Луганський національний університет імені Тараса Шевченка

Східний філіал Інституту літератури імені Т. Г. Шевченка

Східний філіал Інституту літератури імені Т. Г. Шевченка НАН України (директор – О. А. Галич, доктор філологічних наук, професор)

Східний філіал Інституту літератури імені Т. Г. Шевченка НАН України створено у 2001 р. з метою організації сприятливих умов розвитку фундаментальних досліджень літературного процесу в східному регіоні України та східній діаспорі, комплексного вивчення історії культурних взаємозв’язків між цими регіонами, активізації творчих контактів науковців України з їхніми колегами в країнах близького та дальнього зарубіжжя.

Наукова новизна й практична значущість результатів наукових досліджень:

• уперше у вітчизняному літературознавстві проводиться комплексне дослідження літературного процесу в східному регіоні України та східній діаспорі, що охоплює історію культурних взаємозв’язків між цими регіонами, сприяє активізації творчих контактів науковців з їхніми колегами в Російській Федерації, Білорусі та інших країнах близького зарубіжжя;

• залучаються до наукового обігу раніше невідомі факти, імена письменників, творчість яких пов’язана зі східним регіоном України: подаються нові зразки фахової інтерпретації їхнього доробку з огляду на сучасні методологічні підходи до осмислення теоретичного й історико-літературного матеріалу;

• актуалізуються проблеми та перспективи теоретичного, історико-літературного, компаративного та методичного аспектів дослідження регіонального дискурсу національного письменства;

• виявляються загальні закономірності розвитку української літератури, зокрема в аспекті розгортання в ній маргінальних культурних дискурсів.

Проведено 2 Всеукраїнські науково-практичні конференції. Результати досліджень відображені у монографії (автор О. А. Галич), 2 статтях і апробовані на наукових конференціях.

© Луганський національний університет імені Тараса Шевченка, 2007-2019