Луганський національний університет імені Тараса Шевченка

Навчально-науковий інститут педагогіки і психології

 

Загальна інформація

Адреса: 92703, Луганська обл., м. Старобільськ, пл. Гоголя, 1

Телефони: 099-713-77-49, 050-74-86-843, 050-86-28-825, 099-778-65-23

e-mail: lnu.ipp@gmail.com

 


 

Керівництво

Директор – Караман Олена Леонідівна, доктор педагогічних наук, професор

Заступник директора з навчальної роботи – Цалапова Оксана Миколаївна, кандидат філологічних наук, доцент

Заступник директора з наукової роботи – Кизилова Віталіна Володимирівна, доктор філологічних наук, професор

Заступник директора з соціально-гуманітарної роботи – Пушко Віра Федорівна, кандидат філологічних наук, доцент

Методист заочної форми навчання – Білик Дарʼя Олександрівна

Секретар – Пільтенко Анастасія Дмитрівна


 

Освітня діяльність

Інститут здійснює підготовку фахівців за спеціальностями:

Освітній ступінь бакалавра

 • Соціальна робота (Соціальна педагогіка. Практична психологія);
 • Соціальне забезпечення (Соціально-правовий захист населення);
 • Дошкільна освіта;
 • Початкова освіта;
 • Початкова освіта (Українська мова і література);
 • Спеціальна освіта (Логопедія. Спеціальна психологія);
 • Спеціальна освіта (Олігофренопедагогіка. Спеціальна психологія);
 • Психологія.

Освітній ступінь магістра

 • Соціальна робота (Соціальна педагогіка. Практична психологія);
 • Дошкільна освіта;
 • Початкова освіта;
 • Спеціальна освіта (Логопедія. Спеціальна психологія);
 • Спеціальна освіта (Олігофренопедагогіка. Спеціальна психологія);
 • Початкова освіта;
 • Психологія;
 • Освітні, педагогічні науки (Педагогіка вищої школи).

Освітньо-науковий ступінь доктора філософії (аспірантура)

 • Соціальна робота
 • Професійна освіта (за спеціалізаціями)

 Науковий ступінь доктора наук (докторантура)

 • Соціальна робота
 • Професійна освіта (за спеціалізаціями)

 

navch Навчальні матеріали

 

Навчальний процес забезпечують кафедри:

Кафедра соціальної педагогіки

Завідувач кафедри – Харченко Сергій Якович,  доктор педагогічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України

Кафедра дефектології та психологічної корекції

Завідувач кафедри – Григор’єва Інна Олександрівна, кандидат педагогічних наук, доцент

Кафедра дошкільної та початкової освіти

Завідувач кафедри – Бадер Світлана Олександрівна, кандидат педагогічних наук, доцент

Кафедра педагогіки

Завідувач кафедри – Швирка Вікторія Миколаївна, кандидат педагогічних наук, доцент

Кафедра психології

Завідувач кафедри – Пашко Тетяна Анатоліївна, кандидат психологічних наук, доцент

Кафедра філологічних дисциплін

Завідувач кафедри – Мордовцева Наталія Валеріївна, кандидат педагогічних наук, доцент


 

Наукова діяльність

Наукова діяльність викладачів і студентів навчально-наукового інституту педагогіки і психології здійснюється в межах комплексних тем кафедр: ,,Зміст і технологія соціально-педагогічної діяльності з дітьми групи ризику”, ,,Теоретико-методичні основи змісту й технології навчання студентів соціальній роботі” (кафедра соціальної педагогіки), ,,Соціалізація учнівської та студентської молоді сходу України в умовах гібридної війни на Донбасі” (кафедра соціальної педагогіки, кафедра педагогіки), ,,Психолого-педагогічне забезпечення професійно-трудової соціалізації осіб з особливими освітніми потребами”, ,,Діагностика психофізичного стану дітей і дорослих з обмеженими можливостями здоров’я”, ,,Корекційно-розвивальна робота з дітьми та підлітками, які мають порушення психофізичного розвитку”, ,,Організація інтегрованого навчання осіб з особливими освітніми потребами у вищих навчальних закладах” (кафедра дефектології та психологічної корекції), ,,Система підготовки професійно-компетентних фахівців з дошкільної та початкової освіти”, ,,Моніторинг якості підготовки майбутніх фахівців з дошкільної та початкової освіти” (кафедра дошкільної та початкової освіти), „Якість вищої освіти: теорія, моніторинг, освітні технології” (кафедра педагогіки), ,,Становлення суб’єкту життєвого шляху в сучасному соціально-психологічному просторі” (кафедра психології), ,,Компетентнісний підхід до змісту філологічної підготовки в системі початкової й дошкільної освіти” (кафедра філологічних дисциплін).

У навчально-науковому інституті педагогіки і психології функціонують докторантура та аспірантура; спеціалізована вчена рада із захисту докторських і кандидатських дисертацій з педагогічних спеціальностей та соціальної роботи.

