Луганський національний університет імені Тараса Шевченка

Навчально-науковий інститут педагогіки і психології

 

Загальна інформація

Адреса: 92703, Луганська обл., м. Старобільськ, пл. Гоголя, 1

Телефони: 099-713-77-49, 050-74-86-843, 050-86-28-825, 099-778-65-23

 


 

Керівництво

Директор – Караман Олена Леонідівна, доктор педагогічних наук, професор

Заступник директора з навчальної роботи – Цалапова Оксана Миколаївна, кандидат філологічних наук, доцент

Заступник директора з наукової роботи – Кизилова Віталіна Володимирівна, доктор філологічних наук, професор

Заступник директора з соціально-гуманітарної роботи – Пушко Віра Федорівна, кандидат філологічних наук, доцент

Методист заочної форми навчання – Васильєва Маргарита Володимирівна

Секретар – Білик Дарʼя Олександрівна


 

Освітня діяльність

Інститут здійснює підготовку фахівців за спеціальностями:

Освітній ступінь бакалавра

 • Соціальна робота (Соціальна педагогіка. Практична психологія);
 • Дошкільна освіта (Корекційна освіта (логопедія));
 • Початкова освіта;
 • Початкова освіта (Українська мова і література);
 • Спеціальна освіта (Логопедія. Спеціальна психологія);
 • Спеціальна освіта (Олігофренопедагогіка. Спеціальна психологія);
 • Психологія.

Освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста

 • Соціальна робота (Соціальна педагогіка. Практична психологія)
 • Соціальна робота (Соціальна педагогіка. Соціально-реабілітаційна діяльність в пенітенціарних закладах).
 • Дошкільна освіта. Корекційна освіта (логопедія);
 • Початкова освіта. Іноземна мова (англійська);
 • Спеціальна освіта (Логопедія. Спеціальна психологія);
 • Спеціальна освіта (Олігофренопедагогіка. Спеціальна психологія);
 • Психологія.

Освітній ступінь магістра

 • Соціальна робота (Соціальна педагогіка. Практична психологія);
 • Дошкільна освіта;
 • Початкова освіта;
 • Спеціальна освіта (Логопедія. Спеціальна психологія);
 • Спеціальна освіта (Олігофренопедагогіка. Спеціальна психологія);
 • Початкова освіта;
 • Психологія;
 • Педагогіка вищої школи.

Освітньо-науковий ступінь доктора філософії

 • Соціальна робота
 • Професійна освіта (за спеціалізаціями)

Науковий ступінь доктора наук

 • Соціальна робота
 • Професійна освіта (за спеціалізаціями)

 

navch Навчальні матеріали

 

Навчальний процес забезпечують кафедри:

Кафедра соціальної педагогіки

Завідувач кафедри – Харченко Сергій Якович,  доктор педагогічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України

Кафедра дефектології та психологічної корекції

Завідувач кафедри – Григор’єва Інна Олександрівна, кандидат педагогічних наук, доцент

Кафедра дошкільної та початкової освіти

Завідувач кафедри – Черв’якова Наталія Іванівна, кандидат педагогічних наук, доцент

Кафедра педагогіки

Завідувач кафедри – Швирка Вікторія Миколаївна, кандидат педагогічних наук,  доцент

Кафедра психології

Завідувач кафедри – Пашко Тетяна Анатоліївна, кандидат психологічних наук, доцент

Кафедра філологічних дисциплін

Завідувач кафедри – Мордовцева Наталія Валеріївна,  кандидат педагогічних наук, доцент


 

Наукова діяльність

Наукова діяльність викладачів і студентів Інституту педагогіки і психології здійснюється в межах комплексних тем кафедр: ,,Зміст і технологія соціально-педагогічної діяльності з дітьми групи ризику” (кафедра соціальної педагогіки), ,,Система психолого-педагогічного супроводу професійної соціалізації осіб з особливими освітніми потребами в умовах вищого навчального закладу” (кафедра дефектології та психологічної корекції), ,,Моніторинг якості підготовки майбутніх фахівців з дошкільної та початкової освіти” (кафедра дошкільної та початкової освіти), ,,Освітні технології навчально-виховного процесу в сучасних закладах освіти” (кафедра педагогіки), ,,Становлення суб’єкту життєвого шляху в сучасному соціально-психологічному просторі” (кафедра психології), ,,Компетентнісний підхід до змісту філологічної підготовки в системі початкової й дошкільної освіти” (кафедра філологічних дисциплін).

