Луганський національний університет імені Тараса Шевченка

СПЕЦІАЛІЗОВАНА ВЧЕНА РАДА К 29.053.02

На підставі рішення Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки, молоді та спорту від 1 березня 2013 року (наказ № 310) у ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка» було продовжено термін дії спеціалізованої вченої ради К 29.053.02 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за спеціальністю 10.02.01 «Українська мова» строком на два роки.

Склад спеціалізованої вченої ради К 29.053.02:

Голова ради:

1. Глуховцева Катерина Дмитрівна, д.філол.н., професор, завідувач кафедри, ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка», 10.02.01.

Заступник голови:

2. Зеленько Анатолій Степанович, д.філол.н., професор, професор кафедри, ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка», спеціальність 10.02.01.

Вчений секретар:

3. Должикова Тетяна Іванівна, к.філол.н., доцент, доцент кафедри, ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка», спеціальність 10.02.01.

Члени ради:

4. Бобух Надія Миколаївна, д.філол.н., професор кафедри, Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі», спеціальність 10.02.01.

5. Бровко Олена Олександрівна, д.філол.н., доцент, професор кафедри, ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка», спеціальність 10.02.01.

6. Горошкіна Олена Миколаївна, д.пед.н., професор, завідувач кафедри, ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка», спеціальність 10.02.01.

7. Дмитренко Вікторія Ігорівна, д.філол.н., професор, завідувач кафедри, ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка», спеціальність 10.02.01.

8. Левченко Олена Петрівна, д.філол.н., професор, завідувач кафедри, Національний університет «Львівська політехніка», спеціальність 10.02.01.

9. Лєснова Валентина Володимирівна, к.філол.н., доцент кафедри, докторант, ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка», спеціальність 10.02.01.

10. Мойсієнко Віктор Михайлович, д.філол.н., професор, директор, Інститут філології Житомирського державного університету імені Івана Франка, спеціальність 10.02.01.

11. Нелюба Анатолій Миколайович, д.філол.н., доцент, професор кафедри, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, спеціальність 10.02.01.

12. Ніколаєнко Ірина Олександрівна, к.філол.н., доцент, доцент кафедри, ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка», спеціальність 10.02.01.

13. Пустовіт Валерія Юріївна, д.філол.н., професор, професор кафедри, Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля, спеціальність 10.02.01.

14. Синельникова Лара Миколаївна, д.філол.н., професор, завідувач кафедри, ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка», спеціальність 10.02.01.

15. Скорофатова Анна Олександрівна, к.філол.н., доцент, доцент кафедри, Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка МВС України, спеціальність 10.02.01.

16. Ужченко Дмитро Вікторович, к.філол.н., доцент, проректор, ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка», спеціальність 10.02.01.

17. Шутова Лілія Іванівна, к.філол.н., доцент, доцент кафедри, ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка», спеціальність 10.02.01.


Під час останньої каденції спеціалізованої вченої ради К 29.053.02 відбулися захисти дисертацій:

Царьової Ірини Валеріївни „Етнокультурна семантика в обрядовій фразеології східнослобожанських говірок”, поданої на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук зі спеціальності 10.02.01 ‒ українська мова. Роботу виконано на кафедрі української мови ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка» Міністерства освіти і науки України.

Науковий керівник – Ужченко Дмитро Вікторович, кандидат філологічних наук, доцент, проректор з науково-педагогічної роботи ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка» Міністерства освіти і науки України.

Офіційні опоненти:

– доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри українського мовознавства Таврійського національного університету ім. В.І. Вернадського Прадід Юрій Федорович;

– кандидат філологічних наук, доцент, професор кафедри української мови Кам’янець-Подільського .національного університету імені Івана Огієнка Коваленко Наталія Дмитрівна.

Захист відбувся „06” червня 2013 року (протокол № 3);

***

Колесникової Лариси Леонідівни „Лексико-семантична структура слів-символів у поезії 80-х – 90-х років ХХ століття”, поданої на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук зі спеціальності 10.02.01 ‒ українська мова. Роботу виконано на кафедрі української філології та загального мовознавства ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка» Міністерства освіти і науки України.