При кафедрі соціальної педагогіки функціонують Науково-дослідний центр з проблем соціальної педагогіки та соціальної роботи Національної академії педагогічних наук України, Луганське обласне відділення Міжнародної благодійної організації „Благодійний фонд „СОС Дитяче Містечко”, Обласний центр гендерної освіти. У межах цих структур кафедра бере участь у реалізації міжнародних проектів: ,,Програма підтримки сімей та захисту прав дітей ,,СОС Дитяче Містечко” (спільно з Міжнародною благодійної організацією SOS-Kinderdorf International, Австрія), „Програма рівних можливостей та прав жінок в Україні”, „Гендерне бюджетування” (Програма розвитку ООН в Україні); спільного проекту Німецького товариства міжнародного співробітництва „Підвищення якості муніципальних послуг” та Шведської агенції з міжнародного співробітництва SIDA „Стратегія досягнення гендерної рівності в Україні”; фундаментальної теми за кошти держбюджету України ,,Соціалізація учнівської та студентської молоді сходу України в умовах гібридної війни на Донбасі”.

Здійснює науково-практичні дослідження з проблем: превенції соціального сирітства в умовах територіальної громади міста; формування усвідомленого батьківства молоді в територіальній громаді; соціально-педагогічної допомоги сім’ям, що потрапили у складні життєві обставини, а також сім’ям внутрішньо переміщених осіб із зони проведення АТО; соціально-педагогічної роботи з неповнолітніми засудженими в пенітенціарних закладах України; соціалізації дітей та молоді; соціально-педагогічного супроводу сімей, що виховують дітей із вадами розвитку; технологічних аспектів соціально-педагогічної роботи із різними категоріями клієнтів.

 

Кафедра дефектології та психологічної корекції є обласним осередком Асоціації корекційних педагогів України; підтримує зв’язки з осередками Української асоціації корекційних педагогів. Через асоціацію наукові розробки кафедри продовжують втілюватися в практику роботи педагогів-дефектологів України (проведено спільні семінари, розробки друкуються в друкованому виданні Асоціації –журналі „Корекційна освіта”). Кафедра активно співпрацює з Українською асоціацією тифлопедагогів (президент Асоціації – професор, д. психол. н. Є. П. Синьова, завідувач кафедри тифлопедагогіки інституту корекційної педагогіки і психології м. Київ).

Наукові дослідження проводяться відповідно до тем кафедри – ,,Психолого-педагогічне забезпечення професійно-трудової соціалізації осіб з особливими освітніми потребами»; «Діагностика психофізичного стану дітей і дорослих з обмеженими можливостями здоров’я”; ,,Корекційно-розвивальна робота з дітьми та підлітками, які мають порушення психофізичного розвитку”; ,,Організація інтегрованого навчання осіб з особливими освітніми потребами у вищих навчальних закладах”.

Кафедра активно співпрацює з експериментальними майданчиками, на базі яких проводяться наукові дослідження викладачів кафедри та студентського активу.

Викладачі кафедри ведуть активну наукову роботу зі студентами спеціальності „Спеціальна освіта”. Участь у науковому гуртку ,,Промінь” дає студентам змогу брати участь у Всеукраїнській (з міжнародною участю) олімпіаді зі спеціальної освіти (м. Київ) та Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт, який проводиться на базі Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка.

Щорічно кафедра проводить конференції всеукраїнського, міжнародного рівня, присвячені актуальним питанням корекційної педагогіки та спеціальної психології, методологічні семінари, майстер-класи для практиків і студентів. Матеріали конференцій висвітлюються у фахових збірниках наукових праць.

Викладачі кафедри постійно беруть участь у роботі інших науково-практичних конференцій різного рівня, проводять науково-методичну та консультативну роботу в загальноосвітніх і спеціальних навчальних закладах.

 

Кафедра дошкільної та початкової освіти співпрацює з Інститутом проблем виховання Національної академії педагогічних наук України. Комплексними темами кафедри дошкільної та початкової освіти є ,,Система підготовки професійно-компетентних фахівців з дошкільної та початкової освіти”, ,,Моніторинг якості підготовки майбутніх фахівців з дошкільної та початкової освіти”. У межах наукових тем здійснюються дослідження з проблем формування професійної компетентності майбутніх вчителів початкових класів та вихователів ДНЗ; системного моніторингу якості підготовки майбутніх фахівців дошкільної та початкової освіти на засадах задачного підходу; проектування інноваційних педагогічних систем; підготовки науково-методичного супроводу удосконалення професійної підготовки майбутніх вчителів початкових класів та вихователів дошкільних закладів.

Викладачі кафедри публікують наукові статті у періодичних фахових видання України та за кордоном, беруть участь у Міжнародних та Всеукраїнських наукових та науково-практичних конференціях, семінарах, круглих столах тощо, виконують функції наукових керівників аспірантів, студентів, що задіяні у конкурсах студентських наукових робіт, олімпіадах, студентських конференціях.

Серед напрямків досліджень аспірантів та докторантів кафедри дошкільної та початкової освіти – ,,Соціалізація дітей дошкільного віку”, ,,Виховання дошкільників та молодших школярів в умовах сучасного медіа-простору”, ,,Конкурентоспроможність майбутнього педагога-професіонала” тощо.