При кафедрі соціальної педагогіки створено Науково-дослідний центр з проблем соціальної педагогіки та соціальної роботи Національної академії педагогічних наук України, Луганське обласне відділення Міжнародної благодійної організації „Благодійний фонд „СОС Дитяче Містечко”, Обласний центр гендерної освіти. У межах цих структур кафедра бере участь у реалізації міжнародних проектів: ,,Програма підтримки сімей та захисту прав дітей ,,СОС Дитяче Містечко” (спільно з Міжнародною благодійної організацією SOS-Kinderdorf International, Австрія), „Програма рівних можливостей та прав жінок в Україні”, „Гендерне бюджетування” (Програма розвитку ООН в Україні); спільного проекту Німецького товариства міжнародного співробітництва „Підвищення якості муніципальних послуг” та Шведської агенції з міжнародного співробітництва SIDA „Стратегія досягнення гендерної рівності в Україні”. Здійснює науково-практичні дослідження з проблем: превенції соціального сирітства в умовах територіальної громади міста; формування усвідомленого батьківства молоді в територіальній громаді; соціально-педагогічної допомоги сім’ям, що потрапили у складні життєві обставини, а також сім’ям тимчасових переселенців із зони проведення АТО; соціально-педагогічної роботи з неповнолітніми засудженими в пенітенціарних закладах України; соціалізації дітей та молоді; соціально-педагогічного супроводу сімей, що виховують дітей із вадами розвитку; технологічних аспектів соціально-педагогічної роботи із різними категоріями клієнтів.

Кафедра дефектології та психологічної корекції є обласним осередком Асоціації корекційних педагогів України; осередком Міжнародного фонду „Аут”; членом Української асоціації тифлопедагогів. Бере участь в експерименті МОН України ,,Щодо навчання осіб з особливими освітніми потребами у вищих навчальних закладах”; здійснює наукові проекти: ,,Формування навичок писемного мовлення в молодших школярів з оптичною дисграфією”, ,,Особливості психічних станів дітей з інтелектуальними вадами в умовах закладів інтернатного типу”, ,,Освітнє середовище як чинник емоційного розвитку розумово відсталих молодших школярів”. На базі кафедри створено Корекційно-консультативну службу, у межах якої організовано: психологічний супровід сімей, які мають дитину з порушеннями психофізичного розвитку; діагностику дітей, консультативну діяльність для батьків, які мають дитину з психофізичними порушеннями розвитку; психологічний супровід дошкільників та молодших школярів з інтелектуальною недостатністю (розумова відсталість, ЗПР).

Кафедра дошкільної та початкової освіти співпрацює з Інститутом проблем виховання Національної академії педагогічних наук України. Здійснює наукові дослідження за напрямами: формування професійної компетентності майбутніх вчителів початкових класів та вихователів ДНЗ; системний моніторинг якості підготовки майбутніх фахівців дошкільної та початкової освіти на засадах задачного підходу; проектування інноваційних педагогічних систем; підготовка науково-методичного супроводу удосконалення професійної підготовки майбутніх вчителів початкових класів та вихователів дошкільних закладів.

