Луганський національний університет імені Тараса Шевченка

Кафедра культурології та кіно-, телемистецтва

 

Загальна інформація

Адрес: 36014, м. Полтава, вул. Коваля, 3, ауд.233

Телефон: +380997019508

Е-mаіl: blazhkomarta160@gmail.com


 

 

Кафедра створена 01.09.2000 р. на базі Інституту культури і мистецтв.

Головна мета створення кафедри та її завдання: кафедра здійснює фундаментальну підготовку студентів у галузі знань 0201 Культура, 0202 Мистецтво й проводить навчання з професійної й практичної підготовки фахівців культурології та кіно-, телемистецтва. Навчальні курси кафедри спрямовані на формування загальної й професійної культури особистості майбутнього спеціаліста та громадянина.

Місія кафедри: підготовка висококваліфікованих спеціалістів у галузі аудіовізуального мистецтва та виробництва, менеджменту культури та культурології,  здатних реалізовувати свій творчий потенціал і професійні якості.


 

Освітня діяльність

На кафедрі  готують спеціалістів за освітньо-кваліфікаційними рівнями:

ОКР бакалавра
 • Аудіовізуальне мистецтво та виробництво
 • Культурологія
ОКР магістра
 • Аудіовізуальне мистецтво та виробництво
 • Культурологія

Студентам спеціальності «Аудіовізуальне мистецтво та виробництво» викладаються наступні  дисципліни:

 • «Теорія і історія кіно-, телемистецтва»
 • «Основи тележурналістики»
 • «Основи телережисури»
 • «Мистецтво теле-фоторепортажу»
 • «Виробництво відеопродукції»
 • «Теорія і практика монтажу»
 • «Майстерність телеведучого»
 • «Виразне читання»
 • «Мова на телебаченні»
 • «Майстерність спілкування з телеаудиторією»
 • «Редагування телепрограм»
 • «Основи сценарної майстерності»
 • «Новітні концепції створення художньо-публіцистичних програм»
 • «Правові основи діяльності тележурналістів в Україні»
 • «Методика викладання спеціальних дисциплін» та інші.

Студентам спеціальності «Культурологія» викладаються наступні  дисципліни:

 • «Теорія культури»
 • «Сучасна художня культура»
 • «Масова і елітарна культура»
 • «Історія української культури»
 • «Теорія і історія світової літератури»
 • «Історія мистецтв»
 • «Соціокультурна діяльність»
 • «Пам’яткознавство»
 • «Музеєзнавство»
 • «Анімаційна діяльність»
 • «Сценарна розробка соціокультурних заходів»
 • «Теорія індустрії розваг»
 • «Методика викладання культурологічних дисциплін»
 • «Основи режисури»
 • «Масові видовища»
 • «Мистецтво полеміки».
 • «Сучасні культурні індустрії»
 • «Менеджмент у галузі культури» та інші.

Студенти отримують фундаментальну підготовку в галузі кіно й телебачення, культурології та менеджменту культури. Цикли теоретичного  та практичного навчання орієнтовані на отримання ґрунтовної професійної підготовки майбутніми спеціалістами кіно-, телемистецтва та культурології.

Навчальний процес забезпечує науково-педагогічний склад кафедри:

shelupaxina filonenko  kalishnik
Шелупахіна
Тетяна Володимирівна,
завідувач кафедри, 

кандидат філософських наук, доцент
Філоненко
Наталія Михайлівна,
кандидат філологічних наук, доцент
Калашник
Олександр Павлович,
викладач
     
 
Палій Катерина Сергіївна,
кандидат філософських наук, викладач
Терещенко Альона Валеріївна,
викладач
Свідовська
Вікторія Андріївна,
викладач, кандидат педагогічних наук

 

Наукова діяльність

На кафедрі особлива увага приділяється науковій діяльності викладачів. Пріоритетними напрямками науково-дослідної роботи кафедри є культурологічні аспекти сучасного медіа-простору, розробка соціокультурних проектів, які сприяють інтеграції науки і освіти. Викладачі кафедри беруть активну участь в регіональних, всеукраїнських і міжнародних конференціях, творчих конкурсах, науково-методичних і науково-практичних семінарах, майстер-класах.

 

Науково-дослідна робота зі студентами

Кафедра   здійснює науково-дослідну роботу зі студентами, на кафедрі працюють і розвиваються наукові школи, які забезпечують високий рівень наукових досліджень і підвищення рівня підготовки фахівців вищої школи. Студенти й магістранти  є активними учасниками  олімпіад, конкурсів науково-дослідницьких студентських робіт, беруть участь у підготовці й проведенні щорічної  студентської  науково-практичної конференції: «Мистецька освіта в контексті глобалізації та полікультурності» та ін. Студенти та магістранти займаються дослідницькою роботою під керівництвом провідних викладачів і публікуються в різних наукових виданнях.


 

Міжнародні зв’язки

Кафедра співпрацює з навчальними закладами, організаціями й науковими організаціями України та зарубіжжя. Викладачі та студенти беруть участь в освітніх культурно-творчих проектах, фестивалях Польщі, Угорщини, Чехії.

20.09.2018

© Луганський національний університет імені Тараса Шевченка, 2007-2018