Луганський національний університет імені Тараса Шевченка

Учена рада затвердила Дорожню карту

Відбулося чергове засідання Вченої ради Луганського національного університету імені Тараса Шевченка.

Засідання пройшло 28 листопада в актовій залі Старобільського професійного ліцею ЛНУ.

На порядку денному було кілька питань. Так, з першого питання про затвердження Дорожньої карти з імплементації Закону України «Про вищу освіту» в університеті та його структурних підрозділах заслухали доповіді проректорів з науково-педагогічної роботи Дмитра Ужченка та Олени Клімочкіної, а також Валентини Лєснової та Галини Міненко.

Заслухавши й обговоривши доповіді, Вчена рада університету ухвалила затвердити Дорожню карту з імплементації ЗУ «Про вищу освіту» в університеті та його структурних підрозділах (ОЗНАЙОМИТИСЯ З ДОРОЖНЬОЮ КАРТОЮ МОЖНА ТУТ).

Про створення комп’ютерної системи доступу викладачів та студентів до навчально-методичного забезпечення дисциплін кафедр університету розповів проректор з науково-педагогічної роботи Олександр Меняйленко.

Участь в обговоренні питання взяв Микола Семенов. Заслухавши та обговоривши доповідь було відзначено, що на сьогодні в умовах віддаленого доступу студентів та викладачів до навчально-методичної бази загострилися проблеми технічного та програмного забезпечення. Сайт університету, який повинен виконувати основні координуючі та інформативні функції, знаходиться у стадії розробки. Окрім цього не вдалося повною мірою реалізувати розроблені Центром інформаційних технологій «Концепцію та технологію переходу із традиційних систем викладання навчальних дисциплін на різні форми електронного навчання (змішане, дистанційне тощо) у Луганському національному університеті імені Тараса Шевченка» та «Концепцію використання спеціалізованих web-платформ для створення системи інформаційних ресурсів з організації навчального процесу в інститутах, на факультетах та кафедрах університету». Відповідно до цих документів було створено понад 800 навчальних програм, електронних підручників, тестових і контролюючих програм, більшість з яких, на жаль, залишилась на окупованій території.

Серед інших труднощів у системі інформаційної підтримки та вдосконалення навчально-методичного забезпечення навчального процесу в університеті було відзначено: недостатнє фінансування для придбання матеріально-технічного й програмного забезпечення за рахунок коштів МОН України, спеціального фонду університету; застаріла структура Центру інформаційних технологій, що не відповідає сучасним вимогам розробки й підтримки інформаційних технологій навчання, значна втрата кадрового потенціалу; недостатня мотивація науково-педагогічних працівників у впровадженні інформаційних технологій в освітній процес університету та ін.

З урахуванням зазначеного Вчена рада ухвалила з метою ефективної розробки й підтримки сучасних інформаційних технологій навчання в університеті модернізувати структуру Центру інформаційних технологій; створити спеціалізовану online-студію для проведення лекцій викладачів у мережі Інтернет.

Конкурсні справи представив проректор з науково-педагогічної роботи Дмитро Ужченко. Так, за результатами таємного голосування на посаду директора Інституту культури та мистецтв обрано доктора педагогічних наук, професора Інну Сташевську; Інституту фізичного виховання і спорту – кандидата педагогічних наук Юрія Полулященка; декана факультету природничих наук – кандидата медичних наук, доцента Олега Виноградова. На посади завідувачів кафедр затверджено: доктора педнаук Олену Караман (кафедра соціальної роботи), доктора економічних наук В’ячеслава Чеботарьова (кафедра маркетингу), кандидата педнаук Наталію Мордовцеву (кафедра філологічних дисциплін), кандидата педнаук Інну Григор’єву (кафедра дефектології та психологічної корекції), кандидата педнаук Вікторію Швирку (кафедра педагогіки), доктора історичних наук Ігоря Михальського (кафедра всесвітньої історії та міжнародних відносин), кандидата політичних наук Валерія Архіпова (кафедра політології та правознавства), кандидата мистецтвознавства Андрія Сташевського (кафедра теорії, історії музики та інструментальної підготовки), кандидата педнаук Аліну Радченко (кафедра здоров’я людини, фізичної реабілітації, безпеки життєдіяльності, охорони праці та цивільного захисту). На посади професорів по кафедрам було обрано: кафедра теорії, історії музики та інструментальної підготовки – Андрія Сташевського, кафедра української мови – Аллу Нікітіну, кафедра маркетингу – В’ячеслава Чеботарьова, кафедра дошкільної та початкової освіти – Вікторію Желанову.

Серед різного розглянули питання про внесення змін до складу вченої ради університету, про затвердження Правил прийому до університету у 2015 році, про рекомендацію до друку, а також про затвердження тем кандидатських дисертацій.

© Луганський національний університет імені Тараса Шевченка, 2007-2019