Луганський національний університет імені Тараса Шевченка

Засідання Вченої ради

Напередодні святкування 95-річчя ЛНУ імені Тараса Шевченка  в університеті пройшло чергове засідання Вченої ради.

Присутні заслухали звіт ректора Сергія Вікторовича Савченка про результати роботи університету. Ректор зазначив, що сьогодні у складі університету працюють вісім інститутів, три факультети, шість коледжів, три ліцеї. Контингент студентів усіх освітньо-кваліфікаційних рівнів за денною та заочною формами навчання становить майже десять тисяч осіб. Освітній процес забезпечують понад 740 викладачів 46 кафедр, серед яких 241 кандидат наук, 43 доктори наук, 147 доцентів, 34 професори.

Одним із пріоритетів налагодження ефективної навчальної роботи в університеті є впровадження сучасних технологій навчання з використанням інформаційно-комунікаційних технологій, зокрема змішане (blended) навчання та інші форми електронного навчання (e-learning, дистанційне навчання тощо).

Для забезпечення якості такого навчання значну увагу в університеті було приділено підготовці фахівців та підвищенню кваліфікації професорсько-викладацького складу.

Для побудови індивідуальних навчальних траєкторій та різних моделей навчання у 2016 році університет пропонує нові освітні компоненти на основі відкритих освітніх ресурсів, зокрема викладачі університету розробили понад 50 загальнодоступних онлайн-курсів MOOC.

Дбаючи про завтрашній день, ще у вересні розпочалась підготовку до вступної кампанії – 2016. На сьогодні розроблено й затверджено правила прийому до університету та його відокремлених підрозділів; перелік спеціальностей, сертифікатів, вступних випробувань за всіма освітньо-кваліфікаційними рівнями та освітніми ступенями; пропозиції щодо обсягів прийому на місця держзамовлення та за рахунок інших джерел фінансування.

Значна увага  приділялась питанням ліцензування та акредитації.

За дуже короткий період заново було розроблено головний сайт університету і сайти основних структурних підрозділів, відновлено роботу сайту дистанційного навчання, сайту наукової бібліотеки, електронного фахового наукового видання „Науковий вісник Донбасу”; репозиторію та електронної пошти університету.

Університет отримав суттєву спонсорську допомогу від посольства Південної Кореї в Україні (3 сервери, 15 комп’ютерів, професійна фототехніка); та  американської організації USAID (2 сервери, 30 комп’ютерів, 20 принтерів). Завдяки цьому суттєво підвищено якість подання інформації на сайтах університету, змонтовано три нові комп’ютерні класи, виконано монтаж п’ятьох серверів. Це істотно розширює інформаційні можливості університету, покращує якість освітнього процесу в університеті.

«Сьогодні, у передювілейний день, готуючись відзначити 95-річчя нашої альма-матер, ми можемо з гордістю сказати: університет живе, живе і перемагає! І я щиро дякую за це студентам і викладачам, адміністрації і працівникам усіх структур!» – додав Сергій Вікторович.

 З доповіддю про відзначення 95-ї річниці з Дня заснування Університету виступив голова Наглядової ради ЛНУ, народний депутат України Віталій Семенович Курило. Він заначив, що  це ювілей не лише окремого навчального закладу, це визначна дата в історії розвитку вищої освіти в Україні.

Високий авторитет університету ґрунтується на творчій та ініціативній праці науково-педагогічного колективу, усіх співробітників, студентів, які залишилися вірними  своїй країні, якими можна пишатися, які й надалі уславлятимуть ім’я рідної Альма-Матер. Вони  перші в науці, у навчанні, без них не відбувається жодна подія громадського життя. Вони бачать перспективи розвитку, уміло ставлять цілі та забезпечують їх досягнення.

Університет  пройшов великий і славний шлях, переживши війну, кардинальні зміни суспільно-політичного й економічного ладу, безліч реформ системи освіти, реорганізації та три евакуації. На цьому шляху університет не зрадив високому призначенню – забезпечувати вітчизняну економіку й науку висококваліфікованими кадрами.

