Луганський національний університет імені Тараса Шевченка

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ – 2017

Правила прийому розроблені Приймальною комісією ЛНУ імені Тараса Шевченка  відповідно до Умов прийому до вищих навчальних закладів України в 2017 році, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 13 жовтня 2016 року № 1236 та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 23 листопада 2016 року за № 1515/29645.

Згідно з наказом Міністерства освіти і науки України «Про затвердження Змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 13 жовтня 2016 року № 1236» від 24.04.2017 р. № 637 зареєстрованих Міністерством юстиції України 22.05.2017 № 646/30514 внесені наступні зміни до Правил прийому до Луганського національного університету імені Тараса Шевченка у 2017 році.

Правила прийому до Луганського національного унівкрситету імені Тараса Шевченка у 2017 році (зі змінами)

Зміни до Правил прийому до Луганського національного університету імені Тараса Шевченкав 2017 році

Порядок прийому для здобуття вищої та професійно-технічної освіти осіб, місцем проживання яких є територія проведення антитерористичної операції (на період її проведення)

Правила прийому до аспірантури для здобуття наукового ступеня доктора філософії

Правила прийому до докторантури для здобуття наукового ступеня доктора наук

ДОДАТОК 1. Перелік освітніх ступенів (освітньо-кваліфікаційних рівнів) та спеціальностей, за якими оголошується прийом на навчання, ліцензовані обсяги та нормативні терміни навчання

ДОДАТОК 2. Перелік спеціальностей та вступних випробувань для прийому на навчання на перший (зі скороченим терміном навчання) або другий курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень кваліфікованого робітника, для здобуття освітнього ступеню молодшого бакалавра (освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста)

ДОДАТОК 3. Перелік спеціальностей та вступних випробувань для прийому на навчання на перший (зі скороченим терміном навчання) або другий (третій) курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) осіб, які здобули освітній ступінь молодшого бакалавра, освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, для здобуття освітнього ступеню бакалавра (магістра медичного та ветеринарно-медичного спрямувань), освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра (спеціаліста медичного та ветеринарно-медичного спрямувань)

ДОДАТОК 4. Перелік спеціальностей та вступних випробувань для прийому на навчання осіб, які здобули освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень) бакалавра, для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, освітнього ступеню магістра

ДОДАТОК 5. Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти (вступних іспитів, творчих конкурсів)

ДОДАТОК 6. Перелік природничо-математичних та інженерно-технічних спеціальностей, на які під час участі у конкурсі може бути змінена вага бала за успішне закінчення підготовчих курсів вищого навчального закладу для вступу до цього вищого навчального закладу

© Луганський національний університет імені Тараса Шевченка, 2007-2018