Луганський національний університет імені Тараса Шевченка

Кафедра музичного мистецтва та хореографії

 

Загальна інформація

Адреса: 36000, м. Полтава, вул. Коваля, 3;  ауд. 233

Телефон: 066 0076941

Е-mаіl: direktorat_ikm@ukr.net (з приміткою «для кафедри музичного мистецтва»)


 

Кафедру створено 01 вересня 2015 р. на базі кафедри теорії, історії музики та інструментальної підготовки і кафедри співів та хорового диригування  (наказ по ЛНУ імені Тараса Шевченка № 448-вк від 31.08.2015 р.).

Головна мета створення кафедри та її завдання: забезпечення ґрунтовної теоретичної та практичної підготовки майбутніх музикантів-виконавців та викладачів музики, розвиток їх природного таланту; взаємозв’язок навчального процесу і творчої діяльності студентів як форми активного зростання їх професійної майстерності; опанування вітчизняної системи музично-художнього виховання у взаємозв’язку зі світовими мистецько-педагогічними школами; індивідуальний підхід до кожного студента та створення умов для розкриття особистого творчого потенціалу.

Місія кафедри: підготовка кваліфікованих, гармонійно розвинених фахівців у галузі мистецтва та художньої культури, які б органічно поєднували фундаментальну музичну освіту та практичні навички музиканта-виконавця; формування духовного світу майбутніх фахівців засобами мистецтва; удосконалення змісту підготовки фахівців музичного профілю задля успішної їх подальшої творчої реалізації.


 

Освітня діяльність

Кафедра є випускаючою з напрямів підготовки й спеціальностей «Музичне мистецтво» та «Середня освіта (Музичне мистецтво)». Вона здійснює підготовку кваліфікованих фахівців за освітньо-кваліфікаційним  рівнями «бакалавр», «спеціаліст», «магістр»:

 • «Музичне мистецтво» (спеціалізації – «Академічний спів», «Естрадний спів», «Хорове диригування», «Фортепіано», «Народні інструменти», «Оркестрові струнні інструменти», «Оркестрові духові та ударні інструменти», «Музичне мистецтво естради та джазу»);
 • «Музичне мистецтво*» (спеціалізація – «Художня культура», денна та заочна форми навчання).

Студентам викладаються дисципліни:

 • Музично-теоретичні дисципліни (теорія музики, сольфеджіо, гармонія, аналіз музичних форм, основи композиції)
 • Історія світової та української музичної культури
 • Народна музична творчість
 • Теорія та історія класичного музичного мистецтва
 • Історія вокально-хорового виконавського мистецтва
 • Історія виконавського мистецтва (за видами)
 • Українська музика для дітей
 • Основи методики інструментального виконавства
 • Основи вокальної методики
 • Методика музичного виховання
 • Музична педагогіка
 • Музична психологія
 • Менеджмент концертно-виконавської діяльності
 • Основи науково-дослідної роботи
 • Педагогічний практикум
 • Основи праці в студії
 • Концертно-камерний спів
 • Хорознавство
 • Методика роботи з академічним та народним хором
 • Хорове аранжування
 • Читання та аналіз хорових партитур
 • Методика викладання гри на спеціальному інструменті (за видами)
 • Музично-інформаційні технології
 • Практикум шкільного репертуару
 • Хорова література
 • Музична критика
 • Музична естетика
 • Вокально-естрадне мистецтво ХХ століття
 • Методологія наукового дослідження в галузі мистецтвознавства та мистецької педагогіки
 • Художньо-естетичні проблеми музичної культури
 • Фольклорний ансамбль
 • Сучасні техніки композиції
 • Диригування (за видами)
 • Інструментування
 • Читання оркестрових партитур
 • Хоровий клас
 • Вокальний клас
 • Сольний спів
 • Оперна студія
 • Камерне виконавство
 • Виконавська майстерність
 • Спеціальний інструмент (за видами)
 • Загальне фортепіано
 • Концертмейстерський клас
 • Концертмейстерський практикум
 • Фортепіанний ансамбль (або Естрадно-джазовий ансамбль)
 • Основний музичний інструмент (за видами)
 • Додатковий інструмент
 • Оркестровий клас
 • Диригентсько-оркестровий практикум

Навчальний процес, спрямований на підготовку сучасних фахівців в галузі музичного мистецтва та освіти, поєднує в собі два компонента: історико-теоретичний  та практичний (виконавський).

