Луганський національний університет імені Тараса Шевченка

Кафедра теории и методики физического воспитания

Загальна інформація

Адреса: пр. Леніна, 1, м. Кремінна, Луганська область, Україна, 92905

E-mail: instfizkulturk@mail.ua

Телефон: +0501824440

Адреса приймальної комісії на окр бакалавр: пл. Гоголя, 1, м. Старобільськ, Луганська обл., 92703

Адреса приймальної комісії на окр спеціаліст та магістр: пр. Леніна, 1, м. Кремінна, Луганська обл., 92905

E-mail: luguniv.info.edu@gmail.com

Телефон: 097-446-88-13


Кафедра теорії і методики фізичного виховання є випускною кафедрою в Інституті фізичного виховання і спорту по підготовці  бакалаврів і магістрантів спеціальності  «Фізичне виховання».

З вересня 2014 року кафедру очолює кандидат педагогічних наук, доцент, Відмінник освіти України Отравенко Олена Вікторівна (голова наукової комісії інституту фізичного виховання і спорту, член вченої ради університету).


Навчальна діяльність

Згідно рішенню Державної акредитаційної комісії  з 2016-2017 навчального року кафедра здійснює ґрунтовну підготовку фахівців у галузі знань 01– Освіта за спеціальністю 014 – «Середня освіта», спеціалізація 014.12 «Фізична культура» за освітньо-професійною програмою підготовки бакалаврів, спеціалістів, магістрів.

 • За ОКР «бакалавр» – термін навчання – 4 роки на основі повної загальної середньої освіти. Випускник отримує кваліфікацію бакалавр освіти, вчитель фізичної культури. Випускник даної спеціалізації має право займати первинну посаду: 2320  Вчитель фізичної культури, 3475 Інструктор з фізичної культури, організатор спортивно-масової  роботи.

Також на основі неповної вищої освіти (молодший спеціаліст) зі скороченим терміном навчання (термін навчання – 2 роки ) випускник отримує кваліфікацію бакалавр освіти, вчитель фізичної культури.

 • За ОКР «спеціаліст» – термін навчання 1 рік  на основі ОКР бакалавра. Випускник отримує кваліфікацію вчитель фізичної культури, керівник спортивних секцій шкільних та позашкільних закладів освіти.
 • За ОКР «магістр» – термін навчання — 1,5 роки на основі ОКР бакалавра, спеціаліста. Випускник отримує кваліфікацію «Магістр освіти, вчитель фізичної культури, викладач».Випускники мають право працювати у середніх та вищих закладах освіти.

kaf_tmfv_navch

В основу фахової підготовки фахівців покладені цикли загально-професійної підготовки орієнтованих дисциплін, провідними з яких є:

 • для ОКР «бакалавр»: «Теорія і методика фізичного виховання», «Основи наукових досліджень у фізичному вихованні», «Організація і методика оздоровчої та спортивно-масової роботи», «Фізіологія спорту», «Фізіологічні основи фізичних вправ», «Інноваційні технології фізичного виховання учнівської молоді», «Історія фізичної культури», «Гімнастика з методикою викладання», «Спортивні ігри з методикою викладання», «Спортивно педагогічне вдосконалення» (за видами спорту)  та ін.;
 • для ОКР «бакалавр» (зі скороченим терміном навчання, термін навчання – 2 роки): «Теорія і методика фізичного виховання», «Організація і методика оздоровчої та спортивно-масової роботи»,  «Історія фізичної культури», «Інноваційні технології фізичного виховання учнівської молоді», «Фікова фізіологія», «Гімнастика з методикою викладання», «Спортивні ігри з методикою викладання», «Оздоровчий фітнес», «Спортивно педагогічне вдосконалення» (за видами спорту)  та ін.;
 • для ОКР «спеціаліст»: «Теорія і методика викладання обраного виду спорту», «Фітнес з методикою викладання», «Методика викладання фізичної культури у спеціальних медичних групах з основами ЛФК», «Менеджмент фізичної культури в системі освіти», «Рекреаційно-оздоровча робота у фізичній культурі», «Управління підготовкою юних спортсменів», «Спортивно-педагогічне вдосконалення» (за видами спорту)  та ін.;
 • для ОКР «магістр»: «Педагогіка вищої школи», «Психологія вищої школи», «Філософія (гносеологія та методологія наукового пізнання)», «Іноземна мова (за професійним спрямуванням)», «Теорія та методика педагогічних досліджень у фізичному вихованні», «Теорія та методика спортивного тренування у процесі багаторічної підготовки», «Методика фізичної підготовки учнівської молоді», «Медико-біологічний та педагогічний контроль у фізичному вихованні», «Сучасні фізкультурно-оздоровчі технології у фізичному вихованні», «Адаптивна фізична культура», «Фізичне виховання студентів вузів» ін.

Викладачами кафедри до провідних фахових курсів розроблені електронні лекції, що також створені з урахуванням вимог кредитно-модульної системи. Лекції постійно оновлюються. Серед форм навчальної роботи більш активно за цей період почали використовуватися активні та інтерактивні форми. Студенти регулярно виконують практичні та творчі завдання, чимала кількість семінарських занять проводиться у формі дискусій. За останні роки всі курси викладаються із використанням мультимедійної техніки. Широко використовується візуальний ілюстративний матеріал.

