Луганський національний університет імені Тараса Шевченка

РЕЗУЛЬТАТИ НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Луганський національний університет імені Тараса Шевченка – вищий навчальний заклад, акредитований за ІV рівнем. ЛНУ – дійсний член Міжнародної та Європейської асоціації університетів. Усього в університеті працюють 15 наукових підрозділів, у т. ч.:

5 філіалів інститутів НАН України:

два центри НАПН України:

Основні пріоритетні наукові напрями: найважливіші проблеми фізико-математичних і технічних наук; фундаментальні проблеми наук про життя та розвиток біотехнологій; фундаментальні дослідження з актуальних проблем суспільних та гуманітарних наук; інтелектуальні інформаційні та інформаційно-аналітичні технології; перспективні технології агропромислового комплексу та переробної промисловості; проблеми розвитку особистості, суспільства, демографія та соціально-економічна політика; цільові дослідження щодо отримання нових матеріалів, їх з’єднання й оброблення.

В університеті виконується 60 науково-дослідних проектів, 2 із них фінансуються МОН України, 1 проект – Державним фондом фундаментальних досліджень України.

В університеті функціонують 3 спеціалізовані вчені ради зі спеціальностей:

 • 07.00.02 „Всесвітня історія”,
 • 07.00.06 „Історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни”,
 • 13.00.01 „Загальна педагогіка та історія педагогіки”,
 • 13.00.04 „Теорія і методика професійної освіти”,
 • 13.00.05 „Соціальна педагогіка”,
 • 13.00.06 „Теорія і методика управління освітою”,
 • 13.00.07 „Теорія і методика виховання”,
 • 13.00.10 „Інформаційно-комунікаційні технології в освіті”.

У докторантурі університету відкрито 15 спеціальностей, в аспірантурі – 46.

Видавництво університету об’єднує творчі зусилля редакційних колегій 7 наукових журналів, які внесені до переліку фахових видань ВАК України:

 • «Education and Pedagogical Sciences («Освіта та педагогічна наука» / «Освіта Донбасу»)”;
 • «Алгебра та дискретна математика»;
 • «Соціальна педагогіка: теорія та практика»;
 • «Економічний вісник Донбасу»;
 • «Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка» (педагогічні, філологічні та історичні науки);
 • «Лінгвістика»;
 • Електронний журнал «Науковий вісник Донбасу».

Починаючи з 2013 р. журнал „Algebra and Discrete Mathematics” входить до баз даних Scopus (імпакт-фактор журналу – 0,507), Math-Net.ru, Mathematical Rewiew (США) та Zentral Blat (Німеччина), а з 2017 р. – до Emerging Sources Citation Index, що є часткою Web of Science. Журнал „Економічний вісник Донбасу” включено до бібліографічної бази даних РІНЦ (Росія), розпочато процедуру включення до бібліографічної бази даних Index Copernicus International (Польща), 8 наукових журналів є у переліку фахових видань України.

Кожного року науковці публікують близько 1500 наукових праць, із них: монографій – 15–20, статей у зарубіжних виданнях – понад 150, у т.ч. статей у журналах з імпакт-фактором – 60-70, близько 30 підручників і навчальних посібників.

Щорічно в університеті проводиться понад 40 міжнародних і всеукраїнських конференцій.  Матеріали всіх  конференцій видані збірниками наукових праць.

У 2017 р. 4 студенти стали переможцями ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт, 1 студент –  переможцем  II етапу Всеукраїнських студентських олімпіад (спеціальність «Соціальна педагогіка»).

Крім того, у минулому році 23 студенти університету стали переможцями інших конкурсів: Міжнародного творчого конкурсу «Мій рідний край – 2016», Регіонального конкурсу студентських літературознавчих робіт пам’яті  проф. В. Кейса, Обласного етапу VII Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка, Обласного етапу ХVIІ Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика, ІІ Всеукраїнського конкурсу учнівської та студентської  творчості імені Марії Фішер-Слиж «Змагаймось за нове життя!», присвяченого Лесі Українці, V Всеукраїнського дистанційного конкурсу студентських і учнівських наукових робіт із соціальної педагогіки / соціальної роботи, Регіонального конкурсу з програмування.

03.04.2018

© Луганський національний університет імені Тараса Шевченка, 2007-2019