Луганський національний університет імені Тараса Шевченка

Центр технічної і економічної інформації

Центр технічної і економічної інформації (директор – О. С. Меняйленко, доктор технічних наук, професор).

Центр виконує функції державного органу НТІ в Луганській області як складової частини Національної системи науково-технічної і економічної інформації.

Мета роботи:

формування регіональних інформаційних ресурсів з науково-технологічної та інноваційної діяльності та створення системи інформаційно-аналітичного доведення їх користувачам для вирішення регіональних науково-технічних проблем, розвитку інноваційно-інвестиційної діяльності в регіоні.

У центрі обслуговуються 69 підприємств, організацій та установ м. Луганська та області. За 2013 рік фонди відвідало 282 користувача, яким видано 4,23 тисячі примірників з довідково-інформаційних фондів, із них:

• патентна документація – 3,6 тис. примірників;

• нормативно-технічна документація – 0,38 тис. примірників;

• інші види документів – 0,25 тис. примірників.

Протягом року центром видано 4 інформаційні листи про передовий досвід, проведено 112 заходів щодо поширення досягнень науки й техніки, виробничого досвіду (загальна кількість учасників – 2154 особи).

З питань захисту та реалізації прав на об’єкти інтелектуальної власності здійснювалась методична допомога при визначенні класифікації тем та проведенні патентного пошуку.

© Луганський національний університет імені Тараса Шевченка, 2007-2019