Луганський національний університет імені Тараса Шевченка

ОСОБЛИВОСТІ НАВЧАННЯ

Сучасна дистанційна форма навчання дає нові можливості, як студентам, так і викладачам. Саме за такою формою сьогодні готує студентів і слухачів Луганський національний університет імені Тараса Шевченка, який одним із перших серед вітчизняних вишів став упроваджувати цю форму навчання. Так, у 2004 році співробітники відділу аналізу та перспективного розвитку університету почали дослідження в цьому напрямку, а згодом керуючись досвідом Великої Британії, Іспанії, Німеччини, Франції, США розпочалося активне залучення технологій інтерактивної освіти.

Дистанційне навчання – не єдина форма, за якою ЛНУ організовує навчальний процес. Виш одночасно використовує дві форми навчання: аудиторна (денна та заочна форма) та дистанційна. Остання створила умови для організації повноцінного навчально-виховного процесу незалежно від того, де територіально знаходяться студенти та викладачі.

Для організації та технічного забезпечення дистанційного навчання наш університет використовує зручну та надійну систему – відкриту освітню платформу Moodle. На сьогодні досягнуто найголовнішої мети – активізації навчальної діяльності кожного студента.

При дистанційному навчанні для освітнього процесу використовуються різні види роботи (елементи модульної системи), серед яких:

  • Лекція
  • Самостійна робота
  • Виконання практичного завдання
  • Консультація
  • Контрольний модульний тест
  • Модульне творче контрольне завдання

Кожен курс розробляється таким чином, аби студенту було легко працювати з навчальним матеріалом. Навчальний контент містить інструкції та методичні рекомендації. Завдання викладача умотивувати студентів, пояснити завдання, звернути увагу на головне. У процесі роботи, а також з метою спілкування, як викладач, так і студент використовують найсучасніші технології навчання: голосові (аудіо), відео (відеолекції, відеоконференції), електронні (email, skype, чати тощо).

Однією з безперечних переваг дистанційного навчання є самостійне планування щоденного графіку роботи. Однак це не означає, що студент може місяць нічого не робити, а потім надолужити згаяний час. У Луганському національному університеті розроблена система потижневого планування навчального процесу. Для студентів за навчальним планом створюється розклад, за яким вони працюють протягом тижня: опрацьовують лекції, виконують практичні завдання, складають тестування. Студент має можливість займатися у зручний для себе час. При аудиторному навчанні студенти слухають лекцію один раз, а-от якщо це відеолекція, то у них є можливість повертатися до певного матеріалу й опрацьовувати його знову.

Спеціалісти ЛНУ, які займаються планування навчального процесу, враховують специфіку окремих спеціальностей, тому поєднують аудиторне навчання з дистанційним. Наприклад, для фізиків суттєво мати змогу працювати з різними приладами, ставити досліди, що не замінити дистанційною формою навчання. Однак уже сьогодні для підготовки таких спеціалістів створено спеціальні змодельовані тренажери. Їх розробкою займаються науковці Оксфорда й Гарварда. І якщо такі апробовані технології знаходяться у вільному доступі на відкритих освітніх ресурсах, їх можна використовувати у роботі.

Активна співпраця викладачів і студентів ЛНУ дає змогу постійно вдосконалювати технологію дистанційного навчання.

Із сайтом дистанційного навчання та платформою Moodle Луганського національного університету імені Тараса Шевченка можна ознайомитися за адресою: http://do.luguniv.edu.ua.

23.09.2015
© Луганський національний університет імені Тараса Шевченка, 2007-2018