Луганський національний університет імені Тараса Шевченка

ДОКУМЕНТИ

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ

 • паспорт або свідоцтво про народження – для осіб, які за віком не мають паспорта, або інший документ, який посвідчує особу і громадянство;
 • документ державного зразка (оригінал) про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;
 • сертифікат (сертифікати) відповідного рівня зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти);
 • 4 кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см;
 • копія документа про зміну прізвища (якщо прізвища у паспорті та документі про освіту відрізняються);
 • військовий квиток або посвідчення про приписку – для військовозобов’язаних;
 • документи, що дають право на пільги, та їх копії.

Строки прийому заяв та документів

на денну форму навчання:

 • з 11 липня по 20 липня 2016 року (на основі повної загальної середньої освіти (11 класів) для осіб, які мають проходити творчі конкурси);
 • з 11 липня по 20 липня 2016 року (на основі повної загальної середньої освіти (11 класів) для осіб, які мають складати вступні випробування, що проводить вищий навчальний заклад);
 • з 11 липня по 27 липня 2016 року (на основі повної загальної середньої освіти (11 класів) для осіб, які не складають вступних випробувань і не проходять творчі конкурси);
 • з 18 липня по 27 липня 2016 року – проведення творчих конкурсів;
 • з 21 липня по 28 липня 2016 року – проведення вступних екзаменів (для осіб, які мають на це право).

на заочну форму навчання:

 • з 20 липня по 20 серпня 2016 року (на основі повної загальної середньої освіти (11 класів) для осіб, які не складають вступних випробувань і не проходять творчі конкурси);
 • з 20 липня по 12 серпня 2016 року для осіб, які мають складати вступні випробування або проходити творчі конкурси, що проводить вищий навчальний заклад);
 • з 13 серпня по 20 серпня 2016 року – проведення творчих конкурсів та вступних екзаменів (для осіб, які мають на це право).

 

Освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліст, освітній ступень магістр

Прийом заяв і документів на денну та заочну форми навчання за державним замовленням та за кошти фізичних та юридичних осіб проводиться з 11 липня по 20 серпня 2016 року; вступні випробування – з 13 липня по 23 серпня 2016 року (у декілька сесій).

26.01.2016

© Луганський національний університет імені Тараса Шевченка, 2007-2017