Щорічно на Днях науки ЛНУ імені Тараса Шевченка кафедра дошкільної та початкової освіти здійснює керування секціями ,,Дошкільна освіта”, ,,Початкова освіта”, заохочуючи до наукової роботи студентів університету. Колектив кафедри готує до виходу збірник наукових статей з актуальних питань дошкільної та початкової освіти, збірку методичних розробок вчителів та вихователів-практиків ,,Методична скарбничка сучасного педагога”.

Випускова кафедра активно здійснює роботу з підвищення кваліфікації викладачів шляхом стажування, обміну досвідом роботи, організації і проведення науково-практичних конференцій, семінарів.

Ведеться цілеспрямована робота з підвищення якості кадрового складу випускової кафедри.

З метою удосконалення підготовки заявлених фахівців на базі випускової кафедри проводяться науково-практичні конференції, семінари за участю провідних фахівців України.

 

Кафедра педагогіки з 2016 року розпочала роботу над новою комплексною науково-дослідною темою: „Якість вищої освіти: теорія, моніторинг, освітні технології”.

Наукова розробка комплексу питань, пов’язаних із змістом понять „якість освіти”, „якість навчального процесу”, „освітні технології”, „технології навчання”, „технології виховання”, слугувала підґрунтям для подальшого вдосконалення науково-методичного забезпечення організації роботи за дисциплінами кафедри.

На кафедрі діє науково-дослідний центр „Управління якістю освіти” Національної академії педагогічних наук України, у межах якої на теоретичному й практичному рівнях досліджуються теоретико-методичні засади забезпечення якості вищої освіти, використання освітніх технологій різного рівня для забезпечення якості навчальної та виховної роботи із студентами в освітньому просторі сучасного університету, удосконалення форм і методів самостійної роботи студентів, магістрантів, аспірантів в умовах аудиторної та позааудиторної роботи.

З 2018 року кафедра педагогіки спільно з кафедрою соціальної педагогіки є розробником фундаментальної теми за кошти бюджету України ,,Соціалізація учнівської та студентської молоді сходу України в умовах гібридної війни на Донбасі”.

 

Наукова діяльність кафедри психології здійснюється в межах комплексної теми ,,Становлення суб’єкту життєвого шляху в сучасному соціально-психологічному просторі” та спрямована на розвʼязання актуальних проблем у різних галузях теоретичної та прикладної психології: дослідження особливостей змін свідомості особистості під впливом травматичних життєвих подій; феномену ,,діалогічності” як основи професійного спілкування психолога та клієнта; внутрішньоособистісних детермінант психологічного здоров’я особистості на різних вікових етапах; ПТСР та особливостей впливу військової травми на мирних жителів; надання психологічної допомоги різним верствам населення, постраждалого  від збройного конфлікту в країні; розвивального навчання в сучасній школі; вікових особливостей прояву перфекціонізму як особистісної якості людини; особливостей процесу смолоутворення особистості у період ранньої дорослості; психологічні умови соціального посередництва в умовах політичної кризи в країні.

Практичне значення результатів роботи над кафедральною темою полягає в розробці комплексної програми психологічної реабілітації різних верств населення країни, постраждалого від збройного конфлікту; визначенні етапів та напрямів психологічної реабілітації. Елементи програми можуть бути використані практичними психологами, соціальними працівниками та педагогами в ході психологічної роботи з різними категоріями населення України, постраждалого від конфлікту.

Даний продукт може зацікавити навчальні заклади, соціальні та реабілітаційні центри Луганської області. Розроблені викладачами кафедри авторські програми можуть бути використані в якості курсів підвищення кваліфікації та програм спеціалізації практичних психологів.

Викладачі кафедри беруть активну участь у вирішенні актуальних завдань регіону, у зв’язку з необхідністю подолання наслідків військового конфлікту в країні. Протягом 2015-2018 року було проведено серію тренінгів для ВПО та жителів АТО спільно з Центрами зайнятості області за темою ,,Формування навичок самодопомоги та самореалізації в умовах підвищеної соціальної напруги”.

Також була проведена серія тренінгів для громадських діячів «Формування навичок соціального посередництва” за підтримки коаліції громадських діячів ,,Українська миротворча школа” та групи психотерапевтичної допомоги для родин загиблих військових.

Спільно з міською владою м. Сватова було проведено серію інтеграційних організаційно-ділових ігор, метою яких стало формування у громадських діячів та громадських активістів навичок вирішення конфліктів в умовах соціальних та політичних трансформацій.

Кафедра співпрацює з Інститутом психології імені Г. С. Костюка, Інститутом політичної та соціальної психології (м. Київ), Національним універститетом ,,Києво-Могилянська академія” та ДНУ ім. О. Гончара. Результатами співпраці із зазначеними науковими закладами стали наукові публікації викладачів та організація науково-практичних семінарів та конференцій.

На кафедрі регулярно проводяться науково-практичні семінари для психологів, соціальних працівників та медиків м. Старобільська та Луганської області.

 

На кафедрі філологічних дисциплін активно розробляється комплексна наукова тема ,,Компетентнісний підхід до змісту філологічної освіти в системі професійної підготовки майбутніх учителів початкової школи та вихователів дошкільних освітніх закладів”.

