Луганський національний університет імені Тараса Шевченка

Сьогодення

Луганський національний університет імені Тараса Шевченка – один з найстаріших закладів вищої освіти Луганщини, що пройшов великий і славний шлях, переживши кардинальні зміни суспільно-політичного й економічного ладу, безліч реформ системи освіти та реорганізації.

У 2014 році складна ситуація в нашій країні не оминула жодного українця. Наш університет опинився в епіцентрі злочинних дій терористичних угрупувань, зазнав репресій і переслідувань студентів і викладачів, викрадення й катування вчених, захоплення та руйнування будівель. Війна забрала життя декількох визначних вчених навчального закладу.

Задля продовження повноцінної роботи Луганський національний університет імені Тараса Шевченка залишив зону бойових дій, евакуювавшись до Старобільська.

Було втрачено понад 183 200 м² площ; 9 навчальних корпусів; навчальні корпуси 7 відокремлених структурних підрозділів, „Дитячої академії”, „Дитячої обласної хорової філармонії ЛНУ”; бібліотеку з п’ятьма модернізованими читальними залами, оснащеними електронними каталогами та фондом понад 1,3 млн. примірників; спортивний корпус, сучасний комп’ютерний парк, близько 20 мультимедійних комплексів, власний супутниковий канал Інтернет; студмістечко; навчально-науково-екскурсійний комплекс (астрономічна обсерваторія, зимовий ботанічний сад, зоологічний, геологічний, анатомічний музеї); археолого-етнографічний музейний комплекс, що має статус Національного надбання України і включав парк-музей давнього каменерізного мистецтва; Церкву Святої Великомучениці Татіани. Викладачі й більшість студентів залишилися без житла, розпалися сім’ї.

ЛНУ імені Тараса Шевченка опинився на території менше ніж 10 000 м², без житла для викладачів і студентів; належної матеріально-технічної, інформаційної, навчально-методичної бази; контингентом студентів, які були географічно віддалені від навчального закладу. Але в університеті залишились прогресивні і віддані йому та Україні викладачі і студенти; шевченківський дух та віра в майбутнє закладу освіти, єдину й незалежну Україну та сильну українську націю.

Сьогодні ректорат, значна частина трудового колективу знаходяться в м. Старобільську Луганської області, окремі структурні підрозділи – у містах Кремінна, Полтава, Рубіжне, Лисичанськ.

Протягом чотирьох років, незважаючи на складні умови, колектив ЛНУ продовжує свою освітню діяльність, залишається флагманом вищої освіти Сходу України і  пишається співробітниками, викладачами та студентами, які залишились вірними своїй країні та рідній Альма-Матер.

Очолюють університет голова наглядової ради, академік Національної академії педагогічних наук України Віталій Семенович Курило та ректор, доктор педагогічних наук, професор Сергій Вікторович Савченко.

Під їхнім керівництвом університет пройшов шлях від регіонального навчального закладу до національного університету, визнаного лідера освіти.

НАВЧАННЯ В УНІВЕРСИТЕТІ

Перебуваючи у нових умовах та докладаючи значних зусиль для продовження освітянської місії, університет відновився й став потужним освітньо-науковим і культурним центром, лідером регіонального розвитку, активним учасником припинення конфлікту на Сході України, форпостом українства в східноукраїнському регіоні.

Академічна пропозиція Луганського національного університету імені Тараса Шевченка охоплює близько 150 спеціальностей і професій.

Якість освітнього процесу забезпечується поєднанням очного та електронного навчання, що відкриває нові можливості і студентам, і викладачам.

Для організації та технічного забезпечення навчання університет використовує зручну й надійну систему – відкриту освітню платформу Moodle. Працівниками нашого університету також розроблено власну платформу „Електронний університет” в українському сегменті кіберпростору, яка забезпечує доступ до створення та проведення комп’ютерних тестів незалежно від розташування викладачів, студентів та університету. На цій основі розроблено власну підсистему для проведення online-лекцій у реальному часі, яка базується на електронних лекційних аудиторіях (e-Room) та розподіленому розташуванню у кіберпросторі всіх учасників освітнього процесу університету.

