Луганський національний університет імені Тараса Шевченка

Кафедра образотворчого мистецтва

Загальна інформація

Адреса: 36014, м. Полтава, вул. Коваля, 3 , ауд. 233

Телефон:  +380667570814, +380662744931

Е-mаіl: lny_kafom@ukr.net


Кафедру створено 01.09.2000 р. на базі Інституту культури і мистецтв.

Головна мета створення кафедри та її завдання: високопрофесійне викладання фундаментальних мистецьких дисциплін на основі адаптації художньо-педагогічного досвіду провідних ВНЗ у навчальний процес й узагальнення світової та вітчизняної художньої практики, що має забезпечити підготовку затребуваних, креативних і конкурентоспроможних фахівців на регіональному, загальнодержавному та міжнародному ринках художньо-педагогічних послуг.

Місія кафедри: підготовка гармонійно розвинених спеціалістів у галузі образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва, які б органічно поєднували фундаментальну педагогічну освіту й художньо-практичні навички та були б затребуваними, мобільними і конкурентоспроможними фахівцями.


Освітня діяльність

Кафедра є випускаючою з напряму підготовки „Мистецтво”. Вона здійснює підготовку професіоналів за освітньо-кваліфікаційними рівнями:

ОКР бакалавра

  • Образотворче мистецтво;
  • Декоративно-прикладне мистецтво (художня кераміка);
  • Декоративно-прикладне мистецтво (художній метал).

ОКР спеціаліста

  • Образотворче мистецтво;
  • Декоративно-прикладне мистецтво (художня кераміка).

ОКР магістра

  • Образотворче мистецтво;
  • Декоративно-прикладне мистецтво.

Студентам викладаються наступні навчальні дисципліни:

  • „Живопис”,
  • „Малюнок”,
  • „Пластична анатомія”,
  • „Перспектива”
  • „Історія мистецтв”,
  • „Художній розпис”,
  • „Основи фотомистецтва”,
  • „Художні техніки в ОМ та ДПМ”
  • „Комп’ютерна графіка”,
  • „Композиція”,
  • „Майстерність формоутворення”,
  • „Робота в матеріалі”,
  • „Кольорознавство”,
  • „Техніки та технологія живопису”,
  • „Художнє моделювання фірмового стилю”
  • „Основи медальєрного мистецтва”,
  • „Сучасна керамоголія”,
  • „Методика викладання образотворчого мистецтва”,
  • „Сучасна українська кераміка”,
  • „Естетичні засади сучасної візуальної культури”,
  • „Методологія наукового дослідження у галузі мистецтва”,
  • „Пам’яткознавство”,
  • „Теоретичні концепції сучасного мистецтвознавства”,
  • „Спеціальні ювелірні технології”,
  • „Матеріалознавство”,
  • „Педагогіка позашкільних закладів освіти художньо-естетичного спрямування”,
  • „Інтерпретація символіки творів ОМ”,
  • „Декоративний живопис” тощо.

Студенти отримують ґрунтовну підготовку у галузі художньої педагогіки. За перші три роки навчання студенти набувають фундаментальних знань з усіх базових художніх дисциплін – живопис, малюнок, історія мистецтв, робота в матеріалі, техніка і технологія живопису, композиція, що формує методологічну основу для подальшого оволодіння ними професійними знаннями і навичками у галузі мистецтва.

Кафедра також забезпечує викладання в межах своєї компетенції спеціальних художніх дисциплін: методика викладання мистецьких дисциплін, сучасна керамологія, спеціальні ювелірні технології, робота в матеріалі, методологія наукового дослідження у галузі мистецтва тощо.

Навчальний процес забезпечує науково-педагогічний склад кафедри:

Завідувач – Шулик Василь Васильович, доктор архітектури, професор

shulik aroyan digtur
Шулик
Василь Васильович
,

доктор архітектури,
професор
Ароян
Артур Саргісович
,

кандидат архітектури,
доцент
Дігтяр
Наталія Миколївна
,

кандидат педагогічних наук
metel korshunov mikeladze
Метель 
Тетяна Володимирівна,
асистент кафедри
Коршунов
Дмитро Олександрович,
старший викладач
Мікеладзе 
Наталія Гелаївна
викладач
gurjiy
Гуржій
Інна Анатоліївна
,

асистент

Наукова діяльність

На кафедрі приділяється увага науковій діяльності співробітників. Пріоритетними напрямами науково-дослідної роботи кафедри є дослідження проблем художньої педагогіки в умовах модернізації вищої освіти, дослідження актуальних художніх напрямів та художніх технік сучасних митців образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва різних регіонів України та за її межами, приділяючи особливу увагу художньо-творчій специфіці власного регіону.

Викладачі кафедри беруть активну участь у всеукраїнських і міжнародних конференціях, творчих виставках, є Членами спілки художників України.

Науково-дослідна робота зі студентами

Кафедра проводить науково-дослідну роботу зі студентами відповідно до плану НДРС кафедри. Студенти мистецького напряму підготовки заохочуються до науково-дослідної роботи, особливо, під час підготовки і проведення Університетських Днів науки, підготовки наукових праць для участі в університетському конкурсі наукових робіт студентів, підготовки та проведення щорічної регіональної науково-практичної конференції: “Творчі пошуки в галузі мистецтва та художньої освіти”. Студенти і магістранти беруть активну участь у науково-практичних конференціях молодих учених України.

Студенти займаються дослідницькою роботою під керівництвом провідних викладачів кафедри. Результати наукової роботи зі студентами знаходять відображення в наукових статтях.


Міжнародні зв’язки

З метою впровадження новітніх технологій в навчальний процес кафедра налагодила освітні і наукові зв’язки з різними навчальними закладами, організаціями і науковими установами України і зарубіжжя. Кафедра співпрацює з Гжельським державним університетом (РФ), творчими студіями та художніми школами (РФ).

14.11.2016

© Луганський національний університет імені Тараса Шевченка, 2007-2017