Луганський національний університет імені Тараса Шевченка

ПУБЛИЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

 

Статут ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка»

Колективний договір

Додатки до колективного договору

Правила внутрішнього трудового розпорядку ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка»

Зміни до Правил внутрішнього трудового розпорядку ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка»

Стандарти забезпечення якості освіти в Луганському національному університеті імені Тараса Шевченка

Антикорупційна програма ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка» 2018-2020 рр.

Перелік вакантних посад, призначення на які здійснюється на конкурсних засадах

Положення про порядок проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка»

СКЛАД КЕРІВНИЦТВА

ВЧЕНА РАДА

РОБОЧІ ТА ДОРАДЧІ ОРГАНИ

ВИБОРИ РЕКТОРА ЛНУ

ЗВІТИ РЕКТОРА

Затвердження форми диплому

Затвердження нової форми диплому

Порядок формування, ведення та зберігання особових справ студентів

СЕРТИФІКАТИ ТА  ЛІЦЕНЗІЇ

ОСВІТНІ ПРОГРАМИ ТА ПЕРЕЛІК ЇХ КОМПОНЕНТІВ

ЗАКОНОДАВСТВО

Річний звіт про виконання критеріїв надання та підтвердження статусу національного від 27.04.2018

Річний звіт про виконання критеріїв надання та підтвердження статусу національного від 26.04.2019

 


ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВІДОКРЕМЛЕНІ ПІДРОЗДІЛИ

 


МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНА БАЗА УНІВЕРСИТЕТУ

 


ОСВІТНІЙ ПРОЦЕС

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ТА ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Ліцензований обсяг та фактична кількість осіб, які навчаються у Державному закладі «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка» (станом на 01.01.2019)

Звіт. Моніторинг якості освіти

Правила прийому до Коледжу Луганського національного університету імені Тараса Шевченка у 2019 році

Рейтингові списки (014 — Середня освіта (фізична культура), МС, ДФН; 022 — Дизайн (перукарське мистецтво та декоративна косметика), МС, ДФН)

 


РЕЙТИНГ УСПІШНОСТІ СТУДЕНТІВ

 


ЗАХИСТИ ДИСЕРТАЦІЙ

 


ФІНАНСУВАННЯ

Штатні розписи

Кошториси

БАЛАНСИ

ФІНАНСОВІ ЗВІТИ

ЗВІТИ ПРО НАДХОДЖЕННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ

ЗВІТИ ПРО ЗАБОРГОВАНІСТЬ

 


ЗАКУПІВЛІ


ПОЛОЖЕННЯ ПРО РАДУ МОЛОДИХ УЧЕНИХ І СТУДЕНТІВ

 


СТУДЕНТСЬКЕ САМОВРЯДУВАННЯ

 

© Луганский национальный университет имени Тараса Шевченко, 2007-2019