Курси електронного навчання розробляють так, аби молоді було легко працювати з матеріалом. Навчальний контент містить інструкції та методичні рекомендації. У процесі роботи студентам пропонуються найсучасніші аудіовізуальні й електронні технології навчання.  Це дозволяє раціонально й ефективно використовувати навчальний час, що значно підвищує якість освітніх послуг.

Для забезпечення якості такого навчання значна увага в університеті приділяється підготовці спеціалістів та підвищенню кваліфікації професорсько-викладацького складу. Провідні фахівці з електронного навчання вивчили сучасний європейський досвід, пройшли стажування в одному з кращих світових університетів (Федеральна вища технічна школа Цюріха, Швейцарія). У рамках Проекту інституційного партнерства Швейцарського національного наукового фонду спільно з університетами Швейцарії, університетом Анкари (Туреччина) та університетом Крок (м. Київ) викладачі ЛНУ імені Тараса Шевченка пройшли сертифікацію за відповідною програмою підготовки.

Працівники ЛНУ, які відповідають за планування освітнього процесу, ураховують специфіку спеціальностей. Більше 200 електронних підручників, навчальних програм і мультимедійних лекцій щорічно створюють викладачі за методичної та інженерної підтримки Центру інформаційних технологій. Учені нашого університету розробили понад 14000 електронних навчальних курсів.

В університеті створено систему забезпечення якості електронного навчання, для ефективного використання наявних освітніх сервісів функціонує служба підтримки, для кожної спеціальності призначено координаторів-тьюторів, курси проходять відповідну експертизу.

Активна співпраця викладачів і студентів ЛНУ дає змогу постійно вдосконалювати технології електронного навчання.

ДОСЯГНЕННЯ Й НАГОРОДИ

Показником успішної освітньо-дослідної й навчально-виховної діяльності Луганського національного університету імені Тараса Шевченка є високі місця в вітчизняних та міжнародних рейтингах, почесні нагороди від світової наукової спільноти.

Свідченням розвитку навчального закладу є оnline-радіо „Університетська хвиля” ‒ нещодавно створена радіостанція, мовлення якої спрямовано на підтримку студентської молоді, ознайомлення абітурієнтів з умовами навчання та переліком спеціальностей в університеті. Головною перевагою радіо є можливість прослухати будь-яку програму, яка була в ефірі, незалежно від місця перебування слухачів.

Протягом семи останніх років наш університет залишається серед кращих вишів країни за підсумками рейтингу ТОП-200 Україна, випереджаючи всі інші луганські виші. Університет неодноразово було визнано лідером у різних номінаціях Міжнародного Академічного рейтингу „Золота Фортуна”.

На VII міжнародній виставці „Сучасні заклади освіти – 2016” ЛНУ імені Тараса Шевченка отримав золоті медалі в тематичних номінаціях „Психосоціальна підтримка дітей і молоді, що знаходяться в складних життєвих ситуаціях” та „Використання комплексу сучасних засобів ІКТ, програм і рішень для підвищення якості освіти”. Крім того, науково-педагогічний колектив Луганського національного університету імені Тараса Шевченка було нагороджено Почесним дипломом „За мужність і самовідданість у збереженні творчих надбань вітчизняної освіти в умовах військової агресії”.

За рейтингом Webometrics-2017, наш університет посів 40 місце серед вітчизняних вишів. Цифровий репозиторій ЛНУ імені Тараса Шевченка посів 36 місце серед репозиторіїв українських вищих навчальних закладів.

Університет має доступ до найбільших міжнародних реферативних  та наукометричних  баз наукової літератури:  SCOPUS, Webometrics та інші.

