Луганський національний університет імені Тараса Шевченка

Наукометрія

Перелік журналів з гуманітарних наук,
що входять до наукометричної бази даних Scopus

 • Advances in Life Course Research (+ Web of Science). Публікує статті, пов’язані з різними аспектами побудови траєкторії людського життя. Розглядаючи дослідження траєкторії людського життя як базову міждисциплінарну галузь знань, журнал запрошує до співпраці спеціалістів з питань антропології, біосоціальних наук, демографії, епідеміології та статистики, геронтології, економіки, менеджменту та управління, політології, психології, методології досліджень та соціології. 
 • Endeavour. Публікує статті, пов’язані з історією та філософією науки. Заснований в 1942 році як форум для обговорення останніх досягнень у галузі науки та техніки. На сучасному етапі Endeavour є міждисциплінарним форумом для дослідження та оцінювання проблем та особистостей, які історично мали значний вплив на розвиток науки. 
 • Evolution and Human Behavior. Публікує статті, які представляють результати досліджень та теорії, згідно яких еволюційні перспективи впливають на вивчення людської поведінки. Це суто природознавчий журнал, але статті науковців-гуманітаріїв вітаються.
 • HOMO. Публікує статті з питань порівняльної антропобіології. До співпраці запрошуються науковці, які займаються питаннями антропобіології та споріднених дисциплін таких, як анатомія, археологія, генетика, одонтологія, екологія, демографія, палеонтологія, палеопатологія, криміналістика, педагогіка, еволюційна медицина, валеологія, психологія).
 • Journal of Eurasian Studies. Публікує статті, присвячені загальним питанням еволюції євразійських країн, які утворилися після розпаду Радянського Союзу. Дослідження розбито на шість основних груп, а саме: національне самовизначення, політичні та економічні зміни, демократизація та процес росту ринкових відносин, міграція, енергетичні проблеми, міжнародне розвинення та міжнародна допомога з метою розвитку.
 • Journal of Historical Geography. Публікує статті, в яких розглядаються всі аспекти історичної географії та споріднених галузей знань, включаючи екологічну історію. До співпраці запрошуються як науковці, які проводять власні дослідження в цій сфері, так і спеціалісти, які хочуть взяти участь в обговоренні методологічних та концептуальних питань та проблем у галузі історичної географії. Основні теми журналу: Географія місць та середовищ в минулому. Динаміка місць, простору та рельєфу. Історіографія та філософія історичної географії. Методологічні виклики та проблеми історичної географії. Рельєф, пам’ять та оточуюче середовище.
 • Journal of Medieval History. Публікує статті, присвячені всім аспектам історії Європи в період Середньовіччя. Кожен випуск має 4-5 статей з історії Європи, включаючи Британію та Ірландію, з часів падіння Римської імперії до Ренесансу. Журнал також містить оглядові статті, історіографічні есе, результати досліджень.
 • Poetics. Публікує статті, присвячені проблемам теоретичних та практичних досліджень культури, середовища і мистецтва. Перевага віддається роботам, що представляють авторські надбання з галузі соціології, психології, засобів інформації й комунікації, економіки, в межах яких прослідковуються зв’язки з дослідженням культури, середовища та мистецтва. 
 • Russian Literature. Публікує статті, присвячені певним темам та проблемам російської літератури та її впливу на розвиток хорватської, сербської, чеської, словацької та польської літератур. Перевага віддається роботам, в яких розкривається нове, оригінальне чи проблемне розуміння російської чи іншої слов’янської літератури.
 • Studies in History and Philosophy of Science Part A. Публікує статті, присвячені комплексним науковим дослідженням з історії, філософії та соціології. До співпраці запрошуються фахівці, які працюють у таких галузях знань: історія, філософія, історіографія, гендерні науки, а також науки, які вивчають культуру, суспільство та мистецтво.
 • The History of the Family. Публікує статті, присвячені питанням історичних досліджень родини (колективу). До співпраці особливо запрошуються вчені, які працюють над питаннями порівняльного розвитку культур та суспільств в Азії, Африці, Латинській Америці, Тихоокеанському кільці, а також у Європі, Сполучених Штатах і Канаді, та фахівці, які займаються проблемами глобальної історії. 