Кафедра педагогіки в межах комплексної теми ,,Освітні технології навчально-виховного процесу в сучасних закладах освіти” здійснює науково-теоретичне обґрунтування та впровадження в навчально-виховний процес вищих навчальних закладів України комплексів навчально-творчих завдань на основі застосування інформаційно-комунікативних технологій і квазіпрофесійних ситуацій екологічного спрямування: екологічний проект ,,Зелений дім”; комплекс технологій формування професійної позиції майбутнього вчителя ,,Професійно-позиційний фріланс”, ,,Професійно-позиційний коучинг”, ,,Педагогічний квест”; технологію ,,ДоТРеЗ”; технологію самоіміджування і самопрезентації особистості Sellf-branding; комплекс кар’єростворюючих технологій ,,Швидкісний форсайт”, ,,Гудвилл-технологія”, ,,Кар’єрний ліфт”; ,,Технологію самопроектування кар’єрного маршруту та створення програми Sellf-branding”.

Наукова діяльність кафедри психології спрямована на розвʼязання актуальних проблем у різних галузях теоретичної та прикладної психології: дослідження соціально-психологічних детермінант психічної активності людини в сучасному соціально-психологічному просторі; теорії і практики розвивального навчання; психологічних особливостей моделювання процесу прийняття педагогічних рішень; факторів мислення, які впливають на якість смислоутворення особистісних цінностей у період ранньої дорослості; феномену ,,тілесного Я” у структурі якості життя особистості; особливостей професійної підготовки психологів-практиків; розробку психодіагностичних, психоконсультативних, психокорекційних методик.

Кафедра філологічних дисциплін співпрацює з Інститутом літератури Національної академії наук України, видавництвом педагогічної преси та літератури ,,Основа”, Центром дослідження літератури для дітей та юнацтва (м. Львів). Бере участь у Всеукраїнському соціокультурному проекті ,,Вся Україна читає дітям”. Здійснює наукову роботу за напрямами: комунікативна компетентність учителів початкової школи та працівників дошкільних навчальних закладів; теоретичні та практичні основи функціонування мовних одиниць; проблеми методики викладання філологічних дисциплін; лінгводидактичні засади літературного краєзнавства; актуальні проблеми сучасного літературознавства.

На кафедрах Інституту педагогіки і психології працює докторантура та (або) аспірантура.

Інститут є базовим для функціонування спеціалізованої вченої ради із захисту докторських і кандидатських дисертацій з педагогічних спеціальностей та соціальної роботи.


 

Видавнича діяльність Інституту педагогіки і психології

На базі інституту випускаються:

 • Науковий журнал ,,Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка (педагогічні науки)”(внесено до переліку наукових фахових видань України (педагогічні науки), включено до переліку видань реферативної бази даних ,,Україніка наукова”);
 • Науково-методичний журнал ,,Соціальна педагогіка: теорія і практика” (внесено до переліку наукових фахових видань України);
 • Журнал ,,Educationand Pedagogical Sciences” (,,Освіта та педагогічна наука”) (внесено до переліку наукових фахових видань України (педагогічні науки), включено до переліку видань реферативної бази даних „Україніка наукова”, включено до міжнародної бібліографічної і реферативної бази даних Ulrich’s Periodicals Directory (США);
 • Збірник наукових праць ,,Сучасні тенденції в навчанні української, російської та іноземної мов у закладах освіти різних типів;
 • Збірник наукових праць студентів, аспірантів,,Науковий пошук молодих дослідників”;
 • Збірник наукових праць студентів, аспірантів,,Мова й література у проекції різних наукових парадигм”.

 

Бази та можливості практики

Дошкільна освіта

 • Види практики: у дошкільних закладах: у групах раннього віку, у групах дошкільного віку, у спеціалізованих закладах дошкільної освіти.
 • Бази практики: дошкільні заклади різних форм власності, дитячі будинки сімейного типу, дитячі будинки, центри розвитку дитини.

Початкова освіта

 • Види практики: навчально-виховна в школі, виховна в дитячих оздоровчих таборах, перші дні дитини в школі.
 • Бази практики: загальноосвітні заклади різних форм власності, спеціалізовані школи-інтернати, дитячі оздоровчі табори.

