Луганський національний університет імені Тараса Шевченка

Навчально-науковий інститут історії, міжнародних відносин і соціально-політичних наук

 

Загальна  інформація

Адреса: 92703, Луганська обл., м. Старобільськ, пл. Гоголя, 1

Тел.: +38 095-190-84-44

Е-mail: hinst.lnu@gmail.com


 

Керівництво

Директор – Бадер Антон Васильович, кандидат історичних наук, доцент

Заступник директора з навчальної роботи – Нужна Юлія Сергіївна, кандидат філософських наук, доцент

Заступник директора з соціально-гуманітарної роботи – Журба Ігор Вячеславович, асистент

Секретар – Шевцова Євгенія Сергіївна, 050-147-36-31

Секретар – Єрмоченко Євгенія Олександрівна, 050-571-08-32


 

Освітня діяльність

Інститут історії, міжнародних відносин і соціально-політичних наук здійснює підготовку фахівців за такими напрямами та спеціальностями:

Освітній ступінь бакалавра
 • середня освіта (історія);
 • історія та археологія;
 • Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії;
 • соціологія;
 • соціальна робота;
 • політологія.
Освітній ступінь магістра
 • історія;
 • Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії;
 • політологія;
 • соціологія;
 • соціальна робота.

 

navch Навчальні матеріали

 

Навчальний процес забезпечують:

Кафедра всесвітньої історії та міжнародних відносин

Завідувач кафедри – Михальський Ігор Сергійович, доктор історичних наук, професор

Кафедра історії України

Завідувач кафедри – Набока Олександр Вікторович, доктор історичних наук, професор

Кафедра політології та правознавства

Завідувач кафедри – Вовк Світлана Олександрівна, доктор політичних наук, доцент

Кафедра соціальної роботи

В.о. завідувача кафедри- Івченко Тетяна Володимирівна, кандидат педагогічних наук, старший викладач

Кафедра філософії та соціології

Завідувач кафедри – Кононов Ілля Федорович, доктор соціологічних наук, професор


 

БАЗИ ТА МОЖЛИВОСТІ ПРАКТИКИ

Середня освіта (історія); Історія та археологія

Види практик: археологічна, архівна, виробнича, педагогічна.

Бази практики: ЗОШ, навчальні заклади системи вищої освіти, музеї, відомчі архіви, бібліотеки, історичні товариства, дослідницькі організації.

Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії

Види практик: практика з ЕОМ, перекладацька, фахова.

Бази практики: дипломатичні агентства, експертні групи із зовнішньополітичних питань.

Соціологія

Види практик: соціологічна, педагогічна.

Бази практики: соціологічні лабораторії, відділ соціального розвитку, лабораторії соціології та психофізіології, служби соціального захисту населення, кадрові агентства та відділи кадрів, навчальні заклади системи вищої освіти.

Соціальна робота

Види практик: ознайомча, соціально-обслуговуюча, волонтерська, профілактично-попереджувальна, соціально-підтримуюча; культурно-дозвіллєва, корекційно-реабілітаційна, проектувально-менеджерська.

Бази практики: держслужби, служби соціального захисту населення, геронтологічні, територіальні центри, центри дозвілля та відпочинку, дитячі оздоровчі заклади, будинки творчості.

Політологія

Види практик: практика з ЕОМ, практика в органах державної влади, практика у громадських об’єднаннях та політичних партіях.

Бази практики: інформаційні агентства, державні служби, апарати органів державної влади, молодіжні центри.

МОЖЛИВОСТІ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ

Навчання в інституті історії, міжнародних відносин і соціально-політичних наук відкриває широкі можливості для працевлаштування.

 • середня освіта (історія); історія та археологія:

викладач загальноосвітніх шкіл, гімназій, ліцеїв, коледжів, навчальних закладів системи вищої освіти, фахівець в музеях, державних і відомчих архівах, бібліотеках, історичних товариствах, дослідницьких організаціях;

 • міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії:

фахівець, здатний виконувати професійну роботу: аташе, дипломатичний агент; дипломатичний кур’єр,  помічник експерта із зовнішньополітичних питань; помічник політичного оглядача, спеціаліст ІІІ категорії;

 • соціологія:

завідувач соціологічною лабораторією; начальник відділу соціального розвитку; начальник лабораторії соціології та психофізіології; службовці пов’язані з інформацією; соціолог; соціолог з ефективності покарання правопорушників; соціолог промисловий; фахівці в галузі соціального захисту населення; керівники та співробітники кадрових агентств та відділів кадрів; викладач соціології;

 • соціальна робота:

соціальний менеджер, держслужбовець, фахівець консультаційних та кадрових служб підприємств різних форм власності; керівник та співробітник відділів кадрів в службах соціального захисту населення; аніматор у геронтологічних, територіальних центрах, у центрах дозвілля та відпочинку, в дитячих оздоровчих закладах, у будинках творчості;

 • політологія:

політолог, політичний оглядач у ЗМІ та інформаційних агентствах, кореспондент, асистент редактора газети або журналу, держслужбовець, секретар виконкому, консультант в апараті органів державної влади, консультант із суспільно-політичних питань, спеціаліст з обробки аналітичних даних, дослідник у галузі гуманітарних та суспільних наук, завідувач молодіжного центру, референт, викладач політології.

