Луганський національний університет імені Тараса Шевченка

СПЕЦІАЛІЗОВАНІ ВЧЕНІ РАДИ

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, ЯКІ ПОДАЄ ДО СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ВЧЕНОЇ РАДИ, ЗДОБУВАЧ НАУКОВОГО СТУПЕНЯ

Д 29.053.01

 • 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»
 • 13.00.05 «Соціальна педагогіка»
 • 13.00.10 «Інформаційно-комунікаційні технології в освіті»

К 29.053.02

 • 10.02.01 «Українська мова»

Д 29.053.03

 • 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки»,
 • 13.00.06 «Теорія і методика управління освітою»
 • 13.00.07 «Теорія і методика виховання»

К 29.053.06

 • 07.00.02 «Всесвітня історія»
 • 07.00.06 «Історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни»

К 29.053.08

 • 10.01.01 «Українська література»
 • 10.01.06 «Теорія літератури»
© Луганський національний університет імені Тараса Шевченка, 2007-2018