Луганський національний університет імені Тараса Шевченка

Кафедра соціальної педагогіки

Загальна інформація

Адреса: 92703, Луганская обл., г. Старобельск, пл. Гоголя, 1

Телефон: 098-944-2005; 095-40-777-27; 050-682-96-14

Е-mаіl: kafedra.soc.ped@gmail.com

Офіційна сторінка в соціальній мережі: https://vk.com/club78077479Історія кафедри:

Кафедра соціальної педагогіки була заснована у 1974 році і мала назву кафедра теорії та методики піонерської та комсомольської роботи. 24 листопада 1989 року вона була перейменована у кафедру педагогіки і методики виховної роботи, а з 1998 року отримала назву – кафедра соціальної педагогіки та соціальної роботи. З 1 жовтня 2010 року, у зв’язку із реорганізацією, кафедра була поділена на дві частини – кафедру соціальної педагогіки Інституту педагогіки і психології та кафедру соціальної роботи, яка увійшла до складу історичного факультету (нині Інститут історії, міжнародних відносин і соціально-політичних наук).

Таким чином, кафедра тричі змінювала назву, пережила розподіл. За кожною подією та кожним перейменуванням – певний виток суспільних, професійних та особистісних змін, іноді – докорінних, що дає право сказати: кафедра формувалася на зламі епох, наперекір негараздам і проблемам та й сьогодні продовжує свій розвиток і проходить етап оновлення.


Освітня діяльність

Кафедра здійснює підготовку за наступними спеціальностями та освітніми ступенями (рівнями):

Освітній ступінь бакалавра

 • Соціальна робота (Соціальна педагогіка. Практична психологія)

Освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста

 • Соціальна робота (Соціальна педагогіка. Практична психологія)
 • Соціальна робота (Соціальна педагогіка. Соціально-реабілітаційна діяльність в пенітенціарних закладах)

Освітній ступінь магістра

 • Соціальна робота (Соціальна педагогіка. Практична психологія)

Освітньо-науковий ступінь доктора філософії (аспірантура)

 • Соціальна робота
 • Професійна освіта (за спеціалізаціями)

Науковий ступінь доктора наук

 • Соціальна робота
 • Професійна освіта (за спеціалізаціями)

Студентам викладаються дисципліни:

 • Основи соціально-педагогічних досліджень
 • Педагогіка
 • Історія соціальної роботи / соціальної педагогіки
 • Загальна та вікова психологія
 • Технології соціально-педагогічної діяльності
 • Соціальна педагогіка
 • Психологічний захист особистості
 • Соціально-педагогічна діагностика
 • Основи психологічного консультування
 • Технології соціальної роботи
 • Теорія та практика соціальної роботи
 • Теорія та історія соціального виховання
 • Соціально-педагогічна робота в сфері дозвілля
 • Соціальна психологія
 • Етика та психологія сімейного життя або Психолого-педагогічні засади міжособистісного спілкування
 • Пенітенціарна педагогіка або Соціально-педагогічна робота з різними групами клієнтів
 • Психодіагностика або Психологія дитячо-батьківських стосунків
 • Соціально-педагогічна робота з неповнолітніми засудженими або Соціально-педагогічна робота з людьми з обмеженими можливостями
 • Соціально-педагогічна робота з людьми з адиктивною поведінкою або Соціально-педагогічна робота з людьми похилого віку
 • Соціально-педагогічна робота з біженцями та переселенцями або Соціально-педагогічна робота з військовослужбовцями
 • Тренінг комунікативності або Тренінг особистісного зростання
 • Соціально-педагогічна профілактика правопорушень або Попередження професійного вигорання
 • Психологія девіантної особистості або Психологія агресії
 • Ввідно-ознайомча (навчальна) практика
 • Соціально-обслуговуюча (навчальна) практика
 • Соціально-виховна (навчальна) практика
 • Культурно-дозвіллєва (виробнича) практика
 • Профілактично-попереджувальна (навчальна) практика
 • Корекційно-реабілітаційна (навчальна) практика
 • Соціально-підтримуюча (виробнича) практика
 • Проектувально-менеджерська (виробнича) практика

Бази практики:

Освітні заклади різного типу (дошкільні, загальноосвітні, професійно-технічні, вищі), заклади позашкільної освіти, центри соціальних служб для сімʼї, дітей та молоді, реабілітаційні центри, центри психосоціальної адаптації, органи та установи соціального захисту населення, територіальні центри соціальної допомоги населенню, заклади соціального обслуговування людей похилого віку та непрацездатних громадян, благодійні й волонтерські організації, органи внутрішніх справ, органи і установи, що належать до сфери управління пенітенціарної служби України, інспекції та служби у справах дітей; дитячі і громадські організації та ін.