У реформах, науковому зростанні, підвищенні якості освіти університет з року в рік залишається лідером, ініціатором, осередком створення нових педагогічних ідей і втілення сучасних технологій, які роблять навчання цікавим та ефективним.

«Ми пишаємося славетними традиціями та історією нашого навчального закладу, який заслуговує на гідне звання фундатора вищої освіти Сходу України», – зазначив Віталій Семенович.

Передсвятковий  день не міг пройти без відзначення досягнень співробітників, студентів та викладачів університету. Так, нагрудним знаком „За наукові та освітні досягнення” нагороджений:

– Вовк Сергій Володимирович – кандидат біологічних наук, доцент кафедри біології.

Подякою Міністерства освіти і науки України нагороджено:

Пушко Віру Федорівну – кандидата філологічних наук, доцента кафедри філологічних дисциплін, заступника директора з соціально-гуманітарної роботи Інституту педагогіки і психології.

Гапотченка Андрія Сергійовича – директора Відокремленого підрозділу „Професійний ліцей Луганського національного університету імені Тараса Шевченка”.

Харківську Світлану Семенівну – заступника директора з соціально-гуманітарної роботи Інституту економіки та бізнесу.

Карлову Надію Миколаївну – заступника декана з соціально-гуманітарної роботи факультету української філології та соціальних комунікацій.

Грамотами Профспілки працівників освіти і науки України нагороджено:

– Пінчук Тетяну Степанівну – декана факультету української філології та соціальних комунікацій, кандидата філологічних наук, професора кафедри української літератури.

Полтавського Анатолія Пилиповича – кандидата біологічних наук, доцента кафедри теорії та методики фізичного виховання, профорга Інституту фізичного виховання і спорту.

– Золотухіну Марину В’ячеславівну – диспетчера деканату факультету природничих наук, профорг факультету природничих наук.

Грамотами і подяками Департаменту освіти і науки Луганської обласної військово-цивільної адміністрації нагороджено:

 • Курило Наталію Олександрівну – кандидата педагогічних наук, доцента кафедри документознавства та інформаційної діяльності.
 • Назаренко Нелю В’ячеславівну – кандидата філософських наук, доцента кафедри музичного мистецтва, заступника директора з соціально-гуманітарної роботи Інституту культури і мистецтв.
 • Мацай Наталію Юріївну – кандидата сільськогосподарських наук, доцента, завідувача кафедри біології.
 • Кондратенка Євгена Володимировича – завідувача відділу навчальних лабораторій та комп’ютерних класів.
 • Донченка Володимира Юрійовича – асистента кафедри інформаційних технологій і систем, заступника директора з навчальної роботи Інституту фізики, математики та інформаційних технологій.
 • Васильченко Тетяну Іванівну – директора Відокремленого підрозділу „Стахановський педагогічний коледж Луганського національного університету імені Тараса Шевченка”.

Почесною грамотою Старобільської районної державної адміністрації та Старобільської районної ради нагороджено:

Курило Миколу Семеновича – директора Відокремленого підрозділу „Регіональний центр професійної освіти Луганського національного університету імені Тараса Шевченка”.

–  Шелякіна Юрія Петровича – головного механіка адміністративно-господарської частини.

Ковальова Дмитра Юрійовича – проректора адміністративно-господарської частини.

Безгодову Надію Семенівну – кандидата педагогічних наук, доцента кафедри української філології та загального мовознавства.

Степаненко В’ячеслава Володимировича – кандидата біологічних наук, доцента, завідувача кафедри лабораторної діагностики, хімії та біохімії.

Почесною грамотою Старобільської міської ради нагороджено:

Володавчик Вікторію Сергіївну – асистента кафедри товарознавства, торговельного підприємництва та експертизи товарів, заступника директора Інституту післядипломної освіти й дистанційного навчання.

–  Гужву Олену Іванівну – асистента кафедри анатомії і фізіології людини та тварин, заступника декана з соціально-гуманітарної роботи факультету природничих наук.

Маслікову Юлію Володимирівну – заступника директора Відокремленого підрозділу „Регіональний центр професійної освіти Луганського національного університету імені Тараса Шевченка”.