За весь період навчання на випусковій кафедрі студенти набувають знання та практичні навички загальнотеоретичної та практичної підготовки. Методичне забезпечення навчального процесу передбачає, поряд із традиційними формами, впровадження нових технологій навчання; широке використання ресурсів локальної мережі кафедри та університету в цілому, використання мережі Інтернет та сучасних мультимедійних програмних засобів (Skype, соціальні мережі, електрона пошта, сайт дистанційного навчання Moodle) тощо.

Освітній процес забезпечує професорсько-викладацький склад кафедри:

otravenko poltavskiy sokolenko
Отравенко
Олена Вікторівна,
кандидат педагогічних наук, доцент,
Відмінник освіти України
(голова наукової комісії ІФВС,
член вченої ради університету)
Полтавський
Анатолій Пилипович,
кандидат біологічних наук, доцент,

Почесний професор університету
(голова профспілки ІФВС)
Соколенко
Олена Іванівна,
кандидат педагогічних наук, доцент

(учений секретар ІФВС)
livatskiy ochkalov otravenko_o
Ливацький
Олександр Васильович,
кандидат педагогічних наук, доцент

(відповідає за науково-методичну
роботу на кафедрі)
Очкалов
Олександр Федорович,
старший викладач,

майстер спорту
зі спортивної гімнастики
(секретар кафедри),
викладач
Отравенко
Ольга Вікторівна,
магістр англійської філології

(відповідальна за міжнародну
діяльність на кафедрі)

Наукова  діяльність

Викладачами кафедри проведено 3 Міжнародних науково-практичних семінари із запрошенням провідних фахівців Молдови, Росії, Білорусії (2011, 2013, 2016 рр.), 2 Всеукраїнських науково-практичних семінари (2009 р., 2010 р.) 1 регіональну науково-практичну конференцію (2015 р.), за результатами яких було видано збірники наукових статей, у 2013 році – Міжнародну монографію.

У 2015-2016 навчальному році на кафедрі захистила кандидатську дисертацію Крайнюк Ольга Полікарпівна (науковий керівник доцент Полтавський А.П.), пройшли попередній захист кандидатської дисертації здобувачка Мартинова Наталія Петрівна (науковий керівник доцент Отравенко Олена Вікторівна) та попередній захист докторської дисертації докторант Мазін Василій Миколайович (науковий консультант професор Сущенко Андрій Віталійович).

На кафедрі існують студентські наукові гуртки за напрямками:

 • Інновації у фізичному вихованні і спорті.
 • Духовно-фізичний розвиток учнівської та студентської молоді.
 • Професійна підготовка студентів.
 • Профільне навчання у старшій школі.
 • Історія фізичної культури.
 • Фізіологічні та медико-біологічні проблеми фізичної культури і спорту.
 • Адаптивне фізичне виховання.
 • Ціннісне ставлення до здоров’я.
 • Рекреаційні аспекти фізичного виховання.
 • Розвиток фізичних якостей учнівської молоді.
 • Сучасні проблеми розвитку гімнастики.

Щорічно на Днях науки ЛНУ імені Тараса Шевченка кафедра теорії і методики фізичного виховання здійснює керування секцією «Фізичне виховання», заохочуючи до наукової роботи студентів інституту фізичного виховання і спорту.

Викладачі виконують функції наукових керівників студентів, що беруть участь у конкурсах студентських наукових робіт, олімпіадах, студентських конференціях. Кожного року студенти спеціальності «Фізичне виховання» посідали призові місця у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт. Так у 2013–2014 навчальному році магістрантка Клименко Марина посіла 3 місце у 2 турі м. Київ (науковий керівник доцент Отравенко О. В., у 2014–2015 навчальному році студентка 3 курсу Порохня Сніжана посіла також 3 місце у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт, м. Суми (науковий керівник доцент Отравенко О. В.).

Кафедра теорії і методики фізичного виховання здійснює наукові зв’язки з провідними науковими центрами та вищими навчальними закладами України: кафедрою теорії і методики фізичного виховання та спортивних дисциплін Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького, кафедри теорії та методики фізичного виховання та кафедри спортивних ігор Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди; країн СНД Молдова – Державний університет фізичного виховання і спорту Республіки Молдова, Білоруський державний університет фізичної культури, Білоруський державний університет, Федеральна державна автономна освітня установа вищої професійної освіти «Південний федеральний університет». Це надає змогу науковцям брати участь у наукових дослідженнях, міжнародних конференціях, симпозіумах з актуальних проблем політичної науки.

kaf_tmfv_nauka

Спортивне життя

Студенти спеціальності «Фізичне виховання» приймають участь  у всіх спортивних змаганнях різного рівня: Чемпіонати України, Світу, Європи та інших.

У січні 2016 року студентка 1 курса, спеціальності «Фізичне виховання», майстер спорту України зі спортивної гімнастики – Олеся Сазонова була запрошена на 6 місяців на навчаня у Академію гімнастики, що розташована в США штат Мэн, район Вестбрук.

А також наші студенти  із задоволенням грають у КВН, ходять на дні здоров’я, приймають участь у різних конкурсах та змаганнях університету.

Запрошуємо на навчання абітурієнтів -2016!

16.05.2016

© Луганский национальный университет имени Тараса Шевченко, 2007-2018