Соціальна робота (Соціальна педагогіка. Практична психологія)

 • Види практики: ввідно-ознайомча, соціально-обслуговуюча, соціально-виховна, культурно-дозвіллєва, профілактично-попереджувальна, проектувально-менеджерська (консультативна); психологічна, комплексна (стажерська).
 • Бази практики: Освітні заклади різного типу (дошкільні, загальноосвітні, професійно-технічні, вищі), заклади позашкільної освіти, центри соціальних служб для сімʼї, дітей та молоді, реабілітаційні центри, центри психосоціальної адаптації, органи та установи соціального захисту населення, територіальні центри соціальної допомоги населенню, заклади соціального обслуговування людей похилого віку та непрацездатних громадян, благодійні й волонтерські організації, органи внутрішніх справ, органи і установи, що належать до сфери управління пенітенціарної служби України, інспекції та служби у справах дітей; дитячі і громадські організації та ін.

Спеціальна освіта (Олігофренопедагогіка. Спеціальна психологія)

 • Види практики: психолого-діагностична практика в корекційно-реабілітаційних закладах, корекційно-діагностична в спеціальних закладах, педагогічна в корекційно-реабілітаційних закладах.
 • Бази практики: дошкільні та загальноосвітні навчальні заклади (групи та класи інтенсивної педагогічної корекції), спеціалізовані загальноосвітні заклади, допоміжні школи для розумово відсталих дітей з психофізичними вадами, соціально-реабілітаційні центри, консультаційні центри для дітей з вадами розвитку, спеціальні школи-інтернати, громадські організації соціальної допомоги інвалідам тощо.

Спеціальна освіта (Логопедія. Спеціальна психологія)

 • Види практики: психолого-діагностична практика в корекційно-реабілітаційних закладах, корекційно-діагностична в спеціальних закладах, логопедична практика в дошкільних та корекційно-реабілітаційних закладах.
 • Бази практики: дошкільні, загальноосвітні та професійно-технічні навчальні заклади різного типу та форм власності, дошкільні заклади комбінованого типу для дітей з вадами мови, логопедичні, методичні та навчально-методичні кабінети.

Психологія

 • Види практики: психодіагностична, психоконсультативна, психокорекційна.
 • Бази практики: дошкільні та загальноосвітні школи різних типів та форм власності, професійно-технічні та вищі навчальні заклади, соціально-психологічні центри, центри соціальних служб для сімʼї, дітей та молоді, органи та установи, що належать до сфери управління кримінально-виконавчої служби України, підрозділи Збройних сил України, консультативні центри, центри надання екстреної психологічної допомоги, реабілітаційні центри тощо.

Педагогіка вищої школи

 • Види практики: науково-дослідна практика (навчальна), науково-педагогічна практика (виробнича).
 • Бази практики: вищі навчальні заклади різного рівня акредитації та різної форми власності.

 

Можливості працевлаштування студентів

Дошкільна освіта

Фахівець дошкільних закладів різних форм власності, дитячих будинків сімейного типу, сімейних форм виховання.

Початкова освіта

Учитель початкових класів загальноосвітніх шкіл різних форм власності, шкіл-інтернатів, вихователь у початковій ланці державних та приватних освітніх закладів.

Соціальна робота (Соціальна педагогіка. Практична психологія)

Соціальний працівник, соціальний менеджер, державний службовець, фахівець адміністративних органів управління, органів та установ соціального захисту населення, територіальних центрів соціальної допомоги населенню, закладів соціального обслуговування людей похилого віку та непрацездатних громадян, благодійних організацій.

Соціальний педагог соціально-педагогічних служб, освітніх закладів (дошкільних, позашкільних, загальноосвітніх, шкіл-інтернатів, дитячих будинків); адміністративних органів управління, центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, інспекцій та служб у справах дітей, громадських благодійних організацій, закладів пенітенціарної системи, СБУ, МВС.

Психолог системи освіти, соціальних служб, служб допомоги молоді, Збройних сил, СБУ, МВС, ДПтСУ.

