Луганський національний університет імені Тараса Шевченка

Навчально-науковий інститут публічного управління, адміністрування та післядипломної освіти

 

Загальна інформація

Адреса:  92703, Луганська обл., м. Старобільськ, пл. Гоголя, 1

Skype: ipodn 2015

Е-mail: ipodn@ukr.net

 


 

Керівництво

Директор – Заблоцький Володимир Валентинович, доктор наук з державного управління, доцент, Заслужений працівник освіти України.

Заступник директора – Володавчик Вікторія Сергіївна.

Провідний фахівець – працює зі студентами таких спеціальностей: «Публічне управління та адміністрування», «Менеджмент (Управління навчальними закладами)», «Менеджмент (Управління соціальними закладами)».

Секретар –  Діденко Віталія Анатоліївна, конт. тел. +380997098300, е-mail: vitadidenko@ukr.net.

Інститут організовує курси підвищення кваліфікації педагогічних працівників за всіма спеціальностями акредитованими в університеті та курси підвищення кваліфікації для державних службовців.

Провідний фахівець з курсів підвищення кваліфікації державних службовців Заблоцька Наталія Тихонівна, конт. тел.+380509540167, е-mail: zablotskant@gmail.com.

Фахівець з курсів підвищення кваліфікації – Малютіна Оксана Федорівна, конт. тел. +380990432224, е-mail:  kpk.lnu.lg@gmail.com.

Перелік документів для курсів підвищення кваліфікації педагогічних працівників:

Атестація з державної мови претендентів на посаду держслужбовця


 

Освітня діяльність

Інститут здійснює на базі бакалавра, спеціаліста, магістра підготовку фахівців за такими спеціальностями:

ОС магістра

 • Публічне управління та адміністрування (спеціалізація «Територіальне управління та місцеве самоврядування», «Кадровий менеджмент», «Соціальна сфера»);
 • Менеджмент (спеціалізація «Управління навчальним закладом»);
 • Менеджмент (спеціалізація «Управління соціальним закладом»);
 • Менеджмент (спеціалізація «Адміністративний менеджмент»).

Особливий перелік документів для прийому на спеціальність: «Публічне управління та адміністрування» («Державна служба»):

 • копія паспорта, ін. коду;
 • копія диплома та додатка до нього;
 • копія документа про зміну прізвища (у разі різних прізвищ у паспорті та дипломі);
 • 3 фото 3х4;
 • направлення з місця роботи (обов’язково вказати посаду, категорію, ранг, стаж роботи державної служби);
 • копія трудової книжки, завірена відділом кадрів(всі сторінки).

Навчальний процес у магістратурах НН ІПУАПО забезпечує  кафедра публічної служби та управління навчальними й соціальними закладами.

Завідувач кафедри – Хриков Євген Миколайович, доктор педагогічних наук, професор, Заслужений працівник освіти України.

На кафедрі працюють фахівці з публічного управління, політології, економіки, історії, психології, педагогіки з них 3 докторів наук і 8 кандидатів наук.

Викладачі інституту здійснюють керівництво аспірантами й докторантами за спеціальностями:

 • 281 ( 25.00.04) – «Публічне управління та адміністрування»;
 • 011 (13.00.01) – «Науки про освіту».

 

navch Навчальні матеріали

 


 

Наукова діяльність

Викладачі кафедри публічної служби та управління навчальними й соціальними закладами активно займаються науковими дослідженнями, основними напрямками яких є «Управління якістю освітньої діяльності у вищому навчальному закладі», «Стан і напрями розвитку кадрового потенціалу державної служби в Україні», «Вітчизняний і зарубіжний досвід формування й розвитку концептуальних основ та державно-правових інститутів управління в XVII – XXI століттях», «Розвиток організаційно-правових засад діяльності територіальних органів публічної влади», реформування та розвиток системи місцевого самоврядування.

Кафедра підтримує тісні контакти з регіональним інститутом державного управління Національної Академії державного управління при Президентові України, Академією педагогічних наук України, Донецьким національним університетом, Кіровоградським державним педагогічним університетом імені Володимира Винниченка, Харківським національним педагогічним університетом імені Г.С.Сковороди, Армавірським державним педагогічним університетом, Класичним приватним університетом м. Запоріжжя.

27.09.2018

© Луганський національний університет імені Тараса Шевченка, 2007-2019