КВАЛІФІКАЦІЯ ВИКЛАДАЧІВ:

В навчально-науковому інституті історії, міжнародних відносин і соціально-політичних наук діють п’ять кафедр, кожна з яких реалізує окремі напрями наукової діяльності. Якість навчального процесу забезпечує професорсько-викладацький склад.

 • Ваховський Леонід Цезаревич ‒ доктор педагогічних наук, професор.
 • Михальський Ігор Сергійович ‒ доктор історичних наук, професор.
 • Кононов Ілля Федорович ‒ доктор соціологічних наук,  професор.
 • Проскуріна Олена Олександрівна ‒ доктор політичних наук, професор.
 • Крюков Віктор Григорович ‒ доктор історичних наук, професор.
 • Бурьян  Михайло Степанович ‒ доктор історичних наук, професор.
 • Набока Олександр Вікторович ‒ кандидат історичних наук, доцент.
 • Нужна Юлія Сергіївна ‒ кандидат філософських наук, доцент.
 • Бадер Антон Васильович ‒  кандидат історичних наук, доцент.
 • Вихватенко Микола Тимофійович ‒ кандидат історичних наук, доцент.
 • Климов Анатолій Олексійович ‒ кандидат історичних наук, професор.
 • Гогохія Нані Томазівна ‒ кандидат історичних наук, доцент.
 • Бабічев Олександр Іванович ‒ кандидат історичних наук, доцент.
 • Архіпов Валерій Іванович ‒ кандидат політичних наук, доцент.
 • Новоскольцева Людмила Олександрівна ‒ кандидат політичних наук, доцент.
 • Вовк Світлана Олександрівна ‒ кандидат історичних наук, доцент.
 • Русанова  Марина Ігорівна ‒ кандидат історичних наук, доцент.
 • Бублік Ольга Іванівна ‒ кандидат історичних наук, доцент.
 • Ігнатенко Катерина Володимирівна ‒ кандидат педагогічних наук, доцент.
 • Івченко Тетяна Володимирівна ‒ кандидат педагогічних наук, старший викладач.
 • Маркова Наталія Володимирівна ‒ кандидат педагогічних наук, доцент.
 • Степаненко Вікторія Іванівна ‒ кандидат педагогічних наук, асистент.
 • Хобта Світлана Вікторівна ‒ кандидат соціологічних наук, доцент.
 • Верховод Лілія Іванівна ‒ кандидат соціологічних наук, доцент
 • Уколова Аліна Анатоліївна ‒ кандидат соціологічних наук, старший викладач.
 • Котеленець Катерина Михайлівна ‒ кандидат соціологічних наук, старший викладач.
 • Чантурія Анжеліка Володимирівна ‒ кандидат філософських наук, старший викладач.
 • Алтухов Олексій Анатолійович ‒ асистент, аспірант.
 • Забудкова Ольга Андріївна ‒ асистент.
 • Петренко Ольга Сергіївна ‒ кандидат соціологічних наук, старший викладач.

ЗМІСТ НАВЧАЛЬНИХ ПРОГРАМ І ДИСЦИПЛІН

Середня освіта (історія); історія та археологія

Археологія, історія первісного суспільства, історія стародавнього Сходу, Греції та Риму, історія слов’янських народів, історія середніх віків, нова та новітня історія країн Європи та Америки, Азії та Африки, теорія держави та права, трудове, сімейне, адміністративне, цивільне право, соціально-історична антропологія, історичне краєзнавство, історія України, етнографія України, історіографія, історії України, історія християнства в Україні, методика викладання шкільного курсу історії та правознавства.

Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії

Міжнародні відносини та світова політика, міжнародне публічне право, зовнішня політика України, міжнародне приватне право, історія міжнародних відносин, країнознавство, міжнародні економічні відносини, іноземна мова (перша), іноземна мова (друга), теорія та практика перекладу, дипломатична та консульська служба, дипломатичний протокол та етикет, конфліктологія,  міжнародні організації, теорія міжнародних відносин, методологія країнознавчих досліджень, міжнародна інформація, фізична географія світу, економічна географія світу, основи дипломатії, історія дипломатії, основи геополітики та геостратегії, міжнародна інтеграція та глобалізація у світовій політиці.