Спеціальна освіта (Олігофренопедагогіка. Спеціальна психологія)

Консультант психолого-медико-педагогічної консультації, вихователь-методист; інспектор середніх спеціальних та професійно-технічних навчальних закладів, вчитель-реабілітолог реабілітаційних  центрів та установ системи соціального забезпечення, громадських організацій соціальної допомоги інвалідам, вчитель класів інтенсивної педагогічної корекції загальноосвітніх шкіл, вчитель-дефектолог допоміжних та спеціальних шкіл, шкіл-інтернатів для розумово відсталих дітей, дітей-інвалідів, дітей з психофізичними вадами розвитку, методист методичних та навчально-методичних кабінетів.

Спеціальна освіта (Логопедія. Спеціальна психологія)

Вчитель-логопед, логопед спеціальних дошкільних закладів, логопед загальноосвітніх закладів, консультант психолого-медико-педагогічної консультації, вихователь-методист, інспектор середніх спеціальних та професійно-технічних навчальних закладів, вчитель-логопед спеціальних шкіл, шкіл-інтернатів для осіб з особливостями мовленнєвого розвитку, методист логопедичних, методичних та навчально-методичних кабінетів.

Психологія

Психолог системи освіти, соціальних служб, служб допомоги молоді, експерт, соціальний менеджер в органах державного управління (в тому числі Збройні сили, СБУ, Нацполіція, політичні партії) та місцевого самоврядування.

Педагогіка вищої школи

Викладач, науковий співробітник вищих навчальних закладів різних рівнів акредитації та форм власності, науково-педагогічних установ, закладів підвищення кваліфікації та післядипломної освіти.


 

КВАЛІФІКАЦІЯ ВИКЛАДАЧІВ

Освітній процес у Навчально-науковому інституті педагогіки і психології забезпечують 6 кафедр, до науково-педагогічного складу яких входить: 9 докторів наук, професорів, 42 кандидатів наук, доцентів.

Кафедра соціальної педагогіки       

 • Харченко Сергій Якович − завідувач кафедри, доктор педагогічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України;
 • Караман Олена Леонідівна − доктор педагогічних наук, професор;
 • Юрків Ярослава Ігорівна − кандидат педагогічних наук, доцент;
 • Краснова Наталія Павлівна − кандидат педагогічних наук, доцент;
 • Отрощенко Наталія Леонідівна − кандидат педагогічних наук, доцент;
 • Мальцева Ольга Іванівна − кандидат педагогічних наук, доцент;
 • Литвинова Наталія Анатоліївна − кандидат педагогічних наук, доцент;
 • Кальченко Лариса Володимирівна − кандидат педагогічних наук, доцент;
 • Харченко Людмила Георгіївна − кандидат педагогічних наук, доцент;
 • Тунтуєва Світлана Володимирівна − кандидат педагогічних наук, доцент;
 • Шабаєва Наталія Сергіївна − кандидат педагогічних наук, доцент;
 • Сьомкіна Інна Сергіївна − кандидат педагогічних наук, доцент;
 • Скоромна Олександра Павлівна − асистент;
 • Дуванська Катерина Олександрівна − асистент.

Кафедра дошкільної та початкової освіти

 • Черв’якова Наталія Іванівна – завідувач кафедри, кандидат педагогічних наук, доцент;
 • Гавриш Наталія Василівна – доктор педагогічних наук, професор;
 • Докучаєва Вікторія Вікторівна – доктор педагогічних наук, професор;
 • Ліннік Олена Олегівна – доктор педагогічних наук, доцент;
 • Бадер Світлана Олександрівна – кандидат педагогічних наук, доцент;
 • Бєзбородих Світлана Миколаївна – кандидат педагогічних наук, старший викладач;
 • Варяниця Людмила Олександрівна – кандидат педагогічних наук, доцент;
 • Коваленко Тамара Василівна – кандидат педагогічних наук, доцент;
 • Єпіхіна Марина Анатоліївна – старший викладач;
 • Зажарська Ганна Петрівна – асистент;
 • Кравчишина Олена Олександрівна – асистент;
 • Гречишкіна Ірина Анатоліївна – асистент.

