичний аналіз, теорія ймовірності та математична статистика, програмне та математичне моделювання, педагогіка, шкільна фізика та методи її викладання, інформатика та комп’ютерна техніка, інформаційні мережі, сучасні інтернет технології, архітектура обчислювальних систем, бази даних.


 

Наукова діяльність

Наукова робота кафедри інформаційних технологій та систем складається з кількох галузей використання інформаційних технологій у різних напрямах науки, техніки, економіки й освіти: дослідження систем інженерного проектування й моделювання фізико-механічних характеристик конструкцій і виробів спеціального призначення; програмування мікроконтролерів та ПЛІС, а також розробка й моделювання систем управління спеціалізованим намотувальним устаткуванням; розробка інтегрованих інформаційно-довідкових систем на основі JAVA- технологій; розробка й дослідження навчальних WEB-порталів та створення навчальних програм гуманітарного напрямку.

Наукові розробки кафедри алгебри та системного аналізу пов’язана з сучасними напрямками в галузях математичного аналізу, алгебри: теорія напівгруп; структурні властивості алгебраїчних систем. Кафедра підтримує наукові зв’язки з Інститутом прикладної математики та механіки НАН України (м. Донецьк) (видається науковий журнал “Український математичний вісник”); Київський державний університет (механіко-математичний факультет) (видається міжнародний науковий журнал “Algebra and Discrete Mathematics”);  Донецьким національним університетом (математичний факультет), Воронезьким державним університетом (математичний факультет), Університетом м. Вааса (Фінляндія).

Викладачі кафедри фізико-технічних систем та інформатики підвищують рівень кваліфікації в провідних науково-дослідних установах України та активно співпрацюють з Інститутом геотехнічної механіки ім. Н.С.Полякова Національної академії наук України, Запорізьким національним університетом. Наукова робота кафедри пов’язана з дослідженнями в галузі фізико-механічних полів в полімерах, використанням інформаційних технологій в різних областях науки, техніки, економіки та освіти, зокрема: системний аналіз і моделювання технічних, економічних, соціальних та інших процесів і об’єктів; управління процесами в галузях економіки, техніки, освіти, туризму; дослідження дискретних математичних структур і комбінаторних схем; дослідження з аналізу даних в соціології, психології, педагогіки; управління якістю дистанційного навчання у вищих навчальних закладах; застосування інформаційних технологій в туристичній галузі і готельно-ресторанному бізнесі. Результати науково-дослідної роботи викладачів використовуються у викладанні інформаційних дисциплін з багатьох напрямків навчання в ЛНУ.

Провідні викладачі кафедри документознавства та інформаційної діяльності ведуть науково-дослідницьку роботу за такими напрямами:  актуальні питання сучасного документознавства; методологія та практика підготовки фахівців зі спеціальностей „Документознавство та інформаційна діяльність” і „Діловодство”; організація сучасної ділової комунікації; уніфіковані системи документації; кадрове діловодство, документаційне забезпечення управління персоналом, культура усного та писемного ділового мовлення; аналітико-синтетична обробка інформації;  літературне редагування тексту.


 

Соціально-гуманітарна робота

Соціально-гуманітарна робота в інституті фізики, математики та інформаційних технологій організується за напрямами:

 1. Організаційно-методичне забезпечення соціально-гуманітарної роботи.
 2. Соціально-психологічна підтримка та адаптація студентів до умов навчання у віддаленому доступі.
 3. Інформаційно-роз’яснювальна робота.
 4. Педагогічний супровід навчальної діяльності студентів.

Протягом навчального року відповідно до плану навчання проходять бесіди зі студентами про особливості навчання в умовах віддаленого доступу, про історію та традиції університету, корпоративну культуру і корпоративну єдність. Постійно підтримується зв’язок зі студентами спеціальностей ІФМІТ за допомогою телефонів гарячої лінії, електронної пошти, листування у соціальних мережах. Консультування студентів проводиться в режимі онлайн та офлайн з приводу підготовки до проходження практик, екзаменів, заліків тощо.

22.10.2018

© Луганський національний університет імені Тараса Шевченка, 2007-2019