Перелік журналів з гуманітарних наук,
що входять до наукометричної бази даних Web of Science

 • ACADEMY OF MANAGEMENT LEARNING & EDUCATION
  Виходить щоквартально ISSN: 1537-260X
  Публікації AMLE орієнтовані на теоретичні та емпіричні дослідження (рецензування, критика, визначення ресурсів тощо), що стосуються проблем управління викладацьким і навчальним процесом. Крім того, AMLE публікує роботи, які стосуються важливих питань інституційного середовища й адміністрації бізнес-шкіл та їх зацікавлених сторін. Основна увага журналу робиться на вивченні управління навчанням та освітою у всіх типах установ – школах і університетах, а також підприємствах, громадських та неприбуткових організацій. 
 • ACADEMY OF MANAGEMENT JOURNAL
  Виходить один раз на два місяці ISSN: 0001-4273
  Публікує емпіричні дослідження, що перевіряють, розширюють або створюють теорію управління і сприяють практиці керування. Заохочуються всі емпіричні методи, включаючи, якісні, кількісні, лабораторні, метааналітичні та змішані, але не обмежуючись ними. Для публікації дослідження в AMJ необхідно зробити ґрунтовний емпіричний та теоретичний аналіз, а рукопис повинен підкреслити актуальність цього внеску до практики управління. Автори мають прагнути до створення оригінального, проникливого, цікавого, важливого та теоретично сміливого дослідження, яке демонструє розуміння проблеми чи теми, що була досліджена. 
 • ACADEMY OF MANAGEMENT PERSPECTIVES
  Виходить щоквартально ISSN: 1558-9080
  Публікує статті та збірники статей, що присвячені важливим питанням управління і бізнесу. Статті та збірники AMP спрямовані на непрофесійного академічного читача, які і будуть практичними імплементаторами теоретичних досліджень. Відмінним аспектом статей AMP є орієнтація на докази, а не на розробку теорії. Низка проведених досліджень, що стосується управління, значно розширилися протягом останніх десятиліть, що ускладнило для науковців досягнення прогресу в кількох спеціалізованих галузях. AMP публікує важливі роботи, що синтезують теоретичні та емпіричні дослідження в окремих сферах управління доказовим способом, що робить ці результати доступними для вчених поза межами цієї галузі. Дослідження, придатні для публікації в AMP, включають: (а) огляди того, що вже відомо; (б) інтеграція різноманітних теорій та емпіричних висновків, які інформуються новим та цікавим способом; (в) майбутні експозиції, які інтегрують та формулюють існуючу теорію та результати з новими та провокаційними ідеями; і (г) інтеграція теорії та досліджень у галузі менеджменту з відповідними досягненнями в інших науках і дисциплінах, що не стосуються управління. 
 • CURRENT SOCIOLOGY
  Виходить один раз на два місяці ISSN: 0011-3921
  «Current Sociology» – видання Міжнародної соціологічної асоціації, яке зосереджується на актуальних теоретичних дослідженнях, що представляють інтерес для міжнародної спільноти соціологів. Особливий інтерес викликають його «Звіти про тенденції», які зосереджені на таких питаннях, як спадщина соціології, аналіз раціонального вибору та соціологія праці (Katz).
 • CAMBRIDGE JOURNAL OF EDUCATION (+ Scopus)
  Виходить щоквартально ISSN: 0305-764X
  Публікує оригінальні матеріали з усіх аспектів освіти, з особливим акцентом на статті, які стосуються досліджень від академічних дослідників до вчителів. «Cambridge Journal of Education» завжди заохочував авторів робити порівняння між різними освітніми системами та культурами і заохочує до співпраці широку міжнародну аудиторію. Читачі «Cambridge Journalof Education» включають в себе вчителів, управлінців освітнім процесом та теоретиків. Це ще раз підкреслює успішність роботи журналу в рамках об’єднання цих трьох груп, які визначають зміст і методологію освіти.