Зміст історико-теоретичних та практичних курсів надає студентам кафедри ключ до розуміння не тільки окремо взятих творів й індивідуального стилю композиторів, мови національних шкіл чи виразно-змістовних сфер музики, але й осмисленню ідей та специфіки музичного мислення епохи, музично-історичного часу. Теоретичні заняття тісно пов’язані з практичними заняттями, і це сприяє активізації та ефективній організації навчального процесу. Студенти, які бажають удосконалювати виконавську майстерність, отримують не тільки гарну теоретичну підготовку, але й можливість займатись концертною діяльністю.

 

Навчальний процес забезпечує професорсько-викладацький склад кафедри:

stashevskiy stashevska nazarenko
 Сташевський
Андрій Якович
завідувач кафедри

доктор мистецтвознавства,
професор,
заслужений діяч мистецтв України,
член Національної спілки
композиторів України

Сташевська
Інна Олегівна
доктор педагогічних наук,

професор,
заслужений діяч мистецтв України

Назаренко
Неля В’ячеславівна
кандидат філософських наук,

доцент

     
borisova sbitneva yaschenko
Борисова
Світлана Володимирівна
кандидат педагогічних наук,

доцент
Сбітнєва
Людмила Миколаївна
кандидат педагогічних наук,

доцент
Ященко
Ірина Анатоліївна
кандидат мистецтвознавства,
доцент
     
loshkov kirichenko skakun
Лошков
Юрій Іванович
доктор мистецтвознавства,
професор
Кириченко
Юрій Миколайович
доцент,
народний артист України
Скакун
Віталій Михайлович
доцент,
народний артист України,
член Національної спілки
композиторів України
     
krepak mischenko kravchenko
Крепак
Костянтин Валерійович
викладач,

член Національної спілки
композиторів України
Міщенко
Володимир Олексійович
викладач
Кравченко
Анатолій Васильович
викладач
     
kirichenkoO sbitnevaO yunda
Кириченко
Олена Анатоліївна
викладач
Сбітнєва
Олена Федорівна
викладач
Юнда
Вікторія Вікторівна
викладач
     
ostretsova duvanskiy popovich
Острєцова
Тетяна Олександрівна
провідний концертмейстер
Дуванський
Максим Сергійович
провідний концертмейстер
Попович
Наталія Іванівна
концертмейстер
     
tofan novoxatko kurinny
Тофан
Ірина Вікторівна
старший лаборант
Новохатько
Вікторія Григорівна
викладач
Курінний
Олег Владиславович
викладач
     
reznikova milenka  pedan
Рєзнікова
Катерина Олександрівна
викладач
Міленька
Наталія Миколаївна
викладач
Педан
Артем Володимирович
викладач
     
   fenev  
  Фенев
Микола Миколайович 
викладач
 

 


 

Наукова діяльність

Наукова діяльність є одним із провідних напрямів роботи професорсько-викладацького складу кафедри. Основними векторами наукової роботи є організація наукових конференцій і семінарів регіонального, всеукраїнського й міжнародного рівнів; видання наукових публікацій, підготовка й захист кандидатських і докторських дисертацій з проблем мистецтвознавства й педагогіки; наукова робота зі студентами та магістрантами.

Викладачі кафедри беруть участь у розробці науково-дослідних тем: «Проблеми оптимізації та розвитку художньої освіти та естетичного виховання молоді», «Актуальні проблеми інструментального виконавства та професійної музичної підготовки».

Кафедра здійснює розробку науково-дослідного проекту: «Формування професійної компетентності студентів музичних спеціальностей у вищих навчальних закладах». Керівник проекту – доктор педагогічних наук, професор Сташевська І. О. Метою проекту є поглиблення теоретико-методологічних основ формування професійної компетентності студентів музичних спеціальностей у системі багаторівневої освіти та розробка практичних рекомендацій щодо організації процесу професійної підготовки майбутніх фахівців у галузі музичної культури.