Грамотою і подякою Луганського національного університету імені Тараса Шевченка нагороджено:

– Сташевського Андрія Яковича – доктора мистецтвознавства, професора, завідувача кафедри музичного мистецтва Інституту культури і мистецтв;

– Колесникову Ларису Леонідівну – заступника декана з навчальної роботи факультету української філології та соціальних комунікацій, кандидата філологічних наук, доцента кафедри української філології та загального мовознавства;

Глуховцеву Катерину Дмитрівну – доктора філологічних наук, професора, завідувача кафедри української філології та загального мовознавства факультету української філології та соціальних комунікацій;

Пінчук Тетяну Степанівну – декана факультету української філології та соціальних комунікацій, кандидата філологічних наук, професора кафедри української літератури;

– Шильнікову Зою Миколаївну – доцента кафедри менеджменту Інституту економіки та бізнесу;

– Бондаренко Ліну Ігорівну – заступника директора з навчальної роботи Інституту економіки та бізнесу, кандидата педагогічних наук;

– Войтенко Наталію Володимирівну – заступника директора з виховної роботи ВП „Старобільський гуманітарно-педагогічний коледж Луганського національного університету імені Тараса Шевченка”;

– Губську Ольгу Петрівну – заступника декана з навчальної роботи факультету природничих наук, старшого викладача кафедри садово-паркового господарства та екології;

– Окунькову Лілію Олексіївну – старшого викладача кафедри романо-германської філології факультету іноземних мов;

– Чумака Михайла Михайловича – заступника директора з соціально-гуманітарної роботи Інституту торгівлі, обслуговуючих технологій та туризму, доцента кафедри технологій виробництва та професійної освіти;

Гречишкіну Ірину Анатоліївну – асистента кафедри дошкільної та початкової освіти Інституту педагогіки і психології;

– Чумак Ольгу Олександрівну – асистента кафедри психології Інституту педагогіки і психології;

Кизилову Віталіну Володимирівну – доктора філологічних наук, професора кафедри філологічних дисциплін Інституту педагогіки і психології;

– Сєромаху Наталію Євгенівну – кандидата психологічних наук, доцента кафедри дефектології та психологічної корекції Інституту педагогіки і психології;

Ливацького Олександра Васильовича – кандидата педагогічних наук, доцента кафедри теорії та методики фізичного виховання Інституту фізичного виховання і спорту;

– Гайдук Наталію Олексіївну – старшого викладача кафедри фізичного виховання Інституту фізичного виховання і спорту;

– Бикадорову Наталію Олексіївну – заступника директора Інституту торгівлі, обслуговуючих технологій та туризму;

– Мигович Ірину Вікторівну – завідувача Центру з міжнародної та навчально-виховної роботи, кандидата філологічних наук, доцента кафедри романо-германської філології факультету іноземних мов;

Ковпак Олену Сергіївну – директора ВП „Старобільський гуманітарно-педагогічний коледж Луганського національного університету імені Тараса Шевченка”;

– Мотунову Наталію Вікторівну – директора Коледжу Луганського національного університету імені Тараса Шевченка;

– Бублик Ольгу Іванівну – кандидата історичних наук, доцента кафедри політології та правознавства Інституту історії, міжнародних відносин і соціально-політичних наук;

– Забудкову Ольгу Андріївну – асистента кафедри історії України Інституту історії, міжнародних відносин і соціально-політичних наук;

Петренко Ольгу Сергіївну – асистента кафедри філософії та соціології Інституту історії, міжнародних відносин і соціально-політичних наук;

– Ігнатенко Катерину Володимирівну – кандидата педагогічних наук, доцента кафедри соціальної роботи Інституту історії, міжнародних відносин і соціально-політичних наук;

– Хорошилова Геннадія Євгеновича – кандидата хімічних наук, доцента кафедри лабораторної діагностики, хімії та біохімії факультету природничих наук;

Удовиченка Миколу Івановича – кандидата геолого-мінералогічних наук, доцента кафедри географії, почесного професора факультету природничих наук.