Кафедра дефектології та психологічної корекції

 • Григор’єва Інна Олександрівна – завідувач кафедри дефектології та психологічної корекції, кандидат педагогічних наук, доцент;
 • Ужченко Ірина Юріївна – кандидат психологічних наук, доцент;
 • Мухіна Анастасія Юріївна – кандидат психологічних наук, доцент;
 • Сєромаха Наталія Євгенівна – кандидат психологічних наук, доцент;
 • Лазарєва Ірина Анатоліївна – старший викладач кафедри дефектології та психологічної корекції;
 • Махукова Тетяна Віталіївна – кандидат педагогічних наук, доцент;
 • Макаренко Ірина Володимирівна – кандидат педагогічних наук, доцент;
 • Коваленко Вікторія Євгенівна – кандидат психологічних наук, доцент;
 • Глоба Олександр Петрович – доктор педагогічних наук, професор;
 • Данчак Вікторія Андріївна – асистент;
 • Кукса Елла Валеріївна – асистент.

Кафедра психології

 • Пашко Тетяна Анатоліївна – завідувач кафедри, кандидат психологічних наук, доцент;
 • Чернобровкін Володимир Миколайович – доктор психологічних наук, професор;
 • Чернобровкіна Віра Андріївна – доктор психологічних наук, професор;
 • Репкіна Наталія Володимирівна – кандидат психологічних наук, доцент;
 • Макаров Володимир Іванович – кандидат педагогічних наук, доцент;
 • Мазаненко Оксана Михайлівна – кандидат психологічних наук, доцент;
 • Терновець Олеся Миколаївна – кандидат педагогічних наук;
 • Акименко Ольга Олексіївна – старший викладач;
 • Чумак Ольга Олександрівна – асистент;
 • Гличенко Олена Олександрівна – асистент;
 • Звонок Дмитро Олександрович – асистент;
 • Звонок Ольга Сергіївна – асистент;
 • Федотова Тетяна Володимирівна – асистент;
 • Шевякова Інесса Петрівна – асистент;
 • Михайлюк Юлія Сергіївна – асистент;
 • Шальнєв Олексій Ігорович – лаборант.

Кафедра педагогіки

 • Савченко Сергій Вікторович − ректор ЛНУ імені Тараса Шевченка, доктор педагогічних наук, професор;
 • Швирка Вікторія Миколаївна − завідувач кафедри, кандидат педагогічних наук, доцент;
 • Бутенко Людмила Леонідівна − кандидат педагогічних наук, доцент;
 • Котєнєва Ірина Сергіївна − кандидат педагогічних наук, доцент;
 • Ігнатович Ольга Геннадіївна − кандидат педагогічних наук, доцент;
 • Павленко Ірина Григорівна − кандидат педагогічних наук, доцент;
 • Сєвастʼянова Олена Анатоліївна − кандидат педагогічних наук, доцент;
 • Курліщук Інна Іванівна  кандидат педагогічних наук, доцент;
 • Алексєєва Оксана Радиславівна  кандидат педагогічних наук;
 • Карпенко Іван Михайлович  кандидат педагогічних наук, доцент;
 • Шама Ірина Петрівна − асистент;
 • Мішина Лілія Миколаївна − асистент.

Кафедра філологічних дисциплін

 • Мордовцева Наталія Валеріївна – кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри філологічних дисциплін;
 • Кизилова Віталіна Володимирівна – доктор філологічних наук, професор;
 • Ужченко Дмитро Вікторович – проректор з науково-педагогічної роботи ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка», кандидат філологічних наук, доцент;
 • Пушко Віра Федорівна – кандидат філологічних наук, доцент, заступник директора з соціально-гуманітарної роботи навчально-наукового інституту педагогіки і психології;
 • Цалапова Оксана Миколаївна – кандидат філологічних наук доцент, заступник директора з навчальної  роботи навчально-наукового інституту педагогіки і психології;
 • Маркотенко Тамара Савеліївна – кандидат педагогічних наук,  доцент;
 • Мельник Лариса Володимирівна – кандидат філологічних наук доцент;
 • Починкова Марія Миколаївна – кандидат педагогічних наук,  доцент;
 • Правова Нінель Володимирівна – асистент;
 • Рудь Світлана Михайлівна – асистент.

