Луганський національний університет імені Тараса Шевченка

Кафедра політології та правознавства

 

Загальна інформація

Адреса: 92703, Луганська обл., м. Старобільськ, пл. Гоголя, 1, ауд. 209

Телефон: +380505284862; +380952471769.

Е-mаіl: miss.panteleymonova@mail.ru, chpn@yandex.ru


 

 

Кафедру було створено як окрему складову у 1960-ті рр., вона носила назву наукового комунізму. Серед викладачів кафедри були учасники Великої Вітчизняної війни, заслужені люди, яскраві особистості – Бажутін Б.П., Алімпієв І.Я., Літвіненко В.А., Колонтай В.Я. та ін. Хвилі перебудови кінця ХХ століття рішуче змінили викладання суспільних дисциплін у вишах, що призвело до появи об’єднаної кафедри політології та правознавства.

Головна мета та завдання кафедри: підготовка високопрофесійних фахівців з політології, формування у студентів усіх спеціальностей високого рівня політичної та правової свідомості й культури, наукове осмислення вітчизняної політичної системи та політичних процесів у світі, розповсюдження знань стосовно причин та наслідків політичних явищ серед населення Луганщини.

Місія кафедри: дієва участь у формуванні високого рівня політичної та правової культури українського суспільства, за допомогою підготовки висококваліфікованих фахівців зі спеціальності «Політологія», наукових досліджень у цій сфері та розповсюдження знань стосовно політичного процесу серед населення Східного регіону.


 

Навчальна діяльність

На кафедрі здійснюється підготовка фахівців за напрямом «Політологія», освітньо-кваліфікаційний рівень – бакалавр та магістр. Спеціалісти-політологи готуються до практичної, науково-дослідницької і педагогічної діяльності у державних органах влади, громадських організаціях, органах місцевого самоврядування, політичних партіях, ЗМІ, наукових центрах, навчальних закладах.

При кафедрі діє аспірантура та докторантура.

Викладачами кафедри розроблені та впроваджені у навчальний процес програми та лекційні курси з наступних дисциплін:

 • Політологія;
 • Правознавство;
 • Політична думка України;
 • Історія політичних та правових вчень;
 • Етнополітика;
 • Політична історія;
 • Адміністративне право;
 • Господарське право;
 • Конституційне право;
 • Порівняльне конституційне право;
 • Міжнародне публічне право;
 • Міжнародне приватне право;
 • Підприємницьке право;
 • Загальна теорія політики;
 • Судові та правоохоронні органи;
 • Кримінальне право та процес;
 • Інформаційно-аналітична діяльність;
 • Теорія держави і права;
 • Соціально-політичні конфлікти;
 • Інформаційне право;
 • Екологічне право;
 • Авторське право;
 • Трудове право;
 • Сімейне право;
 • Міжнародні організації;
 • Цивільне право;
 • Транспортне право та міжнародні операції;
 • Історія держави і права;
 • Основи демократії;
 • Історія політичної думки зарубіжних країн.

Навчальний процес забезпечує професорсько-викладацький склад кафедри:

vovk proskurina novoskolceva
Вовк
Світлана Олександрівна,
завідувач кафедри,
кандидат історичних наук,
доцент
Проскуріна
Олена Олександрівна,
доктор політичних наук,
професор
Новоскольцева
Людмила Олександрівна,
кандидат політичних наук,
доцент
     
arhipov bader rusanova
Архіпов
Валерій Іванович,
кандидат політичних наук,
доцент
Бадер
Антон Васильович,
кандидат історичних наук,
доцент, директор ІІМВСПН
Русанова
Марина Ігорівна,
кандидат історичних наук,
доцент
     
bublic    
Бублік
Ольга Іванівна,
кандидат історичних наук,
доцент
   

 

Наукова діяльність

На кафедрі функціонує аспірантура та докторантура. Комплексна тема кафедри – «Глобалізація інформаційного суспільства, розвиток політичної культури й інтеграційні процеси України як субрегіону Європи: історія, стан та перспективи розвитку». Щорічно на Днях науки ЛНУ імені Тараса Шевченка кафедра політології та правознавства здійснює керування секціями «Політології» та «Правознавства», заохочуючи до наукової роботи студентів університету. Колектив кафедри веде активну роботу над спільною монографією, готується до виходу у світ збірник наукових статей з політології. З метою стимулювання спільної науково-дослідної роботи викладачів кафедри, аспірантів і студентів при кафедрі створено політологічну лабораторію. Серед основних завдань лабораторії:

 • організація і проведення наукових досліджень в галузі політології;
 • організація регулярних обговорень дослідницьких проектів та їх результатів у формі семінарів, круглих столів із залученням представників органів влади, політичних партій, громадських організацій тощо;
 • моніторинг та аналіз тенденцій розвитку вітчизняної і зарубіжної політичної науки;
 • участь викладачів та студентів у наукових конференціях, семінарах тощо.

 

Міжнародні зв’язки

Міжнародна діяльність кафедри сконцентрована на налагодженні зв’язків з провідними науковими інституціями світу. Викладачі кафедри публікують роботи у іноземних виданнях, зокрема у: „Evropsk ý politick ý apr á vn í diskurz”, „Acta Scientifica Academiae Ostroviensis SectioA”, „Nauki Humanistyczne, SpoleczneI Techniczne NR”. Співробітники кафедри ведуть активну співпрацю з міжнародними неурядовими організаціями, а саме з представниками ООН, ОБСЄ та Червоного Хреста.

05.09.2017

© Луганський національний університет імені Тараса Шевченка, 2007-2018