Луганський національний університет імені Тараса Шевченка

Старобільський гуманітарно-педагогічний коледж

 

Загальна інформація

Повна назва закладу: Відокремлений підрозділ «Старобільський гуманітарно-педагогічний коледж Луганського національного університету імені Тараса Шевченка»

Адреса: 92700, Україна, Луганська обл., м. Старобільськ, пл. Гоголя, 1

Телефон/факс: 2-22-50

Телефон: 2-26-70

Електронна пошта: vpsgpklnu@gmail.com

 

Старобільський гуманітарно-педагогічний коледж Луганського національного університета імені Тараса Шевченка – вищий заклад освіти І рівня акредитації.

Коледж створений 21.05.2013 року (наказ Міністерства освіти і науки України №522 від 17.05.2013 р.).

Діяльність коледжу регламентується «Положенням про відокремлений підрозділ „Старобільський гуманітарно-педагогічний коледж Луганського національного університету імені Тараса Шевченка”».


 

 

ПРОГРАМИ ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ

УКРАЇНСЬКА МОВА І ЛІТЕРАТУРА

ІСТОРІЯ УКРАЇНИ

МАТЕМАТИКА

БІОЛОГІЯ

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПРИЙМАЛЬНУ КОМІСІЮ

УМОВИ ПРИЙОМУ НА НАВЧАННЯ ДЛЯ ЗДОБУТТЯ ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНОГО РІВНЯ МОЛОДШОГО СПЕЦІАЛІСТА В 2017 РОЦІ

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ


 

Адміністрація

  Ковпак Олена Сергіївна,
директор коледжу2011 рік – закінчила магістратуру Луганського національного університету імені Тараса Шевченка за спеціальністю «Історія», отримала кваліфікацію магістра з історії, викладача історії.2011 рік – заступник декана з соціально-гуманітарної роботи Старобільського факультету ЛНУ імені Тараса Шевченка .2013 рік – директор Старобільського гуманітарно-педагогічного коледжу.2013 рік – нагороджена грамотою Луганського національного університету імені Тараса Шевченка за сумлінну працю, високий професіоналізм, якісну підготовку фахівців, вагомий внесок у розвиток національної освіти.
   
Крутько Олена Миколаївна,
заступник директора з навчально-виробничої роботи,
кандидат педагогічних наук2000 рік – закінчила Луганський державний педагогічний університет імені Тараса Шевченка за спеціальністю «Математика та основи інформатики» та здобула кваліфікацію вчителя математики та основ інформатики.2001 рік – закінчила магістратуру Луганського державного педагогічного університету імені Тараса Шевченка за спеціальністю «Математика».2007 – 2011 рр. – навчалася в аспірантурі (без відриву від виробництва) при кафедрі педагогіки за спеціальністю 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки».2012 рік – захистила кандидатську дисертацію за темою «Проблеми застосування технічних засобів навчання у вітчизняних періодичних фахових виданнях (друга половина ХХ ст.)», спеціальність 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки».2000 – 2013 рр. – асистент кафедри інформаційних технологій і систем.2013 рік – викладач ВП «Старобільський гуманітарно-педагогічний коледж ЛНУ імені Тараса Шевченка».2008 р. – нагороджена грамотою Старобільської міської ради за сумлінну працю, високі професійні досягнення в удосконаленні змісту навчально-виховного процесу.2013 р. – нагороджена грамотою Луганського національного університету імені Тараса Шевченка за сумлінну працю, професіоналізм та високі досягнення у викладанні та науковій діяльності.
   
Войтенко Наталія Володимирівна
,
заступник директора з виховної роботи1996 рік – закінчила Лисичанське педагогічне училище, отримала диплом молодшого спеціаліста та кваліфікацію вчителя початкових класів, педагога-організатора.1999 рік – закінчила Луганський державний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка, отримала диплом спеціаліста та кваліфікацію вчителя початкових класів, української мови та зарубіжної літератури.2000 рік – закінчила магістратуру Луганського державного педагогічного університету імені Тараса Шевченка за спеціальністю «Початкове навчання».1999 рік – викладач Старобільського факультету ЛНУ імені Тараса Шевченка.2008 рік – заступник директора з виховної роботи ВП «Професійний ліцей ЛНУ імені Тараса Шевченка».2014 рік – заступник директора з виховної роботи Старобільського гуманітарно-педагогічного коледжу.2010 рік – нагороджена почесною грамотою «Сучасні заклади освіти – 2010».2013 рік – відзначена подякою Луганського національного університету імені Тараса Шевченка за сумлінну працю, високий професіоналізм, якісну підготовку фахівців, вагомий внесок у розвиток національної освіти.