 • EARLY CHILDHOOD EDUCATION JOURNAL (+ Scopus, без індексації в WS)
  Виходить один раз на два місяці ISSN: 1082-3301
  Аналізує проблеми, тенденції, політику та практику навчання дітей раннього віку від народження до восьми років. Крім того, журнал пропонує документовані точки зору та практичні рекомендації.
  Статті охоплюють навчальні програми, програми з догляду за дітьми, відносини між родиною, школою та адміністрацією, питання справедливості, мультикультурність, здорове харчування, особливі потреби, спонсорство, програми з розвитку дітей і підлітків, адвокатуру, розвиток співробітників тощо.
  Журнал відповідає потребам практиків, які працюють з дітьми раннього віку, включаючи вчителів та менторів, що організовують моніторинг навчально-виховного процесу.
 • EXPERIMENTAL PSYCHOLOGY (+ Scopus)
  Виходить один раз на два місяці ISSN: 1618-3169
  Публікує інноваційні, оригінальні, якісні експериментальні дослідження в галузі психології. Журнал спрямований на надання особливо швидкого доступу до джерел, спираючись у значній мірі на електронний обмін інформацією, що починається з електронного подання рукописів і триває протягом усього процесу рецензування та видання. Журнал орієнтований на дослідження, що використовують експериментальні методи з усіх сфер психології. На додаток до дослідницьких статей в «Experimental Psychology» можуть бути включені теоретичні та оглядові статті.
  Зважаючи на більш ніж 50-річний досвід та традиції у видавничій діяльності високоякісної, інноваційної науки, журнал має всесвітньо відому команду редакторів та рецензентів з усіх відповідних сфер психології, гарантуючи, таким чином, підтримку найвищих міжнародних стандартів.
 • GENDER AND EDUCATION (+ Scopus)
  Виходить один раз на два місяці ISSN: 0954-0253
  «Gender and Education» – це міжнародний форум для обговорення міждисциплінарних освітніх досліджень та ідей, які зосереджуються на гендері та його аналізі. Видання прагне до подальших феміністичних знань, теорії, свідомості, дії та дебатів. Заохочуються статті, які вивчають феміністський досвід у рамках взаємозв’язків жінок ‒ дівчат ‒ чоловіків ‒ хлопчиків. Заохочуються дослідження, що стосуються гендеру в освіті різних ступенів (формальний, неформальний на будь-якому рівні: дошкільний, початковий чи середній; вища освіта; навчання в сім’ї та громаді; професійне навчання та професійний розвиток). Ті, хто працює у всіх дисциплінарних сферах, запрошуються на подання рукописів. Слід уникати сексистської та расистської конотації.
 • HARVARD EDUCATIONAL REVIEW
  Виходить щоквартально ISSN: 0017-8055
  «Harvard Educational Review» є науковий журнал, що стосується досліджень у галузі викладання та освіти. Він організовує міждисциплінарний форум для дискусій та обговорення найважливіших питань цих сфер. З моменту свого заснування в 1930 році HER став одним з найпрестижніших навчальних журналів, який поширений серед політиків, дослідників, адміністраторів та вчителів.
 • MUSIC EDUCATION RESEARCH (+ Scopus, без індексації в WS)
  Виходить щоквартально ISSN: 1461-3808
  «Music Education Research» – це новий арбітражний журнал, який орієнтований на широку спільноту дослідників. Основна увага приділяється самому дослідженню, створюються форуми для обговорення результатів, а також методів та методологій. Редакція журналу заохочує як досвідчених, так і молодих фахівців. Заохочується використання якісних та кількісних методів дослідження, етнографічні, дослідницькі та експериментальні підходи, а також роздуми про процес роботи та звіти про його результати. Дослідження в музичній освіті різноманітні за якістю та актуальністю. В останні роки спостерігається певна тенденція до зв’язку з психологією. Соціологічне вивчення музики в освіті викликає все більший інтерес, особливо з питань гендеру, культури, етнічності, класу та інвалідності. Особливо актуальні в порівняльних дослідженнях філософський дискурс, що охоплює цінності, принципи та мету. «Music Education Research» буде заохочувати учасників, чиї наукові інтереси охоплюють викладання та вивчення музики в стилях та традиціях за межами європейської «класичної» традиції. Існує також потреба визнати вплив окремих освітніх філософій на музичну освіту в окремих країнах. «Music Education Research» ‒ журнал з міжнародним колом науковців, який пропонує форум для проведення порівняльних розслідувань та обговорень. «Music Education Research» інтерпретує освіту в найширшому сенсі як безперервний процес, який включає формальні і неформальні умови. Дослідження в цій галузі повинні бути релевантними, розглядати як теоретичний, так і практичний аспект, а також заохочувати вчителів, викладачів та вчених усіх рівнів.