Уже чотири роки поспіль кафедра є організатором Всеукраїнських наукових конференцій ,,Сучасні тенденції в навчанні української, російської та іноземної мов в закладах освіти різних типів”, ,,Філологія й лінгводидактика в науковому дискурсі ХХІ століття”, ,,Стратегічні пріоритети філології й лінгводидактики в умовах реформування освітньої системи в Україні”, ,,Українська література для і про дітей: історичні здобутки й тенденції розвитку” тощо.

Традиційними стали щорічні Всеукраїнські студентські наукові конференції ,,Мова й література в проекції різних наукових парадигм”, регіональний науково-практичний семінар з лінгводидактики дошкільної та початкової освіти. 2011 року було започатковане видання збірки ,,Методична скарбничка педагога”, де студенти презентують кращі розробки занять із дошкільниками й уроків початкової школи.

Кафедра філологічних дисциплін співпрацює з Інститутом літератури Національної академії наук України, видавництвом педагогічної преси та літератури ,,Основа”, Центром дослідження літератури для дітей та юнацтва (м. Львів). Бере участь у Всеукраїнському соціокультурному проекті ,,Вся Україна читає дітям”. Здійснює наукову роботу за напрямами: комунікативна компетентність учителів початкової школи та працівників дошкільних навчальних закладів; теоретичні та практичні основи функціонування мовних одиниць; проблеми методики викладання філологічних дисциплін; лінгводидактичні засади літературного краєзнавства; актуальні проблеми сучасного літературознавства.


 

Видавнича діяльність Інституту педагогіки і психології

На базі інституту випускаються:

 • Науковий журнал ,,Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка (педагогічні науки)” (внесено до переліку наукових фахових видань України (педагогічні науки), включено до переліку видань реферативної бази даних ,,Україніка наукова”);
 • Науково-методичний журнал ,,Соціальна педагогіка: теорія і практика” (внесено до переліку наукових фахових видань України);
 • Журнал ,,Education and Pedagogical Sciences” (,,Освіта та педагогічна наука”) (внесено до переліку наукових фахових видань України (педагогічні науки), включено до переліку видань реферативної бази даних „Україніка наукова”, включено до міжнародної бібліографічної і реферативної бази даних Ulrich’s Periodicals Directory (США);
 • Збірник наукових праць ,,Сучасні тенденції в навчанні української, російської та іноземної мов у закладах освіти різних типів;
 • Збірник наукових праць студентів, аспірантів ,,Науковий пошук молодих дослідників”;
 • Збірник наукових праць студентів, аспірантів ,,Мова й література у проекції різних наукових парадигм”.
 • Методичні збірки «Методична скарбничка педагога», «Методична скарбничка сучасного педагога».

 

Бази та можливості практики

Дошкільна освіта

 • Види практики:у дошкільних закладах освіти: у групах раннього віку, у групах дошкільного віку.
 • Бази практики: дошкільні заклади різних форм власності, дитячі будинки сімейного типу, дитячі будинки, центри розвитку дитини.

Початкова освіта

 • Види практики: навчально-виховна в школі, перші дні дитини в школі, пробні уроки в початкових класах, виробнича практика в початкових класах.
 • Бази практики: заклади середньої загальної освіти різних форм власності, спеціалізовані школи-інтернати.

Соціальна робота (Соціальна педагогіка. Практична психологія)

 • Види практики:ввідно-ознайомча, соціально-обслуговуюча, соціально-виховна, культурно-дозвіллєва, профілактично-попереджувальна, проектувально-менеджерська (консультативна); психологічна, комплексна (стажерська).
 • Бази практики:освітні заклади різного типу (дошкільні, загальноосвітні, професійно-технічні, вищі), заклади позашкільної освіти, центри соціальних служб для сімʼї, дітей та молоді, реабілітаційні центри, центри психосоціальної адаптації, органи та установи соціального захисту населення, територіальні центри соціальної допомоги населенню, заклади соціального обслуговування людей похилого віку та непрацездатних громадян, благодійні й волонтерські організації, органи внутрішніх справ, органи і установи, що належать до сфери управління пенітенціарної служби України, інспекції та служби у справах дітей; дитячі і громадські організації та ін.

Соціальне забезпечення (Соціально-правовий захист населення)

 • Види практики: ввідно-ознайомча, з соціального забезпечення різних категорій населення, з соціально-правового захисту населення.
 • Бази практики: Пенсійний фонд, Фонд соціального страхування від нещасних випадів на виробництві, Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, Фонд захисту інвалідів, Центр з оформлення субсидій, Державна служба зайнятості, Центр соціально-трудової, професійної та медичної реабілітації та ін.

Спеціальна освіта (Олігофренопедагогіка. Спеціальна психологія)

 • Види практики: Педагогічна практика в навчально-реабілітаційних закладах; психолого-діагностична практика в навчально-реабілітаційних закладах, діагностико-корекційна в спеціальних закладах; науково-дослідна практика, науково-педагогічна практика.
 • Бази практики: дошкільні та загальноосвітні навчальні заклади (групи та класи інтенсивної педагогічної корекції), спеціалізовані загальноосвітні заклади, допоміжні школи для розумово відсталих дітей з психофізичними вадами, соціально-реабілітаційні центри, консультаційні центри для дітей з вадами розвитку, спеціальні школи-інтернати, громадські організації соціальної допомоги інвалідам тощо.

