Луганський національний університет імені Тараса Шевченка

Кадіївський педагогічний коледж

 

Загальна інформація

Повна назва закладу: Відокремлений підрозділ «Кадіївський педагогічний коледж Луганського національного університету імені Тараса Шевченка»

Адреса: 93108, Луганська обл.,  м. Лисичанськ, вул. Героїв Сталінграда, б.21

Телефон/факс: 7-64-36

Телефон: 7-66-42

Електронна пошта:  stahcol@gmail.com

Власний сайт: http://stahanov.luguniv.edu.ua/


 

Кадіївський педагогічний коледж Луганського національного університету імені Тараса Шевченка – вищий заклад освіти І-ІІ рівнів акредитації.

Діяльність коледжу регламентується Положенням по ВП «Кадіївський педагогічний коледж Луганського національного університету імені Тараса Шевченка».

З метою розширення сфери освітньої діяльності на підставі наказу Міністерства освіти УРСР №203 від 12.09.1967 р. було створено Кадіївське педагогічне училище (пізніше м. Кадіївка перейменовано в м.Стаханов).

У 1997 році Постановою Кабінету Міністрів України № 526 від 29.05.1997 р. змінено статус педагогічного училища на Стахановський педагогічний коледж Луганського державного педагогічного університету імені Тараса Шевченка (пізніше Луганський національний університет імені Тараса Шевченка)

Освітню діяльність коледж здійснював у місті Стаханові Луганської області до жовтня 2014 р.

У зв’язку з окупацією м. Стаханова і неможливістю організації повноцінного освітнього процесу на підставі  наказу ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка» №1009-ЗД від 01.10.2014 року Стахановський педагогічний коледж тимчасово переведений у м. Лисичанськ на навчально-виробничу базу ВП «Лисичанський педагогічний коледж Луганського національного університету імені Тараса Шевченка».

У 2017 році коледж отримав назву Відокремлений підрозділ «Кадіївський педагогічний коледж Луганського національного університету імені Тараса Шевченка».

Навчальний заклад завжди відповідав сучасним вимогам і тенденціям підготовки високопрофесійних фахівців в галузі педагогіки, за що відзначений почесним дипломом «Флагман освіти і науки України», нагороджений численними грамотами та подяками, внесений до «Енциклопедії педагогічної освіти».

Історія триває. Не боячись змін, навчальний заклад продовжує здійснювати впевнені кроки на шляху власного розвитку.


 

Адміністрація

Директор коледжу – Васильченко Тетяна Іванівна, викладач вищої кваліфікаційної категорії, викладач-методист, магістр управління навчальними закладами, відмінник Освіти України.

Заступник директора з навчальної роботи – Тіхова Тетяна Іллівна, викладач вищої кваліфікаційної категорії, викладач-методист, магістр музичної педагогіки та виховання, відмінник Освіти України.

Методист коледжу – Ярита Ірина Іванівна, кандидат педагогічних наук, доцент.

Головний бухгалтер – Нєдосєкова Людмила Миколаївна.


 

Освітня діяльність

Коледж здійснює підготовку спеціалістів для освітніх закладів України за освітньо-кваліфікаційними рівнями молодшого спеціаліста.

Молодший спеціаліст на основі базової загальної середньої освіти (9 кл.). Денна форма навчання

 • Соціальна робота. Соціальний педагог.
 • Середня освіта. Музичне мистецтво*.

Терміни навчання:

на базі 9 класів – 4 роки. 


 

БАЗИ ТА МОЖЛИВОСТІ ПРАКТИКИ

Соціальна робота

 • Види практик: професійно-орієнтована (навчальна-ознайомча), професійно-орієнтована (навчальна-соціальна), літня в ДОТ, соціально-педагогічна, навчальна практика з питань соціальної роботи в органах місцевого самоврядування та на виробництві, соціальна-педагогічна (виробнича).

  Бази практики:

 • управління праці та соціального захисту населення;
 • управління у справах неповнолітніх;
 • державні адміністрації (міські, районні);
 • служби зайнятості;
 • пенсійні фонди;
 • дитячі оздоровчі табори.
 • соціальні служби дітей, сім’ї та молоді;
 • притулки для неповнолітніх;
 • територіальні центри;
 • реабілітаційні центри;
 • загальноосвітні навчальні заклади, ПТУ, школи-інтернати;
 • сільські ради.

 

Середня освіта (музичне мистецтво)

Види практик: навчальна: позакласна та позашкільна виховна робота, педагогічна: пробні уроки і заняття музики, керівництво шкільним хором, переддипломна, літня в дитячих оздоровчих таборах.

Бази практики:

 • загальноосвітні навчальні заклади, ПТУ, школи-інтернати;
 • заклади культури;
 • дитячі музичні школи;
 • школи мистецтв;
 • дошкільні навчальні заклади;
 • дитячі оздоровчі табори.

 

МОЖЛИВОСТІ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ

Соціальна робота

 • соціальний педагог у навчальних закладах (загальноосвітніх школах, ПТУ, школах-інтернатах);
 • соціальний працівник у службах сім’ї та молоді;
 • соціальний працівник у системі соціального захисту населення;
 • соціальний координатор при сільських радах;
 • соціальний працівник – консультант на телефоні довіри;
 • соціальний працівник служб зайнятості.

Середня освіта (музичне мистецтво)

 • керівник творчих колективів в закладах культури та загальноосвітніх установах;
 • артист хорових колективів;
 • викладач дитячих музичних шкіл, шкіл мистецтв;
 • музичний керівник дошкільних навчальних закладів, загальноосвітніх шкіл;
 • викладач музичного мистецтва у загальноосвітніх навчальних закладах;
 • методист відділів та управлінь культури;
 • художній керівник закладів культури та навчальних закладів;
 • організатор позашкільної роботи в ЗОШ.