За сумлінну працю, високий професіоналізм, значний особистий внесок у розвиток національної освіти та з нагоди святкування 95-річчя Луганського національного університету імені Тараса Шевченка нагороджено «Грамотою Луганського національного університету імені Тараса Шевченка»:

Івашкіну Олену Анатоліївну – начальника відділу освіти Старобільської районної державної адміністрації;

Сопільник Наталію Миколаївну – методиста районного методичного кабінету при відділі освіти Старобільської районної державної адміністрації;

 Межерицьку Галину Яківну – керівника Старобільського міжшкільного навчально-виробничого центру;

Паславську Ірину Сергіївну – провідного фахівця Інституту післядипломної освіти й дистанційного навчання;

Малую Юлію Сергіївну – провідного фахівця Інституту післядипломної освіти й дистанційного навчання;

– Малютіну Оксану Федорівну – фахівця І категорії Інституту післядипломної освіти й дистанційного навчання;

– Яневську Людмилу Василівну – секретаря навчальної частини ВП „Старобільський гуманітарно-педагогічний коледж ЛНУ імені Тараса Шевченка”;

– Обуховську Лідію Яківну – методиста Інституту педагогіки і психології;

–  Мельник Яну Вікторівну – інспектора відділу організації документообігу;

– Аксьонову Інну Ігорівну – бухгалтера І категорії;

– Бурмак Ольгу Анатоліївну – провідного бухгалтера;

 Куценко Марину Вячеславівну – провідного бухгалтера;

– Носаль Галину Михайлівну – бухгалтера І категорії;

 Омельченко Ольгу Володимирівну – бухгалтера І категорії;

 Попова Івана Васильовича – економіста І категорії;

 Олійник Ольгу Олексіївну – бухгалтера ВП „Регіональний центр професійної освіти Луганського національного університету імені Тараса Шевченка”.

За сумлінну працю, високий професіоналізм, якісну підготовку фахівців, значний особистий внесок у розвиток національної освіти та з нагоди святкування 95-річчя Луганського національного університету імені Тараса Шевченка оголошено  подяку:

– Бондар Олені Валеріївні – викладачу коледжу ВП «Старобільський гуманітарно- педагогічний коледж ЛНУ імені Тараса Шевченка».

За сумлінну працю, високий професіоналізм, значний особистий внесок у розвиток національної освіти та з нагоди святкування 95-річчя Луганського національного університету імені Тараса Шевченка оголошено подяку:

 – Коломієць Людмилі Миколаївні – вчителю біології Старобільської загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів № 2;

–  Латці Аліні Сергіївні – старшому лаборанту кафедри біології, факультету природничих наук.

За успіхи в навчанні вагомий внесок у розвиток студентської науки та з нагоди святкування 95-річчя Луганського національного університету імені Тараса Шевченка нагороджено грамотами:

 • Задорожну Наталію Василівну – студентку 3 курсу спеціальності „Соціальна робота” Інституту історії, міжнародних відносин і соціально-політичних наук;
 • Порохня Сніжану Вікторівну – студентку 4 курсу спеціальності „Фізичне виховання” Інституту фізичного виховання і спорту;
 • Босенко Євгена Костянтиновича – студента 1 курсу спеціальності „Психологія” Інститут педагогіки і психології;
 • Сімонова Євгена Олексійовича – студента 4 курсу спеціальності „Інформатика” Інституту фізики, математики та інформаційних технологій;
 • Ромашенко Аліну Петрівну – студентку 3 курсу (зі скороченим терміном навчання) спеціальності „Лабораторна діагностика” факультету природничих наук;
 • Пасічник Світлану Сергіївну – студентку спеціальності „Товарознавство і торговельне підприємництво” Інституту торгівлі, обслуговуючих технологій та туризму;
 • Харьковець Юлію Олександрівну – магістрантку спеціальності „Маркетинг” Інституту економіки і бізнесу

Щиро вітаємо всіх нагороджених! Нехай ваша сумлінна, нелегка праця залишатиметься такою ж плідною й допомагатиме в нелегкий для нашої країни час успішно виховувати молоді покоління свідомих, талановитих громадян нашої країни.

Прес-центр ЛНУ

© Луганський національний університет імені Тараса Шевченка, 2007-2019