Спеціальна освіта (Логопедія. Спеціальна психологія)

 • Види практики: Психолого-діагностична практика в навчально-реабілітаційних закладах, діагностико-корекційна в спеціальних закладах, логопедична практика в закладах освіти, науково-дослідна практика, науково-педагогічна практика.
 • Бази практики: дошкільні, загальноосвітні та професійно-технічні навчальні заклади різного типу та форм власності, дошкільні заклади комбінованого типу для дітей з вадами мови, логопедичні, методичні та навчально-методичні кабінети.

Психологія

 • Види практики: психодіагностична, корекційно-консультативна.
 • Бази практики: дошкільні та загальноосвітні школи різних типів та форм власності, професійно-технічні та вищі навчальні заклади, соціально-психологічні центри, центри соціальних служб для сімʼї, дітей та молоді, органи та установи, що належать до сфери управління кримінально-виконавчої служби України, підрозділи Збройних сил України, консультативні центри, центри надання екстреної психологічної допомоги, реабілітаційні центри тощо.

Освітні, педагогічні науки (Педагогіка вищої школи)

 • Види практики: науково-дослідна практика (навчальна), науково-педагогічна практика (виробнича).
 • Бази практики: заклади вищої освіти різних рівнів акредитації та форм власності, науково-педагогічні установи, заклади підвищення кваліфікації та післядипломної освіти.

 

МОЖЛИВОСТІ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ СТУДЕНТІВ

Дошкільна освіта

Фахівець дошкільних закладів різних форм власності, дитячих будинків сімейного типу, сімейних форм виховання.

Початкова освіта

Учитель початкових класів (української мови і літератури) закладів середньої загальної освіти різних форм власності, шкіл-інтернатів, вихователь у початковій ланці державних та приватних освітніх закладів.

Соціальна робота (Соціальна педагогіка. Практична психологія)

Соціальний працівник, соціальний менеджер, державний службовець, фахівець адміністративних органів управління, органів та установ соціального захисту населення, територіальних центрів соціальної допомоги населенню, закладів соціального обслуговування людей похилого віку та непрацездатних громадян, благодійних організацій.

Соціальний педагог соціально-педагогічних служб, освітніх закладів (дошкільних, позашкільних, загальноосвітніх, шкіл-інтернатів, дитячих будинків); адміністративних органів управління, центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, інспекцій та служб у справах дітей, громадських благодійних організацій, закладів пенітенціарної системи, СБУ, МВС.

Психолог системи освіти, соціальних служб, служб допомоги молоді, Збройних сил, СБУ, МВС, ДПтСУ.

Соціальне забезпечення (Соціально-правовий захист населення)

Фахівець Пенсійного фонду, Фонду соціального страхування від нещасних випадів на виробництві, Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, Фонду захисту інвалідів, Центру з оформлення субсидій, Державної служби зайнятості, Центру соціально-трудової, професійної та медичної реабілітації, Територіального центру обслуговування населення.

Інспектор-ревізор; страховий агент; державний інспектор; страхувальник; статистичні обліковці та конторські службовці, що займаються соціальними питаннями.

Спеціальна освіта (Олігофренопедагогіка. Спеціальна психологія)

Вихователь дітей з особливими освітніми потребами; вчитель дітей з порушеннями розумового розвитку в спеціальних та інклюзивних закладах, НРЦ (навчально-реабілітаційних заклади); вчитель дітей з порушеннями мовлення; вчитель-дефектолог (олігофренопедагог, логопед) дошкільних закладів; спеціальний психолог спеціальних та інклюзивних закладів; консультант психолого-медико-педагогічних консультацій; асистент вчителя інклюзивних закладів.

Спеціальна освіта (Логопедія. Спеціальна психологія)

Логопед освітніх закладів, логопед медичних закладів, вчитель молодших класів в спеціальних та інклюзивних закладах, НРЦ (навчально-реабілітаційний центр) для дітей з порушеннями мовлення; вихователь спеціальних дошкільних закладів для дітей з порушеннями мовлення або окремих логопедичних груп при масових дошкільних закладах, вихователь шкіл для дітей з порушеннями мовленнєвого розвитку; логопед-консультант та консультант спеціальний психолог психолого-медико-педагогічних консультацій; асистент вчителя інклюзивних класів у загальноосвітніх школах; спеціальний психолог спеціальних та загальноосвітніх закладів.

Психологія

Психолог,  психолог у закладах освіти; Психолог на підприємстві; Психолог в органах державної влади та управління; Психолог-консультант; Молодший науковий співробітник (психологія), Науковий співробітник-консультант (психологія); Консультант центральної психолого-медико-педагогічної консультації; Фахівець з найму робочої сили; організатор з персоналу; Фахівець з вирішення конфліктів (побудова сфера); Фахівець з питань вирішення колективних трудових спорів (конфліктів); Психолог системи освіти, соціальних служб, служб допомоги молоді, експерт, соціальний менеджер в органах державного управління (у тому числі Збройні сили, СБУ, Нацполіція, політичні партії) та місцевого самоврядування.

