Луганський національний університет імені Тараса Шевченка

Кафедра східних мов

 

Загальна інформація

Адреса: 36003, м. Полтава, вул. Коваля 3, ауд. 419 А

Е-mаіl: nvfedicheva@yahoo.com, berezan.kristina@gmail.com

Телефони: 050 800 21 65, 066 177 9573


 

Кафедра східних мов була створена на основі кафедри практики мовлення та кафедри іноземних мов. Кафедра практики мовлення існувала з 1998 р., а такі східні мови як китайська, японська, арабська, турецька та іврит  викладалися на кафедрі з 2000 року. Метою створення кафедри східних мов у червні 2013р. була підготовка висококваліфікованих кадрів зі східних мов для забезпечення потреб України у розвитку всебічних стосунків із країнами Близького та Середнього Сходу. 


 

Освітня діяльність

Кафедра займається підготовкою фахівців на факультеті іноземних мов  та на факультеті української філології та соціальних комунікацій,  а також в  навчально-науковому інституті педагогіки і психології, навчально-науковому інституті економіки та бізнесу, навчально-науковому інституті фізичного виховання і спорту.

Факультет іноземних мов:

Освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр»:
 • Філологія. Китайська та англійська мова і література
 • Філологія. Японська та англійська мова і література.
 • Філологія. Турецька та англійська мова і література.
 • Філологія. Арабська та англійська мова і література.
 • Філологія. Англійська мова і література. Мова і література (арабська, турецька).
Освітньо-кваліфікаційний рівень «магістр»
 • Мова і література (китайська)

Науково-педагогічний склад кафедри

 • Федічева Наталія Володимирівна – кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри східних мов, почесний професор Луганського національного університету імені Тараса Шевченка
 • Стрельцова Вікторія Юріївна – кандидат педагогічних наук, доцент (англійська мова)
 • Малахова Юлія Володимирівна – кандидат філологічних наук, доцент (китайська, японська  мови)  
 • Горошкін Ігор Олександрович – кандидат педагогічних наук, викладач (турецька мова)  
 • Чепурна Ірина Миколаївна – магістр філології, філолог, викладач, перекладач,викладач (китайська мова)
 • Подмарьов Олександр Олександровичмагістр,викладач (китайська мова) 
 • Варвус Анасиасія Валериївнамагістр філології, філолог, викладач, перекладач,викладач (китайська мова)
 • Петрушкова Анастасія Миколаївна – магістр філології, філолог, викладач (англійська мова)
 • Гусакова Оксана Олександрівнамагістр філології, філолог, викладач (англійська мова)
 • Горбуньова Софія Олегівна – магістр філології, філолог, викладач, перекладач,викладач (японська мова) 
 • Водяннік Владлена Вадимівна  – магістр філології, філолог, викладач (арабська  мова) 
 • Березан Кристина Валеріївна –магістр філології, філолог, викладач, перекладач, викладач(англійська мова)

 

chepurna streltsova
Федічева
Наталія Володимирівна,
кандидат пед. наук, доцент,
зав кафедри східних мов
Чепурна
Ірина Миколаївна,
викладач китайської мови
Стрельцова
Вікторія Юріївна,
кандидат пед. наук, доцент
     
goroshkin schableva
Горошкін
Ігор Олександрович,
кандидат педагогічних наук,
викладач турецької мови
Петрушкова
Анастасія Миколаївна,
викладач англійської мови
Малахова
Юлія Володимирівна,
кандидат філологічних наук,
доцент
     
gorbuneva
Горбуньова
Софія Олегівна,
викладач японської мови
Водяннік
Владлена Вадимівна,
викладач арабської мови
Березан
Кристина Валеріївна,
лаборант
     
   
  Гусакова
Оксана Олександрівна
магістр філології, філолог,
викладач
 

 

Основні напрямки діяльності кафедри

У своїй діяльності кафедра керується Законами України «Про освіту», «Про вищу освіту», Статутом Луганського національного університету імені Тараса Шевченка, Державною комплексною програмою розвитку Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Основними напрямками діяльності кафедри є: навчально-методична робота, науково-дослідна робота, соціально-гуманітарна робота, профорієнтаційна робота й міжнародні зв’язки.

 


 

Навчально-методична робота кафедри

Кафедра займається підготовкою фахівців на факультеті іноземних мов, на факультеті української філології та соціальних комунікацій,   в навчально-науковому інституті педагогіки і психології, навчально-науковому інституті економіки та бізнесу, навчально-науковому інституті фізичного виховання і спорту.

На факультеті іноземних мов кафедра готує філологів-сходознавців з   арабської, китайської, японської та турецької мов й викладачів та перекладачів з китайської мови.

Пріоритетними завданнями навчально-методичної роботи кафедри є:

 • розробка нових і вдосконалення існуючих робочих програм з дисциплін, що запроваджені освітніми програмами підготовки бакалаврів та магістрів
 • забезпечення високого рівня викладання практичних та теоретичних дисциплін
 • оновлення  підходів  до навчання іноземних мов  в контексті змін, які відбуваються у світі
 • розширення спектру заходів громадянсько-патріотичного становлення майбутнього фахівця
 • формування творчої особистісті майбутнього філолога, викладача, вчителя та перекладача
 • організація і проведення на базі університету олімпіад з англійської та  східних мов й забезпечення участі студентів кафедри у міжвузівських олімпіадах
 • використання в навчальному процесі підручників східних мов, виданих в Турциї, Китаю,  арабських країнах і базованих на сучасних комунікативних методиках навчання іноземним мовам
 • створення власних україномовних навчальних посібників та навчально-методичної літератури з англійської мови та  східних мов, покликаних забезпечити потреби студентів, які вивчають англійську та східну мови
 • поповнення створеної при кафедрі бібліотеки  новою навчально-методичною, художньою та країнознавчою літературою
 • пошук можливостей для практичного застосування студентами своїх знань англійської та східних мов у реальному житті  ще під час навчання. 