Соціологія

Теоретична соціологія; демографія; етносоціологія; методологія та методи соціологічних досліджень; історія соціології; кількісні методи в соціології; соціальна філософія; соціологія організацій; соціологія праці; соціологія територіально-поселенських груп; соціологія політики; соціологія сім’ї, виховання та освіти; конфліктологія; професійна етика соціолога; сучасна ринкова економіка; соціологія бізнесу; управлінські рішення та керування соціологічними процесами; соціально-економічна географія СНД; тендерні дослідження; історія вітчизняної соціології; теорія соціальних структур; комп’ютерні технології в соціологічному дослідженні; соціологія регіонів; соціологія суспільної думки; соціологія культури.

Соціальна робота

Соціалізація особистості, деонтологія, самоорганізація особистості, персонологія, соціальне партнерство, теорія соціальної роботи, соціальна робота з різними групами клієнтів, соціальна робота у сфері зайнятості населення, технології ведення документації в соціальній роботі, соціальна педагогіка, основи кадрового менеджменту, соціальна психологія, історія соціальної роботи, технології соціальної роботи, соціально-медичний патронаж, соціальна політика в Україні, менеджмент соціальної роботи, теорія соціального забезпечення, технології соціального забезпечення, галузеве законодавство.

Політологія

Історія політичної думки зарубіжних країн, загальна теорія політики, кратологія, партологія, громадянське суспільство, політичний аналіз та прогнозування, технологія політичного процесу, геополітика, державна політика, технологія прийняття рішень, масові акції в публічній політиці, методологія політичних досліджень, основи інформаційно-аналітичної діяльності, порівняльна політологія, мас-медіа та політика, теорія та історія демократії, політична географія, громадська думка і масові процеси, політична конфліктологія, політичні еліти та лідерство, соціолінгвістика, політична риторика.


 

Наукова діяльність

Сьогодні в інституті діють п’ять кафедр, кожна з яких реалізує окремі напрями наукової діяльності.

На кафедрі історії України досліджують вітчизняну історію ХХ століття, а саме проблеми соціально-економічного й духовного розвитку: історію освіти, робітничого класу, церкви в Україні, а також питання історіографії й джерелознавства історії України. Заслуговує на увагу участь кафедри у розробці комплексної теми “Українське суспільство очима чекісті” за планом Інституту політології та національних відносин НАН України, підготовці до друку праці “Реабілітовані історією: Луганська область”. У 2006 році опубліковано перші два томи десятитомної колективної праці “Книга памяти Украины. Победители. Луганская область”.

У межах кафедри всесвітньої історії та міжнародних відносин сформувалися й розвиваються три наукові школи. Першу з них заснував доктор історичних наук, професор Вольф Менделевич Бейліс (1923-2001) у 1970-х роках. Його послідовники продовжують вивчати східні літературні пам’ятки як джерела з історії Середньовіччя. У 1990-х рр. доктор історичних наук, професор Михайло Степанович Бурьян започаткував другу наукову школу, представники якої досліджують історію міжнародних відносин і зовнішньої політики Великих держав на Сході в новий і новітній час. У 2000-х рр. сформувалася третя школа під керівництвом доктора історичних наук, професора Ігоря Сергійовича Михальського “Джерела з політичної історії та думки ХІХ – ХХ”.

З метою стимулювання спільної науково-дослідної роботи викладачів кафедри, аспірантів і студентів при кафедрі політології та правознавства створено лабораторію політичних досліджень, де розробляють комплексні теми кафедри: “Глобалізація інформаційного суспільства, розвиток політичної культури й інтеграційні процеси України як субрегіону Європи:  історія, стан та перспективи розвитку”  та “Джерела з політичної історії та думки”.

Комплексною темою кафедри соціальної роботи є “Теоретико-методичні основи підготовки соціальних робітників до роботи в громаді”. Викладачі кафедри публікують наукові статті, беруть участь у міжнародних і всеукраїнських наукових конференціях, семінарах, круглих столах. Щорічно на Днях науки ЛНУ кафедра соціальної роботи здійснює керівництво секціями  “Теорія соціальної роботи”, “Технології соціальної роботи”.

Основним напрямом наукової діяльності кафедри філософії та соціології є реалізація дослідницької програми “Відносини Сходу та Заходу України: пошук історичного компромісу” за підтримки Канадського інституту Українознавчих студій Університету Альберті. Крім того, викладачі кафедри працюють за такими напрямами: “Кордони України у світі Другого модерну”, “Роль гуманістичних ідей у процесі пошуку моделі економічної, політичної та культурної інтеграції України”, “Масова свідомість мешканців Луганщини кризового періоду”, “Роль регіональних засобів масової інформації в становленні демократичного суспільства”, “Ціннісні основи модернізації в сучасному суспільстві”.

20.09.2018

© Луганський національний університет імені Тараса Шевченка, 2007-2019