Освітні, педагогічні науки (Педагогіка вищої школи)

Установи та заклади, підпорядковані Міністерству освіти і науки України: вищі навчальні заклади різних рівнів акредитації та форм власності, науково-педагогічні установи, заклади підвищення кваліфікації та післядипломної освіти в галузі освіти.

Посади: асистент; викладач вищого навчального закладу; методист заочних шкіл і відділів; викладач закладу професійної освіти, завідувач лабораторії, методист, молодший науковий співробітник.


 

КВАЛІФІКАЦІЯ ВИКЛАДАЧІВ

Освітній процес у навчально-науковому інституті педагогіки і психології забезпечують 6 кафедр, до науково-педагогічного складу яких входить: 5 докторів наук, професорів, 44 кандидатів наук, доцентів.

 

Кафедра соціальної педагогіки

 • Харченко Сергій Якович − завідувач кафедри, доктор педагогічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України;
 • Караман Олена Леонідівна − доктор педагогічних наук, професор;
 • Юрків Ярослава Ігорівна − кандидат педагогічних наук, доцент;
 • Краснова Наталія Павлівна − кандидат педагогічних наук, доцент;
 • Отрощенко Наталія Леонідівна − кандидат педагогічних наук, доцент;
 • Мальцева Ольга Іванівна − кандидат педагогічних наук, доцент;
 • Литвинова Наталія Анатоліївна − кандидат педагогічних наук, доцент;
 • Кальченко Лариса Володимирівна − кандидат педагогічних наук, доцент;
 • Харченко Людмила Георгіївна − кандидат педагогічних наук, доцент;
 • Тунтуєва Світлана Володимирівна − кандидат педагогічних наук, доцент;
 • Шабаєва Наталія Сергіївна − кандидат педагогічних наук, доцент;
 • Скоромна Олександра Павлівна − асистент;
 • Дуванська Катерина Олександрівна − асистент.

 

Кафедра дошкільної та початкової освіти

 • Черв’якова Наталія Іванівна – завідувач кафедри, кандидат педагогічних наук, доцент;
 • Докучаєва Вікторія Вікторівна – доктор педагогічних наук, професор;
 • Ліннік Олена Олегівна – доктор педагогічних наук, доцент;
 • Бадер Світлана Олександрівна – кандидат педагогічних наук, доцент;
 • Варяниця Людмила Олександрівна – кандидат педагогічних наук, доцент;
 • Коваленко Тамара Василівна – кандидат педагогічних наук, доцент;
 • Безбородих Світлана Миколаївна – кандидат педагогічних наук, старший викладач;
 • Єпіхіна Марина Анатоліївна – кандидат педагогічних наук, старший викладач;
 • Зажарська Ганна Петрівна – асистент;
 • Кравчишина Олена Олександрівна – асистент;
 • Гречишкіна Ірина Анатоліївна – асистент;

 

Кафедра дефектології та психологічної корекції

 • Григор’єва Інна Олександрівна – завідувач кафедри дефектології та психологічної корекції, кандидат педагогічних наук, доцент;
 • Ужченко Ірина Юріївна – кандидат психологічних наук, доцент;
 • Мухіна Анастасія Юріївна – кандидат психологічних наук, доцент;
 • Сєромаха Наталія Євгенівна – кандидат психологічних наук, доцент;
 • Махукова Тетяна Віталіївна – кандидат педагогічних наук, доцент;
 • Макаренко Ірина Володимирівна – кандидат педагогічних наук, доцент;
 • Данчак Вікторія Андріївна – асистент;
 • Кукса Елла Валеріївна – асистент.

 

Кафедра психології

 • Пашко Тетяна Анатоліївна – завідувач кафедри, кандидат психологічних наук, доцент;
 • Репкіна Наталья Володимирівна – кандидат психологічних наук, доцент;
 • Макаров Володимир Іванович – кандидат педагогічних наук;
 • Терновець Олеся Миколаївна – кандидат психологічних наук, старший викладач;
 • Єросова Світлана Анатоліївна – кандидат психологічних наук;
 • Гліченко Олена Олександрівна – асистент кафедри психології;
 • Чумак Ольга Олександрівна – асистент кафедри психології;
 • Звонок Дмитро Олександрович – асистент кафедри психології;
 • Федотова Тетяна Володимирівна – асистент кафедри психології;
 • Шевякова Інеса Петрівна – асистент кафедри психології;
 • Звонок Ольга Сергіївна – асистент кафедри психології.

