Луганський національний університет імені Тараса Шевченка

Кафедра соціальної роботи

 

Загальна інформація

Адреса: 92703, Луганська обл., м. Старобільськ, пл. Гоголя, 1, ауд. 209

Телефон: +380951908444

Е-mail: kaf.soc.rob@gmail.com


 

Завідувач кафедри – Ваховський Леонід Цезарьович, доктор педагогічних наук, професор

Лаборант кафедри – Лєнь Аліна Іванівна


  

Історія кафедри

Кафедра була заснована у 1974 році і мала назву – кафедра теорії та методики піонерської та комсомольської роботи. 24 листопада 1989 року вона була перейменована у кафедру педагогіки і методики виховної роботи, а з 1998 року отримала назву – кафедра соціальної педагогіки та соціальної роботи.  З 1 жовтня 2010 року, у зв’язку із реорганізацією кафедри, вона була поділена на дві частини – кафедру соціальної педагогіки Інституту педагогіки та психології та кафедру соціальної роботи, яка увійшла у склад Інституту історії, міжнародних відносин і соціально-політичних наук.


 

Навчальна діяльність

Кафедра соціальної роботи здійснює підготовку фахівців спеціальності «Соціальна робота» за освітньо-кваліфікаційними рівнями бакалавра, спеціаліста, магістра денної, заочної, дистанційної форм навчання. На кафедрі студентам викладають навчальні дисципліни загальнопрофесійної, професійної і практичної спрямованості обов’язкових освітніх компонентів та за вибором.

Обовязкові навчальні дисципліни:

Освітній ступінь бакалавра
 • Вступ до спеціальності та деонтологія соціального працівника
 • Теорія соціальної роботи
 • Технології соціальної роботи
 • Соціальна робота з різними категоріями клієнтів
 • Історія соціальної роботи
 • Управління та технологія соціального забезпечення
 • Технології соціальної роботи в зарубіжних країнах
 • Соціальна політика в Україні
 • Основи професійної майстерності соціального працівника
 • Методи та організація наукових досліджень в соціальній роботі
 • Діяльність соціальних служб
 • Організація та облік соціальних виплат
 • Документація та АРМ соціального працівника
 • Діагностика і технології консультування в соціальній роботі
Освітній ступінь магістра
 • Технологія і процедура наукового дослідження
 • Соціальна робота з різними категоріями клієнтів

Навчальні дисципліни, що вивчаються студентами за вибором:

Освітній ступінь бакалавра
 • Регулювання адаптивних процесів в соціальній роботі / Правове регулювання соціальних конфліктів
 • Особистість в соціальній роботі / Феномен статі в соціальній роботі
 • Соціальна робота з дезадаптованими людьми / Соціальна робота з сім’єю
 • Основи іміджу соціального працівника / Підготовка студентської молоді до працевлаштування
 • Рекламно-інформаційні технології та інноваційні методи в соціальній роботі / Соціальна робота у сфері освіти
 • Соціальна профілактика девіантної поведінки / Соціальна профілактика правопорушень
 • Соціальна робота у сфері дозвілля / Соціокультурна анімація
 • Основи комунікації в соціальній роботі / Соціальне партнерство
 • Основи теорії та методики ґендерної соціалізації / Ґендерні аспекти соціальної роботи
 • Соціальна робота з бездоглядними та безпритульними / Соціальний супровід мігрантів та їх сімей
 • Соціальне інспектування / Соціальне прогнозування та проектування
 • Соціальний патронаж / Соціальна робота в закладах соціального обслуговування
 • Соціальна профілактика насильства / Профілактика асоціального впливу релігійних культів
 • Соціальна робота в пенітенціарній системі / Соціальна робота з людьми адиктивної поведінки
Освітній ступінь магістра
 • Соціальна геронтологія / Соціальна робота з формування усвідомленого батьківства
 • Соціальна робота з молоддю / Опіка та піклування
 • Волонтерський рух у системі соціальної роботи / Недержавний сектор у соціальній сфері
 • Соціальна робота у громаді / Соціальна робота в сільській місцевості
 • Соціальна реабілітація людей з обмеженими можливостями / Соціальна робота з засудженими

Протягом навчання студенти виконують курсові роботи з теорії та технологій соціальної роботи, магістерські дослідження. Навчальними планами передбачено проходження студентами ввідно-ознайомчої, соціально-обслуговуючої, благодійної або волонтерської, культурно-дозвіллєвої, профілактично-попереджувальної, корекційно-реабілітаційної, соціально-підтримуючої, проектувально-менеджерської, комплексної стажерської, науково-дослідної і науково-педагогічної видів практик.

