Луганський національний університет імені Тараса Шевченка

Факультет української філології та соціальних комунікацій

 

Загальна інформація

Адреса: Луганська обл., м. Старобільськ, пл.Гоголя, 1

Тел.: 066-76-64-399, 099-284-88-72, 050-272-34-00

E-mail: dekanatfuf@yandex.ua

 

Керівництво

Декан – Пінчук Тетяна Степанівна, кандидат філологічних наук, професор кафедри української літератури

Заступник декана з навчальної роботи – Стась Анна Володимирівна, 050-52-46-194, stasanna31@gmail.com

Заступник декана з соціально-гуманітарної роботи – Карлова Надія Миколаївна, старший викладач кафедри української мови

Секретар деканату – Баланович Олена Валеріївна, 067-17-32-192


 

Освітня діяльність

Факультет здійснює підготовку фахівців за такими напрямами та освітніми програмами:

Денна форма навчання

Освітній ступінь бакалавра
 • Середня освіта. Українська мова і література;
 • Середня освіта. Українська мова і література. Мова і література (англійська);
 • Журналістика;
 • Журналістика (зі скороченим терміном навчання);
 • Видавнича справа та редагування;
 • Реклама та зв’язки з громадськістю (у медіа-галузі).
Освітній ступінь магістра
 • Середня освіта. Українська мова і література;
 • Середня освіта. Українська мова і література. Мова і література (англійська);
 • Середня освіта. Українська мова і література. Мова і література (російська);
 • Філологія. Українська мова і література;
 • Журналістика;
 • Журналістика. Реклама;
 • Журналістика. Медіа-комунікації.

Заочна форма навчання

Освітній ступінь бакалавра
 • Середня освіта. Українська мова і література;
 • Середня освіта. Українська мова і література (зі скороченим терміном навчання);
 • Філологія. Українська мова та література (зі скороченим терміном навчання);
 • Журналістика;
 • Видавнича справа та редагування;
 • Видавнича справа та редагування (зі скороченим терміном).
Освітній ступінь магістра
 • Середня освіта. Українська мова і література;
 • Середня освіта. Українська мова і література. Мова і література (англійська);
 • Середня освіта. Українська мова і література. Мова і література (російська).

РЕЙТИНГ СТУДЕНТІВ ЩОДО ПРИЗНАЧЕННЯ СТИПЕНДІЇ

 

navch Навчальні матеріали

 

Навчальний процес забезпечують:

Кафедра української мови

Завідувач кафедри – Нікітіна Алла Василівна, доктор педагогічних наук, професор

Кафедра української філології та загального мовознавства

Завідувач кафедри – Глуховцева Катерина Дмитрівна, доктор філологічних наук, професор

Кафедра української літератури

Завідувач кафедри – Лапко Олена Анатоліївна, кандидат філологічних наук, доцент

Кафедра журналістики та видавничої справи

Завідувач кафедри – Галич Артем Олександрович, доктор філологічних наук, доцент


 

БАЗИ ТА ВИДИ ПРАКТИКИ

Середня освіта (Українська мова і література)

 • Види практик: літературно-краєзнавча / фольклорна, діалектологічна / соціолінгвістична, педагогічна.
 • Бази практики: загальноосвітні школи, гімназії, ліцеї, коледжі, вищі навчальні заклади.

Середня освіта (Українська мова і література. Мова і література (англійська)

 • Види практик: літературно-краєзнавча / фольклорна, діалектологічна / соціолінгвістична, педагогічна.
 • Бази практики: загальноосвітні школи, гімназії, ліцеї, коледжі, вищі навчальні заклади.

Середня освіта (Українська мова і література. Мова і література (російська)

 • Види практик: літературно-краєзнавча / фольклорна, діалектологічна / соціолінгвістична, педагогічна.
 • Бази практики: загальноосвітні школи, гімназії, ліцеї, коледжі, вищі навчальні заклади.

Журналістика (Журналістика)

 • Види практик: ознайомча, творча, редакційна, журналістська; виробнича зі спеціалізації.
 • Бази практики: засоби масової інформації будь-якої форми власності.

Журналістика (Видавнича справа та редагування)

 • Види практик: ознайомча, навчальна з редагування, редакційна, видавнича, виробнича зі спеціалізації.
 • Бази практики: видавничі структури будь-якої форми власності.

Журналістика (Реклама і зв’язки з громадськістю (у медіа галузі)

 • Види практик: рекламно-агенційна, з друкованої та зовнішньої реклами, з телерадіореклами, з ПР-діяльності, переддипломна.
 • Бази практики: рекламні агенції, інформаційні агенції, засоби масової інформації, теле-, радіокомпанії.

  

МОЖЛИВОСТІ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ

Навчання на факультеті української філології та соціальних комунікацій відкриває широкі можливості для працевлаштування.