 

Кафедра педагогіки

 • Савченко Сергій Вікторович − ректор ЛНУ імені Тараса Шевченка, доктор педагогічних наук, професор;
 • Швирка Вікторія Миколаївна − завідувач кафедри, кандидат педагогічних наук, доцент;
 • Бутенко Людмила Леонідівна − кандидат педагогічних наук, доцент;
 • Котєнєва Ірина Сергіївна − кандидат педагогічних наук, доцент;
 • Ігнатович Ольга Геннадіївна − кандидат педагогічних наук, доцент;
 • Павленко Ірина Григорівна − кандидат педагогічних наук, доцент;
 • Сєвастʼянова Олена Анатоліївна − кандидат педагогічних наук, доцент;
 • Курліщук Інна Іванівна − кандидат педагогічних наук, доцент;
 • Алексєєва Оксана Радиславівна − кандидат педагогічних наук, доцент;
 • Карпенко Іван Михайлович − кандидат педагогічних наук, доцент;
 • Шама Ірина Петрівна − асистент;

 

Кафедра філологічних дисциплін

 • Мордовцева Наталія Валеріївна – кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри філологічних дисциплін;
 • Кизилова Віталіна Володимирівна – доктор філологічних наук, професор;
 • Ужченко Дмитро Вікторович – проректор з науково-педагогічної роботи ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка», кандидат філологічних наук, доцент;
 • Пушко Віра Федорівна – кандидат філологічних наук, доцент, заступник директора з соціально-гуманітарної роботи навчально-наукового інституту педагогіки і психології;
 • Цалапова Оксана Миколаївна – кандидат філологічних наук доцент, заступник директора з навчальної  роботи навчально-наукового інституту педагогіки і психології;
 • Маркотенко Тамара Савеліївна – кандидат педагогічних наук, доцент;
 • Мельник Лариса Володимирівна кандидат філологічних наук, доцент;
 • Починкова Марія Миколаївна – кандидат педагогічних наук, доцент;
 • Слободян Олена Вікторівна – кандидат філологічних наук, асистент;
 • Правова Нінель Володимирівна – асистент;
 • Рудь Світлана Михайлівна – асистент.

 

УЧАСТЬ У РЕАЛІЗАЦІЇ МІЖНАРОДНИХ ПРОЕКТІВ

Викладачі кафедри соціальної педагогіки беруть участь у реалізації міжнародних проектів: «Програма рівних можливостей та прав жінок в Україні» та «Гендерне бюджетування» Програми розвитку ООН в Україні; спільного проекту Німецького товариства міжнародного співробітництва «Підвищення якості муніципальних послуг» та Шведської агенції з міжнародного співробітництва SIDA «Стратегія досягнення гендерної рівності в Україні».

З 2012 року кафедра соціальної педагогіки співпрацює з Луганським обласним відділенням «Міжнародна благодійна організація «Благодійний фонд «СОС Дитяче Містечко» щодо забезпечення науково-методичного супроводу соціального проекту «Програма підтримки сімей та захисту прав дітей «СОС Дитяче Містечко» Міжнародної благодійної організації «SOS Children’s Villages International» (Австрія) та діяльності Соціального центру укріплення сім’ї Луганського обласного відділення «МБО «Благодійний фонд «СОС Дитяче Містечко» щодо реінтеграції вихованців інтернатних закладів і повернення їх до біологічних сімей, а також допомоги сім’ям і дітям внутрішньо переміщених осіб у зоні АТО.

З 2016 році професор кафедри соціальної педагогіки Караман О. Л. є учасником Програми розвитку лідерського потенціалу університетів України, відкритою Британською Радою в Україні, Фундацією лідерства для вищої освіти (Сполучене Королівство).

У 2016 році на сьомій міжнародній виставці «Сучасні заклади освіти – 2016», кафедра завоювала золоту медаль у номінації «Психосоціальна підтримка дітей і молоді, що знаходяться в складних життєвих ситуаціях» (автори проф. Караман О. Л., доц. Харченко Л. Г., доц. Тунтуєва С. В.).

У 2017 році на восьмій міжнародній виставці «Сучасні заклади освіти – 2017», кафедра знов отримала золоту медаль у номінації «Сучасні соціально-психологічні та педагогічні технології підтримки дітей і дорослих в умовах кризової ситуації» (автор проф. Караман О. Л.).

Кафедра дефектології та психологічної корекції з метою впровадження новітніх технологій в навчальний процес налагодила освітні, творчі й наукові зв’язки з різними навчальними закладами, організаціями і науковими установами України і зарубіжжя. Кафедра співпрацює: з Інститутом корекційної педагогіки РАО (м. Москва); Московським педагогічним державним університетом, Західним окружним управлінням освіти Департаменту освіти (м. Москва), Центральноєвропейська академія навчання та сертифікації (CEFSC) Польща (Бидгощ, Лодзь).


 

ЗМІСТ НАВЧАЛЬНИХ ПЛАНІВ

Кафедра дошкільної та початкової освіти

За спеціальністю «Початкова освіта»: педагогіка початкової школи: інтегрований курс, психологія, основи початкового курсу математики, дидактика початкової освіти, дитяча література з основами літературознавства, наукове спілкування українською мовою, методика викладання освітньої галузі «Математика», методика викладання освітньої галузі «Природознавство», методика викладання освітньої галузі «Мова і література (українська)», методика викладання освітньої галузі «Мова і література (російська)», методика викладання освітньої галузі «Здоров’я і фізична культура», методика викладання освітньої галузі «Мистецтво», методика викладання освітньої галузі «Технології».