У березні 2017 року на VIIІ міжнародній виставці „Сучасні заклади освіти – 2017” Луганський національний університет імені Тараса Шевченка був визнаний лідером вищої освіти України. ЛНУ – єдиний виш Луганської та Донецької області, який був удостоєний найвищої нагороди й визнання з боку освітянської й наукової спільноти. Також два проекти „Технологія соціально-виховної роботи з неповнолітніми засудженими у спеціальних виховних установах” та „Інноваційні підходи в закладах освіти до процесу формування творчої особистості та виховання громадянина-патріота”, які університет представив на заході, за результатами конкурсного відбору та експертизи отримали золоті медалі в відповідних тематичних номінаціях.

Ще одну нагороду вищого ґатунку – сертифікат „Якість наукових публікацій” за показниками незалежного рейтингу міжнародної наукометричної бази даних SciVerse Scopus – також було вручено делегації від університету.

У консолідованому рейтингу вищих навчальних закладів у серпні 2017 року серед 288 вищих навчальних закладів, що присутні у підсумковій таблиці, наш університет посів 52 місце. Крім того, у рейтингу ЗВО Луганської області наш університет займає 1 місце.

У рейтинговому виставковому конкурсі на IX міжнародній виставці „Сучасні заклади освіти – 2018” Луганський національний університет імені Тараса Шевченка удостоєний дипломом Гран-прі „Лідер міжнародної діяльності”. За результатами конкурсного відбору та експертизи ЛНУ також отримав золоту медаль у тематичній номінації та сертифікат „Якість наукових публікацій”  за показниками рейтингу міжнародної наукометричної бази даних Scopus.

ЛНУ – перший навчальний заклад у регіоні, який є дійсним членом Міжнародної та Європейської асоціацій університетів. Крім того, ЛНУ першим в Україні двічі успішно пройшов процедуру оцінювання експертами з провідних європейських вишів за Програмою інституційного оцінювання Європейської асоціації університетів, що зумовило його динамічний розвиток за кращими європейськими стандартами.

СПОРТИВНІ ДОСЯГНЕННЯ

За час освітньої діяльності університету студенти і випускники здобули  35 медалей на Олімпійських іграх. З них 12 золотих, 9 срібних та 14 бронзових. Це високий показник, який є результатом роботи потужного науково-педагогічного колективу.

8 студентів і випускників навчально-наукового інституту фізичного виховання і спорту взяли участь в Олімпійських іграх у Ріо-де- Жанейро у 2016 році. До складу збірної команди України увійшли Єлізавета Бризгіна, Наталія Строгова, Сергій Смелік, Анастасія Недобіга, Олександр Горшковозов, Ганна Соловей, Любов Басова, Максим Семенків.

Того ж року нагороди найвищого ґатунку на Чемпіонаті світу з пауерліфтингу здобули Дмитро Семененко та Олексій Бичков, які встановили Світові рекорди та здобули почесні звання „Заслужений майстер спорту України”.

На змаганнях ХХІХ літньої Всесвітньої Універсіади 2017 у м. Тайпей, у складі збірної команди України виступили студенти навчально-наукового інституту фізичного виховання і спорту. Представники нашої держави здобули 36 медалей різного ґатунку, посівши 6 місце у підсумковому рейтингу.

Луганський національний університет імені Тараса Шевченка сьогодні впевнено продовжує свій розвиток. Історія нашого навчального закладу – це сторінки становлення й розвитку вищої школи в регіоні.

У реформах, науковому зростанні, підвищенні якості освіти університет залишається лідером, ініціатором, осередком створення нових педагогічних ідей і втілення сучасних технологій, які роблять навчання цікавим та ефективним.

Формула успіху ЛНУ проста, як вважає академік Віталій Курило: „Кожен день, прожитий університетом, дає нам нові визнання та приносить нові перемоги й досягнення, але це також і нові завдання, нові амбіції. Ми прагнемо стати сьогодні кращими, ніж учора, бути завтра першими, бути університетом майбутнього”.

Прес-центр ЛНУ імені Тараса Шевченка,
12.09.2018

© Луганський національний університет імені Тараса Шевченка, 2007-2019