 

Участь у реалізації міжнародних проектів

Викладачі кафедри соціальної педагогіки беруть участь у реалізації міжнародних проектів: «Програма рівних можливостей та прав жінок в Україні» та «Гендерне бюджетування» Програми розвитку ООН в Україні; спільного проекту Німецького товариства міжнародного співробітництва «Підвищення якості муніципальних послуг» та Шведської агенції з міжнародного співробітництва SIDA «Стратегія досягнення гендерної рівності в Україні».

З 2012 року кафедрою соціальної педагогіки розпочато співпрацю з Благодійною організацією «Луганське обласне відділення «Міжнародної благодійної організації «Благодійний фонд «СОС Дитяче Містечко» щодо забезпечення науково-методичного супроводу соціального проекту «Програма підтримки сімей та захисту прав дітей «СОС Дитяче Містечко» Міжнародної благодійної організації «SOS Childrens Villages International» (Австрія) та діяльності Соціального центру укріплення сім’ї Луганського обласного відділення «МБО «Благодійний фонд «СОС Дитяче Містечко» щодо реінтеграції вихованців інтернатних закладів і повернення їх до біологічних сімей, а також соціальної, педагогічної та психологічної допомоги сім’ям вимушених переселенців із зони АТО.

З 2016 році професор кафедри соціальної педагогіки О.Л. Караман є учасником Програми розвитку лідерського потенціалу університетів України, відкритою Британською Радою в Україні, Фундацією лідерства для вищої освіти (Сполучене Королівство).

Кафедра дефектології та психологічної корекції з метою впровадження новітніх технологій в навчальний процес налагодила освітні, творчі й наукові зв’язки з різними навчальними закладами, організаціями і науковими установами зарубіжжя: Інститутом корекційної педагогіки РАО (м. Москва); Московським педагогічним державним університетом, Західним окружним управлінням освіти Департаменту освіти (м. Москва), Центральноєвропейською академією навчання та сертифікації (CEFSC) Польща (Бидгощ, Лодзь).


 

ЗМІСТ НАВЧАЛЬНИХ ПЛАНІВ

Кафедра дошкільної та початкової освіти

Загальна педагогіка, історія педагогіки, основи педагогічної майстерності, вступ до фаху, дошкільна педагогіка, дидактика дошкільної освіти, дидактика початкової школи, основи науково-педагогічних досліджень, теорія і методика художньо-естетичного розвитку школяра, ознайомлення дітей з суспільним довкіллям, основи природознавства з методикою викладання, теорія і методика математичної освіти і економічного виховання, теорія і методика фізичного виховання та валеологічної освіти, менеджмент в системі дошкільної освіти, Усвідомлене батьківство, теорія і методика розв’язання професійно-педагогічних задач, методика роботи ДОЗ з сім’єю, колективна творчість дітей, керівництво ігровою діяльністю, методика викладання ОГ «Мистецтво», методика викладання ОГ «Математика», методика викладання ОГ «Основи здоров’я та фізична культура», методика викладання ОГ «Суспільствознавство», методика викладання ОГ «Природознавство», методика викладання математики, організація та управління освітніми системами України, дитяча філософія, інтегровані курси в початковій школі, технології виховного процесу, менеджмент освіти, організація та керівництво початковою школою (або дошкільною освітою), менеджмент в системі дошкільної освіти, методика та технології початкової освіти, Управління педагогічними системами.