За спеціальністю «Дошкільна освіта»: дошкільна педагогіка: інтегрований курс, теорія і методика фізичного виховання дітей дошкільного віку з основами валеології, психологія, теорія і методика художньо-естетичного розвитку дітей дошкільного віку, основи природознавства з методикою ознайомлення дітей з природним довкіллям, теорія і методика математичної освіти та економічного виховання, мовленнєвий розвиток дошкільника, література для дітей дошкільного віку, дошкільна лінгводидактика.

 

Кафедра соціальної педагогіки

Історія соціальної роботи/соціальної педагогіки, педагогіка, соціальна педагогіка, технології соціально-педагогічної діяльності, теорія та історія соціального виховання, соціально-педагогічна діагностика,теорія та практика соціальної роботи, технології соціальної роботи, основи соціально-педагогічних досліджень, загальна та вікова психологія, психологічний захист особистості, основи психологічного консультування, соціально-педагогічна робота в сфері дозвілля, соціальна психологія, етика та психологія сімейного життя або психолого-педагогічні засади міжособистісного спілкування, пенітенціарна педагогіка або соціально-педагогічна робота з різними групами клієнтів, психодіагностика або психологія дитячо-батьківських стосунків, соціально-педагогічна робота з неповнолітніми засудженими або соціально-педагогічна робота з людьми з обмеженими можливостями, соціально-педагогічна робота з людьми з адиктивною поведінкою або соціально-педагогічна робота з людьми похилого віку, соціально-педагогічна робота з біженцями та переселенцями або соціально-педагогічна робота з військовослужбовцями, тренінг комунікативності або тренінг особистісного зростання, соціально-педагогічна профілактика правопорушень або попередження професійного вигорання, психологія девіантної особистості або психологія агресії.

Кафедра дефектології та психологічної корекції

Психосоціальний розвиток дитини, основи корекційної педагогіки, дошкільна корекційна педагогіка, основи спеціальної психології, психологія дітей з сенсорними, руховими і інтелектуальними порушеннями, логопсихологія, клініка інтелектуальних порушень, корекційна психопедагогіка, спеціальна психодіагностика, спеціальна психокорекція патопсихологія і психопатологія, спеціальна методика формування елементарних математичних уявлень дошкільників, спеціальна методика розвитку мовлення дошкільників, спеціальна методика навчання художньої діяльності дошкільників, методика корекційного фізичного виховання дошкільників, спеціальна методика ознайомлення з навколишнім середовищем, спеціальна методика розвитку соціально-побутового орієнтування дошкільників, методика роботи з дітьми з тяжкими порушеннями психофізичного розвитку, корекційна психопедагогіка з методиками викладання в допоміжній школі, логопедія, логодидактика, методика роботи логопеда, неврологічні основи логопедії, логоритміка, методика відбору дітей у логопедичні установи, методика роботи з дітьми з тяжкими мовленнєвими порушеннями, методика навчання дітей з мовленнєвими порушеннями в умовах дошкільного навчального закладу, сучасні технології логопедичної роботи, логопедія у віковому аспекті.

Кафедра психології

Загальна психологія, вікова та педагогічна психологія, соціальна психологія, юридична психологія, інженерна психологія, історія психологія, клінічна психологія, експериментальна психологія та психодіагностика, основи психологічного консультування та психотерапії, психологія особистості, психолінгвістика, психологія девіантної поведінки або психологія масової свідомості, психологія сім’ї або психологія творчої обдарованості, активні методи соціально-психологічного навчання або психологія особистісного та професійного саморозвитку людини, спецпрактикум зі спеціалізації або психотерапевтичні методи у консультуванні, психологія емоцій або психологія мотивації, основи психологічної корекції або психологія релігії, теорія та методологія організації наукового дослідження, методика викладання психології у вищій школі, сучасні теорії та технології роботи з людьми або сучасні теорії та методи роботи з сім’єю, психологія сексуальності або психологія дитячо-батьківських стосунків, етнопсихологія або психологічна діагностика та консультування проблем розвитку дітей та підлітків.

 

Кафедра педагогіки

Загальна педагогіка, історія педагогіки, основи педагогічної майстерності, пропедевтика та інформаційні технології, методика виховної роботи, педагогіка вищої школи, дидактичні основи професійної освіти, МПН: дидактичне проектування, сучасні технології навчання, трендспоттінг та професійне майбутнє фахівця, спецкурс з психолого-педагогічних дисциплін; МПН: основи технології навчання, комунікативні процеси в педагогічній діяльності, актуальні питання педагогіки, теорія та практика освітнього процесу у вищій школі, моделювання діяльності фахівця, методологія та методи науково-педагогічного дослідження, сучасні освітні системи, новітні технології організації навчально-виховного процесу у вищій школі, педагогічний менеджмент у діяльності викладача ВНЗ, педагогічна майстерність викладача вищої школи, інформаційно-педагогічна евристика, технології роботи з джерельною базою педагогічного дослідження.

24.04.2018

© Луганський національний університет імені Тараса Шевченка, 2007-2019