Луганський національний університет імені Тараса Шевченка

РЕЗУЛЬТАТИ НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Луганський національний університет імені Тараса Шевченка – вищий навчальний заклад, акредитований за ІV рівнем. ЛНУ – дійсний член Міжнародної та Європейської асоціації університетів. Усього в університеті працюють 20 наукові підрозділи, у т. ч.:

5 філіалів інститутів НАН України:

два центри НАПН України:

Основні пріоритетні наукові напрями: найважливіші проблеми фізико-математичних і технічних наук; фундаментальні проблеми наук про життя та розвиток біотехнологій; фундаментальні дослідження з актуальних проблем суспільних та гуманітарних наук; інтелектуальні інформаційні та інформаційно-аналітичні технології; перспективні технології агропромислового комплексу та переробної промисловості; проблеми розвитку особистості, суспільства, демографія та соціально-економічна політика; цільові дослідження щодо отримання нових матеріалів, їх з’єднання й оброблення.

В університеті виконується 67 науково-дослідних проектів, 8 із них фінансуються МОН України, один проект – за державним грантом, проводяться госпдоговірні роботи.

В університеті функціонують 5 спеціалізованих учених рад зі спеціальностей:

 • 07.00.02 „Всесвітня історія”,
 • 07.00.06 „Історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни”,
 • 10.01.01 „Українська література”,
 • 10.01.06 „Теорія літератури”,
 • 10.02.01 „Українська мова”,
 • 13.00.01 „Загальна педагогіка та історія педагогіки”,
 • 13.00.02 „Теорія та методика навчання (українська мова)”,
 • 13.00.04 „Теорія і методика професійної освіти”,
 • 13.00.05 „Соціальна педагогіка”,
 • 13.00.06 „Теорія і методика управління освітою”,
 • 13.00.07 „Теорія і методика виховання”,
 • 13.00.10 „Інформаційно-комунікаційні технології в освіті”.

У докторантурі університету відкрито 14 спеціальностей, в аспірантурі – 46.

Видавництво університету об’єднує творчі зусилля редакційних колегій 8 наукових журналів, які внесені до переліку фахових видань ВАК України:

 • „Education and Pedagogical Sciences („Освіта та педагогічна наука” / „Освіта Донбасу”)”;
 • „Алгебра та дискретна математика”;
 • „Соціальна педагогіка: теорія та практика”;
 • „Економічний вісник Донбасу”;
 • „Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка” (педагогічні, філологічні (мовознавство, літературознавство), медичні, біологічні, історичні науки);
 • „Лінгвістика”;
 • „Бахмутський шлях”;
 • Електронний журнал „Науковий вісник Донбасу”.

Починаючи з 2013 р. журнал „Algebra and Discrete Mathematics” входить до баз даних Scopus і Math-Net.ru. Журнал „Education and Pedagogical Sciences” включено до міжнародної бібліографічної і реферативної бази даних Ulrich’s Periodicals Directory (США). Журнал „Економічний вісник Донбасу” включено до бібліографічної бази даних РІНЦ (Росія), розпочато процедуру включення до бібліографічної бази даних Index Copernicus International (Польща), 8 наукових журналів є у переліку фахових видань України.

Кожного року науковці публікують понад 3300 наукових праць, із них: монографій – 30-35, статей у зарубіжних виданнях – понад 400, у т.ч. статей у журналах з імпакт-фактором – 60-70, підручників – 10-15, навчальних посібників (у т. ч. електронних) – понад 150.

Щорічно в університеті проводиться понад 40 міжнародних і всеукраїнських конференцій.  Матеріали всіх  конференцій видані збірниками наукових праць.

У 2015 р. 4 студенти стали переможцями Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт, 1 студентка стала переможцем  II етапу Всеукраїнських студентських олімпіад (спеціальність «Соціальна педагогіка»).

Крім того, 8 студентів університету стали переможцями інших конкурсів: ХІХ Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт «Шевченко і українська мова» (м. Київ),  ХV Міжнародного конкурсу з української мови ім. Петра Яцика,  Міжнародного мовно-літературного конкурсу ім. Тараса Шевченка,  Міжнародного конкурсу «Мій рідний край» (Київ-Львів, 2014).

07.10.2015
© Луганський національний університет імені Тараса Шевченка, 2007-2018