 • Середня освіта (Українська мова і література) Учитель української мови і літератури.Викладач загальноосвітніх шкіл, гімназій, ліцеїв, коледжів, вищих навчальних закладів.
 • Середня освіта (Українська мова і література. Мова і література (англійська) Учитель української мови і літератури, англійської мови та зарубіжної літератури. Викладач загальноосвітніх шкіл, гімназій, ліцеїв, коледжів, вищих навчальних закладів.
 • Середня освіта(Українська мова і література. Мова і література (російська) Учитель української мови і літератури, російської мови та зарубіжної літератури. Викладач загальноосвітніх шкіл, гімназій, ліцеїв, коледжів, вищих навчальних закладів.
 • Журналістика (Журналістика) Журналіст, кореспондент, працівник засобів масової інформації будь-якої форми власності (літературний редактор, коректор, рецензент, оглядач, випусковий редактор, літературний критик).
 • Журналістика(Видавнича справа та редагування) Літературний редактор, технічний редактор, художній редактор, випусковий редактор, працівник видавничих структур будь-якої форми власності, коректор.
 • Журналістика(Реклама і зв’язки з громадськістю (у медіа галузі) Менеджер з реклами, фахівець зі зв’язків з громадськістю, працівник рекламної агенції, працівник інформаційної агенції, працівник редакції друкованих ЗМІ та інтернет-видань, теле-, радіокомпанії.

 

КВАЛІФІКАЦІЯ ВИКЛАДАЧІВ:

 • Пінчук Тетяна Степанівна – кандидат філологічних наук, професор, почесний професор ДЗ „Луганський національний університет імені Тараса Шевченка”, декан факультету української філології та соціальних комунікацій.
 • Галич Олександр Андрійович – доктор філологічних наук, професор.
 • Глуховцева Катерина Дмитрівна  доктор філологічних наук, професор, почесний професор ДЗ „Луганський національний університет імені Тараса Шевченка”.
 • Нікітіна Алла Василівна – доктор педагогічних наук, професор.
 • Барилова Галина Кіндратівна – кандидат філологічних наук, доцент.
 • Должикова Тетяна Іванівна – кандидат філологічних наук, доцент.
 • Карлова Надія Миколаївна – старший викладач.
 • Клєщова Оксана Євстахіївна – кандидат філологічних наук, доцент.
 • Кравченко Маргарита Віталіївна – кандидат філологічних наук, доцент.
 • Кравчук Оксана Миколаївна – кандидат педагогічних наук, доцент.
 • Безгодова Надія Семенівна – кандидат педагогічних наук доцент.
 • Волошинова Марина Олексіївна – кандидат філологічних наук, доцент.
 • Колесникова Лариса Леонідівна – кандидат філологічних наук, доцент.
 • Лєснова Валентина Володимирівна – кандидат філологічних наук, доцент.
 • Найрулін Анатолій Олександрович – кандидатфілологічнихнаук, доцент.
 • Ніколаєнко Ірина Олександрівна – кандидат філологічних наук, доцент.
 • Бойцун Ірина Євгенівна – кандидат філологічних наук, доцент.
 • Двуличанська Олена Аркадіївна – кандидат філологічних наук, старший викладач.
 • Лапко Олена Анатоліївна – кандидат філологічних наук, доцент.
 • Негодяєва Світлана Анатоліївна – кандидат філологічних наук, доцент.
 • Скиба Ольга Володимирівна – кандидат педагогічних наук, доцент.
 • Галич Артем Олександрович – кандидат філологічних наук, доцент.
 • Корчагіна Оксана Володимирівна – кандидат наук із соціальних комунікацій, доцент.
 • Куцевська Ольга Станіславівна – кандидат наук із соціальних комунікацій, доцент.
 • Соломін Євген Олександрович – кандидат наук із соціальних комунікацій, старший викладач.
 • Ульянова Катерина Миколаївна – кандидат наук із соціальних комунікацій, доцент.
 • Солодка Сніжана Сергіївна – асистент кафедри української мови

 

ЗМІСТ НАВЧАЛЬНИХ ПРОГРАМ І ДИСЦИПЛІН

 • Середня освіта (Українська мова і література)

Вступ до мовознавства та слов’янської філології, вступ до літературознавства, історія української літератури, аналіз художнього твору, українська діалектологія, лінгвістика тексту, дитяча література, культура мовлення і стилістика, історична граматика та історія мови, сучасна українська літературна мова, соціолінгвістика, порівняльна етнофразеологія слов’янських мов, історія зарубіжної літератури, порівняльна типологія мов, порівняльне літературознавство, риторика та основи мовленнєвої комунікації, методика навчання української мови, методика викладання української і зарубіжної літератури.

