Луганський національний університет імені Тараса Шевченка

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ

Правила прийому розроблені Приймальною комісією ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка» (далі – приймальна комісія) відповідно до Умов прийому на навчання до закладів вищої освіти України в 2019 році, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 11 жовтня 2018 року № 1096 та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 21 грудня 2018 року за № 1456/32908 та затверджені Вченою радою протокол № 7 від 25.01.2019 р.

Правила прийому до Луганського національного університету імені Тараса Шевченка у 2019 році 

 

 

 

 

 

© Луганський національний університет імені Тараса Шевченка, 2007-2019