Навчальний процес забезпечує професорсько-викладацький склад кафедри:

vahovskiy ignatenko ivchenko
Ваховський
Леонід Цезаревич,
завідувач кафедри,
доктор педагогічних наук,
професор
Ігнатенко
Катерина Володимирівна,
 
кандидат педагогічних наук,
доцентч
Івченко
Тетяна Володимирівна,
кандидат педагогічних наук,
старший викладач
     
 markova stepanenko  
Маркова 
Наталія Володимирівна,
кандидат педагогічних наук,
доцент 
Степаненко 
Вікторія Іванівна,
кандидат педагогічних наук,
асистент
 

 

Наукова діяльність

У 2005 році на базі кафедри соціальної педагогіки і соціальної роботи створено науково-дослідний Центр з проблем соціальної педагогіки і соціальної роботи АПН України при ЛНУ імені Тараса Шевченка.

Метою роботи Центру є розвиток фундаментальних і прикладних досліджень соціальної педагогіки і соціальної роботи у контексті динаміки соціально-економічних процесів, що відбуваються в Україні. Науково-теоретична й експериментально-педагогічна робота Центру проводиться за напрямами: проблеми соціалізації дітей групи ризику: науково-методичний аспект;  соціалізація дітей та молоді в умовах взаємодії соціальних інститутів суспільства; соціально-педагогічна підтримка сімей і дітей з обмеженими можливостями; науково-методичні основи попередження соціального сирітства та ін.

Комплексною темою кафедри соціальної роботи є «Теоретико-методичні засади підготовки соціальних працівників до роботи у громаді».

Викладачі кафедри приймають участь у міжнародних і всеукраїнських наукових і науково-практичних конференціях, семінарах, форумах, круглих столах тощо; мають наукові публікації у формі тез, доповідей, статей у провідних професійних виданнях України і зарубіжжя; виконують функції наукових керівників студентських наукових робіт, магістерських і дисертаційних досліджень. Колектив кафедри веде роботу над створенням навчально-методичних посібників і монографій.

За останні п’ять років викладачами кафедри було підготовлено близько 20 навчально-методичних посібників і понад 150 статей у професійних виданнях. Основними публікаціями є:

 1. Тренінгова програма підготовки волонтерів до соціальної роботи з дітьми і сім’ями у територіальній громаді: навч.-метод. посіб. / О. П. Песоцька, В. О. Кратінова, Н. Б. Ларіонова, К. М. Чертова, Н. В. Островська; Держ. закл. «Луган. нац. ун-т імені Тараса Шевченка». – Луганськ: Вид-во ДЗ «ЛНУ імені Тераса Шевченка», 2011. – 160 с.
 2. Ларіонова Н. Б. Практика у системі професійної підготовки студентів спеціальностей «Соціальна педагогіка» і «Соціальна робота»: навч.посіб. для студентів, організаторів і керівників практики / Н. Б. Ларіонова; Держ. закл. «Луган. нац. ун-т імені Тараса Шевченка». – Луганськ: вид-во ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка». – 2011. – 88 с.
 3. Соціально-правовий захист дітей-сиріт і дітей без батьківського піклування у діяльності соціальних служб: навч.-метод. посіб. / Л. Ц. Ваховський, О. П. Песоцька, В. П. Лосєв, І. В. Єрьоменко, К. В. Ігнатенко;  Держ. закл. «Луган. нац. ун-т імені Тараса Шевченка». – Луганськ: вид-во ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка». – 2011. – 144 с.
 4. Гаміна Т. С. Педагогіка сімейного виховання: навч. посіб. / Т. С. Гаміна, О. Ю. Гончар; Держ. закл. «Луган. нац. ун-т імені Тараса Шевченка». – Луганськ: Альма-матер, 2012. – 523 с.
 5. Гаміна Т. С. Магістерські дослідження зі спеціальності «Соціальна робота»: вимоги і поради / Т. С. Гаміна, Н. В. Маркова, О. П. Песоцька; Держ. закл. «Луган. нац. ун-т імені Тараса Шевченка». – Луганськ: вид-во ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка». – 2013. – 62 с.
 6. Методологічні засади педагогічного дослідження: монографія / авт. кол. : Є.М. Хриков, О.В. Адаменко, В. С. Курило та ін.. ; за заг ред.. В. С, Курила, Є.М. Хрикова ; ДЗ «Луган. нац. ун-т імені Тараса Шевченка». – Луганськ: Вид-во ДЗ „ЛНУ імені Тараса Шевченка”, 2013. – 248 с.
 7. Технології соціальної роботи в зарубіжних країнах : навч.-метод. посіб. / О. А. Мурашкевич; Держ. закл. «Луган. нац. ун-т імені Тараса Шевченка». – Луганськ : Вид-во ДЗ „ЛНУ імені Тараса Шевченка”, 2013. – 217 с.
 8. Маркова Н. В. Діяльність соціального педагога з формування гендерної культури старшокласників: монографія / Н. В. Маркова; Держ. закл. «Луган. нац. ун-т імені Тараса Шевченка». – Луганськ : Вид-во ДЗ „ЛНУ імені Тараса Шевченко”, 2013. – 204 с.
 9. Маркова Н.В. Гендерні аспекти соціальної роботи : навч. метод. посіб. / Н. В. Маркова; Держ. закл. „Луган. нац. ун-т імені Тараса Шевченка”. – Луганськ : Вид-во ДЗ „ЛНУ імені Тараса Шевченка”, 2013. – 324 с.
 10. Актуальні питання теорії та практики соціальної роботи : навч.-метод. посіб. / О. П. Песоцька, В. І. Степаненко, Н. О. Островська, Н. В. Маркова, Н. Б. Ларіонова, К. В. Ігнатенко та ін.; Держ. закл. „Луган. нац. Ун-т імені Тараса Шевченка”. – Луганськ : Вид-во ДЗ „ЛНУ імені Тараса Шевченка”, 2013. – 528 с.
 11. Маркова Н.В. Гендерні аспекти соціальної роботи : дистанційний курс / Н. В. Маркова; Держ. закл. «Луган. нац. ун-т імені Тараса Шевченка». – Луганськ, 2014. – 500 с.