Можливості працевлаштування випускників:

Соціальний працівник, соціальний менеджер, державний службовець, фахівець адміністративних органів управління, органів та установ соціального захисту населення, територіальних центрів соціальної допомоги населенню, закладів соціального обслуговування людей похилого віку та непрацездатних громадян, благодійних організацій тощо.

Соціальний педагог соціально-педагогічних служб, освітніх закладів (дошкільних, позашкільних, загальноосвітніх, шкіл-інтернатів, дитячих будинків); соціальних служб, адміністративних органів управління, центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді; інспекцій та служб у справах дітей; громадських благодійних організацій; дитячих і громадських організацій та об’єднань; закладів пенітенціарної системи, СБУ, МВС; приватна психолого-педагогічна практика.

Психолог системи освіти, різнопрофільних соціальних служб, Збройних сил, СБУ, МВС, ДПтСУ тощо.

Навчальний процес забезпечує професорсько-викладацький склад кафедри:

 • Харченко Сергій Якович − завідувач кафедри, доктор педагогічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України;
 • Караман Олена Леонідівна − доктор педагогічних наук, професор;
 • Юрків Ярослава Ігорівна − кандидат педагогічних наук, доцент;
 • Краснова Наталія Павлівна − кандидат педагогічних наук, доцент;
 • Отрощенко Наталія Леонідівна − кандидат педагогічних наук, доцент;
 • Мальцева Ольга Іванівна − кандидат педагогічних наук, доцент;
 • Литвинова Наталія Анатоліївна − кандидат педагогічних наук, доцент;
 • Кальченко Лариса Володимирівна − кандидат педагогічних наук, доцент;
 • Харченко Людмила Георгіївна − кандидат педагогічних наук, доцент;
 • Тунтуєва Світлана Володимирівна − кандидат педагогічних наук, доцент;
 • Шабаєва Наталія Сергіївна − кандидат педагогічних наук, доцент;
 • Сьомкіна Інна Сергіївна − кандидат педагогічних наук, доцент;
 • Скоромна Олександра Павлівна − асистент;
 • Дуванська Катерина Олександрівна − асистент.

Науково-дослідна діяльність кафедри

Наукова діяльність кафедри соціальної педагогіки Інституту педагогіки і психології ЛНУ імені Тараса Шевченка здійснюється за трьома основними напрямами:

 • розробка фундаментальних та прикладних досліджень з проблем соціальної педагогіки та соціальної роботи;
 • науково-методичний супровід соціальних проектів;
 • розробка науково-методичного забезпечення щодо професійної підготовки фахівців спеціальностей «Соціальна педагогіка» і «Соціальна робота» зі спеціалізацією «Соціально-реабілітаційна діяльність у пенітенціарних закладах», «Соціальна педагогіка і практична психологія» (денної та заочної форм навчання, за освітніми (освітньо-науковими) ступенями (рівнями) «бакалавр», «спеціаліст», «магістр», «доктор флософії».

На сьогодні викладачі кафедри соціальної педагогіки працюють над:

 • Розробкою комплексних наукових тем:
 • «Зміст і технологія соціально-педагогічної діяльності з дітьми групи ризику»,
 • «Теоретико-методичні основи змісту й технології навчання студентів соціальній роботі».
 • проводять теоретико-експериментальну роботу в межах двох фундаментальних досліджень за рахунок бюджетних коштів на теми: «Превенція соціального сирітства в умовах територіальної громади міста», «Моніторинг якості вищої освіти в Україні».

Основними науковими проблемами, над якими працюють викладачі кафедри є:

 • соціально-педагогічна робота з неповнолітніми засудженими в пенітенціарних закладах України;
 • технології соціально-педагогічної роботи з різними групами клієнтів;
 • соціально-педагогічний патронаж сімей з розумово відсталими дітьми;
 • професійна підготовка соціальних педагогів до роботи з сім’єю;
 • соціально-педагогічна профілактика девіантної поведінки дітей та молоді;
 • соціально-педагогічна допомога сім’ям, які потрапили у складні життєві обставини, зокрема в зоні проведення АТО;
 • формування усвідомленого батьківства молоді в діяльності територіальної громади;
 • проблеми соціалізації особистості;
 • соціально-педагогічна реабілітація жінок, постраждалих від насильства в сім’ї та інші;
 • забезпечення якості вищої освіти.