 • OXFORD REVIEW OF EDUCATION (+ Scopus)
  Виходить один раз на два місяці ISSN: 0305-4985
  Об’єктом «Oxford Review of Education» є дослідження освіти. Особливо журнал цікавлять гіпотетичні емпіричні дослідження, що мають покращити навчальну практику. Журнал публікує статті з теорії та практики навчання від учених з усього світу з різноманітних дисциплін: філософії, політології, економіки, історії, антропології, соціології, психології та медицини. Редакційна колегія прагне забезпечити загальний форум та, частково, координаційну дискусію для обговорення результатів досліджень, історичних і сучасних проблем та функціонування навчальних закладів.
 • QUALITATIVE SOCIOLOGY (+ Scopus, без індексації в WS)
  Виходить щоквартально ISSN: 0162-0436
  Журнал «Qualitative Sociology» присвячений якісній інтерпретації та аналізу суспільного життя. Видання пропонує як теоретичні, так й аналітичні дослідження і публікує рукописи на основі таких методів дослідження, як опитування, спостереження за учасниками, етнографія, історичний аналіз, контент-аналіз тощо, які не покладаються переважно на чисельні дані. Всі роботи рецензуються.
 • PAEDAGOGICA HISTORICA  (+ Scopus, без індексації в WS)
  Виходить один раз на два місяці ISSN: 0030-9230.
  Міжнародний журнал з історії освіти «Paedagogica Historica» досліджує соціальні, культурні та філософські джерела в контексті «нової культурної історії освіти». Журнал тримовний, видає матеріали французькою, англійською і німецькою мовами, та визнаний на міжнародному рівні.
  Мета журналу
 1. забезпечити першість у своїй галузі:
 2. пильною увагою до теоретичних та методологічних подій на світовому рівні;
 3. включенням статей авторів вищого класу;
 4. публікацією тематичних питань, таких як «Моральна паніка», «Постмодернізм», «Історія освіти», «Візуальна історія освіти», «Підручник» та «Освіта».
 5. розширеною розповіддю про книги.
  Виховання сприймається редакторами як широке міждисциплінарне поле, і журнал спрямований на розширення кордонів історії освіти. Пріоритет надається дослідженням, що мають міжнародний характер. Це не виключає приклади з конкретних країн, але статті повинні відображати парадигматичні приклади. Дослідження мають бути методологічно добре структурованими, актуальними й заслуговувати на наслідування в інших країнах. Заохочуються історико-порівняльні, соціальні та міжкультурні підходи. «Paedagogica Historica» також пропонує форум для фахівців стосовно античного, середньовічного та сучасного періодів.
 • RACE ETHNICITY AND EDUCATION (+ Scopus)
  Виходить один раз на два місяці ISSN: 1361-3324
  «Race, Ethnicity&Education» – це міждисциплінарний журнал, який є координаційним центром для міжнародної наукової роботи, досліджень та дебатів. Він публікує оригінальні і складні розвідки, які розглядають динаміку раси, расизму та етнічності у політиці, теорії та практики в галузі освіти. Журнал швидко утвердився як невід’ємне читання для тих, хто працює у цій сфері, й особливо заохочує написання досліджень, що стосуються взаємозв’язків між расою, етнічними групами та різними формами дискримінації, включаючи клас, стать, сексуальність та інвалідність. Всі статті проходять незалежне рецензування, а журнал підтримує видатна міжнародна редакційна колегія.