 


 

Науково-дослідна робота кафедри

Науково-дослідна робота та інноваційна діяльність студентів й магістрантів  є важливим напрямом підготовки майбутніх вчених й фахівців високої кваліфікації та нерозривною складовою єдиного процесу: навчально–виховного і науково-інноваційного.

Науково-дослідна робота кафедри здійснюється в межах двох загальнодержавних наукових тем: «Сучасні освітні технології в методичній підготовки студентів-філологів до міжкультурної комунікації» та «Інновації в мовній полікультурній освіті». Крім того, протягом останніх років кафедра працює над науковим проектом «Культура народів, мови яких ми вивчаємо» та над  комплексним кафедральним дослідженням «Формування полікультурної толерантності у процесі вивчення іноземних мов у ВНЗ: досвід України та східних країн».

Студенти, що вивчають східні та англійську мови є активними учасниками наукових заходів: виступають із доповідями на наукових конференціях, що кафедра проводить щорічно, публікують наукові статті, беруть участь в університетських та всеукраїнських студентських олімпіадах та конкурсах наукових робіт. 

Пріоритетними завданнями науково-дослідної роботи кафедри є:

 • участь викладачів, аспірантів, магістрантів  і студентів кафедри у міжнародних та всеукраїнських наукових і науково-практичних конференціях, симпозіумах, семінарах, круглих столах з проблем філології, лінгвістики й методики викладання іноземних мов
 • публікація результатів досліджень викладачів, аспірантів, магістрантів і студентів у наукових і фахових виданнях
 • робота над підвищенням наукового потенціалу кафедри, заохочення викладачів кафедри до написання і захисту кандидатських і докторських дисертацій
 • здійснення доцентами кафедри роботи по опануванню кандидатських дисертацій, рецензуванню авторефератів, монографій, посібників і підручників, іншої навчально-методичної літератури
 • проведення щорічних міжнародних конференцій та видання за їх матеріалами збірки наукових праць
 • проведення  й участь у конференціях, семінарах, круглих столах з нагоди вшанування видатних постатей України, англомовних країн та країн Сходу: поетів, письменників, філософів, державних діячів тощо
 • запрошення науковців з інших університетів для читання лекцій
 • розширення наукових зв’язків з університетами країн, мови яких викладаються на кафедрі, а також з науковими сходознавчими центрами Європи і США.

 


 

Соціально-гуманітарна робота кафедри

Пріоритетними завданнями соціально-гуманітарної  роботи кафедри є:

 • організація урочистих заходів з нагоди національних свят та інших визначних дат у житті України та народів країн, мови яких вивчаються на кафедрі
 • прищеплення студентам поваги до культури і цінностей народів країн Сходу, виховання в них толерантного ставлення до іншої, відмінної від рідної культури, усвідомлення менталітету, способу життя та світосприйняття носіїв східних культур
 • організація культурно-мистецьких та громадських заходів, спрямованих на популяризацію східних мов і культур в Україні
 • колективне відвідування викладачами кафедри разом із студентами культурних заходів, пов’язаних із країнами, мови яких вивчаються на кафедрі
 • проведення засідань Молодіжного клубу східних культур
 • проведення театрального фестивалю «Чарівні Фарби».

 


 

Профорієнтаційна робота кафедри

Пріоритетними завданнями у галузі профорієнтаційної роботи кафедри є:

 • ретельна підготовка і участь викладачів кафедри у Днях відкритих дверей та організація аналогічних заходів поза межами університету з метою кращого ознайомлення всіх бажаючих з можливостями і перспективами, які відкриває для них вивчення східних мов в Луганському національному університеті імені Тараса Шевченка
 • популяризація освітніх програм, вивчення яких пропонується на кафедрі, серед учнів випускних класів середньо-освітніх навчальних закладів різних міст України
 • підготовка презентацій і різноманітної рекламної продукції, покликаної сприяти кращому ознайомленню українців з культурою, звичаями, способом життя народів країн Сходу, мови яких вивчаються на кафедрі, з метою подолання пануючих у суспільстві стереотипів і створення позитивного іміджу цих країн.

 


 

Міжнародні зв’язки кафедри

Пріоритетними завданнями у галузі міжнародних зв’язків кафедри є:

 • підтримання робочих стосунків кафедри з Посольствами Китаю, Японії, Туреччини та арабських країн. Пошук нових можливостей для активізації і розвитку цих стосунків
 • вивчення досвіду сходознавчих центрів Європи і США, в яких досліджуються східні мови й налагодження співпраці та  професійних зв’язків з ними
 • організація конференцій та  семінарів за участі науковців з Китаю, Туреччини та арабських країн
 • організація мовного стажування студентів та курсів підвищення кваліфікації для викладачів в університеті  Китаю, з яким кафедра має налагоджені професійні зв’язки
 • запрошення видатних діячів у галузі філології, зокрема дослідників, науковців, поетів, письменників, літературних критиків тощо для проведення лекцій для студентів кафедри

 

27.09.2018

© Луганський національний університет імені Тараса Шевченка, 2007-2018