Луганський національний університет імені Тараса Шевченка

Кафедра філологічних дисциплін

Загальна інформація

Адреса: Луганська область,  м. Старобільськ, вул. Площа  Гоголя, 1.

Телефон: 0509872951

Е-mаіl: kreid@inbox.ru


У 1980 р. наказом Міністерста освіти УРСР №220  від 29.08.80 р. на факультеті підготовки вчителів початкових класів (пізніше він став педагогічним, психолого-педагогічним, і, нарешті, Інститутом педагогіки і психології) було створено кафедру методики викладання філологічних дисциплін у початкових класах, яка об’єднала викладачів української і російської мов, дитячої літератури й методичних дисциплін філологічного циклу.

Головна мета створення кафедри та її завдання

Створення кафедри філології на факультеті (з 1989 року вона отримала назву «кафедра філологічних дисциплін і методики їх викладання в початкових класах», а з 2000 року – «кафедра філологічних дисциплін») сприяло вдосконаленню лінгвістичної й літературознавчої підготовки вчителів початкової школи й вихователів дошкільних навчальних закладів.

Місія кафедри

Після того, як психолого-педагогічний факультет було перетворено на інститут педагогіки і психології кафедра продовжує філологічну, методичну й лінгводидактичну підготовку кваліфікованих, гармонійно розвинених фахівців у галузі початкової, дошкільної й корекційної освіти, психології й соціальної педагогіки.

Сьогодні вона демонструє творчий підхід у підготовці фахівців,  впроваджує новаторські ідеї у формуванні змісту освіти, успішно запроваджує високі європейські стандарти на національну науково-освітню ниву.


 

Освітня діяльність

Кафедра здійснює підготовку фахівців за освітніми (освітньо-кваліфікаційними)  ступенями рівнями «бакалавр», «спеціаліст», «магістр»; освітньо-науковим ступенем «доктор філософії»

Студентам викладаються дисципліни:

 • «Сучасна українська мова з практикумом»,
 • «Сучасна російська мова з практикумом»,
 • «Українська мова за професійним спрямуванням»,
 • «Дошкільна лінгводидактика»,
 • «Методика викладання української мови в початкових класах»,
 • «Методика розвитку українського мовлення дошкільників у ДНЗ з російськомовним режимом роботи»,
 • «Дитяча література з основами літературознавства»,
 • «Каліграфія»,
 • «Література для дітей дошкільного віку»,
 • «Мовленнєвий розвиток дошкільника»,
 • «Поетика зарубіжного тексту»,
 • «Література рідного краю»,
 • «Національне виховання в початкових класах на уроках мови і читання»,
 • «Риторика з основами культури і техніки мовлення»,
 • «Теоретичні та практичні основи функціонування мовних одиниць»,
 • «Історія дитячої літератури: компаративний дискурс»,
 • «Розвиток творчої особистості дошкільника засобами дитячої літератури».

Навчальний процес забезпечує професорсько-викладацький склад кафедри:

 • Мордовцева Наталія Валеріївна – кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри філологічних дисциплін;
 • Кизилова Віталіна Володимирівна – доктор філологічних наук, професор;
 • Ужченко Дмитро Вікторович – проректор з науково-педагогічної роботи ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка», кандидат філологічних наук, доцент;
 • Пушко Віра Федорівна – кандидат філологічних наук, доцент, заступник директора з соціально-гуманітарної роботи Науково-навчального інституту педагогіки і психології;
 • Цалапова Оксана Миколаївна – кандидат філологічних наук доцент, заступник директора з навчальної  роботи Науково-навчального інституту педагогіки і психології;
 • Маркотенко Тамара Савеліївна – кандидат педагогічних наук,  доцент;
 • Мельник Лариса Володимирівна  – кандидат філологічних наук доцент;
 • Починкова Марія Миколаївна – кандидат педагогічних наук,  доцент;
 • Правова Нінель Володимирівна – асистент;
 • Рудь Світлана Михайлівна – асистент.

Наукова діяльність

Активно розробляється комплексна наукова тема колективу кафедри «Компетентнісний підхід до змісту філологічної освіти в системі професійної підготовки майбутніх учителів початкової школи та вихователів дошкільних освітніх закладів».

За останні 2 роки, перебуваючи у складних умовах евакуації із зони АТО до міста Старобільська, кафедра стала організатором Всеукраїнських наукових конференцій «Сучасні тенденції в навчанні української, російської та іноземної мов в закладах освіти різних типів», «Філологія й лінгводидактика в науковому дискурсі ХХІ століття» тощо.

 

Науково-дослідна робота зі студентами

Викладачі кафедри залучають студентів і магістрантів до активної науково-дослідної роботи, зокрема, до підготовки публікацій у науково-методичних збірниках, написання  досліджень для участі в університетському конкурсі наукових робіт студентів. У квітні кафедра філологічних дисциплін проводить  Дні науки й Педагогічні читання.

Традиційними стали щорічні Всеукраїнські студентські наукові конференції  «Особливості комунікації в різних типах дискурсу», «Мова й література в проекції різних наукових парадигм», регіональний науково-практичний семінар «Проблеми лінгводидактики дошкільної та початкової освіти».

З 2011 року було започатковане видання збірки «Методична скарбничка педагога», де студенти презентують кращі розробки занять із дошкільниками й уроків початкової школи.

Важливим напрямом роботи є продовження співпраці з випускниками, залучення широких учительських кіл до активної наукової діяльності, зустрічі з письменниками Луганщини.

kaf_fil

Кафедрі філологічних дисциплін – 35 років. Вона живе повнокровним життям, наповнює навчальний процес новими технологіями, виховує майбутнє покоління України.

18.09.2016

© Луганський національний університет імені Тараса Шевченка, 2007-2018