 • Середня освіта (Українська мова і література. Мова і література (англійська)

Вступ до мовознавства та слов’янської філології, вступ до літературознавства, англійська мова (практичний курс), історія української літератури, історія зарубіжної літератури, дитяча література, міфопоетика, англійська мова (теоретичний курс), історія сучасної англійської мови, сучасна українська літературна мова, аналіз художнього твору, основи компаративістики, українська діалектологія, основи семасіології, методика навчання англійської мови, методика навчання української мови, методика викладання української і зарубіжної літератури, культура мовлення і стилістика, лінгвокраїнознавство Англії, література Англії, література США, нові напрями лексикології англійської мови.

 • Середня освіта(Українська мова і література. Мова і література (російська)

Вступ до мовознавства та словʼянської філології, вступ до літературознавства, cучасна російська літературна мова, історія української літератури, історія зарубіжної літератури, дитяча література, поетика російської літератури, історія російської літератури, сучасна російська літературна мова, сучасна українська літературна мова, аналіз художнього твору, основи компаративістики, українська діалектологія, основи семасіології, методика навчання російської мови, методика навчання української мови, методика викладання української і зарубіжної літератури, культура мовлення і стилістика, стилістика російської мови, актуальні проблеми сучасної російськомовної комунікації.

 • Журналістика (Журналістика)

Професійна етика журналіста, історія зарубіжної журналістики, історія української журналістики, журналістська майстерність, українська мова в ЗМК, журналістський фах, теорія журналістики, прес-служба та інформаційні агентства, економіка й менеджмент у ЗМК, соціологія масової комунікації, психологія журналістської творчості, історія видавничої справи та редагування, історія української літератури, історія зарубіжної літератури, сучасна українська літературна мова, види журналістики, практикум з авторського редагування, культура мовлення.

 • Журналістика (Видавнича справа та редагування)

Основи видавничої справи та редагування, історія видавничої справи та редагування, основи журналістики, видавнича справа та редагування, інформаційне моделювання ЗМК, зв’язки з громадськістю, реклама інформаційної продукції, поліграфія, правові основи масової комунікації, авторське право, редакторський фах, практикум із фаху, художнє оформлення видань та технічне редагування, шрифтознавство, коректура, типологія видань, режисура та архітектоніка видання, типологія помилок, сучасна українська мова, лінгвістика тексту, мовностилістична майстерність, макетування та системи верстки.

 • Журналістика (Реклама і зв’язки з громадськістю (у медіа галузі)

Вступ до спеціальності, історія реклами, основи наукових досліджень, теорія рекламної та ПР-діяльності, технічні засоби виробництва В галузі медіа-реклами, додрукарська підготовка рекламних матеріалів, моніторинг рекламної  та ПР-діяльності, методи дослідження цільової аудиторії реклами, практика рекламної діяльності, система маркетингових комунікацій, галузеві зв’язки з громадськістю, специфічні ПР-технології в рекламі, копірайтинг, психотехнології реклами, консалтинг і виборчі технології,  політична реклама та виборчий ПР, професійні стандарти та легітимність рекламної та ПР-діяльності, іміджелогія, брендинг.


 

Наукова діяльність

Кафедра української мови здійснює наукову діяльність за такими напрямами: дослідження сучасної української діалектології та фразеології; проблеми лінгвістики тексту, гендерної й комунікативної лінгвістики, риторики;  дослідження мови й мовлення художніх текстів; актуальні питання сучасної української лінгводидактики й методики навчання мови та мовлення в школі й ВНЗ; вивчення особливостей формування мовної особистості учнів і студентів; проблеми педагогічного дискурсу вчителя-словесника;  розроблення навчально-виховних концепцій, програм, підручників з української мови.

Кафедра журналістики видавничої справи вивчає історію й теорію національної журналістики та видавничої справи, сегмент регіональних засобів масової комунікації – періодики, телебачення, радіомовлення та інтернет-видань; проводить комплексне й усебічне розкриття процесу становлення, функціонування й основних тенденцій розвитку соціальних комунікацій; висвітлює історію розвитку журналістики Луганщини відповідно до етапів суспільно-політичного життя країни. Комплексною науковою темою кафедри є „Дослідження в галузі соціальної комунікації: історія, теорія, регіональний дискурс”.

На кафедрі української літератури  триває робота над держбюджетною темою „Документалістика початку ХХІ століття: проблеми теорії та історії”. Викладачі виконують поетапну роботу, збирають та аналізують значний емпіричний матеріал, триває робота над вивченням проблем української та зарубіжних літератур, а також регіональної літератури. Разом з  Інститутом літератури імені Т. Г. Шевченка НАН України, зокрема зі Східним філіалом цієї установи триває робота над вивченням літературного процесу сходу України та Східної діаспори.

Комплексна наукова тема кафедри української філології та загального мовознавства „Структурно-семантичне та функціональне дослідження лексичних одиниць та граматичних категорій у літературній мові та діалектному мовленні”. У 2017 році видано два номери збірника наукових праць „Лінгвістика” – № 1(36); № 2(37) та збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції „Слобожанська беседа – 10”.

14.02.2018

© Луганський національний університет імені Тараса Шевченка, 2007-2019