Луганський національний університет імені Тараса Шевченка

Кафедра романо-германської філології

 

Загальна інформація

Адреса: 36003, Полтавська обл., м. Полтава, вул. Коваля 3, ауд. 419А

Телефон:+380667873665; +380954621979

Е-mаil: kafedrargflnu@gmail.com


 

Кафедра романо-германської філології – одна з основних на факультеті іноземних мов, оскільки вона є профілюючою для тих відділень, де англійська мова, німецька, французька та іспанська є першою або другою спеціальністю. На теперішній час на кафедрі працюють 23 викладачі, з них 2 професори, доктор філологічних наук і доктор педагогічних наук, 10 доцентів та кандидатів наук з різних спеціальностей, а також старші викладачі й асистенти. Завідувач кафедри –  кандидат педагогічних наук, доцент Биндас Олена Миколаївна.


 

Навчальна діяльність

Кафедра англійської філології бере участь у підготовці фахівців за такими напрямами та спеціальностями:  

 • Середня освіта (ОКР: бакалавр):
 • Англійська мова та література (Денна\Заочна);
 • Німецька та англійська мова і література (Денна\Заочна);
 • Французька та англійська мова і література (Денна);
 • Іспанська та англійська мова і література (Денна);

 

 • Середня освіта (ОКР: магістр):
 • Англійська мова та зарубіжна література (Денна\Заочна);
 • Німецька мова та зарубіжна література (Денна\Заочна);
 • Французька мова та зарубіжна література (Денна\Заочна);

 

 • Філологія (ОКР:магістр):
 •  
 • Мова і література (англійська) (Денна\Заочна);
 • Мова і література (німецька) (Денна\Заочна);
 • Мова і література (французька) (Денна\Заочна)

 

На факультеті української філології та соціальних комунікацій:
 • Українська мова i література. Мова і література (англійська) (ОКР: бакалавр)
В інституті торгівлі, обслуговуючих технологій та туризму:
 • Туризм (ОКР: бакалавр)
 • Готельне господарство (ОКР: бакалавр)

Кафедра забезпечує викладання фахових дисциплін для філологічних спеціальностей, серед яких: практичний курс англійської мови, практична граматика англійської мови, практична фонетика англійської мови, практика усного та писемного мовлення, ділова англійська мова, лексикологія, стилістика, теоретична граматика, теоретична фонетика, історія англійської мови, структурна типологія, актуальні питання германістики, інтерпретація художнього тексту, теорія та практика перекладу, лінгвокраїнознавство, мовна та міжкультурна комунікація, лінгвопрагматика, соціолінгвістика та ін.

Викладачі кафедри також працюють на немовних спеціальностях і ведуть такі дисципліни: іноземна мова за професійним спрямуванням, ділова іноземна мова, іноземна мова (для магістрантів).

Професійний рівень викладання курсів з англійської, німецької, французької та іспанської філології удосконалюється за рахунок якісного методичного забезпечення, впровадження сучасних методик викладання, комп’ютеризації процесу навчання, використання комп’ютерних класів та Інтернету, розробки дистанційних курсів. Викладачі кафедри постійно підвищують кваліфікацію, проходять стажування за кордоном та в Україні. Географія місць їx навчання й стажування різноманітна: Канада, Велика Британія, США, Іспанія, Німеччина, Франція, Китай, Угорщина, Чехія, Польща. Викладачі кафедри беруть активну участь у конференціях, семінарах різного рівня, міжнародних наукових програмах. Активно співпрацюють з Британською Радою в межах проекту «Англійська мова для університетів». Тренінги програми (English for Specific Purposes, English for Academic Purposes, English for Specific purposes foe newly qualified, Teaching at University in 21 century, Academic Teaching Excellence) дають можливість ознайомитись з сучасними підходами викладання фахових дисциплін англійською мовою, мовою професійного спрямування та англійською мовою для академічних цілей, покращити рівень володіння іноземними мовами.

 

Навчальний процес забезпечує професорсько-викладацький склад кафедри:

shexavtsova
Биндас
Олена Миколаївна
завідувач кафедри,
кандидат педагогічних наук,
доцент
Шехавцова
Світлана Олександрівна,
декан факультету іноземних мов,
доктор педагогічних наук,
професор
Кобзар
Олена Іванівна
доктор філологічних наук, професор 
     
saveleva koknova kireenko
Савельєва
Наталія Олександрівна,
кандидат філологічних наук,
доцент
Кокнова
Тетяна Анатоліївна,
кандидат педагогічних наук,
доцент
Кіреєнко
Катерина Володимирівна,
кандидат філологічних наук,
доцент
     
migovich sergeeva
Мигович
Ірина Вікторівна,
кандидат філологічних наук,
доцент
Сергеєва
Вікторія Євгеніївна
кандидат педагогічних наук,
доцент
Шаповалова
Людмила Всеволодівна
кандидат педагогічних наук,
доцент
     
pevnaya
Бажановська
Олена Василівна,
кандидат педагогічних наук,
доцент
Степикіна
Тетяна Володимирівна,
кандидат філософських наук,
доцент, докторант
Певна
Світлана Євгенівна,
кандидат педагогічних наук,
старший викладач
     
okunkova blednova
Окунькова
Лілія Олексіївна,
старший викладач
Гавриляк Вікторія
Володимирівна
старший викладач
Бледнова
Ольга Григорівна
викладач
     
shabas
Шабас
Оксана Анатоліївна,
викладач
Морозова
Маргарита Вячеславівна,
зам.декана по соціально-
гуманітарній роботі, викладач
Шкарлет
Валерія Олександрівна,
зам.декана по роботі
з іноземними студентами,
викладач
     
Зіньковська
Олена Валеріївна,
старший лаборант, викладач
Моісєєва
Ганна Олександрівна,
викладач
Паславська
Ірина Сергіївна,
викладач
     

17.10.2018

© Луганський національний університет імені Тараса Шевченка, 2007-2018