 

ЗМІСТ НАВЧАЛЬНИХ ПРОГРАМ І ДИСЦИПЛІН

Соціальна робота

Українська мова, українська література, зарубіжна література, іноземна мова, історія України, всесвітня історія, правознавство, економіка, людина і світ, художня культура, математика, фізика, астрономія, біологія, географія, хімія, екологія, технологія, інформатика, фізична культура, захист Вітчизни (допризивна та медико-санітарна підготовка), історія України, українська мова за професійним спрямуванням, філософія, основи правознавства, культурологія, основи економічних теорій, іноземна мова за професійним спрямуванням, фізичне виховання, етнографія, основи охорони праці, сучасна українська мова, основи екології, фізіологія вищої нервової діяльності, анатомія, фізіологія та шкільна гігієна, вікова фізіологія і валеологія, основи медичних знань, основи комп’ютерної техніки, логіка, безпека життєдіяльності, основи наукових досліджень, загальна психологія, вікова та педагогічна психологія, педагогіка, соціальна педагогіка, вступ до спеціальності, етнопедагогіка, технологія роботи соціального гувернера, основи соціально-правового захисту особистості, педагогіка сімейного виховання, теорія і методика роботи з дитячими та молодіжними організаціями України, людина в сучасному соціумі, методика соціально-педагогічної роботи, дозвіллєва діяльність, основи сценарної роботи соціального педагога, теорія і історія соціального виховання, етика соціально-педагогічної діяльності, основи красномовства, попередження конфліктів, методика запобігання торгівлі людьми та експлуатації дітей.

Середня освіта (музичне мистецтво)

Українська мова, українська література, зарубіжна література, іноземна мова, історія України, всесвітня історія, правознавство, економіка, людина і світ, художня культура, математика, фізика, астрономія, біологія, географія, хімія, екологія, технологія, інформатика, фізична культура, захист Вітчизни (допризивна та медико-санітарна підготовка), історія України, українська мова за професійним спрямуванням, іноземна мова за професійним спрямуванням, основи філософських знань, основи економічної теорії, основи правознавства, культурологія, фізичне виховання, основи наукових досліджень, основи екології, інформаційні технології, безпека життєдіяльності, вікова фізіологія і валеологія, основи медичних знань, основи комп’ютерної техніки, вступ до спеціальності, психологія, педагогіка, основи педагогічної майстерності, елементарна теорія музики, гармонія, сольфеджіо, аналіз музичних форм, світова музична література, українська музична література, українська народно-музична творчість, постановка голосу, хорове диригування, хоровий клас та практика роботи з хором, хорознавство та хорове аранжування, основний музичний інструмент, додатковий музичний інструмент, акомпанемент, оркестровий клас, методика музичного виховання в дитячих закладах, методика музичного виховання в школі, ритміка і основи хореографії.


 

КВАЛІФІКАЦІЯ ВИКЛАДАЧІВ:

Васильченко І.І. – викладач кваліфікаційної категорії «спеціаліст першої категорії»;

Васильченко Т.І. – викладач кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої категорії», «викладач- методист»;

Гайворонська Олена Євгенівна – викладач кваліфікаційної категорії «спеціаліст»;

Савостьонок О.П. – викладач кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої категорії»;

Савостьонок С.В. – викладач кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої категорії»;

Семенова Н.Б. – викладач кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої категорії»;

Васильченко І.П. – викладач  кваліфікаційної категорії «спеціаліст другої категорії»;

Тіхова Т.І. – викладач кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої категорії», «викладач-методист»;

Черних Н.О.  – концертмейстер кваліфікаційної категорії «спеціаліст»;

Шумакова О.С. – викладач кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої категорії»;

Ярита І.І. – кандидат педагогічних наук, доцент, викладач кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої категорії», «викладач-методист»;

Ярита А.В. – викладач другої кваліфікаційної категорії.


 

Наукова та соціально-гуманітарна діяльність

Педагогічний колектив проводить науково-методичну, науково-дослідну і виховну роботу, основні завдання і порядок організації якої визначаються Луганським національним університетом імені Тараса Шевченка.

Науково-дослідна робота здійснюється за такими основними напрямами: удосконалення та інтенсифікація підготовки спеціалістів відповідно до сучасних тенденцій розвитку професійної підготовки молоді та вимог регіону; організація експериментально-дослідної роботи з метою оновлення змісту та форм навчально-виховного процесу; вивчення, узагальнення та впровадження в навчально-виховний процес нових педагогічних технологій; залучення талановитої студентської молоді до науково-дослідної роботи. З метою вдосконалення якості підготовки фахівців підвищення педагогічної майстерності викладачів в навчальному закладі створена науково-методична рада, яка діє на підставі Положення.

Соціально-гуманітарна робота в коледжі спрямована на формування творчої особистості майбутнього конкурентноспроможнього спеціаліста, який має високу загальну культуру, громадську позицію, має прагнення до саморозвитку і самовдосконалення.

stah_col_1

Основними напрямами виховної роботи є: інтелектуально-творчий, художньо-естетичний, соціально-моральний, громадсько-патріотичний, спортивно-масовий, трудовий, корпоративної культури.

Викладачі та студенти мають можливість брати участь у конференціях, семінарах, днях науки, педагогічних читаннях, творчих конкурсах, спортивних змаганнях, які проводяться як на базі коледжу, так і в університеті.

Коледж продовжує закладені раніше традиції і прагне до удосконалення освітнього середовища молоді.

 stah_col_2

Ласкаво просимо до Кадіївського педагогічного коледжу
ЛНУ імені Тараса Шевченка!

18.09.2018

© Луганський національний університет імені Тараса Шевченка, 2007-2019