Луганський національний університет імені Тараса Шевченка

НДЛ діагностики та корекції психофізичних станів дітей і дорослих

Науково-дослідницька лабораторія діагностики та корекції психофізичних станів дітей і дорослих (завідувач – Ю. О. Бистрова, доктор психологічних наук, професор).

Дослідно-експериментальна робота ведеться за темою:

„Навчально-реабілітаційний центр як педагогічна система соціалізації дітей з особливими потребами”.

З метою її реалізації лабораторією створюються експериментальні бази спеціальної освіти (на базі навчально-реабілітаційних центрів) та експериментально-освітні округи інклюзивного навчання від дошкільного віку до закінчення вищого навчального закладу або професійного коледжу (на базі загальноосвітніх шкіл, будинку творчості, дитячого будинку).

Створювана „Система психолого-педагогічного забезпечення соціалізації дітей в умовах спеціального закладу або інклюзивної освіти” не має аналогів, адже вона є універсальною системою психолого-педагогічного забезпечення професійно-трудової соціалізації для різних категорій дітей з психофізичними порушеннями незалежно від первинного дефекту для оптимізації процесу їхньої професійної підготовки та корекційного особистісно спрямованого виховання.

У результаті впровадження цієї системи очікується суттєве збільшення кількості працевлаштованих осіб з інвалідністю, створення системи психолого-педагогічного забезпечення професійно-трудової соціалізації осіб з інвалідністю від молодшого шкільного до юнацького віку, спрямованої на створення оптимальних умов для реалізації основних конституційних прав людини з інвалідністю. Це дозволить гармонізувати особистісний розвиток особи з інвалідністю, сформувати в неї сприйняття себе як соціально-ціннісного суб’єкта, здатного до виконання суспільно – корисної праці, а також скоротити витрати на утримування особи з інвалідністю шляхом скорочення державної соціальної допомоги по безробіттю працевлаштованим особам з вадами психофізичного розвитку.

Випускники шкіл-інтернатів продовжують навчання в ЛНУ імені Тараса Шевченка. Загалом в університеті навчається 238 студентів з особливими освітніми потребами.

На базі науково-дослідної лабораторії виконуються 4 дисертаційні роботи, видано навчально-методичний посібник з грифом МОН України, 4 методичні рекомендації, 17 статей, проведено 3 наукові семінари.

© Луганський національний університет імені Тараса Шевченка, 2007-2019