 • SCANDINAVIAN JOURNAL OF EDUCATIONAL RESEARCH (+ Scopus)
  Виходить один раз на два місяці ISSN: 0031-3831
  «Scandinavian Journal of Educational Research» – це міжнародний журнал-референт, присвячений центральним ідеям та темам в освітньому мисленні та дослідженнях. Журнал заохочує звіти про філософські, історичні, порівняльні, експериментальні роботи та не має жодних преференцій, крім якості, стосовно вибору авторами методологічних перспектив. Він також заохочує наукові дискусії щодо життєво важливих концепцій, нових проблем та тем, важливих для освіти в майбутньому. Журнал продається понад п’ятдесяти країнах, а також індексується в більш ніж п’ятнадцяти поточних виданнях. У 1996 році журнал відзначив своє 40-річчя, зібравши всіх колишніх редакторів та членів редакційної колегії в Стокгольмі.
 • TEACHING AND TEACHER EDUCATION (+ Scopus, без індексації в WS)
  Виходить один раз на два місяці ISSN: 0742-051X
  «Teaching and Teacher Education» – це мультидисциплінарний журнал, який не має єдиного підходу, дисципліни або парадигми. Це міжнародне видання, що включає статті з країн всього світу. Журнал стосується навчання та педагогічної освіти в цілому, тобто викладання будь-якого предмета для студентів різного вікового або класового рівня; присвячений всім, хто займається навчанням (опис та аналіз когнітивних, афективних та поведінкових компонентів навчання, ефективності педагогів, педагогічної освіти, педагогічного мислення та соціальної політики, що впливає на викладання).
 • TEACHING SOCIOLOGY
  Виходить щоквартально ISSN: 0092-055X
  «Teaching Sociology» (TS) публікує статті, замітки та огляди, призначені для користування вчителями з різних дисциплін. Статті варіюються від експериментальних досліджень навчання та вивчення до широких, синтетичних нарисів з педагогічно важливих питань. Загальний намір полягає в тому, щоб поділитися теоретично актуальною та практично корисною інформацією та порадами з викладачами.
 • WAR IN HISTORY
  Виходить щоквартально ISSN: 0968-3445
  Виходячи щокварталу, «War in History» є рецензованим журналом, який публікує статті про війну в усіх її аспектах: економічному, соціальному, політичному та військовому, включаючи вивчення військово-морських сил, морської держави та повітряних сил, а також більш вузько визначених військових питань. Немає обмежень щодо періоду. Цей журнал є членом Комітету з публіцистичної етики (COPE).

 

Українські журнали з гуманітарних наук (Web of Science)

 • Advanced Education
  Новітня освіта    2409-3351 2410-8286
  Social sciences  ESCI Київ
 • Kyiv-Mohyla Humanities Journal
  Києво-Могилянський гуманітарний журнал   2313-4895
  Arts and humanities  ESCI Київ
 • Economics and Sociology
  Економіка і соціологія 2071-789X 2306-3459
  Economics, econometrics and finance; Social sciences 0,617 2009 ESCI
  Тернопіль / Щецин
 • Anthropological Measurements of Philosophical Research
  Антропологічні виміри філософських досліджень. Дніпро
 • National Academy of Managerial Staff of Culture and Arts Herald
  Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв   2226-3209 2409–0506
  Arts and humanities; Social sciences ESCI Київ
 • Information Technologies and Learning Tools
  Інформаційні технології і засоби навчання     – 2076-8184
  Social sciences  ESCI  Київ
 • Science and Education
  Наука і освіта     2311-8466
  2414-4665
  Social sciences  ESCI  Одеса
 • Pedagogics, Psychology, Medical-Biological Problems of Physical Training and Sports         1818-9172
  2308-7269
  Social sciences ESCI Харків
 • The Ideology and Politics Journal
  Ідеологія та політика   – 2227-6068  Sociology and Political Science  0 N/A  2016  Київ
 • Physical Education of Students
  Физическое воспитание студентов 2075-5279
  2308-7250 Social sciences ESCI Харьков
© Луганський національний університет імені Тараса Шевченка, 2007-2019