Луганський національний університет імені Тараса Шевченка

Кафедра дефектології та психологічної корекції

 

Загальна інформація

Адреса:  92703, м. Старобільськ, пл.Гоголя, 1;  ауд.112 (директорат)

Телефон: 0999631484, 0500577989.

Е-mаіl: kafedradefektology2016@mail.ru


 

У 2001 році на базі психолого-педагогічного факультету Луганського державного педагогічного університету розпочала роботу кафедра дефектології та психологічної корекції.

З перших днів існування кафедри було розроблено методичні рекомендації з навчальних дисциплін, було визначено напрямки науково-дослідної роботи викладачів кафедри та завдання перспективного розвитку кафедри в цілому. Було налагоджене творче співробітництво з цілим рядом установ та закладів.

Головна мета створення кафедри та її завдання: забезпечення ґрунтовної теоретичної та практичної підготовки майбутніх олігофренопедагогів, логопедів, спеціальних психологів; індивідуальний підхід до кожного студента та створення умов для розкриття особистісного творчого потенціалу.

Місія кафедри: підготовка кваліфікованих, гармонійно розвинених фахівців у галузі спеціальної освіти, удосконалення змісту підготовки фахівців цього профілю задля успішної їх подальшої практичної реалізації.

kaf_def_01


 

Освітня діяльність

Кафедра є випусковою з галузі знань: «Освіта»; спеціальності: «Спеціальна освіта» за освітніми пограмами «Олігфренопедагогіка. Спеціальна психологія»; «Логопедія. Спеціальна психологія». Вона здійснює підготовку кваліфікованих фахівців за освітніми (освітньо-кваліфікаційними) ступенями: «бакалавр», «магістр».

Студентам викладаються дисципліни:

 • психосоціальний розвиток дитини
 • основи корекційної педагогіки
 • дошкільна корекційна педагогіка
 • основи спеціальної психології
 • психологія дітей з сенсорними, руховими і інтелектуальними порушеннями
 • логопсихологія
 • клініка інтелектуальних порушень
 • корекційна психопедагогіка
 • спеціальна психодіагностика
 • спеціальна психокорекція патопсихологія і психопатологія
 • спеціальна методика формування елементарних математичних уявлень дошкільників
 • спеціальна методика розвитку мовлення дошкільників
 • спеціальна методика навчання художньої діяльності дошкільників
 • методика корекційного фізичного виховання дошкільників
 • спеціальна методика ознайомлення з навколишнім середовищем
 • спеціальна методика розвитку соціально-побутового орієнтування дошкільників
 • методика роботи з дітьми з тяжкими порушеннями психофізичного розвитку
 • корекційна психопедагогіка з методиками викладання в допоміжній школі
 • логопедія
 • логодидактика
 • методика роботи логопеда
 • неврологічні основи логопедії
 • логоритміка
 • методика відбору дітей у логопедичні установи
 • методика роботи з дітьми з тяжкими мовленнєвими порушеннями
 • методика навчання дітей з мовленнєвими порушеннями в умовах дошкільного навчального закладу
 • сучасні технології логопедичної роботи
 • логопедія у віковому аспекті

Навчальний процес, спрямовано на підготовку сучасних фахівців в галузі спеціальної освіти, поєднує в собі два компонента: теоретичний та практичний (психолого-діагностична практика в навчально-реабілітаційних закладах, діагностико-корекційна в спеціальних закладах, педагогічна в навчально-реабілітаційних закладах, логопедична практика в закладах освіти).

Зміст теоретичних та практичних курсів надає студентам кафедри ключ до більш глибокого розуміння порушень психофізичного розвитку дітей; вміння визначати рівень мовленнєвого розвитку дитини, корегувати мовленнєві вади у дітей i дорослих; навчати i виховувати дітей з атиповим психічним розвитком; розвивати психічні здібності дітей різного віку, визначати та корегувати рівень їх психічного розвитку. Теорія тісно пов’язана з практичними заняттями, і це сприяє активізації та ефективній організації навчального процесу.