Кафедрою створено усі умови для всебічного розвитку студентів спеціальності «Соціальна робота», їхньої науково-дослідницької діяльності. У межах навчальних програм курсів вони готують доповіді, творчі звіти, твори, реферати, проекти, виконують курсові роботи і магістерські дослідження. Студенти приймають участь у педагогічних читаннях, конференціях, олімпіадах, соціальних програмах і проектах, конкурсах наукових робіт університетського, регіонального, всеукраїнського і міжнародного рівнів.

Щороку на Днях науки університету кафедра соціальної роботи здійснює управління секціями «Теорія соціальної роботи» і «Технології соціальної роботи», заохочуючи студентів до наукової діяльності. Студенти мають можливість опублікувати свої наукові розробки у збірнику «Науковий пошук молодих дослідників», університетських збірниках матеріалів всеукраїнських і міжнародних конференцій та виданнях інших вищих навчальних закладів.


 

 

Співробітництво кафедри

Кафедра співпрацює з Всеукраїнським фондом „Благополуччя дітей”, Міжнародною федерацією соціальних працівників, Українською асоціацією соціальних педагогів і спеціалістів з соціальної роботи, Українською скаутською  організацією «Станиця Сватове – скаути», Обласною  організацією товариства «Червоний Хрест».

Налагоджено тісну співпрацю з громадськими організаціями «Наш дім – Сватівщина», «Сватівський центр правової інформації і консультацій»; благодійною організацією «Фонд розвитку Сватівщини».

Протягом останніх десяти років кафедрою налагоджено освітні й наукові зв’язки з різними навчальними закладами, організаціями та установами України і зарубіжжя; вдалося прийняти участь у багатьох міжнародних і національних проектах, серед яких:

 • навчання кращих студентів спеціальності «Соціальна робота», які вільно володіють англійською мовою, у Лодзинському університеті Республіки Польща;
 • Міжнародний проект «Соціальна освіта в Україні» (при підтримці Дирекції з питань розвитку і співпраці уряду Швейцарії, Християнського Дитячого Фонду (нині Всеукраїнський фонд «Благополуччя дітей»));
 • Міжнародний проект «Покращення якості соціальних послуг дітям і сім’ям у громаді» (при підтримці Дирекції з питань розвитку і співпраці уряду Швейцарії, Християнського Дитячого Фонду (нині Всеукраїнський фонд «Благополуччя дітей»));
 • Програми Міністерства освіти і науки України / ПРООН / ЮНЕЙДС «Сприяння просвітницькій роботі «Рівний-рівному» серед молоді України відносно здорового способу життя» (спільно з Луганським державним медичним університетом);
 • Міжнародний проект «Реабілітаційний простір для дітей-сиріт» (при підтримці Посольства Королівства Нідерландів в Україні);
 • Міжнародний проект «Програма розвитку ООН в Україні : Програма рівних можливостей і прав жінок в Україні» (спільно з Обласним центром гендерної освіти)
 • та ін.

Викладачі кафедри підтримують міцні наукові, творчі та ділові зв’язки з Центрами соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, Пенсійними фондами, Управліннями соціального захисту населення міст, районів і області, Кримінальною міліцією у справах неповнолітніх, центрами надання соціальних послуг та їхніми відділеннями, центрами зайнятості населення тощо.

03.04.2018

© Луганський національний університет імені Тараса Шевченка, 2007-2018