Кафедра соціальної педагогіки

Історія соціальної роботи/соціальної педагогіки, педагогіка, соціальна педагогіка, технології соціально-педагогічної діяльності, теорія та історія соціального виховання, соціально-педагогічна діагностика,теорія та практика соціальної роботи, технології соціальної роботи, основи соціально-педагогічних досліджень, загальна та вікова психологія, психологічний захист особистості, основи психологічного консультування, соціально-педагогічна робота в сфері дозвілля, соціальна психологія, етика та психологія сімейного життя або психолого-педагогічні засади міжособистісного спілкування, пенітенціарна педагогіка або соціально-педагогічна робота з різними групами клієнтів, психодіагностика або психологія дитячо-батьківських стосунків, соціально-педагогічна робота з неповнолітніми засудженими або соціально-педагогічна робота з людьми з обмеженими можливостями, соціально-педагогічна робота з людьми з адиктивною поведінкою або соціально-педагогічна робота з людьми похилого віку, соціально-педагогічна робота з біженцями та переселенцями або соціально-педагогічна робота з військовослужбовцями, тренінг комунікативності або тренінг особистісного зростання, соціально-педагогічна профілактика правопорушень або попередження професійного вигорання, психологія девіантної особистості або психологія агресії.

Кафедра дефектології та психологічної корекції

Психосоціальний розвиток дитини, основи корекційної педагогіки, дошкільна корекційна педагогіка, основи спеціальної психології, психологія дітей з сенсорними, руховими і інтелектуальними порушеннями, логопсихологія, клініка інтелектуальних порушень, корекційна психопедагогіка, спеціальна психодіагностика, спеціальна психокорекція патопсихологія і психопатологія, спеціальна методика формування елементарних математичних уявлень дошкільників, спеціальна методика розвитку мовлення дошкільників, спеціальна методика навчання художньої діяльності дошкільників, методика корекційного фізичного виховання дошкільників, спеціальна методика ознайомлення з навколишнім середовищем, спеціальна методика розвитку соціально-побутового орієнтування дошкільників, методика роботи з дітьми з тяжкими порушеннями психофізичного розвитку, корекційна психопедагогіка з методиками викладання в допоміжній школі, логопедія, логодидактика, методика роботи логопеда, неврологічні основи логопедії, логоритміка, методика відбору дітей у логопедичні установи, методика роботи з дітьми з тяжкими мовленнєвими порушеннями, методика навчання дітей з мовленнєвими порушеннями в умовах дошкільного навчального закладу, сучасні технології логопедичної роботи, логопедія у віковому аспекті.

Кафедра психології

Загальна психологія, вікова психологія, психологія сімейних відносин, геронтопсихологія, диференційна психологія, глибинна психологія, психологія сексуальності, психологія вищої школи, експериментальна психологія, зоопсихологія, історія психології, клінічна психологія, методика проведення психологічної експертизи в різних галузях психології, політична психологія, психологія управління, основи психологічного консультування та психотерапії, основи психологічної корекції, дитяча психологія, психологія дитячо-батьківських стосунків, педагогічна психологія, психогенетика, психодіагностика, психологічна служба в системі освіти, психологічний захист особистості, психологія девіантної поведінки, психологія спілкування, психологія творчої діяльності, психологія травмуючих ситуацій, психотерапевтичні методи у консультування, психофізіологія, сімейне консультування, соціальна психологія, соціально-психологічний тренінг, методика викладання психології, психологія емоцій, теорії особистості, юридична психологія.

Кафедра педагогіки

Загальна педагогіка, історія педагогіки, основи педагогічної майстерності, пропедевтика та інформаційні технології, методика виховної роботи, педагогіка вищої школи, дидактичні основи професійної освіти, МПН: дидактичне проектування, сучасні технології навчання, трендспоттінг та професійне майбутнє фахівця, спецкурс з психолого-педагогічних дисциплін; МПН: основи технології навчання, комунікативні процеси в педагогічній діяльності, актуальні питання педагогіки, теорія та практика освітнього процесу у вищій школі, моделювання діяльності фахівця, методологія та методи науково-педагогічного дослідження, сучасні освітні системи, новітні технології організації навчально-виховного процесу у вищій школі, педагогічний менеджмент у діяльності викладача ВНЗ, педагогічна майстерність викладача вищої школи, інформаційно-педагогічна евристика, технології роботи з джерельною базою педагогічного дослідження.

02.11.2016

© Луганський національний університет імені Тараса Шевченка, 2007-2018