Луганський національний університет імені Тараса Шевченка

Адміністрація

 

Савченко Сергій Вікторович

Ректор, член-кореспондент Національної академії педагогічних наук Українидоктор педагогічних наук, професор

Моб. телефон: +380663526175; e-mail: mail@luguniv.edu.ua

savchenko

Біографія:

Після закінчення в 1981 році Ворошиловградського державного педагогічного інституту імені Т.Г. Шевченка працював учителем у середній школі №15. З 1981 до 1983 року служив у лавах армії.

З 1983 до 1985 року працював на різних посадах у райкомі, горкомі, облкомі.

З 1986 року працював у Ворошиловградському державному педагогічному інституті імені Т.Г.Шевченка.

У період з 1987 до 1990 роки навчався в аспірантурі Науково-дослідного інституту теорії і методики виховання.

З 1990 до 1996 роки займав посаду старшого викладача кафедри педагогіки і методики виховної роботи в Луганському державному педагогічному інституті імені Тараса Шевченка. Заступник декана історичного факультету з 1994 року. У 1995 році присвоєно вчене звання доцента.

З 1996 до 1999 року працював в Головному управлінні освіти Луганської обласної держадміністрації.

З 1999 до 2002 року – докторант Луганського державного педагогічного університету імені Тараса Шевченка. Після закінчення докторантури працює в Луганському державному педагогічному університеті імені Тараса Шевченка на посаді доцента кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи. З 2003 року завідувач кафедри педагогіки.

У 2005 році присуджено науковий ступінь доктора педагогічних наук. Цього ж року присвоєно вчене звання професора.

З грудня 2005 року виконував обов’язки першого проректора.

З січня 2006 року – перший проректор Луганського національного педагогічного університету імені Тараса Шевченка.

З травня 2006 року виконував обов’язки ректора.

З червня 2010 року по листопад 2012 року – ректор університету.

З листопада 2012 по листопад 2014 – перший проректор університету.

З листопада 2014 – в. о. ректора.

З січня 2015 – ректор Луганського національного університету імені Тараса Шевченка.

У жовтні 2016 року було обрано членом-кореспондентом Національної академії педагогічних наук України. 

Нагороди:

Почесне звання “Заслужений працівник освіти України”.

Знак “Петро Могила”.

Почесна грамота виконавчого комітету Луганської міської ради.

Подяка Управління освіти і науки.

Грамота Університету.

Почесна грамота Верховної Ради України.

 


 

Ужченко Дмитро Вікторович

Проректор з науково-педагогічної роботи, кандидат філологічних наук, доцент

Моб. телефон: +380958657472; e-mail: mail@luguniv.edu.ua

ujchenko

Біографія:

Під час навчання в Луганському державному педагогічному інституті ім. Т.Г.Шевченка й після його закінчення в 1997 році працював учителем у середній школі №26 м. Луганська, асистентом кафедри філологічних дисциплін цього ж університету, навчався в аспірантурі.

У 2000 році захистив кандидатську дисертацію «Семантика українських зоофразеологізмів в етнокультурному висвітленні» зі спеціальності 10.02.01 – українська мова.

З 2001 року – завідувач кафедри філологічних дисциплін Луганського державного педагогічного університету імені Тараса Шевченка.

У 2002 році присуджено вчене звання доцента.

З 2006 року навчався в докторантурі.

З 2008 року – проректор з науково-педагогічної роботи.

Нагороди:

Знак “Відмінник освіти України”.

Почесна грамота Міністерства освіти і науки України.

Грамота університету.

Подяки університету.

 


 

Бабічев Олександр Іванович 

Проректор з науково-педагогічної роботи, кандидат історичних наук, доцент

Моб. телефон: +380505291413; e-mail: mail@luguniv.edu.ua

babichev

Біографія:

З 1974 по 1979 рік навчався на історичному факультеті Луганського державного педагогічного інституту імені Т.Г. Шевченка.