Бази практики:

 • Комунальний дошкільний навчальний заклад №42 «Червона квіточка» м. Сєвєродонецьк, вул.Курчатова 17 а
 • Рубіжанська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №10 Рубіжанської міської ради
 • Херсонський ясла-садок №9 комбінованого типу для дітей з вадами мови Херсонської міської ради
 • Біловодський КДНЗ загального розвитку (ясла-садок) №3 «Джерельце»
 • Благодійний соціально-реабілітаційний центр «Родина» при ГОІ «Родина» м.Київ
 • КЗ «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №354 комбінованого типу» Харківської міської ради
 • Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) комбінованого типу №21 «Малятко» м. Біла Церква, вул.Турчанінова 10
 • ДНЗ №10 м. Сєвєродонецька
 • Консультаційний центр «Діти райдуги» м.Сєвєродонецьк
 • Спеціальна школа-інтернат №15 м.Києва
 • НВК «Гармонія» м.Сєвєродонецька Луганської області
 • ДНЗ «Незабудка» Старобільської міської ради Луганської обл.

Можливості працевлаштування випускників:

Сфера працевлаштування за освітнім ступенем бакалавр – загальноосвітні і загальноосвітні спеціальні навчальні заклади, позашкільні навчальні заклади, дошкільні заклади, навчально-виховні комплекси, реабілітаційні центри. Заклади системи МОН, МОЗ, Міністерства соціальної політики тощо. Посади: вчителя-дефектолога (відповідно до спеціалізації), консультант-дефектолог, вихователь дошкільного навчального закладу, вихователь дітей з порушеннями психофізичного розвитку, вихователь спеціальної групи ДНЗ. Асистент вчителя загальноосвітнього навчального закладу з інклюзивним та інтегрованим навчанням, вчителя-реабілітолога.

Сфера працевлаштування за освітнім ступенем магістр – загальноосвітні і спеціальні навчальні заклади, позашкільні навчальні заклади, реабілітаційні центри, коледжі, ВНЗ, науково-дослідні установи. Заклади системи МОН, МОЗ, Міністерства соціальної політики тощо. Посади вчителя-дефектолога (за нозологіями), логопеда, викладача вищого навчального закладу (викладач корекційної педагогіки і спеціальної психології), наукового співробітника.

Навчальний процес забезпечує професорсько-викладацький склад кафедри:

 • Григор’єва Інна Олександрівна – завідувач кафедри дефектології та психологічної корекції, кандидат педагогічних наук, доцент;
 • Ужченко Ірина Юріївна – кандидат психологічних наук, доцент;
 • Мухіна Анастасія Юріївна – кандидат психологічних наук, доцент;
 • Сєромаха Наталія Євгенівна – кандидат психологічних наук, доцент;
 • Єросова Світлана Анатоліївна – кандидат психологічних наук, старший викладач;
 • Махукова Тетяна Віталіївна – кандидат педагогічних наук, доцент;
 • Макаренко Ірина Володимирівна – кандидат педагогічних наук, доцент;
 • Ярита Ірина Іванівна – кандидат педагогічних наук, доцент;
 • Данчак Вікторія Андріївна – асистент;
 • Кукса Елла Валеріївна – асистент.

 

Наукова діяльність

Наукова діяльність є одним із провідних напрямів роботи професорсько-викладацького складу кафедри. Основними векторами наукової роботи є організація наукових конференцій і семінарів регіонального, всеукраїнського й міжнародного рівнів; видання наукових публікацій, підготовка й захист кандидатських і докторських дисертацій з проблем корекційної педагогіки та спеціальної психології; наукова робота зі студентами та магістрантами.

Кафедра підтримує зв’язки з осередками Української асоціації корекційних педагогів, через асоціацію наукові розробки кафедри продовжують втілюватися в практику роботи педагогів-дефектологів України (проведено спільні семінари, розробки друкуються в печатному органі Асоціації – журналі „Корекційна освіта”). Кафедра активно співпрацює з Українською асоціацією тифлопедагогів (президент Асоціації – професор, д.психол.н. Є.П. Синьова, завідувач кафедри тифлопедагогіки інституту корекційної педагогіки і психології м.Київ).