Традицією кафедри стало проведення міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференцій: «Мистецька освіта в контексті глобалізації та полі культурності», «Стратегія розвитку художньої освіти та естетичного виховання в Україні у ХХІ столітті», «Актуальні питання баянно-акордеонного виконавства та педагогіки в мистецьких навчальних закладах». Матеріали конференцій висвітлюються в збірниках наукових праць.

Викладачі кафедри постійно беруть участь у роботі інших науково-практичних конференцій різного рівня, проводять науково-методичну та консультативну роботу в загальноосвітніх і мистецьких навчальних закладах.


 

Науково-дослідна та творча робота зі студентами

Студенти кафедри регулярно заохочуються до науково-дослідної роботи, особливо, під час підготовки і проведення Університетських Днів науки, підготовки наукових праць для участі в університетському конкурсі наукових робіт студентів. Студенти і магістранти приймають активну участь в Регіональній науково-практичній конференції магістрантів і молодих учених «Художня освіта та естетичне виховання молоді», на яких обговорюються перспективи підвищення ефективності естетичного виховання дітей і молоді в загальноосвітніх школах та мистецьких навчальних закладах, проблеми оптимізації професійної музичної освіти, питання музично-інструментального виконавства й інше.

Творча робота зі студентами спрямовується на їх підготовку та участь у різноманітних творчих заходах і акціях, зокрема всеукраїнських і міжнародних виконавських конкурсах і фестивалях, а також тематичних концертах, презентаціях та ін.


 

Міжнародна співпраця

З метою впровадження новітніх технологій в навчальний процес кафедра налагодила освітні, творчі й наукові зв’язки з різними навчальними закладами, організаціями і науковими установами України і зарубіжжя. Кафедра співпрацює з Національною всеукраїнською музичною спілкою, Національною спілкою композиторів України, іншими творчими об’єднаннями. Підписані договори про співпрацю та налагоджено співробітництво з Музичною академією Університету Східного Сараєво (Боснія і Герцеговина), Університету м. Ніш (Сербія), Бєлгородським інститутом мистецтв і культури (Росія), Поморською академією в м. Слупськ та Інститутом музичної освіти університету ім. Яна Кохановського в м. Кельце (Польща), Айзенштадською консерваторією (Австрія) та ін. Найкращі студенти кафедри неодноразово брали участь в якості стажистів у роботі Віденського музичного семінару, а також гастролювали як інструменталісти спільно з професором Віденської музичної академії Куртом Шмидом.


 

Хореографічне відділення

Адреса:  м. Полтава, вул. Коваля,3

Телефон: +380668400479

Е-mаіl: kafedr.dance@yandex.ru


 

Відділення хореографії створено  01.09.2006 р. на базі Інституту культури і мистецтв.

Відділення хореографії є структурним підрозділом ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка».

Стратегічними пріоритетами діяльності відділення хореографії є:

 1. реалізація інноваційного навчального процесу, відповідно до рівня світових стандартів;
 2. підвищення якості наукових досліджень і розробок, пов’язаних з хореографічним мистецтвом та хореографічною педагогікою;
 3. підготовка висококваліфікованих фахівців на замовлення відповідних галузевих організацій;
 4. підготовка і виховання педагогічних кадрів вищої кваліфікації
 5. розвиток соціально-культурної сфери.

Реалізація навчального процесу на відділенні  хореографії включає:

 • безперервний розвиток і вдосконалювання навчальних планів, уведення нових навчальних дисциплін, авторських і міждисциплінарних курсів, що забезпечують синхронізаціюсвітових досягнень в області хореографічної педагогіки та ін.;
 • розробку та впровадження передових інформаційних і освітніх технологій в освітній процес;
 • розробку повного комплекту електронних освітніх ресурсів, програмних засобів комп’ютерного дистанційного навчання й контролю знань слухачів і студентів;
 • розробку педагогічних засобів, технологій для забезпечення високої якості викладання;
 • створення внутрішньо-кафедральної системи керування якістю освіти на базі досягнень українського і світового досвіду;
 • розвиток механізмів академічної мобільності викладачів і студентів на основі впровадження системи кредитів і залікових одиниць.

