Луганський національний університет імені Тараса Шевченка

Department of Physical and Technical Systems and Informatics

 

General information

Address: 93003, Lugansk region, town of Rubezhnoye, proul. Club, 12

E-mail: kafedraftsi@gmail.com

The department was established on September 1, 2015 on the basis of the Department of Physics and Applied Mechanics and the Chair of Theoretical and Applied Informatics.


 

Educational activity

The chair prepares graduates in the specialties “Physics”, “Physics and Astronomy”, “Secondary Education (Physics)”, “Informatics”. “Computer Science and Information Technology”, “Secondary Education (Computer Science)”.

The teaching process is provided by the faculty:

 • Kozub Yuri Gordeyevich – Head of the Chair, Candidate of Technical Sciences, Associate Professor
 • Dyrda Vitaliy Illarionovich – Doctor of Technical Sciences, Professor
 • Vasylenko Natalia Panasivna – candidate of Physics and Mathematics sciences, Associate professor
 • Kozub Galina Aleksandrovna – candidate of Technical sciences, Associate professor
 • Tikhonov Yuri Leontyevich – candidate of Technical sciences, Associate Professor
 • Bondarenko Lina Igorevna – candidate of Pedagogical sciences, Associate professor
 • Smagina Olga Aleksandrovna – candidate of Pedagogical sciences, senior lecturer
 • Samovilova Natalia Alexandrovna – assistant
 • Molchaniuk Victoria Anatolyevna – assistant

 

Scientific activity

The scientific work of the department is related to research in the field of physical and mechanical fields in polymers, the use of information technologies in various fields of science, technology, economics and education, in particular: system analysis and modeling of technical, economic, social and other processes and objects; management of processes in the sectors of economy, technology, education, tourism; research of discrete mathematical structures and combinatorial schemes; research on data analysis in sociology, psychology, pedagogy; quality management of distance learning in higher education institutions; The use of information technology in the tourism industry and the hotel and restaurant business. The results of research work of teachers are used in the teaching of information disciplines in many areas of study at LNU.

Teachers of the Department of Physical and Technical Systems and Informatics raise the level of qualification in the leading research institutions of Ukraine and Europe. They actively cooperate with the N.S. Polyakov Institute of Geotechnical Mechanics of the National Academy of Sciences of Ukraine, the Zaporozhye National University, European Center for Nuclear Research (CERN, Geneva).

Publications of teachers of the Department of Physical-Technical Systems and Informatics

 

Research work with students

At the Department of Physics and Technology Systems and Informatics there is a scientific section “Theory and Methods of Teaching Physics”. The main directions of the work of the section:

 1. 1. Theoretical basis for improving the teaching of physics in secondary and higher educational institutions
 2. 2. Theoretical bases for solving problems in physics.
 3. 3. Formation of professional competences of future physics teachers in universities.
 4. 4. Use of information and communication technologies in the teaching of physics.
 5. 5. Improvement of the educational experiment in physics according to modern pedagogical tendencies.

The results of the section are reflected in the joint publications of teachers of the department and students of the specialty “Physics”, namely:

 1. 1. Вирішення проблеми оснащення фізичних лабораторій за рахунок ІКТ / К.Г. Чорнобай, О.М. Харченко // Всеукраїнська конференція «Відкриті фізичні читання», м. Алчевськ, 16 травня 2014 року. – Алчевськ: ДонДТУ, 2014. – С. 36‒
 2. 2. Методические особенности расчетов цифровых оптических спектров средствами ИКТ при изучении общей физики / В.В. Свиридов, Е.Г. Чернобай, А.В. Грицких // Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Серія: педагогічна. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський нац. ун-т ім. Івана Огієнка, 2014. – Вип. 20. – С. 157–159.
 3. 3. Впровадження НІТН у шкільний лабораторний практикум / П.С. Кушавіна, О.М. Харченко // Збірник студентських наукових праць Луганського національного університету «Науковий пошук молодих дослідників – 2014». – Луганськ : Вид-во ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка», 2014.
 4. 4. Сучасні тенденції розвитку шкільного фізичного експерименту / М. Фараджова // Збірник студентських наукових праць Луганського національного університету «Науковий пошук молодих дослідників – 2014». – Луганськ : Вид-во ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка», 2014.
 5. 5. Формування дослідної компоненти предметної компетентності учнів під час виконання лабораторного фізичного практикуму // О.В. Грицьких, К.Г. Чорнобай, А.В. Шарова // Наукові записки. – Серія: проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти. – Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В.Винниченка, 2015. – Вип. 7. – Ч. 3. – С. 140–144.
 6. 6. Лиско М., Чорнобай К., Бондаренко Л. Використання сучасного цифрового обладнання та ПК в фізичному експерименті/II Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів і молодих учених Актуальні проблеми гуманітарних, технічних і природничих наук. Вінниця, 16-17 листопада 2017 р. 
 7. 7. Індиченко С., Бондаренко Л., Чорнобай К. Застосування графічного методу при формуванні практичної компетентності з розв’язування задач/Міжнародна науково-практична конференція Наукова діяльність як шлях формування професійних компетентностей майбутнього фахівця. Суми, 7-8 грудня 2017 р.

29.10.2019

© Luhansk Taras Shevchenko National University, 2007-2020