 


 

Навчальна діяльність

Коледж здійснює підготовку професіоналів за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста за наступними спеціальностями:

на основі базової загальної середньої освіти (9 класів)

 • діловодство (денна форма навчання)
 • початкова освіта (денна форма навчання)
 • дошкільна освіта (денна форма навчання)

По закінченні студент отримує атестат про повну загальну середню освіту та диплом молодшого спеціаліста.

на основі повної загальної середньої освіти (11 класів)

 • діловодство (денна та заочна форми навчання)
 • початкова освіта (денна та заочна форми навчання)
 • дошкільна освіта (денна та заочна форми навчання)

По закінченні студент отримує диплом молодшого спеціаліста.

на базі ОКР кваліфікованого робітника (зі скороченим терміном навчання)

 • діловодство (денна та заочна форми навчання)

По закінченні студент отримує диплом молодшого спеціаліста.

ПЕРЕГЛЯНУТИ СЕРТИФІКАТИ

ПРАВИЛА ПРИЗНАЧЕННЯ СТИПЕНДІЙ

ЗМІНИ ДО ПРАВИЛ ПРИЗНАЧЕННЯ СТИПЕНДІЙ

РЕЙТИНГ СТУДЕНТІВ

РЕЙТИНГ СТУДЕНТІВ ЩОДО ПРИЗНАЧЕННЯ СТИПЕНДІЙ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ІІ СЕМЕСТРУ 2017-2018 н.р.

 

 

 Навчальний процес у коледжі забезпечує педагогічний колектив, у складі якого 9 кандидатів наук, 3 викладачі вищої, 1 викладач першої категорії, 2 викладачі  другої категорії, 5 аспірантів.


 

Наукова діяльність

Основними напрямками науково-методичної роботи коледжу є:

 • удосконалення організації науково-методичної роботи в коледжі;
 • підвищення результативності освітнього та виховного процесів у коледжі;
 • створення умов для реалізації наукової, методичної та виховної роботи педагогічних працівників, підвищення їх професійної майстерності;
 • широке залучення студентів до наукової діяльності, розвиток творчої самостійної роботи студентів;
 • вивчення і узагальнення досвіду науково-методичної діяльності, розробка рекомендацій щодо впровадження в навчально-виховний процес сучасних освітніх технологій;
 • співпраця з підрозділами базового університету для успішного вирішення методологічних і науково-практичних завдань сучасного навчання й виховання студентів.

 

Усі викладачі працюють над індивідуальними науково-методичними проблемами, які обрано залежно від рівня педагогічної майстерності та  наукових інтересів.

Реалізації завдань науково-методичної роботи сприяє діяльність указаних нижче циклових комісій, на засіданнях яких обговорюються питання розробки тематичних планів, робочих програм, забезпечення дисциплін методичною літературою, аналіз результатів взаємовідвідування занять, упровадження міжпредметних зв’язків у навчальну діяльність тощо:

 • циклова  комісія філологічних  дисциплін
  голова – Солодка Сніжана Сергіївна;
 • циклова  комісія психолого-педагогічних дисциплін
  голова – Луганська  Альона Костянтинівна;
 • циклова  комісія природничо-математичних дисциплін
  голова – кандидат  педагогічних наук  Бондар Олена Валеріївна;
 • циклова  комісія суспільних наук та документознавства
  голова – кандидат філологічних наук  Верховод Ольга Вікторівна.

 

Протягом року викладачі та студенти мають можливість брати участь у конференціях, семінарах, днях науки, педагогічних читаннях, які проводяться як на базі коледжу,так і в університеті.


Для здійснення навчальної, наукової та дозвільної діяльності в коледжі є бібліотека з читальним залом, комп’ютерні класи, спортивний зал, буфет, медичний кабінет, працюють спортивні секції та творчі студії.

 


Прийом на навчання до коледжу здійснюється на конкурсній основі відповідно до умов прийому на навчання.

 

Шановні випускники шкіл! Бажаємо вам успішного завершення шкільного навчання. Сподіваємося, що відвідавши нашу сторінку, ви зробите правильний вибір майбутньої професії. А ми, зі свого боку, зробимо все можливе для вашого особистісного розвитку та професійної освіти.

Ласкаво просимо до Старобільського гуманітарно-педагогічного коледжу ЛНУ імені Тараса Шевченка!

 

16.06.2017

© Луганський національний університет імені Тараса Шевченка, 2007-2018