Луганський національний університет імені Тараса Шевченка

Кафедра всесвітньої історії та міжнародних відносин

 

Загальна інформація

Адреса:. 92703, Луганська обл.., м Старобільськ, пл. Гоголя, 1, ауд. 207

Телефон: +380954604889

Е-mаіl: aleksandrnabo@rambler.ru


 

Головна мета створення кафедри та її завдання: високопрофесійне викладання дисциплін з всесвітньої історії, теорії та сутності сучасних міжнародних відносин, при підготовці яких використовуються наукові розробки провідних вітчизняних і зарубіжних вчених. Навчальний процес націлений на підготовку вчителів історії і фахівців з міжнародних відносин, які на високому рівні володіють знаннями, вміннями і навичками, необхідними для подальшого професійного зростання.

Місія кафедри: підготовка всебічно розвинених фахівців з викладання історії в середній та вищій школі, а також фахівців з міжнародних відносин, які в своїй подальшій діяльності могли б успішно використовувати отримані знання і навички.


 

Навчальна діяльність

Кафедра є випускаючою за напрямом підготовки «Історія та правознавство» і «Міжнародні відносини». Співробітники кафедри здійснюють якісну підготовку фахівців за освітньо-кваліфікаційними рівнями:

Освітній ступінь бакалавра
 • Середня освіта. Історія.
 • Історія та археологія.
 • Міжнародні відносини, громадські комунікації і регіональні студії.
Освітній ступінь магістра
 • Середня освіта. Історія.
 • Історія та археологія.
 • Міжнародні відносини, громадські комунікації і регіональні студії.

Студентам викладаються такі навчальні дисципліни:

 • «Міжнародні відносини та світова політика»;
 • «Країнознавство»;
 • «Історія міжнародних відносин»;
 • «Міжнародні економічні відносини»;
 • «Основи геополітики і геостратегії»;
 • «Теорія міжнародних відносин»;
 • «Міжнародна інформація»;
 • «Міжнародні економічні відносини»;
 • «Дипломатичний протокол та етикет»;
 • «Основи дипломатії»;
 • «Історія дипломатії»;
 • «Міжнародне публічне право»;
 • «Історія Стародавнього світу»;
 • «Історія Стародавньої Греції та Риму»;
 • «Історія середніх віків країн Європи і Америки»;
 • «Історія середніх віків країн Азії і Африки»;
 • «Нова історія країн Європи та Америки»;
 • «Нова історія країн Азії і Африки»;
 • «Новітня історія країн Європи та Америки»;
 • «Новітня історія країн Азії та Африки»;
 • «Історіографія всесвітньої історії» і т. д.

Студенти отримують всебічну підготовку в області всесвітньої історії, теорії та історії міжнародних відносин. За перші три роки навчання вони отримують фундаментальні знання з усіх базових дисциплін кафедри, які формують методологічну базу для подальшого оволодіння професійними знаннями і навичками

З початку роботи кафедри всесвітньої історії та міжнародних відносин в оновленому складі в другій половині 2014-го р., головним завданням стала розробка освітніх курсів, які читаються на кафедрі. Новим співробітникам довелося оперативно взятися за складання курсів, викладання яких передбачалося здійснювати як в традиційному – аудиторному, так і в дистанційному вигляді. Вже в кінці 2014-го р. більшість дисциплін було підготовлено і розміщено на сайті дистанційного навчання Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. У грудні 2014 р. викладачі кафедри провели свої перші аудиторні заняття. Згодом за допомогою поєднання аудиторних і дистанційних занять, в цілому вдалося налагодити навчальний процес. Студенти набору 2015 року спеціальності «Історія та право» і «Міжнародні відносини» отримують необхідні знання виключно в аудиторіях.

Специфіка роботи в умовах окупації привела до появи нових, часто нетрадиційних методів освітнього спілкування між викладачами кафедри і студентами. Зокрема, досить поширеною практикою стали відкриті лекції провідних співробітників з використанням технічних і візуальних матеріалів, неформальні бесіди, зустрічі з провідними вченими, громадськими та культурними діячами України. На заняттях студенти отримали можливість проявити творчі здібності за рахунок створення коротких відеороликів, в яких вони переосмислюють матеріал, який вивчається в аудиторії.

