Луганський національний університет імені Тараса Шевченка

Міжнародна академія наук педагогічної освіти

З 2001 р. ДЗ „Луганський національний університет імені Тараса Шевченка” є колективним членом Міжнародної академії наук педагогічної освіти, діяльність якої спрямована на об’єднання зусиль учених в університеті, регіоні, Україні, інших державах для проведення науково-дослідних робіт, розробки й удосконалення концепцій змісту науково-методичного забезпечення всіх рівнів загальної й педагогічної освіти, удосконалення її форм і методів, формування єдиного освітнього простору.

За звітний період продовжувалася розробка наукових проблем:

• психологічна служба в дитячих дошкільних установах;

• нові освітні технології;

• взаємодія соціальних інститутів співпраці у формуванні громадянськості молоді;

• теоретико-методологічні засади удосконалення системи освіти й поліпшення його кадрового забезпечення.

Протягом року до Міжнародної академії наук педагогічної освіти прийнято 2 академіки і 16 членів-кореспондентів, чия професійна й наукова діяльність отримала гідну оцінку в науково-педагогічному співтоваристві України та зарубіжжя.

Результати наукових досліджень членів МАНПО відображені в 42 статтях. За сприяння відділу МАНПО видано підручник „Дошкільна лінгводидактика” (автор Н. В. Гавриш), проведено Міжнародний педагогічний конгрес „Розвиток особистості в сучасному медіа-просторі”.

© Луганський національний університет імені Тараса Шевченка, 2007-2019