Луганський національний університет імені Тараса Шевченка

Кафедра спортивных дисциплин

 

Загальна інформація

Адреса: пр. Леніна, 1, м. Кремінна, Луганська область, Україна, 92905

E-mail: instfizkulturk@mail.ua

Телефон: +80951682787; +80677482757

Адреса приймальної комісії на ОКР бакалавр: пл. Гоголя, 1, м. Старобільськ, Луганська обл., 92703

Адреса приймальної комісії на ОКР спеціаліст та магістр: пр-т. Леніна, 1, м. Кремінна, Луганська обл., 92905

E-mail: luguniv.info.edu@gmail.com

Телефон: 097-446-88-13


 

Кафедра спортивних дисциплін – одна з провідних кафедр інституту фізичного виховання і спорту. Основою для функціонування зазначеного структурного підрозділу є рішення Державної акредитаційної комісії щодо здійснення підготовки бакалаврів, спеціалістів та магістрів за напрямом „Фізичне виховання”. Кафедрою спортивних дисциплін протягом багатьом років її діяльності підготовлено багато видатних спортсменів, тренерів і вчителів, які прославились перемогами на Олімпійських іграх, чемпіонатах світу і Європи, стали провідними спеціалістами в галузі фізичного виховання і спорту. Нині на спеціальності „Фізичне виховання” навчаються студенти, серед яких є члени збірних команд України з олімпійських та неолімпійських видів спорту.


 

Навчальна діяльність

Згідно з рішеннями Державної акредитаційної комісії кафедра здійснює підготовку фахівців за напрямом „Фізичне виховання” денної та заочної форм навчання за такими освітньо-кваліфікаційними рівнями:

 • бакалавр (бакалавр за скороченим терміном підготовки) – 6.010201;
 • спеціаліст — 7.01020201;
 • магістр  — 8.01020201.

Кафедрою на високому професійному рівні здійснювалася підготовка викладацьких і тренерських кадрів: бакалаврів і магістрів з фізичної культури, вчителів і викладачів. Кафедра забезпечує своїх студентів сучасними знаннями у галузі фізичного виховання і спорту, методики та організації тренувального процесу, підготовки організаційних питань щодо проведення змагань різного рівня.

Майже 70 років кафедра готує висококваліфікованих фахівців, рівень професійної компетентності яких відповідає світовим стандартам. Особливий акцент у навчальному процесі звернено на глибоку професійно-практичну підготовку студентів. Дозволяють  поглибити їх знання заняття зі спортивно-педагогічного вдосконалення.

Високий рівень практичної підготовки забезпечується за рахунок проходження педагогічної (виробничої), організаційно-педагогічної (навчальної практик в загальноосвітніх школах.

Викладачами кафедри спортивних дисциплін розроблене необхідне навчально-методичне забезпечення освітнього процесу: навчальні плани, робочі програми дисциплін навчального плану, тексти лекцій, плани практичних занять, завдання для лабораторних робіт, дидактичне забезпечення самостійної роботи, курсових та магістерських робіт. Навчально-виховні матеріали представлені також у електронному варіанті на сайті дистанційного навчання Державного закладу „Луганський національний університет імені Тараса Шевченка”.

Перелік дисциплін, що викладаються на кафедрі:

 • „Спортивні ігри з методикою викладання”;
 • „Легка атлетика з методикою викладання”;
 • „Плавання з методикою викладання”;
 • „Рухливі ігри з методикою викладання”„Туризм”;
 • „Табірні збори зі спортивних ігор”;
 • „Табірні збори з легкої атлетики”,
 • „Табірні збори з плавання”„Табірні збори з зимових видів спорту”,
 • „Оздоровчі спортивні і рухливі ігри з методикою викладання”;
 • „Оздоровча легка атлетика з методикою викладання”;
 • „Оздоровче плавання з методикою викладання „Спортивно-педагогічне вдосконалення,
 • „Курсова робота з теорії та методики спортивного тренування в обраному виді спорту”;
 • „Управління підготовкою юних спортсменів”,
 • „Фізичне виховання учнівської молоді та професійна підготовка спеціалістів з фізичного виховання в провідних країнах світу”,
 • „Теорія і методика спортивного тренування в процесі багаторічної підготовки”,
 • „Педагогічна практика (виробнича)”.

 

Освітній процес забезпечує професорсько-викладацький склад кафедри:

podkolzin leontiev
Галій
Сергій Миколайович,
завідувач кафедри

спортивних дисциплін,
к.б.н., доцент,
заслужений працівник фізичної
культури
і спорту України,
заслужений тренер України
Подколзін
Юрій Олександрович,
старший викладач кафедри

спортивних дисциплін
Лєонтьєв
Олег Вікторович,
старший викладач
     
polulyaschenko soldatenko
Полулященко
Тетяна Леонідівна,
старший викладач, магістр

за спеціальністю
„Олімпійський і професійний
спорт”
Леонтьєва
Інна Василівна,
старший викладач
Солдатенко
Віталій Григорович,
викладач

 


 

Наукова діяльність

Колектив кафедри щорічно бере активну участь в організації та проведенні семінарів для тренерів і суддів, слухачів курсів підвищення кваліфікації. Викладачі відвідують міжнародні конференції, стежать за новими науковими розробками, переймають досвід роботи у провідних науковців інших вищих навчальних закладів країни. Викладачі кафедри працюють над розробкою та створенням теоретичного і методичного забезпечення навчального процесу студентів, впроваджують сучасні системи організації.

З метою активізації науково-дослідної роботи студентів професорсько-викладацьким складом кафедри щорічно проводяться презентації наукових досягнень, олімпіади та конференції. Кращі студентські роботи направляються на Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт. Доповіді, які отримали найвищу оцінку, рекомендуються до друку в університетських збірниках наукових праць студентів та аспірантів, а молоді науковці – до вступу в аспірантуру.

Соціально-гуманітарна робота кафедри спортивних дисциплін забезпечується кураторами груп спеціальності „Фізичне виховання” у тісній взаємодії з директоратом інституту.

Кафедра спортивних дисциплін це науково-дослідна, навчально-методична та спортивно-зорієнтована структурна одиниця Інституту фізичного виховання та спорту Державного закладу „Луганський національний університет імені Тараса Шевченка” зі значними навчальними, науковими й спортивними досягненнями майбутніх спеціалістів в галузі фізичної культури, магістрів з фізичного виховання та викладачів.

03.04.2018

© Луганский национальный университет имени Тараса Шевченко, 2007-2018