Слід також зазначити, що провідними співробітниками кафедри здійснюється наукове керівництво магістерськими та дипломними роботами студентів та магістрантів спеціальностей «Історія і право» та «Міжнародні відносини».

Навчальний процес забезпечує професорсько-викладацький склад кафедри:

mihalskiy buryan krukov
Михальський
Ігор Сергійович

завідувач кафедри,
доктор історичних наук,
професор
Бурьян
Михайло Степанович
доктор історичних наук,

професор
Крюков
Віктор Григорович
доктор історичних наук, професор
     
radchenko gornagina  
Радченко
Наталія Миколаївна
кандидат історичних наук,
доцент
Гарнагіна
Світлана Олександрівна
кандидат історичних наук,

старший викладач
Морозова
Ірина Володимирівна
кандидат історичних наук,
старший викладач,
докторант
     
 altuhov    
Алтухов 
Олексій Анатолійович
асистент, аспірант
   

 


 

Наукова діяльність

Незважаючи на складні соціально-економічні умови роботи кафедри всесвітньої історії та міжнародних відносин в евакуації, її наукова діяльність залишається провідним напрямком її діяльності. Наукові традиції кафедри підтримуються представниками її старого складу, зокрема д. і. н., професором В. Г. Крюковим, який досліджує середньовічні джерела Сходу в яких згадуються Київська Русь.

Також продовжується вивчення колоніальної політики великих держав в ХІХ – ХХ ст. Зокрема, цей напрямок наукових досліджень розвивається д. і. н., професором М. С. Бурьяном, чиї наукові інтереси пов’язані з дослідженням колоніальної політики Великобританії на рубежі ХІХ – на початку ХХ ст., та к. і. н., доцентом О. В. Набокою, який концентрується на розгляді політики США в Східній Азії в 30 – 70-х рр. ХІХ ст.

Після того як кафедру очолив д. і .н., професор І. С. Михальський, оформилась третя наукова школа, представники якої концентруються на дослідження джерел з політичної історії та думки ХІХ – ХХ ст. Її представниками є: С. О. Гарнагіна, яка вивчає джерела з історії діяльності уряду УНР в екзилі у ХХ ст. та розвиває такий напрямок спеціальних історичних дисциплін як дипломатика; Н. М. Радченко, в сфері наукових інтересів якої є джерела з історії кредитних установ України у другій половині ХІХ ст., а також І. В. Морозова, об’єктом наукового розгляду якої є джерела з історії міжнародних відносин у Європі наприкінці XVIII – ХІХ ст. і, зокрема, вивчає архів графів Воронцових.

Відновила діяльність аспірантура і докторантура кафедри. Під науковим керівництвом провідних співробітників кафедри – І. С. Михальського, В.Г. Крюкова, О. В. Набоки та М. С. Бурьяна, молоді науковці проводять різноманітні дослідження з джерелознавства та історіографії, а також з історії міжнародних відносин.

Крім того, після короткої перерви відновився випуск наукового видання «Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Історичні науки» (гол. редактор – І. С. Михальський, відповідальний секретар – Н. М. Радченко). Протягом 2015 р. було видано два випуски даного зібрання наукових статей.

Слід також відзначити, що І. С. Михальський очолює Спеціалізовану Вчену Раду К 29.053.06 Луганського національного університету імені Тараса Шевченка із захисту кандидатських дисертацій, членами якої є провідні науковці кафедри.


 

Міжнародні зв’язки

Розвиваються наукові зв’язки оновленої кафедри всесвітньої історії та міжнародних відносин. Співробітники кафедри активно розвивають співробітництво з провідними науковими та освітніми закладами Києва, Ужгорода, Івано-Франківська, Миколаєва, Львову, Умані та інших міст України, а також Росії, Польщі та Туреччини.

03.04.2018

© Луганський національний університет імені Тараса Шевченка, 2007-2018