З 2003 року при кафедрі на громадських засадах працює Обласний центр ґендерної освіти, створений під керівництвом доцента кафедри, к.п.н. Л. Г. Харченко. Центр займається науковими дослідженнями в галузі ґендерної соціалізації особистості. Протягом 2011-2014 років, згідно наказу Міністерства освіти і науки України, на базі кафедри було створено галузеву конкурсну комісію ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з гендерних досліджень, у рамках якого взяли участь понад 180 студентів із різних ВНЗ України.

На базі кафедри, з лютого 2005 року, функціонує Науково-дослідний центр з проблем соціальної педагогіки та соціальної роботи Національної академії педагогічних наук України (керівником якого є завідувач кафедри соціальної педагогіки – доктор педагогічних наук, професор С. Я. Харченко). До кадрового складу Центру входять науковці-викладачі кафедри соціальної педагогіки ЛНУ імені Тараса Шевченка, серед яких: 2 доктора педагогічних наук, професори С. Я. Харченко та О. Л. Караман, 12 кандидатів педагогічних наук, 8 аспірантів та 1 докторант.

З метою ефективного проведення науково-дослідної роботи викладачами кафедри створені експериментальні науково-дослідні майданчики, серед яких: Центр превентивного виховання учнівської молоді при Управлінні освіти і науки Луганської облдержадміністрації; Соціальний центр укріплення сім’ї Луганського обласного відділення «Міжнародної благодійної організації «Благодійний фонд «СОС Дитяче Містечко» (МБО SOS-KinderdorfInternational); експериментальний майданчик щодо професійної підготовки персоналу пенітенціарних закладів до соціально-педагогічної роботи із засудженими та соціально-виховної роботи з неповнолітніми засудженими при ЛНУ імені Тараса Шевченка.

Практичними результатами впровадження нових наукових доробок викладачів кафедри є соціально-педагогічні технології та комплексні програми, що масово використовуються у практиці роботи соціальних педагогів, фахівців соціальних служб, управлінь у справах сім’ї, дітей та молоді, органах і установах Державної пенітенціарної служби України, ресурсних центрах, а також у процесі підготовки фахівців соціальної сфери.

Технологічний аспект проведених кафедрою за останні роки наукових досліджень відображено у 8 монографіях, 15 науково-методичних та 18 навчально-методичних посібниках, 6 навчальних посібниках та більше ніж 400 наукових статтях у фахових виданнях України та країн СНД.


Участь у реалізації міжнародних проектів

Викладачі кафедри соціальної педагогіки приймають участь у реалізації міжнародних проектів: «Програма рівних можливостей та прав жінок в Україні» та «Гендерне бюджетування» Програми розвитку ООН в Україні; спільного проекту Німецького товариства міжнародного співробітництва «Підвищення якості муніципальних послуг» та Шведської агенції з міжнародного співробітництва SIDA «Стратегія досягнення гендерної рівності в Україні».

З 2012 року кафедрою соціальної педагогіки розпочато співпрацю з Благодійною організацією «Луганське обласне відділення «Міжнародної благодійної організації «Благодійний фонд «СОС Дитяче Містечко» щодо забезпечення науково-методичного супроводу соціального проекту «Програма підтримки сімей та захисту прав дітей «СОС Дитяче Містечко» Міжнародної благодійної організації «SOS Children’s Villages International» (Австрія) та діяльності Соціального центру укріплення сім’ї Луганського обласного відділення «МБО «Благодійний фонд «СОС Дитяче Містечко» щодо реінтеграції вихованців інтернатних закладів і повернення їх до біологічних сімей, а також допомоги сім’ям вимушених переселенців із зони АТО.

З 2016 році професор кафедри соціальної педагогіки Караман О. Л. є учасником Програми розвитку лідерського потенціалу університетів України, відкритою Британською Радою в Україні, Фундацією лідерства для вищої освіти (Сполучене Королівство).


Видавнича діяльність кафедри

Кафедра соціальної педагогіки видає три наукових журнали:

 • Соціальна педагогіка: теорія та практика, який було внесено до Переліку наукових фахових видань України Постановою президії ВАК України від 14.10.2009 р. № 1-05/4 (електронна версія журналу розміщена на сайті http://alma-mater.luguniv.edu.ua/electronversions.htm, журнал виходить з періодичністю чотири рази на рік);
 • Науковий збірник «Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка» (Серія: Педагогічні науки, виходить із періодичністю двічі на рік), що також є науковим фаховим виданням України;
 • Збірник наукових праць студентів «Науковий пошук молодих дослідників», де публікуються статті студентів, виконані під керівництвом досвідчених викладачів кафедри.

kaf_soc_ped_1

16.09.2016

© Луганський національний університет імені Тараса Шевченка, 2007-2019