Стратегічні цілі відділення хореографії:

 • зростання науково-педагогічної кваліфікації співробітників;
 • регулярна модернізація матеріальної бази освітнього процесу і наукових досліджень;
 • оптимізація навчального навантаження;
 • розробка і впровадження затребуваних навчальних дисциплін і навчальних програм для магістерської підготовки;
 • розширення спектра надаваних освітніх послуг

 

Навчальна діяльність

Відділення  здійснює підготовку професіоналів за освітньо-кваліфікаційними рівнями:

ОКР бакалавра
 •  Хореографія (сучасна);
 •  Хореографія (народна);
 •  Хореографія (бальна).
ОКР магістра (денна та заочна форма навчання)

Студентам викладаються наступні навчальні дисципліни:

 • Теорія і методика викладання класичного танцю
 • Хореографічний тренаж
 • Основи народно-сценічного танцю
 • Основи сучасного танцю
 • Історія костюма та сценічне оформлення танцю
 • Ансамбль народно-сценічного танцю
 • Основи бального танцю
 • Ансамбль сучасного танцю
 • Теорія і методика викладання стріт – денс
 • Теорія і методика викладання латино – американського танцю
 • Теорія і методика викладання українського танцю
 • Теорія і методика викладання історико – побутового танцю
 • Композиція та постановка танцю
 • Теорія і методика викладання народно-сценічного танцю
 • Теорія і методика викладання джаз-танцю
 • Теорія і методика викладання європейського танцю
 • Теорія і методика викладання латиноамериканського танцю

Навчальний процес забезпечує науково-педагогічний склад відділення:

vilhovchenko semenenko ponomarenko
Вільховченко
Тетяна Іванівна,
старший викладач
Семененко
Валерій Володимирович,
концертмейстер
Пономаренко
Олена Андріівна,
концертмейстер
     

 

Наукова діяльність

Відділення хореографії працює над комплексними науковими  темами: «Сучасні танцювальні форми та їх впровадження в національне хореографічне мистецтво»; «Розвиток творчої особистості засобами хореографічного мистецтва». Є організатором щорічної Регіональної науково-практичної конференції: “Творчі пошуки в галузі мистецтва та художньої освіти: традиції, сучасність та перспективи”.

Залучення  викладачів, студентів та магістрантів  в  науково-дослідну роботу є невід’ємної складовою роботи викладацького складу відділення хореографії. Науково-дослідна робота студентів та магістрантів розглядається на засіданнях відділення в межах низки проблемних питань. Ці питання пов’язані з координацією тематики виступів студентів на студентських Днях науки, тематики магістерських робіт з науковими комплексними темами, з організацією олімпіад зі спеціальних дисциплін та розробкою для них контрольних творчих завдань, які включають елемент науковості, що сприяє виявленню студентів, здатних до науково-дослідної діяльності; з залученням обдарованих студентів до написання наукових робіт з метою участі в університетських конкурсах студентських наукових праць, Всеукраїнських конкурсах та олімпіадах; з участю  студентів і магістрантів у наукових конференціях та публікаціями їх наукових досліджень. Викладачі відділення беруть участь у Міжнародних та Всеукраїнських науково-практичних конференціях, семінарах, творчих конкурсах тощо.


 

Творчі  зв’язки

Відділення хореографії ЛНУ імені Тараса Шевченка плідно співпрацює з різними навчальними закладами, організаціями і науковими установами України і зарубіжжя. Кафедрами хореографії Прикарпатського національного університетом імені В. Стефаника; Рівненського державного гуманітарного університету; Херсонського державного університету; Бердянського державного педагогічного університету; Львівським національним університетом імені Івана Франка.

26.10.2017

© Луганський національний університет імені Тараса Шевченка, 2007-2018