У 1978 – 1984 рр. обіймав посаду голови профкому студентів ЛДПІ.

1984 – 1992 рр. – асистент, старший викладач, доцент кафедри історії.

У 1991 році у Київському державному університеті імені Т.Г. Шевченка відбувся захист кандидатської дисертації.

У 1992 – 1997 рр. – голова профспілкової організації викладачів Ворошиловградського державного педагогічного інституту імені Т.Г. Шевченка.

З 1997 року по 2004 рік – проректор з виховної роботи та соціально-економічних питань Луганського національного педагогічного університету імені Тараса Шевченка.

З 2004 року і по теперішній час – проректор з науково-педагогічної роботи.

Нагороди: 

Почесне звання „Відмінник освіти”.

Почесне звання „Заслужений працівник освіти України”.

Почесна відзнака „За заслуги перед Луганщиною”.

Почесна грамота Луганської обласної державної адміністрації та Луганської обласної ради.

Подяка Міністерства у справах сім’ї, молоді та спорту України.

Подяка управління освіти і науки Луганської обласної державної адміністрації.

 


 

Меняйленко Олександр Сергійович

Проректор з науково-педагогічної роботи, доктор технічних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України.

Моб. телефон: +380507067705; e-mail: mail@luguniv.edu.ua

menyaylenko

Біографія:

У 1976 році з відзнакою закінчив Комунарський гірничо-металургійний інститут (нині Донбаський державний технічний університет) за спеціальністю “Електрифікація і автоматизація гірничих робіт”.

З травня 1977 року працював науковим співробітником у відділі автоматизації процесів вуглезбагачування Ворошиловградського філіалу інституту Діпровуглеавтоматизація.

У листопаді 1987 року захистив кандидатську дисертацію в Інституті кібернетики АН УРСР.

З 1989 року працює в Луганському національному університеті імені Тараса Шевченка: асистентом, старшим викладачем, а з 1991 року – на посаді завідувача кафедри інформатики та обчислювальної техніки.

У 2002–2004 роках – проректор з питань інформаційних технологій.У травні 2007 року захистив докторську дисертацію в Міжнародному науково-навчальному центрі інформаційних технологій та систем (м. Київ).

Сьогодні – проректор з науково-педагогічної роботи, професор кафедри інформаційних технологій та систем Луганського національного університету імені Тараса Шевченка.

Нагороди: 

Почесний знак «Відмінник освіти України».

Почесна грамота Міністерства освіти і науки України.

Знак «За наукові досягнення».

Грамота Луганської обласної державної адміністрації.

Подяки.

 


 

Ковальов Дмитро Юрійович

Проректор з адміністративно-господарської роботи

Моб. телефон: +380501668718; e-mail: mail@luguniv.edu.ua

kovalev


 

Бережна Тетяна Федорівна

Головний бухгалтер

Моб. телефон: +380506077318; e-mail: mail@luguniv.edu.ua

Біографія:

У 1985 році закінчила економічний факультет Ворошиловградського машинобудівного інституту за спеціальністю “Бухгалтерський облік і аналіз господарчої діяльності”. Трудову діяльність розпочала на Луганському автозбірному заводі на посаді бухгалтера.

З 1981 до 1993 року працювала економістом Луганського філіалу Інституту економіки промисловості АН УРСР.

З 1993 до 1998 року – головний контролер-ревізор контрольно-ревізійного відділу м. Луганська.

З 1998 року – головний бухгалтер Луганського національного університету імені Тараса Шевченка.

За цей час було поповнено кадровий склад бухгалтерії кваліфікованими працівниками, комп’ютеризовано більшу частину ділянок бухобліку.

Нагороди:

Грамота Президента України.

Грамота Міністерства освіти і науки України.

Знак «Відмінник освіти України».

Грамота Луганського міського голови.

Грамота Луганської обласної державної адміністрації.

Грамота університету.

© Луганський національний університет імені Тараса Шевченка, 2007-2019