Луганський національний університет імені Тараса Шевченка

Луганський відділ Східноукраїнського філіалу Інституту археології

Луганський відділ Східноукраїнського філіалу Інституту археології НАН України створено у 2004 р. з метою комплексного дослідження археологічної спадщини Східної України.

Напрямок науково-дослідної роботи:

„Індоєвропейське та тюркомовне населення в степовій зоні Південно-Східної України 3 тис. до н. ери – початок 2 тис. н. ери за археологічними та писемними джерелами”.

Наукова новизна та практична значущість результатів наукових досліджень:

• проведено 4 рятівні науково-дослідні археологічні експедиції, що надало змогу отримати додаткові відомості щодо економічного, соціального, культурного розвитку стародавніх суспільств на території сучасної Луганської області;

• з метою отримання інформації територіального розташування об’єктів археологічної спадщини, збереження пам’яток, що потрапили в зону господарчого використання, проведено 25 експедицій розвідувального характеру у Свердловському районі Луганської області;

• внаслідок археологічних науково-дослідних робіт підготовлено науковий звіт за підсумками отриманих результатів з вивчення салтово-маяцької культури хазарського часу, середньої та фінальної бронзи в степовому Подінців’ї, що наданий до архіву Інституту археології НАН України й сприяє введенню нової інформації в науковий обіг;

• за підсумками проведених досліджень видано у фахових наукових збірниках 21 статтю, що містять нові, достовірні відомості й знайомлять наукову спільноту з результатами розробок авторів та можуть використовуватись при написанні наукових робіт – рефератів, курсових, магістерських і дисертаційних праць;

• проведено наукову обробку, реставрацію та консервацію понад 300 археологічних артефактів, переданих на зберігання до наукового об’єкту, що має статус Національного надбання України. Ці заходи дозволяють підвищити якість фахової підготовки студентів, сприяють оволодінню практичними навичками у справі реставрації речей, наукової обробки артефактів отриманих у результаті археологічних розкопок;

• у рамках заходів щодо утримання в належному стані наукового об’єкта Національного надбання України, проведено реставрацію 3 скульптур половецького каменерізного мистецтва, що знаходяться в парку-музеї університету;

• підготовлено та видано навчальний посібник для учнів 7 класів загальноосвітніх навчальних установ під назвою: „Мой родной край – Луганщина”.

© Луганський національний університет імені Тараса Шевченка, 2007-2019