Науковий керівник – Бобух Надія Миколаївна, доктор філологічних наук, завідувач кафедри української та іноземної мов Вищого навчального закладу Укоопспілки „Полтавський університет економіки і торгівлі”.

Офіційні опоненти:

– доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри українського мови Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя Бойко Надія Іванівна;

– кандидат філологічних наук, доцент, професор Інституту гуманітарних проблем Державного вищого навчального закладу «Національний гірничий університет» Ігнатьєва Світлана Євгенівна.

Захист відбувся „06” грудня 2013 року (протокол № 7);

***

Березовської-Савчук Наталі Анатоліївни „Дистрибутивні характеристики предикатів стану в українській літературній мові”, поданої на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук зі спеціальності 10.02.01 ‒ українська мова. Роботу виконано на кафедрі української мови Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова Міністерства освіти і науки України.

Науковий керівник – Леута Олександр Іванович, доктор філологічних наук, професор кафедри української мови Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова Міністерства освіти і науки України.

Офіційні опоненти:

– доктор філологічних наук, професор, декан факультету української, іноземної філології та мистецтвознавства Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара Попова Ірина Степанівна;

– кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови та прикладної лінгвістики Донецького національного університету Вінтонів Михайло Олексійович.

Захист відбувся „06” грудня 2013 року (протокол № 8);

***

Мельник Світлани Михайлівни „Функціонально-семантичний потенціал експресивної лексики в українській прозі кінця ХХ – початку ХХІ ст.”, поданої на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук зі спеціальності 10.02.01 ‒ українська мова. Роботу виконано в Державному закладі «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського» Міністерства освіти і науки України.

Науковий керівник – Копусь Ольга Антонівна, кандидат філологічних наук, доцент, завідувач кафедри української філології і методики навчання фахових дисциплін Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського» Міністерства освіти і науки України.

Офіційні опоненти:

– доктор філологічних наук, доцент, завідувач кафедри прикладної лінгвістики Одеського національного університету імені І. І. Мечникова Кондратенко Наталія Василівна;

– кандидат філологічних наук, доцент, професор кафедри української мови Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка Попович Анжеліка Станіславівна.

Захист відбувяс „14” лютого 2014 року (протокол № 10);

***

Волошинової Марини Олексіївни „Динаміка традиційної предметної лексики в українських східнослобожанських говірках”, поданої на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук зі спеціальності 10.02.01 ‒ українська мова. Роботу виконано в Державному закладі «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка» Міністерства освіти і науки України.

Науковий керівник – Лєснова Валентина Володимирівна, кандидат філологічних наук, доцент, завідувач кафедри української філології та загального мовознавства Державного закладу «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка» Міністерства освіти і науки України.

Офіційні опоненти:

– доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри українського мовознавства і прикладної лінгвістики Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького Мартинова Ганна Іванівна;

– кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови Житомирського державного університету імені Івана Франка Гримашевич Галина Іванівна.

Захист відбувся „03” жовтня 2014 року (протокол № 12);

***

Серебряк Марини Володимирівни „Українська діалектна фразеографія”, поданої на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук зі спеціальності 10.02.01 ‒ українська мова. Роботу виконано в Державному закладі «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка» Міністерства освіти і науки України.

Науковий керівник – Ужченко Дмитро Вікторович, кандидат філологічних наук, доцент, проректор з науково-педагогічної роботи Державного закладу «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка» Міністерства освіти і науки України.

Офіційні опоненти:

– доктор філологічних наук, доцент кафедри українського мови Національного університету «Києво-Могилянська академія» Демська Орися Мар’янівна;

– кандидат філологічних наук, доцент, завідувач кафедри культури української мови Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського Савченко Любов Василівна.

Захист відбувся „03” жовтня 2014 року (протокол № 12).

© Луганський національний університет імені Тараса Шевченка, 2007-2018