Луганський національний університет імені Тараса Шевченка

Кафедра спортивных дисциплин

Загальна інформація

Адреса: пр. Леніна, 1, м. Кремінна, Луганська область, Україна, 92905

E-mail: instfizkulturk@mail.ua

Телефон: +80951682787; +80677482757

Адреса приймальної комісії на ОКР бакалавр: пл. Гоголя, 1, м. Старобільськ, Луганська обл., 92703

Адреса приймальної комісії на ОКР спеціаліст та магістр: пр-т. Леніна, 1, м. Кремінна, Луганська обл., 92905

E-mail: luguniv.info.edu@gmail.com

Телефон: 097-446-88-13


Кафедра спортивних дисциплін – одна з провідних кафедр інституту фізичного виховання і спорту. Основою для функціонування зазначеного структурного підрозділу є рішення Державної акредитаційної комісії щодо здійснення підготовки бакалаврів, спеціалістів та магістрів за напрямом „Фізичне виховання”. Кафедрою спортивних дисциплін протягом багатьом років її діяльності підготовлено багато видатних спортсменів, тренерів і вчителів, які прославились перемогами на Олімпійських іграх, чемпіонатах світу і Європи, стали провідними спеціалістами в галузі фізичного виховання і спорту. Нині на спеціальності „Фізичне виховання” навчаються студенти, серед яких є члени збірних команд України з олімпійських та неолімпійських видів спорту.


Навчальна діяльність

Згідно з рішеннями Державної акредитаційної комісії кафедра здійснює підготовку фахівців за напрямом „Фізичне виховання” денної та заочної форм навчання за такими освітньо-кваліфікаційними рівнями:

 • бакалавр (бакалавр за скороченим терміном підготовки) – 6.010201;
 • спеціаліст — 7.01020201;
 • магістр  — 8.01020201.

Кафедрою на високому професійному рівні здійснювалася підготовка викладацьких і тренерських кадрів: бакалаврів і магістрів з фізичної культури, вчителів і викладачів. Кафедра забезпечує своїх студентів сучасними знаннями у галузі фізичного виховання і спорту, методики та організації тренувального процесу, підготовки організаційних питань щодо проведення змагань різного рівня.

Майже 70 років кафедра готує висококваліфікованих фахівців, рівень професійної компетентності яких відповідає світовим стандартам. Особливий акцент у навчальному процесі звернено на глибоку професійно-практичну підготовку студентів. Дозволяють  поглибити їх знання заняття зі спортивно-педагогічного вдосконалення.

Високий рівень практичної підготовки забезпечується за рахунок проходження педагогічної (виробничої), організаційно-педагогічної (навчальної практик в загальноосвітніх школах.

Викладачами кафедри спортивних дисциплін розроблене необхідне навчально-методичне забезпечення освітнього процесу: навчальні плани, робочі програми дисциплін навчального плану, тексти лекцій, плани практичних занять, завдання для лабораторних робіт, дидактичне забезпечення самостійної роботи, курсових та магістерських робіт. Навчально-виховні матеріали представлені також у електронному варіанті на сайті дистанційного навчання Державного закладу „Луганський національний університет імені Тараса Шевченка”.

Перелік дисциплін, що викладаються на кафедрі:

 • „Спортивні ігри з методикою викладання”;
 • „Легка атлетика з методикою викладання”;
 • „Плавання з методикою викладання”;
 • „Рухливі ігри з методикою викладання”„Туризм”;
 • „Табірні збори зі спортивних ігор”;
 • „Табірні збори з легкої атлетики”,
 • „Табірні збори з плавання”„Табірні збори з зимових видів спорту”,
 • „Оздоровчі спортивні і рухливі ігри з методикою викладання”;
 • „Оздоровча легка атлетика з методикою викладання”;
 • „Оздоровче плавання з методикою викладання „Спортивно-педагогічне вдосконалення,
 • „Курсова робота з теорії та методики спортивного тренування в обраному виді спорту”;
 • „Управління підготовкою юних спортсменів”,
 • „Фізичне виховання учнівської молоді та професійна підготовка спеціалістів з фізичного виховання в провідних країнах світу”,
 • „Теорія і методика спортивного тренування в процесі багаторічної підготовки”,
 • „Педагогічна практика (виробнича)”.

Освітній процес забезпечує професорсько-викладацький склад кафедри:

podkolzin maksimov leontiev
Подкозін
Юрій Олександрович,
завідувач кафедри
Максимов
Генадій Яковлевич,
доцент, Заслужений тренер

України
Лєонтьєв
Олег Вікторович,
старший викладач
polulyaschenko nosal soldatenko
Полулященко
Тетяна Леонідівна,
старший викладач,

магістр за спеціальністю
„Фізичне виховання”
Носаль
Андрій Григорович,
старший викладач,

магістр за спеціальністю
„Фізичне виховання”
Солдатенко
Віталій Григорович,
викладач

 

Наукова діяльність

Колектив кафедри щорічно бере активну участь в організації та проведенні семінарів для тренерів і суддів, слухачів курсів підвищення кваліфікації. Викладачі відвідують міжнародні конференції, стежать за новими науковими розробками, переймають досвід роботи у провідних науковців інших вищих навчальних закладів країни. Викладачі кафедри працюють над розробкою та створенням теоретичного і методичного забезпечення навчального процесу студентів, впроваджують сучасні системи організації.

З метою активізації науково-дослідної роботи студентів професорсько-викладацьким складом кафедри щорічно проводяться презентації наукових досягнень, олімпіади та конференції. Кращі студентські роботи направляються на Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт. Доповіді, які отримали найвищу оцінку, рекомендуються до друку в університетських збірниках наукових праць студентів та аспірантів, а молоді науковці – до вступу в аспірантуру.

Соціально-гуманітарна робота кафедри спортивних дисциплін забезпечується кураторами груп спеціальності „Фізичне виховання” у тісній взаємодії з директоратом інституту.

Кафедра спортивних дисциплін це науково-дослідна, навчально-методична та спортивно-зорієнтована структурна одиниця Інституту фізичного виховання та спорту Державного закладу „Луганський національний університет імені Тараса Шевченка” зі значними навчальними, науковими й спортивними досягненнями майбутніх спеціалістів в галузі фізичної культури, магістрів з фізичного виховання та викладачів.

16.05.2016

© Луганский национальный университет имени Тараса Шевченко, 2007-2018