Наукові дослідження проводяться згідно тем кафедри – «Психолого-педагогічне забезпечення професійно-трудової соціалізації осіб з особливими освітніми потребами»; «Діагностика психофізичного стану дітей і дорослих з обмеженими можливостями здоров’я»; «Корекційно-розвивальна робота з дітьми та підлітками, які мають порушення психофізичного розвитку»; «Організація інтегрованого навчання осіб з особливими освітніми потребами у вищих навчальних закладах».

Кафедра активно співпрацює з експериментальними майданчиками, на базі яких проводяться наукові дослідження викладачів кафедри та студентського активу.

Викладачі кафедри ведуть активну наукову роботу зі студентами спеціальності „Спеціальна освіта”. Участь у науковому гуртку «Промінь» дає студентам змогу приймати участь у Всеукраїнській (з міжнародною участю) олімпіаді зі спеціальної освіти (м.Київ) та Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт, який проводиться на базі Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка.

Щорічно кафедра проводить конференції всеукраїнського, міжнародного рівня, присвячені актуальним питанням корекційної педагогіки та спеціальної психології, методологічні семінари, майстер-класи для практиків й студентів. Матеріали конференцій висвітлюються у фахових збірниках наукових праць.

Викладачі кафедри постійно беруть участь у роботі інших науково-практичних конференцій різного рівня, проводять науково-методичну та консультативну роботу в загальноосвітніх і спеціальних навчальних закладах.

Науково-дослідна та творча робота зі студентами

Студенти кафедри регулярно заохочуються до науково-дослідної роботи, особливо, під час підготовки і проведення Університетських Днів науки, підготовки наукових праць для участі в університетському конкурсі наукових робіт студентів. Студенти і магістранти приймають активну участь в роботі студентського наукового гуртка зі спеціальної освіти «Промінь». На сьогоднішній день в структуру гуртка входять секції: Спеціальної психології (керівник – кандидат психологічних наук, доцент І.Ю.Ужченко), Корекційної педагогіки (керівник – кандидат педагогічних наук, доцент І.О.Григорє´ва,), Психологічної корекції (керівники – кандидат психологічних наук, доцент А.Ю.Мухіна, кандидат психологічних наук, доцент Н.Є.Сєромаха) та Логопедії (керівники – кандидат педагогічних наук, доцент Т.В.Махукова, кандидат педагогічних наук, доцент І.В.Макаренко, старший викладач кафедри дефектології та психологічної корекції І.А.Лазарєва). В рамках роботи гуртка проводяться навчальні семінари, диспути, проблемні дискусії, відеолекторії, відеотренінги, тренінги з формування професійних умінь та навичок, організується знайомство студентів з роботою спеціальних навчальних закладів. Студентські наукові роботи, що підготовлено в рамках роботи гуртка, приймають участь та є переможцями всеукраїнських конкурсів студентських наукових робіт зі спеціальної та інклюзивної освіти, призерами Міжнародних конкурсів студентських наукових робіт.

kaf_def_02

Переможці ІІ-етапу Всеукраїнського конкурсу
студентських наукових робіт з корекційної педагогіки
та спеціальної психології,
2010 рік.


 

Міжнародна співпраця та програми міжнародних обмінів

З метою впровадження новітніх технологій в навчальний процес кафедра налагодила освітні, творчі й наукові зв’язки з різними навчальними закладами, організаціями і науковими установами України і зарубіжжя. Кафедра співпрацює: з інститутом спеціальної педагогіки НАПН України (м.Київ); інститутом корекційної педагогіки та психології НПУ ім.М.П.Драгоманова (м.Київ); Інститутом корекційної педагогіки РАО (м.Москва); Московським педагогічним державним університетом, Західним окружним управлінням освіти Департаменту освіти (м. Москва), Центральноєвропейська академія навчання та сертифікації (CEFSC) Польща (Бидгощ, Лодзь).

17.09.2018

© Луганський національний університет імені Тараса Шевченка, 2007-2019