Луганський національний університет імені Тараса Шевченка

Філіал Донецького фізико-технічного інституту ім. О. О. Галкіна

Філіал Донецького фізико-технічного інституту ім. О. О. Галкіна (директор – І. В. Жихарєв, кандидат фізико-математичних наук, доцент)

Філіал Донецького фізико-технічного інституту ім. О. О. Галкіна створено у 2004 р. з метою організації комплексних досліджень фундаментальних і прикладних проблем у галузі фізики твердого тіла.

За звітний період продовжувалося удосконалення методів обробки результатів еліпсометричних вимірювань. Запропоновані додаткові критерії істинності рішень для визначення оптичних параметрів плівок та їх товщини.

Досліджувались аморфні металеві сплави на основі алюмінію. Основною ідеєю проведених досліджень є отримання інформації про ефект впливу легування перехідними та рідкоземельними елементами на термічну стійкість аморфних сплавів та нанофазних композитів, на механізми кристалізації та структурні параметри частково кристалічних сплавів, та розробка методики оцінювання основних факторів, які відповідають за створення в цих матеріалах нанокомпозитної структури.

Виявлено нову гетерогенну реакцію гідрометоксилювання ацетилену на поверхні механоактивованих солей K2PtCl4 і K2PdCl4.

Результати наукової роботи використовуються для розробки технологій, які передбачається впровадити в промисловості регіону. Результати теоретичних та експериментальних досліджень магнітних матеріалів відображені в 3 публікаціях зарубіжних видань, які мають імпакт-фактор, а також у 9 статтях та тезах, залучаються для написання докторської та 2 кандидатських дисертацій.

Філіал має можливість для вдосконалення технологій проведення рентгенографічних досліджень металевих, порошкових, керамічних та полімерних матеріалів.

© Луганський національний університет імені Тараса Шевченка, 2007-2019